Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam : Run Như Cầy Sấy

18/03/200500:00:00(Xem: 4453)
Việt Nam : Run Như Cầy Sấy
Đảng CSVN càng ngày càng mê sảng và hoang tưởng tột cùng
Hoa Thịnh Đốn.- Chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt 30 năm và Thế giới Cộng sản do Nga sô lãnh đạo đã tan rã 15 năm rồi mà người Cộng sản Việt Nam vẫn lạc hậu trong suy nghĩ và hành động như khi còn chiến tranh. Không những thế, họ còn mơ tưởng một ngày không xa Xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền tảng tư tưởng Mác-Lênin, sẽ được các dân tộc tiến bộ đón nhận như vị cứu tinh thoát khỏi ách thống trị bóc lột của chủ nghĩa Tư bản!
Bằng chứng này đang nhan nhản diễn ra trong nhiều lĩnh vực, nhưng rõ nét nhất là ở hai mặt Tư tưởng và Quốc phòng.
Trong lĩnh vực Tư tưởng, mục tiêu hàng đầu của đảng CSVN bây giờ là phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội ngũ đảng viên, buộc họ phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-lênin và điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ buộc cán bộ, đảng viên phải thi hành đúng đắn các Chỉ thị và Nghị quyết của đảng và phải tuân theo kỷ luật đảng như khi họ còn cầm súng chiến đấu ở chiến trường trước năm 1975.
Những cán bộ đầu ngành giáo dục tư tưởng chính trị của đảng đã không ngừng moi lại những thành qủa được gọi là vàng son trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong những điều kiện ngặt nghèo, để răn dậy cán bộ thời nay. Những “ông, bà thầy” này còn lên án gay gắt những suy nghĩ và hành động vi phạm kỷ luật đảng như có vô số cán bộ, đảng viên đã “chệch hướng tư tưởng”, “tôn sùng chủ nghĩa cá nhân”, “sống mất phẩm chất, suy thoái đạo đức, đồi trụy” và còn “ tìm mọi cách để hành dân, tham nhũng, xà xẻo ngân sách nhà nước trong mọi cơ hội và mọi ngành”.
Họ cũng nói có không ít cán bộ, đảng viên đã bị “mặt trái của Kinh tế thị trường” cám dỗ để bị sa ngã, chạy theo danh vọng, đồng tiền không làm theo lời dậy “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” của Bác Hồ. Nhiều đảng viên cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương cũng quên mất vai trò “đầy tớ của nhân dân” để thành “quan cán bộ”, hống hách, gây phiền hà cho nhân dân. Những người này cũng mất luôn tính hy sinh, gương mẫu “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” và để lộ ra nhiều đức tính xấu trong khi thi hành nhiệm vụ, làm mất lòng dân, mất uy tín cho đảng cầm quyền, không còn xứng đáng một đảng viên Cộng sản của thời đại Hồ Chí Minh!
Dù có những khuyết tật của cán bộ, đảng viên nhưng những người lèo lái giáo dục tư tưởng vẫn không tin đó là hậu quả của chủ trương không còn hợp thời của đảng dựa vào những giáo điều cũ rữa của Hồ Chí Minh và theo tư tưởng cầm quyền độc đảng của Mác-Lênin.
Vì vậy, họ mới phản bác gay gắt chống lại những ý kiến đòi đảng CSVN từ bỏ chủ trương độc tài cai trị để chấp nhận một chế độ “đa nguyên đa đảng” như là những “sản phẩm ngoại lai chống lại nguyện vọng được gọi là “chân chính” của nhân dân Việt Nam và hoàn toàn không phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam.”
Họ cố gắng chứng minh rằng chế độ một đảng cầm quyền của Việt Nam bây giờ là do nhân dân tự chọn cho mình, không bắt chước ai và không bị ai áp đặt. Họ bảo nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn tin cậy vào đảng và trao quyền lãnh đạo cho đảng. Và ngành tư tưởng trong Đảng và Quân đội đang “van Trời, khấn Phật” ban cho một phép lạ để chứng minh cho các đảng viên thấy rằng sau những thoái trào nhất thời của Xã hội chủ nghĩa ở Nga và tại các nước Cộng sản ở Đông Âu cuối Thế kỷ 20 (1989 – 1992) , nhân loại sẽ tưng bừng hân hoan đón nhận Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản như là vị cứu tinh trong thời đại cách mạng xã hội ngày nay.
Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương đã chứng minh sự trung thành với chủ nghĩa Cộng sản khi đưa ra những công tác của ngành Tư tưởng trong năm 2005, trong đó ưu tiên thực hiện hai điểm quan trọng trước kỳ Đại hội đảng X, sẽ diễn ra vào đầu năm tới (2006):
Thứ nhất, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị mà nội dung chủ yếu là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối Đại hội IX, các Nghị quyết của Trung ương, học tập thảo luận các Văn kiện trình Đại hội X của Đảng.”
Thứ hai, “Mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng tư tưởng và các cơ quan chức năng kịp thời đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc vu khống kích động, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động của các lực lượng chống đối, cơ hội chính trị, đội lốt tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.”
Theo quan điểm của đội ngũ lèo lái ngành giáo dục tư tưởng thì mục tiêu của “Diễn biến hoà bình” của lực luợng đối lập là nhằm loại đảng CSVN ra khỏi hệ thống chính trị lãnh đạo đất nước. Họ coi tất cả những ai nói ngược lại chủ trương và đường lối của đảng đều thuộc hàng ngũ “phản động”, “cơ hội chính trị” hay “tay sai cho các thế lực chống phá Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.”
NGUY CƠ – QUÂN ĐỘI NHẢY VÀO "
Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương cũng đề ra một số nhiệm vụ tại Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc ngày 27-2-05, theo đó Điềm cho rằng : “Công tác tư tưởng - văn hóa phải đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong hệ thống chính trị, trong xã hội; đấu tranh chống các âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.”
Nhưng “Diễn biến hoà bình” đã làm cho đảng CSVN lung lay tới đâu "
Điềm tiết lộ : “Điều làm cho nhân dân lo lắng, “chúng ta không thể yên tâm là các hiện tượng tiêu cực trong hệ thống chính trị và trong xã hội không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, văn bản pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng này, nhưng rõ ràng cuộc đấu tranh của chúng ta chưa có hiệu quả. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu... vẫn là những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Cũng như trong các lĩnh vực khác, công tác tư tưởng - văn hóa không thể đứng ngoài nhiệm vụ này, không thể chỉ là những người làm nhiệm vụ bình luận hay phán xét. Công tác tư tưởng - văn hóa phải xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải sử dụng mọi khả năng và ưu thế của ngành, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại các hiện tượng đó trong hệ thống chính trị và trong xã hội.”
Người cầm đầu ngành Tư tưởng – Văn hóa của đảng nhìn nhận: “Các thế lực thù địch” chống đảng đang ở thế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong nhân dân.
Điểm cảnh giác: “Chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, bởi "diễn biến hòa bình" được kẻ địch thực hiện chủ yếu và trước hết trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tình hình trong nước và quốc tế những năm qua cho phép chúng ta dự báo rằng, các âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của kẻ địch thực hiện "diễn biến hòa bình" sẽ tăng lên trong năm 2005. Nhiệm vụ của công tác tư tưởng - văn hóa là phải luôn xác định rõ ở đây là cuộc đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc không khoan nhượng, nhưng được tiến hành một cách thường xuyên, khôn khéo và có tổ chức. Tham gia tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm nay.”
Trước Điềm, vào ngày 25-2-05, người điều hành báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, Tổng biên tập, đã viết bài tham luận cho biết phe quân nhân cũng được lệnh nhảy vào mặt trận chống “diễn biến hoà bình”.
Thống viết : “ Báo Quân đội nhân dân, cơ quan của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ yếu là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, báo Quân đội nhân dân luôn coi chống quan điểm sai trái, thù địch là một mũi tiến công chính trị quan trọng làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.”
“Cùng với hệ thống báo chí của cả nước, với tinh thần chủ động tiến công, báo Quân đội nhân dân đã tham gia và giữ vai trò là một trong những tờ báo chủ yếu tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của chúng ta.”
“Với nhận thức như vậy”, Thống nhấn mạnh : “báo Quân đội nhân dân luôn xác định, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung quan trọng trong đấu tranh tư tưởng. Cuộc đấu tranh này diễn ra lâu dài, cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, cả về tư tưởng, tổ chức, con người, để trong từng giai đoạn, từng thời kỳ có thể đáp ứng một cách nhanh nhạy, kịp thời diễn biến của tình hình, luôn giữ vững tinh thần chủ động tiến công, đấu tranh sắc bén và hiệu quả.”
