Hôm nay,  

Lễ Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

02/11/202309:00:00(Xem: 1383)

(1)CAU-AN-HT-TUE-SY--IMG_2633
Hình lưu niệm trong buổi lễ cầu an
 
Garden Grove, Nam California  (Thanh Huy) –  Tại chánh điện Tu Viện Đại Bi số 13852 Newland St, Thành Phố Garden Grove, Nam California, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, một buổi lễ cầu an cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
  
Trước tình trạng sức khỏe nguy ngập của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nên một số những học trò đã thọ ơn giáo dưỡng của Ngài đã đứng ra tổ chức buổi lễ cầu an. Điều hợp buổi lễ do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương, mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện, trong lúc nầy quý huynh trưởng và một số đoàn sinh Gia Đình Phật Tử sắp thành hai hàng để cung thỉnh chư tôn đức tăng, ni. Sau khi đạo tràng trang nghiêm.
  
Thay mặt ban tổ chức, Thượng Tọa trình bày về những công trình và sự nghiệp giáo dục, hoằng dương chánh Pháp của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng Tọa cho biết trong lời mở đầu của tập kỷ yếu nói về Ôn Tuệ Sỹ, những thế hệ bậc thầy của tăng ni, Phật tử, có đoạn: “Nhìn lại hành trạng một đời của Thầy Tuệ Sỹ, chúng ta thấy thầy luôn là người tiên phong đầu ngọn sóng, trong cả nẻo đạo hay đường đời, vận dụng từ bi và trí tuệ để khai mở, xây dựng và phát triển từ việc giáo hội đến việc tăng đoàn, không màng chút lợi danh quyền thế…”

(2)CAU-AN-HT-TUE-SY--IMG_2616
Quang cảnh lễ cầu an
   
Tiếp theo Thượng Tọa lần lượt giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ cầu an, Thượng Tọa cung kính đảnh lễ giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chánh Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Phương Trượng Tu Viện Pháp Vương và Viện Chủ Chùa Phật Đà San Diego; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Thượng Tọa Thích Huệ Minh Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ Chùa Bảo Quang cùng số đông chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện Nam California. Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Quan khách có: Giáo Sư Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ, Nghị Viên Michael Võ, cựu Thị Trưởng TP Fountain Valley và phu nhân; bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng và một số thành viên Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng), ông Nguyễn Xuân Hùng (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị); Nhà báo, nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải; nhà báo Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo, nhà văn Như Hùng, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật cùng quý huynh trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật Tử các cấp Miền Quảng Đức, nhà báo Thanh Phong (Viễn Đông); Văn Lan (Người Việt); Thanh Huy (Việt Báo); Đoàn Trọng (Đài truyền hình SET); Phan Đại Nam đài (SBTN). Và sự tham dự của một số Chư Tăng, Ni, Cư sĩ, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử, các học trò đã thọ ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng Tuệ Sỹ.
    
Sau phần giới thiệu quan khách, Thượng Tọa Hạnh Tuệ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Trưởng Ban Tổ Chức lên tuyên bố lý do. Trong lúc nầy Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu mời Cư Sĩ  Như Hùng,Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo là những học trò của Trưởng Lão HT. Thích Tuệ Sỹ cùng lên với Hòa Thượng,

(3)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2613
HT. Nguyên Siêu tuyên bố lý do buổi lễ

Mở Đầu HT. Thích Nguyên Siêu nói:
   
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách, quý cơ quan truền thông báo chí, quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng quý huynh trưởng các cấp Gia Đình Phật Tử thân mến.
   
HT. tiếp: “Tất cả chúng ta có mặt hôm nay trong ngôi chánh điện Tu Viện Đại Bi, một cách đầy đủ như thế nầy là do vì nhân duyên Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, một bậc Thầy quý kính của tất cả anh em học tăng trước và sau năm 1975, ngang qua các Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Tu Viện Quảng Hương Già Lam Sài Gòn, Hòa Thượng là một bậc thân giáo sư luôn chăm lo cho đàn hậu học, luôn sách tấn và trao truyền sở học của mình cho anh em học tăng, ngỏ hầu mai kia mốt nọ anh em học tăng lấy đó làm vốn liếng hoằng dương Phật Pháp mà lợi đạo ích đời.
   
