Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lm Lý: Việc Việt Kiều Về Nước Đấu Tranh Dân Chủ

05/02/200100:00:00(Xem: 3483)

ORLANDO, Fl. (VB) - Dưới đây là bản tin từ Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho VN, cho biết một vị Giám Mục đang chuẩn bị công khai lên tiếng hỗ trợ Linh Mục Lý, và về việc kêu gọi Việt Kiều về đấu tranh dân chủ, như sau.
BẢN TIN ĐẶC BIỆT NGÀY 3 - 2 - 2001
- "Hầu hết các Giám Mục tại Việt Nam đều ủng hộ tôi... Giai đoạn hiện nay là khai thác lời kêu gọi từ số 2 - số 4 đòi tự do tôn giáo".
- Các biểu ngữ vẫn còn treo trước nhà thờ Nguyệt Biều.
- Ai sẽ thay LM Lý đọc bài điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ "
- Người hải ngoại trở về xây dựng đất nước trong điều kiện và hoàn cảnh nào "
- Vấn đề quyên góp, giúp đỡ và sự liên hệ đến những tổ chức, các đài phát thanh tại hải ngoại như thế nào "
Trong cuộc phỏng vấn ngày 2 - 2 - 2001, LM Nguyễn Văn Lý, từng tung ra những lời kêu gọi đấu tranh cho tự do tôn giáo, đã cho đpv của Ủy Ban QT/TDTGVN biết một số chi tiết quan trọng về một số vấn đề, xin lược thuật sau đây:
HẦU HẾT CÁC ĐỨC GIÁM MỤC ĐỀU ỦNG HỘ TÔI
Đề cậm về tình hình đấu tranh đòi tự do tôn giáo ở trong nước, và sự ủng hộ của Hội Đồng Giám Mục, LM Lý cho biết hầu hết các Đức Gíam Mục đều ủng hộ Ngài (ngoại trừ hai vị còn đang phân vân), nhưng vì những lý do đặc biệt và tế nhị nên quý Ngài chưa công khai lên tiếng. "Trong thời gian ngắn nữa, có thể có một Đức GM sẽ chính thức nói lên tiếng ủng hộ tôi", Ngài cho biết như vậy.
Theo Ngài thì "trong tình hình hiện nay, chúng ta cần xoáy mạnh vào vấn đề đòi tự do tôn giáo. "Sau đại hội 9 của đảng CS, tùy theo kết quả như thế nào chúng ta sẽ có sách lược sau". Ngài tiếp : "Những lời kêu gọi của tôi trong thời gian vừa qua đã nói lên đầy đủ tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, chúng ta cần khai thác những điểm đó nhất là lời kêu gọi số 2 đến số 4".
CÁC BIỂU NGỮ ĐÒI TỰ DO TÔN GIÁO VẪN CÒN TREO
Ngài cho biết 3 tấm biểu ngữ vẫn còn được treo trước nhà thờ Nguyệt Biều. Tấm thứ nhất viết: "Tự do tôn giáo hay là chết" được treo trên cao trước tiền đình nhà thờ, tấm thứ hai nội dung "Chúng tôi cần tự do tôn giáo" được treo dưới tấm bảng thứ nhất. Hai bảng này quay về hướng đông. Còn tấm thứ ba cũng mang nội dung "Chúng tôi cần tự do tôn giáo" được quay về hướng Bắc, hướng mà khách đi từ Huế đi lên sẽ thấy ngay trước hết.
ĐIỀU TRẦN TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ
Về vụ điều trần tự do tôn giáo tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 13 - 2 - 01, LM Lý cho biết đến nay Ngài vẫn chưa nhận được thư mời chính thức của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Ngài biết đã có 3 lá thư gửi theo ba địa chỉ khác nhau: Một lá do Bộ Ngoại Giao HK nhờ toà đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội chuyển, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi; hai thư khác được gửi trực tiếp bằng bưu điện đến địa chỉ nhà thờ Nguyệt Biều và nhà chung ở Huế thì "không hy vọng gì đến, chắc chắn đã là nằm trong bưu điện Huế cả tháng nay rồi".