Theo Thống thì trong giai đọan chiến tranh tư tưởng bây giờ, “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái là đánh địch bằng cả khối óc và con tim.”
Nhưng “địch” đây là ai hay chúng lại là những “kẻ nội thù” ở ngay trong quân đội và nội bộ đảng " Vì vậy, Thống cảnh giác : “ Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, có lòng yêu nước và chủ nghĩa xã hội, trung thành và bảo vệ đến cùng nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có thái độ yêu ghét rõ ràng, phải, trái, đúng sai rạch ròi. Người làm báo không thể là người có quan điểm mơ hồ, lẫn lộn. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, chúng tôi luôn coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ làm báo. Mục đích của chúng tôi là trang bị cho những người làm báo cả kiến thức và tình cảm, vừa có đủ lý lẽ để bác bỏ sai trái, vừa có khả năng thuyết phục, cảm hóa người dao động, mơ hồ, chưa đủ lòng tin, bác bỏ đến cùng những quan điểm khiêu khích, chống đối. Trên thực tế, những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực phản động đều núp dưới chiêu bài lừa bịp là tâm huyết vì dân vì nước, để dẫn ra những thiếu sót, khuyết điểm có thật của chúng ta, thổi phồng hiện tượng thành bản chất, rồi quy kết nguyên nhân, đổ tất cả mọi lỗi lầm cho Đảng, kích động người dân chống đối, đòi thay đổi lãnh đạo, thay đổi chế độ.”
Vậy phe Quân đội đã làm được gì, đạt được kết quả nào trong cuộc chiến gay go này " Thống thú nhận : “Chống lại luận điểm ấy của chúng có sức thuyết phục, quả thật không phải dễ dàng. Chúng tôi luôn cho rằng chống lại kẻ địch lấy xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật, bới móc và nói xấu làm vũ khí chủ yếu thì những người làm báo trước hết phải có đạo đức trong sáng, sục sôi tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng, vui cái vui mà thành quả cách mạng đạt được, đau nỗi đau mà thực tiến vấp váp, có như vậy mới càng tin yêu cách mạng, mới phẫn nộ trước thái độ vu cáo trắng trợn của các thế lực thù địch, để vừa nắm chắc lý luận, vừa am hiểu bản chất của thực tiễn, vạch rõ luận điểm sai trái của chúng, chứng minh tính đúng đắn và chân lý của cách mạng một cách thuyết phục, có lý có tình.”
“Nhiệm vụ tuyên truyền chống các quan điểm sai trái là nhiệm vụ thường xuyên nhưng là loại nhiệm vụ khó, trong nhiều trường hợp tổ chức thực hiện các loại bài này có rất nhiều khó khăn, phức tạp. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách chủ động có hiệu quả, kinh nghiệm của báo Quân đội nhân dân cho thấy, phải có lực lượng tại chỗ để đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh, thông tin, bình luận ngay các vấn đề thời sự. Phải có những cây bút được chuẩn bị tốt để làm việc này. Họ phải được tiếp cận thông tin, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, được trao đổi kỹ về yêu cầu của từng đợt đấu tranh và được gợi ý các nội dung quan trọng cần thể hiện.”
Trước tình hình có vẻ không thuận lợi cho đảng như thế thì cái làng báo của đảng đã “đồng tâm hợp lực” với ngành tư tưởng đễ “to son điểm phấn” cho chế độ ra sao "
Thống viết : “Có một hiện tượng không còn là đơn lẻ nữa: gần đây, có không ít các nhà báo và một số tờ báo chỉ cảm thấy “hứng thú” khi viết về mặt trái, các vụ tiêu cực, các tệ nạn xã hội mà không chú trọng đúng mức tới việc phát hiện những nhân tố mới, những mặt tốt vẫn là một hiện thực không thể bác bỏ ở nước ta thời đổi mới.”