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ luôn hiện diện, giảng dạy Kinh Luật Luận cho anh em học tăng cũng như giảng dạy Phật Pháp trên online cho quý thiện nam tín hữu phật tử, quý vị thức giả tham cầu học Phật Pháp, cũng như gia đình Phật tử Việt Nam chuyển mình qua những khúc quanh lịch sử nước nhà . Ân ấy, đức ấy, là những người học trò không bao giờ quên được, và luôn những tưởng rằng những người học trò của Hòa Thượng luôn được nghe những lời giảng dạy của Hòa Thượng trên bục giảng, trên online, trên các băng tape mà tình thầy trò luôn được gần gũi, gắn bó thân thương…

(4)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2598
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện
    
Gần đây những người học trò của Hòa Thượng đã biết được HT. lâm trọng bệnh, phải nằm bệnh viện tại Nhật Bổn, đến bệnh viện Sài Gòn Việt Nam để chữa trị, cứ nghĩ rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, pháp thể được khinh an, để Hòa Thượng tiếp tục điều hành Phật sự trong cương vị là Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và phiên dịch Đại Tạng Kinh Phật Giáo Việt nam được hoàn thành tốt đẹp.
   

Nhưng bây giờ, bệnh tình của Hòa Thượng chưa được thuyên giảm khả quan, do vậy, trong tâm trạng của những người học trò xa xứ, chẳng biết làm gì hơn là nhất tâm cầu nguyện , tổ chức buổi Lễ Cầu An, kiến thành kính đảnh lễ, cung thỉnh chư Đại Tăng, và trân trọng kính mời quý thiện hữu trí thức, quý đồng hương Phật tử, quý vị truyền thông báo chí, quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử thương tình mà gia tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ bệnh tình sớm chấm dứt, chướng duyên sớm tiêu trừ, thân tâm trường an lạc để Hòa Thượng. tiếp tục hoàn thành những Phật sự, những trọng trách còn dang dở. Mong lắm thay! Tất cả mọi tấm lòng Từ Bi của đại chúng…”
   
Sau cùng, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu nói, “Chân thành kính cám ơn Sư Bà Viện Chủ, Ni Sư Trụ Trì đã hoan hỷ cho mượn Tu Viện Đại Bi để tổ chức buổi lễ này. Kính chúc chư Đại Tăng pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Đồng kính chúc liệt quý vị vô lượng an khang, cát tường như ý. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.”
   
Tiếp theo nghi thức lễ cầu an dưới sự chứng minh chủ lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, HT. Thích Nguyên Siêu, trong lúc nầy tất cả đại chúng cùng tụng kinh Phổ Môn để cầu an cho  cho Trưởng Lão HT. Thích Tuệ Sỹ tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc.
   
Sau nghi thức lễ cầu an. Ban tổ chức cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban lời cảm từ, HT. nói:  “Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ phước trí trang nghiêm, chướng duyên bệnh khổ tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý.”
   
Tiếp theo Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trong lời cảm niệm ông nói: “ Tôi không may mắn được là học trò của Ôn Tuệ Sỹ, được nghe Thầy giảng một cách trực tiếp của thầy, nhưng lại có may mắn khác, khi Con là một người Việt Nam, mà Thầy là một nhân vật có một tư tưởng vĩ đại mà ai cũng tôn thờ kính trọng, con có một may mắn khác con là một Phật tử trong Giáo Hội của Thầy mà nơi đây Thầy là một thạch trụ ở chốn Tòng Lâm. Tại Hoa Kỳ tôi gặp những người bạn Mỹ là Giáo Sư, họ không ngớt ca ngợi về Thầy, họ nói: “ họ rất kính nễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vì họ nhìn thấy những vị tu hành trong Phật giáo họ không hề tốt nghiệp ở một trường nào, nhưng một số kiến thức rộng rãi, một trình độ học vấn uyên thâm không ai sánh bằng như Master Thích Tuệ Sỹ,” mặc dù không gần gũi Thầy nhưng con luôn theo dõi từng chặng đường Thầy đã đi qua từ bản án tử hình cho đến lúc Xử Lý Viện Tăng Thống.