Về vấn đề điều trần, Ngài cho biết Ngài rất mong có dịp để đi điều trần, để nói lên tiếng nói của Ngài trực tiếp với dư luận thế giới. Nhưng cho đến nay Ngài thấy không hy vọng gì cả. Do đó, Ngài đã chuẩn bị nhờ người đại diện đọc bản văn mà Ngài đã gửi ra trước đây.
Trả lời nguồn tin cho rằng sẽ có một mục sư đại diện Ngài để trình bày trước quốc hội, Ngài giải thích: "Việc nhờ một mục sư, hay một thượng tọa đại diện cho tôi sẽ mang ý nghĩa quan trọng, đó là tính cách đại kết và tính cách liên tôn. Nếu một mục sư mà đại diện cho một linh mục thì hình ảnh đó theo tôi nghĩ rất đẹp. Nếu như tôi có thể tìm được một thượng tọa hay một hòa thượng thì tôi cũng sẽ xin nhờ thay mặt cho tôi". Đáp câu hỏi "nếu nhờ một khác tôn giáo mình thì làm sao có thể trình bày những khó khăn của tôn giáo mình được", Ngài giải thích: "Ở đây, người đại diện chỉ đọc lời của tôi, cho nên vẫn trình bày trung thực về những gì khó khăn của giáo hội Công Giáo. Vả lại khi tôi đấu tranh cho tự do tôn giáo thì tôi muốn đấu tranh cho tất cả các tôn giáo ở Việt Nam, chứ không riêng gì Công giáo. Bài điều trần của tôi trình bày một vài chi tiết cụ thể của giáo hội Công giáo, nhưng nó mang tính chất khái quát để có thể diễn đạt được những khó khăn mà tất cả tôn giáo ở Việt Nam đều gặp phải, chứ không riêng gì công giáo".
Tuy nhiên, sau khi biết trong danh sách điều trần có Mục Sư Paul Ái, một đại diện Tin Lành, nên Ngài đã nhờ một linh mục khác đại diện cho Ngài. Danh tính của vị LM này chúng tôi xin tạm giấu tên vì chưa thuận tiện và tình hình có thể biến đổi.
NGƯỜI HẢI NGOẠI VỀ XÂY DỰNG GIÚP NƯỚC TRONG HOÀN CẢNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO "
Đề cập đến lời kêu gọi số 7 trong đó có lời kêu gọi người hải ngoại về giúp nước, Đpv UB cho biết một số ý kiến cho rằng nếu chế độ cộng sản vẫn còn thì chẳng ai từ hải ngoại chịu về xây dựng đất nước, Ngài trả lời đại ý:
"Đây là chương trình dài hạn vừa được đưa ra nó mang tính chất chiến lược, còn khi thực hiện thì tất nhiên nó phải đi từng bước. Tôi không phải chuyên môn về chính trị, nhưng tôi chỉ phác ra như vậy rồi mong các bậc cao minh, tài đức sẽ tự sáng tạo ra con đường của mình. Tuy nhiên tôi cũng có góp ý phác thảo đôi chút với bạn bè, giáo hữu hoặc các đạo hữu các tôn giáo khi họ hỏi tôi. Qua lãnh vực chính trị thì tôi không làm được, tôi chỉ dừng lại ở vai trò của người ngôn sứ nói lên sự thật, của chứng nhân lịch sử, của một linh mục mà thôi".
Ngài tiếp: "Chương trình trước mắt của tôi là làm sao nói lên sự thật, đầy đủ, từ sự thật ấy, nó sẽ đánh bại tất cả mọi gian dối, nó sẽ đánh ngã uy tín giả tạo của bất cứ tổ chức nào. Khi các uy tín giả tạo đã rơi rụng rồi, thì tự nhiên nó đã chứa đựng những mầm móng rệu rạc, mầm mống tan hàng, bỏ cuộc, vì còn nghị lực nữa đâu, mà xây dựng cái gì trên giả dối được. Đó là tính chiến lược tổng quát."