“Đành rằng, việc chỉ viết theo lối “tô hồng” một chiều đã không còn có sức thuyết phục đối với bạn đọc, làm thui chột tính chiến đấu của báo chí, nhưng cuộc sống cần có hai mặt: vạch mặt, phê phán, loại trừ cái xấu, và nhen nhóm, phát huy cái tốt. Nói như thế không có nghĩa là đồng tình với ý kiến cho rằng: phanh phui các vụ tiêu cực trên mặt báo là tự bôi nhọ mình, “giơ lưng cho địch đấm” hoặc “tiếp đạn cho kẻ xấu từ bên ngoài bắn vào chúng ta”. Phải thấy rằng, quần chúng ở cơ sở không mất lòng tin vào đường lối, không mất lòng tin vào Đảng mà mất lòng tin vào một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống. Lại cũng phải thấy rằng, không phải chỉ biểu dương, ca ngợi mới là củng cố niềm tin của quần chúng…”
Lập luận của Thống đi ngược lại chủ trương của ngành Tư tưởng – Văn hóa khi xẩy ra vụ Năm Cam trước đây. Vào thời kỳ ấy, có một số tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Lao Động đã hành động như chim xổ lồng tự ý điều tra phanh phui ra nhiều quan chức nhà nước dính líu với Năm Cam để thu lợi và làm hại nhân dân. Lập tức họ bị Ban Tư tưởng Văn hoá cảnh cáo và chận đứng những cuộc điều tra riêng và chỉ cho phép loan tin sau khi đã được qơ quan điều tra cho phép vì sợ bị “vạch áo cho người xem lưng” !

Vì vậy, Tướng Thống mới nhắn nhủ phe dân sự rằng : “ Trên mặt trận tư tưởng hiện nay cần hết sức tránh chuyển từ chủ nghĩa giáo điều kiểu này sang chủ nghĩa giáo điều kiểu khác. Những bài học cay đắng từ thực tế tự phê bình tại các nước XHCN (Xã hội Chủ nghĩa) mười năm trước đây phải trở thành một điều cảnh tỉnh lớn cho những người cầm bút. Trong cơn lốc nóng của chủ nghĩa chống cộng, cuộc tự phê bình đó, như có người nói đã trở thành một cuộc “tổng xỉ vả lịch sử” với mức độ chưa từng có. Hồi đó, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ chú trọng một cách đặc biệt vào việc phê phán CNXH. Dễ nhận thấy một sự chuyển thái cực như sau: nếu như trước đó, ngọn bút của họ quất tơi bời vào bộ mặt của CNTB (Chủ nghĩa Tư bản) , mô tả nó như một thứ quái thai, dị dạng, đầy tội ác và khuyết tật, còn CNXH thì được họ phết cho một lớp sơn tuyệt đẹp, thì nay họ dùng búa tạ để nện một cách tàn nhẫn vào những sai lầm, khuyết điểm của CNXH, còn tội ác của CNTB, nếu được đề cập cũng chỉ theo lối dùng “chổi lông đánh voi”. Đây chính là lúc cuộc chiến đấu trên mặt trận tư tưởng để giành con tim, khối óc cho XHCN bị bỏ rơi. XHCN có sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng CNTB là tuyệt vời, là phương thuốc để chữa trị những căn bệnh của XHCN. Phê phán những sai lầm, khuyết điểm của XHCN là cần thiết, nhưng điều đó không được biến thành việc tô vẽ cho CNTB. Làm như thế, chúng ta đã chấp nhận sự “giải giáp tư tưởng” đơn phương, điều mà CNTB luôn luôn mong muốn .”
Thế mới biết cuộc đấu tranh tư tưởng đảng CSVN đang phải đối phó để bảo vệ đảng khỏi tan, bảo vệ độc quyền cai trị đất nước thật là gay go. Trong thời đại dân chủ, đa nguyên và tự do ngôn luận đang bành trướng, lan rộng khắp nơi trên thế giới và được các dân tộc vừa thoát khỏi độc tài áp bức chọn để xây dựng đất nước thì việc đảng CSVN lo sợ, run căng như thế cũng là điều dễ hiểu. -/-
Phạm Trần (03/05)

23/07/2019(Xem: 74)
Trong một nền dân chủ, một chính phủ không thể theo đuổi một cuộc đấu tranh lâu dài với một kẻ thù địa chính trị đầy quyền lực mà không có sự hỗ trợ chính trị bền vững từ công chúng có hiểu biết.
23/07/2019(Xem: 145)
Khi tôi ngồi lại trước máy vi tính để viết bài nhận định này, lòng tôi nặng trĩu niềm tiếc thương Giáo Sư Hoàng Tụy, một gương mặt trí thức hàng đầu của chúng ta vừa qua đời hôm 14 tháng 7 năm 2019, hưởng thọ 92 tuổi.