(5)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2621
Tiến Sĩ Huỳnh tấn Lê có lời cảm niệm

Kính nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy được pháp thể khinh an để tiếp tục làm lợi lạc cho mọi chúng sanh trong xã hội này!”
   
Đạo hữu Tâm Hòa Lê Quang Dật, cố vấn ban hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông nói: “Không riêng gì ở Việt Nam, Phật tử khắp nơi trên thế giới đang nhất tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ, được hồng ân chư Phật thùy từ gia hộ cho thầy của chúng con được chóng bình phục để lèo lái con thuyền của đạo pháp trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này.”
   
Sau cùng Ni Sư Trụ Trì Tu Viện Đại Bi cung thỉnh chư tôn đức và mời quý Phật tử vào trai đường thọ trai do ban trai soạn Tu Viện Đại Bi khoản đãi.
   
Được biết, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là một học giả uyên bác, thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Pali, Nhật, tiếng Phạn, tiếng Hán và đọc hiểu tiếng Đức; nguyên giáo sư thực thụ của Viện Đại Học Vạn Hạnh Saigon, nhà văn, nhà thơ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, từng là Đệ Nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Đệ Nhị Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
   
Năm 1978 Hòa Thượng Tuệ Sỹ bị nhà cầm quyền Cộng sản VN bắt đi tù “cải tạo” ba năm. Tháng 9 năm 1988, Hòa Thượng Tuệ Sỹ và GS Lê Mạnh Thát bị ghép tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” và bị tuyên án tử hình. Sau đó nhờ sự can thiệp của quốc tế, ngài được trả tự do vào ngày 1 tháng 9, 1998. Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được trao giải thưởng Hellmann/ Hamett của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền. Vào năm 2005 Hòa Thượng được trao “Giải Nhân Quyền Việt Nam” do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức.
   
Hòa Thượng là Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN từ năm 2020 đến nay, đặc biệt ngài được Hội Đồng Hoằng Pháp suy cử là Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, cùng với GS Lê Mạnh Thát (Cố Vấn), quý Hòa Thượng Thích Như Điển (Chánh Thư Ký), HT Thích Nguyên Siêu (Phó Thư Ký Hải Ngoại), HT Thích Thái Hòa (Phó Thư Ký Quốc Nội). Công trình phiên dịch này mới chỉ đạt được thành tựu sơ bộ, với 29 cuốn trong đợt đầu của bộ Thanh Văn Tạng đã được ấn hành vào tháng Ba 2023.
   
