Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cẩm Nang Hướng Dẫn Khai Thuế

03/02/200000:00:00(Xem: 42090)
LTS. Hằng năm cứ vào cuối thu (đông)... dân Mỹ lại lo tính chuyện khai thuế. Nhưng khai thuế và đóng thuế tại Hoa Kỳ lại là những cái gì nhức đầu nhất trần gian. Dưới đây là cẩm nang hướng dẫn khai thuế của tác giả Tâm Đức Nguyễn Lương Thoàn, và một số địa chỉ thiện nguyện giúp bạn khai thuế miễn phí.

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ “LONG FORM 1040”
Khai Thuế đối với Liên Bang thông thường thì ta dùng ba Form căn bản: 1040EZ (forn đơn giản nhất); 1040A (hơi chi tiết hơn); rắc rối và lắm chuyện nhất phải nói là Long Form 1040. Nếu như ta khai và hiểu tường tận những chi tiết trong Long Form 1040 này, đối với hai forms trên ta sẽ không gặp nhiều khó khăn trong khi xử dụng chúng.

LONG FORM 1040
Tên và địa chỉ (nhớ ghi cả hai tên và hai số an ninh xã hội, nếu hai vợ chồng khai chung). Tên thì có thể đánh vần sai, nhưng địa chỉ và số an ninh xã hội phải coi cho thật đúng để tránh tình trạng bị trì hoãn số tiền thuế trả về.
Nên mark X vào phần bạn có đồng ý đóng góp $3. Vào quỹ tranh cử Tổng Thống không (phần thuế bạn lấy về không thay đổi) sở dĩ có phần này là mỗi khi có cuộc tranh cử Tổng Thống được tổ chức, ừng viên muốn được Liên Bang dùng tiền thuế bạn đóng tài trợ họ trong những chiến dich vận động như quảng cáo... họ phải hội đủ một số tiêu chuẩn căn bản cần thiết).

THÀNH PHẦN PHẢI KHAI THUẾ
Hãy mark X vào một trong những ô vuông:
1. Khai độc thân
2. Hai vợ chồng khai chung (mặc dầu chỉ một người có lợi tức)
3. Hai vợ chồng khai riêng, tuy nhiên nhớ ghi số an ninh xã hôi và tên của người hôn phối .......
4. Chủ gia đình (chủ hộ) có nuôi dưỡng một người hay hơn một người phụ thuộc (dependencies) những người phụ thuộc này không nhất thiết phải là con ruột của mình, hãy ghi tên đứa trẻ vào đây .....
5. Góa phụ, phải nuôi con nhỏ, (cho biết thời gian người hôn phối qua đời...)

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC MIỄN TRỪ THUẾ
6a. Chính bạn, nếu cha mẹ bạn (hay một người nào đó đã khai bạn là người phụ thuộc) bạn không mark X vào ô vuông này
b. Người hôn phối ghi ra đây tổng số người 6a và b........
c. Số người phụ thuộc
(1) tên gọi, tên họ, (2) số an ninh xã hội, (3) người phụ thuộc này liên hệ với anh như thế nào, (4) mark vào ô vuông này, nếu người phụ thuộc được hưởng quy chế trợ cấp vì lợi tức thấp
- những người phụ thuộc đang sống với bạn
- những người phụ thuộc này không sống với bạn vì bạn đang trong tình trang ly dị hay ly thân
d cộng chung từ 6a đến 6d. Ghi ra đây tổng số người được miễn trừ.............

LỢI TỨC THU NHẬP
line 7 : tổng số tiền lương, huê hồng vân vân đính kèm W 2, hay forms 1099
Line 8a. Tổng số tiền lời, dính kèm phụ bản B, nếu có
b. Số thuế được miễn trên tiền lời, không kể 8a
Line 9. Số tiền lời được chia trong dịch vụ Line 10: số tiền thuế được lấy về, trợ cấp tín dụng được hưởng hay bất cứ ngân khoản thặng dư nào được biếu tặng từ tiểu bang hay địa phương
Line 11: Số tiền trợ cấp sau khi ly dị
Line 12: số tiền lời hay lỗ trong thuong vụ, phụ bản C hoặc C-EZ đính kèm
Line 13: số tiền lời hay lỗ sau khi bán bất động sản, phụ bản D, ghi rõ cho biết có cần hay không cần đính kèm
Line 14 : bất cứ ngân khoản nào thâu vô hay chi ra kèm theo phụ bản Form 4797
Line 15. Tổng số để dành IRA (a)....... (b) số lượng chịu thuế (p.22)
Line 16, tổng sồ hưu trí và nien liễm (a)........ (b) số lượng chịu thuế (p 22)
Line 17. Cho mướn bất động sản, tác quyền, hùn hạp làm ăn, mở công ty S, quỹ ký thác, kèm theo phụ bản E
Line 18. Lợi tức hay thua lỗ khai thác nông trại, kèm theo phụ bản F
Line 19. Trợ cấp thất nghiệp
Line 20a. Thụ hưởng an sinh xa hội (a)........ (b) số lượng chịu thuế (p 24)
Line 21. Những nguồn lợi tức khác kê khai loại và số lượng (p 24)
Line 22. Tổng cộng từ line 7 đến line 21. Đây là tổng số lợi tức............