23/07/2019(Xem: 271)
23/07/2019(Xem: 500)
Hãy ghi nhận rằng, mỗi khi nghe nhắc tới Hoàng Sa bị Hải quân Trung Quốc đánh chiếm năm 1974, ngươi Việt Nam nào cũng thấy nổi giận, và cũng vì viễn ảnh tái chiếm có vẻ xa vời.
23/07/2019(Xem: 408)
Khoảng cuối tháng 07/2019, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị hacker tấn công, làm lộ 7.5 terabyte dữ liệu về các dự án bí mật. Đây có thể là vụ làm lộ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử tình báo Nga.
23/07/2019(Xem: 263)
PARIS - Thời tiết nóng khác thường trở lại nước Pháp tuần này. Cục khí tượng dự báo nhiệt độ 46 độ C (bằng 115 độ F) tại miền nam nước Pháp.
23/07/2019(Xem: 210)
LONDON - 1 trong các hành động quan trọng sau cùng của Thủ Tướng Theresa May trước khi từ chức, đó là triệu tập 1 phiên họp ủy ban khẩn cấp (COBR) vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Thứ Hai 22-7, theo loan báo từ văn phòng số 10 Downing.
23/07/2019(Xem: 150)
KIEV - Với 50% số phiếu đã kiểm, đảng “Công Bộc” mới thành lập của TT Zelensky chiếm 42% phiếu bầu đại biểu QH Ukraine.
23/07/2019(Xem: 244)
TEHRAN - Truyền thông Iran loan báo ngày Thứ Hai 22-7: 17 gián điệp làm việc cho CIA bị bắt, 1 phần trong số này bị tuyên án tử hình.
23/07/2019(Xem: 216)
ISLAMABAD - Thủ Tướng Imran Khan đã tới Mỹ gặp TT Trump tại Bạch Ốc vào ngày 22/07/2019. Đây là 1 phần trong nỗ lực giải tỏa căng thẳng gây ra bởi cuộc xung đột Afghanistan.
23/07/2019(Xem: 152)
NEW DEHLI - Phi thuyền khảo sát Mặt Trăng Chandrayaan-2 đã được phóng đi lúc 2 giờ 43 phút chiều Chủ nhật.
23/07/2019(Xem: 134)
KUALA LUMPUR - Do ảnh hưởng của chiến tranh mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, khiếm ngạch mậu dịch của Malaysia sẽ là thấp hơn dự báo, theo thẩm định của kinh tế gia. Nhưng, về dài hạn, các phe đều bị thiệt hại.
23/07/2019(Xem: 182)
HONG KONG - Bạo động diễn ta tối Chủ Nhật 21/07 bên trong ga xe điện cao tốc Yuen Long gây sửng sốt toàn thành phố.
23/07/2019(Xem: 179)
MANILA - Vào ngày 22/07, Trong thông điệp về “tình trạng quốc gia”, TT Duterte xác nhận thực tế là Philippines làm chủ vùng biển bao quanh, nhưng Trung Cộng kiểm soát. Bằng chứng là Trung Cộng đưa phi đạn trên đảo nhân tạo tại Biển Đông.Vì vậy, ngư thuyền Trung cộng được phép họat động để tránh chiến tranh với Trung Cộng.
23/07/2019(Xem: 153)
BEIJING - Theo thỏa thuận giữa chủ tịch Xi Jinping và TT Trump bên lề hội nghị Osaka, 2 bên sẽ nối đàm phán mậu dịch. 2 phái đoàn sẽ gặp mặt tuần tới, theo nguồn tin thông thạo.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 07/2019, Microsoft đã công bố sẽ mở rộng quan hệ đối tác với công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo OpenAI nhằm xây dựng nên công nghệ AI siêu điện điện toán cho nền tảng đám mây của mình. Mối quan hệ đối tác bao gồm cả hai lĩnh vực là công nghệ và tài chính, trong đó Microsoft sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI.
Khoảng cuối tháng 07/2019, Google đã cấm CooTek, một công ty phát triển ứng dụng Trung Quốc, xuất hiện trên Play Store và nền tảng quảng cáo do vi phạm chính sách kiếm tiền và quảng cáo của hãng.