Cũng nên nhắc lại trong một bức thư gởi các Tăng Sinh Thừa Thiên Huế có đọan Hòa Thượng đã viết: “Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng; tâm tình và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cuối đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực . Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giá ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho Ma Vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Xưa kia khi vua chúa bắt sư tăng cúi đầu nhận tước lộc của triều đình để làm tôi tớ cho vương hầu,  chư Tổ đã sẵn sàng đặt đầu mình trước gươm bén, giữ vững khí tiết của người xuất gia, bước theo dấu chân vô úy, vô cầu của bậc Thánh…”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong những năm qua, xuyên qua nhiều bài viết được phổ biến trên các trang mạng Việt Báo Online, Diễn Đàn Thế Kỷ, Văn Hóa Nhật Báo, v.v. tôi đã giới thiệu đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, hầu như ai cũng biết Phạm Xuân Tích, một nhà chính trị, môt nhà văn hóa, nhà thơ, một nhà viết kịch, môt nhạc sĩ Hồ cầm...
10 giờ sáng, thứ bảy ngày 2/12/2023, tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, hàng trăm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô và Phật tử tham dự lễ tấn phong Hòa Thượng Thích Thông Hải làm tân trụ trì của chùa Bảo Quang. Thật ra mấy tuần nay, nhiều Phật tử cũng đã biết Hòa Thượng Thích Thông Hải đã về chùa rồi...
Tại chánh điện chùa Bát Nhã, văn phòng thường trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐHGHPGVNTNHK) do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐHGHPGVNTNHK , Viện Chủ Chùa Bát Nhã tọa lạc số 4714 W 1St Santa Ana, Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại chùa Phật Ân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023.
Là người gốc Việt có khả năng làm truyền thanh dòng chính nên khi Việt Nam mở cửa chào đón du khách phương Tây, anh đã về làm phóng sự về sinh hoạt đời sống, về những thay đổi đang diễn ra trên quê hương nguồn cội sau ngày có chính sách “Đổi mới”. Loạt phóng sự đem đến cho anh giải thưởng xuất sắc của Overseas Press Club. Anh cũng còn là một nhà bình luận trong chương trình “All Things Considered” trên hệ thống truyền thanh National Public Radio.
EMS họp báo với chủ đề nhận diện những vấn đề về sắc tộc trong quá khứ, kỳ thị chủng tộc trong hiện tại, và hướng đến tương lai.
Khởi đầu từ một sáng kiến vào tháng Tư năm 2000 –gần một phần tư thế kỷ đời người đã trôi qua với biết bao thăng trầm, Giải Thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ vẫn trụ lại, bền bỉ thắp sáng dưới bầu trời chữ nghĩa những câu chuyện người Việt lưu vong xuyên thế hệ. Câu chuyện người Việt thế hệ chúng ta, thế hệ lưu vong thứ nhất, và câu chuyện thế hệ con cái chúng ta, chỉ có chúng ta biết. Chuyện thật, người thật, những mảnh đời bắt đầu lại từ sau Tháng Tư Đen, những mảnh đời tiếp nối, mất mát, gầy dựng, thất bại, thành công, biết bao biến cố, chúng ta làm sao không kể không viết không góp chuyện vào những trang sách.
Tại phòng họp TBC & VietLife TV số 15609 Beach Blvd, Thành Phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ giới truyền thông Việt ngữ và đại điện một số đoàn thể cộng đồng để công công bố Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2022-2023 và kết quả Giải Nhân quyền Việt Nam 2023.
Thư mời ra mắt Kỷ yếu tri ân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ
Clever Care Health Plan Inc. (sau đây sẽ gọi là "Clever Care"), một chương trình Medicare Advantage hàng đầu, đang công bố một loạt sự kiện tri ân hội viên của công ty với sự cộng tác của các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng địa phương, các đại lý bán hàng tận tâm và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Những sự kiện này là cách để Clever Care bày tỏ lòng biết ơn của mình với các hội viên, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể và thể chất lành mạnh của nhiều cộng đồng văn hóa. Để phù hợp với sự cống hiến của mình trong nỗ lực phá bỏ rào cản ngôn ngữ và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, mỗi sự kiện của Clever Care sẽ được tổ chức bằng các ngôn ngữ khác nhau, phản ánh đúng cộng đồng hội viên đa dạng mà công ty phục vụ.
Thời gian Mở Ghi Danh Medicare (Open Enrollment) đang diễn ra. Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi về chủ đề này và muốn chia sẻ thông tin trong chuyên mục của tháng này. Chúng tôi đã thêm một câu hỏi để giải quyết rõ ràng hơn những lĩnh vực mà nhiều người còn nhầm lẫn về vắc xin ngừa COVID-19. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, thị trường bảo hiểm Y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/cúm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng 3 cách:
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.