ĐIỀU CHỈNH TỔNG SỐ LỢI TỨC
Line 23. IRA khấu trừ (p 25)
Line 24. Khấu trừ tiền lời trả khi vay nợ qua trường học (p 27)
Line 25. Khấu trừ trương mục tiết kiệm y tế kèm theo phụ bản form 8853
Line 26. Khấu trừ chi phí di chuyển, kèm theo phụ bản form 3903
Line 27. Khấu trừ một phần hai số thuế tự làm chủ, kèm theo phụ bản SE
Line 28. Khấu trừ bảo hiểm y tế tự làm chủ (p 28)
Line 29. Keogh và kế họach tự làm chủ SEP, SIMPLE
Line 30. Khấu trừ tiền phạt trên những trương mục rút ra trước thời hạn
Line 31a. Chi phi trả tiền cấp dưỡng, (b)số an sinh xã hội của người thụ hưởng.......
Line 32. Cộng Line 23 đến line 31a
Line 33. Lấy line 32 trừ đi line 22. Đây là tổng số lợi tức đã được điều chỉnh của bạn........

THUẾ VÀ QUYỀN LỢI ĐƯỢC THỤ HƯỞNG


Line 34. Mang con số line 33 sang
Line 35a. Nếu chính bạn, người hôn phối đã 65 tuổi hay lớn hơn, bi mù lòa, nếu bạn ỏ trong một hay cả ba trường hợp ghi trên bạn hay ghi con số vào ô vuông kế bên.
b. Nếu vợ chồng bạn khai riêng, người hôn phối của bạn khai chi phí chiết tính theo phụ bản mẫu A. Ban đã khai hai lân, hãy coi chỉ dẫn p 29, và mark vào ô vuông 35b
Line 36. Hãy so sánh con số line 28 phu bản A với con số miễn trừ căn bản (độc thân $4300; chủ hộ $6350; hai vợ chồng khai chung hay quả phụ hợp pháp $7200; vợ chồng khai riêng $3600. Ban cũng nên coi lai chỉ dẫn nơi p.30 miễn trừ căn bản và nếu bạn mark trên ô vuông 35a và 35b hoặc giả nếu có ai khai bạn như là một người phụ thuộc. Bạn dùng con số lớn hơn để điền vào line 36 này
Line 37. Lấy line 36 trừ đi line 34
Line 38. Nếu line 34 ít hơn hay là $94975, bạn nhân $2750 với tổng số người được kê khai line 6d. Nếu line 34 $94,975 hay hơn, coi trang 30 làm bài toán rồi ghi con số vào line 38 này
Line 39. Thuế lợi tức, dùng line 38 trừ 37, line 38 nhiều hon 37, ghi zero vào line 39
Line 40. Thuế, coi lại hai forms 8814 và 4972 nếu có một số thuế nào ghi vào line 40 này
Line 41. Chi phí trợ cấp cho trẻ em và những người phụ thuộc. Kèm theo phụ bản form 2441
Line 42. Chi phí trợ cấp cho người lớn tuổi hay những người tàn phế, kèm theo phụ bản form R
Line 43. Trợ cấp thuế cho trẻ em (p.31)
Line 44. Trợ cấp giá dục, kèm theo phụ bản form 8863
Line 45. Trợ cấp cho những người nhận con nuôi, kèm theo phụ bản form 8839
Line 46. Trợ cấp thuế cho những người kiếm lợi tức từ nước ngoài, kèm theo form 1116
Line 47. Trợ cấp tất cả các loại lợi tức khác nếu có từ các forms 3800, 8396,8801 van vân
Linẽ 48. Cộng line 41 tới line 47. Đây là tổng số tiền bạn được khấu từ.........
Line 49. Lấy line 48 trừ đi line 40. Nếu line 48 nhiều hơn line 40. Ghi zero vào line 49