Xe buýt lai xe điện của Trung Quốc có tên ART (Autonomous Rail Rapid Trans). Sự độc đáo của nó không chỉ đến từ việc kết hợp công năng của xe buýt và tàu điện mà ở việc nó có thể chạy trên một đường ray ảo. Xe có thể nhận diện vị trí đường ray nhờ hệ thống camera và cảm biến. Nhờ đó, xe sẽ luôn đi vào đúng phần đường của mình mà không lo chệch sang các làn đường khác.
Còn được biết đến với tên gọi M82, Thiên hà Xì Gà đã bị khuấy động bởi một đường chuyền gần thiên hà xoắn ốc lớn M81.
Khoảng cuối tháng 07/2019, theo báo cáo mới từ Wall Street Journal, Apple sắp hoàn tất thỏa thuận mua lại mảng phát triển modem smartphone của Intel với mức giá 1 tỷ USD. Theo đó, thương vụ có thể được thông báo vào đầu tháng 08/2019
Khoảng cuối tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, Microsoft sẽ đóng cửa SMS Connect, tính năng gửi và nhận tin nhắn SMS từ điện thoại Android trên ứng dụng Skype. Tính năng sẽ chính thức đóng cửa sau ngày 30/08/2019 và Microsoft sẽ chuyển người dùng sang sử dụng ứng dụng YourPhone được xây dựng đã khá lâu.
Khoảng cuối tháng 07/2019, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị hacker tấn công, làm lộ 7.5 terabyte dữ liệu về các dự án bí mật. Đây có thể là vụ làm lộ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử tình báo Nga.
Khoảng cuối tháng 07/2019, giám đốc tài chính của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) cho biết, hãng sẽ bắt đầu sản xuất chip xử lý A14 trên tiến trình 5nm cho iPhone và iPad vào đầu năm 2020.
Năm 2005, Apple đã liên lạc với Qualcomm với tư cách là nhà cung cấp tiềm năng cho chip modem trong mẫu iPhone đầu tiên. Phản ứng của Qualcomm khi đó khá "bất thường". Công ty gửi lại một lá thư yêu cầu Apple ký thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế trước khi Qualcomm xem xét việc cung cấp chip
Tháng 07/2019, một năm sau sự kiện tàu không gian đầu tiên của Trung Quốc Tiangong-1 mất kiểm soát và rớt xuống Thái Bình Dương, họ cũng đã cho Tiangong-2 rời khỏi quỹ đạo bay và đáp xuống Trái Đất. Tiangong-2 đi vào tầng khí quyển và bốc cháy bên trên Nam Thái Bình Dương vào ngày 19/07/2019.
Đi tàu xe, máy bay thì không được nói điều xui rủi! Điều này đã là luật bất thành văn vì mọi người ai cũng cầu mong một chuyến đi bình an và suôn sẻ. Nhưng một hãng hàng không lớn đã phải đăng đàn xin lỗi vì "Chỉ ra ghế ngồi chỗ nào trên máy bay dễ chết nhất!"
Trong suốt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, không có nhiều đề cập về 5G, nhưng công nghệ 5G thật sự đóng vai trò quan trọng và tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. 5G có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên, Huawei nắm nhiều công nghệ tiên phong còn Tổng thống Trump muốn Mỹ dẫn đầu trong cuộc đua mới của nhân loại.
Khoảng giữa tháng 07/2019, ứng dụng FaceApp đang tạo nên một hiện tượng mới trên các trang mạng xã hội. FaceApp là ứng dụng chỉnh sửa và thêm bộ lọc hình ảnh, một tính năng mới của FaceApp được cập nhật cho phép người dùng biến đổi gương mặt của mình trẻ hơn hoặc già đi vài chục tuổi
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong phần hỏi đáp Giz Asks, Gizmodo đã phỏng vấn một cách cặn kẽ các nhà thiên văn học về việc hủy diệt “vệ tinh” của Trái Đất. Dù ý tưởng phá hủy Mặt Trăng đã tồn tại trong khoa học viễn tưởng từ lâu, nó đáng được hiểu rằng việc gì sẽ thực sự xảy ra nếu viễn cảnh trở thành sự thật.
Khoảng giữa tháng 07/2019, màn đêm yên tĩnh của miền Nam Texas bị khuấy động bởi tiếng gầm rú: SpaceX đang tiến hành thử nghiệm động cơ tên lửa Raptor. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm không suôn sẻ lắm, công ty đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn lấy cả con tàu vũ trụ lẫn động cơ đang gắn trên nó