NHỮNG MỤC THUẾ KHÁC
Line 50. Thuế tự làm chủ phụ bản SE đính kèm
Line 51. Thuế luân hoán tối thiểu kèm theo phụ bản form 6251
Line 52. Thuế an sinh xã hội và y tế không được chủ nhân báo cáo, kem theo phụ bản form 4137
Line 53. Tính thuế trên IRAs, quỹ hồi hưu và MSAs, phụ bản form 5329 đính kèm
Line 54. Lợi tức trợ cấp được trả trước theo form W 2
Line 55. Thuế tính cho những người làm công việc nhà phụ bản kèm theo form H
Line 56. Cộng line 49 tới line 55. Đây là tổng số thuế ban phải trả

TRỪ THUẾ
Line 57. Thuế liên bang được chủ hãng trừ đi từ W-2 hay 1099
Line 58. Số thuế ước tính phải trả 1999 và số luong thuế đã lấy về trong năm 1998
Line 59a. Trợ cấp lợi tức cho những người con nhỏ và lợi tức thấp Form EIC đính kèm (b) coi và ghi số lượng được thụ hưởng từ bảng chiết tính quy đinh) số lượng này không bị tính thuế, đồng thời ghi tên người thụ hưởng
Line 60. Nếu có thêm trẻ được thụ hưởng, nen đính kèm form
Line 61. Số tiền phải trả với form 4868 (xin gia han)
Line 62. Số thuế an sinh xã hội thặng dư và RRTA trừ thuế (p.43)
Line 63. Những khoản thuế bị trừ kháctheo form 2439 và form 4136
Line 64. Cộng lines 57,58,59a và 60 tới 63. Đây là tổng số tiền bạn đã trả

TIỀN THUẾ ĐƯỢC TRẢ LẠI
Line 65. Nếu line 64 nhiều hơn line 56, trừ line 56 với line 64. Đây là số tiền bạn đã trả thặng dư
Line 66. Số tiền line 65 sẽ được trả lại cho bạn
Nếu bạn muốn số tiền này được trả thẳng vào trương mục của bạn, ban hãy cung cấp số truong mục và tên ngân hàng của bạn cho sở thuế để sở thuế thực hiện công viêc của mình
Line 67. Số tiền thuế .....

SỐ TIỀN THUẾ BẠN THIẾU
line 68. Nếu line 56 lớn hơn line 64 trứ line 64 với 56. Đây là số thuế bạn thiếu, ban phải trả. (P 44)
Line 69. Ước lượng số thuế bị phạt cộng chung vào line 68

LICH TRÌNH KHAI THUẾ MIỄN PHÍ
Nếu bạn là người có lợi tức thấp, có con nhỏ, quý vị cao niên hay bị mù lòa, bạn có thể được nhân viên thiện nguyện đã được SỞ THUẾ VỤ huấn luyện khai dùm cho ban mà bạn không phải trả một đồng lệ phí nào. Bạn hãy liên lạc với một trong những địa điểm gần nhà bạn nhất theo ngày và giờ được ấn định dưới đây. Sở thuế có nhân viên túc trực sẵn sàng khai dùm bạn.
Các địa chỉ giúp khai thuế miễn phí: hầu hết các thư viện công cộng lớn đều có dịch vụ này.

Riêng tại Quận Cam, bạn có thể tới các địa chỉ sau để được các thiện nguyện viên người Việt giúp.

Westminster Library, 8180 đường 13th Street, Westminster CA 92683.
Vietnamese Community of Orange, 1618 W. 1st Street, Santa Ana CA 92703.
Second Baptist Church, 1915 W. McFadden, Santa Ana CA 92704
TÂM ĐỨC Nguyễn Lương Thoàn, Hội Viên VITA/TCE (Tel: 714-373-5451)

Ý kiến bạn đọc
29/04/202017:59:52
Khách
Tôi tự rent phòng làm eyelash extension riêng cho mình. Làm độc lập có khai W-2 được không ? Tôi khai chung với chồng tôi, chồng tôi lãnh check W-2, tôi không biết ox tôi khai cho tôi W-2 hay 1099. Xin ban quảng lý tư vấn giùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !
18/04/202000:38:12
Khách
Neu minh cho qua mot nguoi than tri gia khoang $12,000, minh co duoc ke khai vao to khai thue khong?
Thanks
18/04/202000:32:40
Khách
Trong luc khai thue toi co bien lai dong tien hoc cho 1 nguoi chau thi co nen ke khai khong?
Nguoi chau o chung, khong co so an sinh xa hoi.
Thanks
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.