"Trong một điều kiện xảy ra như thế, các diễn tiến thành hình các phong trào dân chủ. Ví dụ, nếu sau đại hội đảng này, người CS vừa thực tế vừa khôn ngoan họ để các tôn giáo được tự do thực hành tôn giáo, trong đó có tôi, thì điều ấy có nghĩa rằng người CS đã thay đổi phần nào về thủ đoạn gian ác trước đây họ hay làm. Họ cũng hiểu rằng thực lực của họ không nên đàn áp lẽ phải nữa. Như vậy cũng có nghĩa rằng từ bên trong họ có sự chuyển biến. Dựa trên sự kiện khách quan ấy, các văn phòng tự do dân chủ dần dần mọc lên, được bảo trợ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, để thử nghiệm xem họ có bắt bớ, giam cầm, hành hung gì không. Nếu họ tôn trọng, thì các văn phòng khác sẽ dần dần mọc lên khắp nơi trong cả nước tạo nên thế đấu tranh về tự do, dân chủ tại chỗ, tìm cách gây ảnh hưởng lên hiến pháp hiện nay, tìm cách ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử do nhà nước này tổ chức, và tìm cách giảm ảnh hưởng của đảng CS Việt Nam. Và như vậy, các tổ chức dân chủ, hay nói nôm na ra là các đảng phái khác sẽ công khai và mạnh dạn hoạt động mà không sợ gì nữa cả. Bởi vì người Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ phải chấp nhận cái quy luật khách quan của phát triển lịch sử ấy. Thì lúc đó, sẽ có một bầu không khí nào đó. để có thể chuẩn bị cho môi trường thuận lợi cho cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, dân chủ có Liên Hiệp Quốc bảo trợ và quan sát. Tôi xin nhấn mạnh là phải hoàn toàn tự do" .


"Đấy chỉ là phác thảo của tôi để tiến đến bầu không khí thuận lợi ấy. Bầu khí ấy có thể xảy ra vài tháng nữa, có thể xảy ra trong vòng 6 tháng, một năm nữa, cũng có thể là một hai năm nữa, tùy theo biến chuyển do có hội tụ được sự đoàn kết của các tổ chức hải ngoại cũng như quốc nội hay không, tùy theo sự lớn mạnh thực tế của các tổ chức đó, nói nôm na những con người có tâm huyết với đất nước Việt Nam có thực lực hay không " Vì mình có tâm huyết, có nhiệt tình chưa đủ, mà còn cần phải có khả năng, phải có những điều kiện khách quan khác nữa. Nhiệt huyết, nhiệt tình mới chỉ là ý chí thôi. "
Đề cập sự tồn tại của nhà nước CS Việt Nam hiện nay, Ngài nói:
"Sự thực thì một nhà nước đang cầm quyền cho dầu đã mục rữa, rệu rã thì không tự nhiên mà họ buông ra được, họ vẫn còn duy trì mãi. Một nhà nước cho dù đã quá rệu rã nó sẽ không bao giờ tự nó sụp đổ cả. Chính nó sẽ tìm cách để duy trì quyền lực để nó tự tồn tại nếu không có ai tác động để nó đi đến chỗ tan biến.. Chính Lê nin đã từng phân tích như vậy. Nếu chúng ta chỉ ngồi mong đợi sẽ có ngày hết chế độ CS tại Việt Nam để về giúp nước, thì sự mong đợi này có lẽ vô vọng, mà ta phải tạo điều kiện, hoàn cảnh để chế độ này sớm chấm dứt. Làm sao để nó chấm dứt được " Có hai yếu tố từ bên trong (đảng) và bên ngoài (đảng). Từ trong, người CS ý thức sức mạnh của họ đã đến lúc không còn hiện thực nữa, thì họ cũng tìm cách để chuyển đổi. Từ trong cũng có những khuynh hướng mong ước dân chủ hơn, mong ước đa nguyên đa đảng, họ cũng mong ước những gì hợp với trào lưu tiến bộ của loài người, vì họ cũng không hy vọng sự độc đoán của họ còn tồn tại mãi. Còn bên ngoài (đảng) thì có những phong trào dân chủ sẽ áp lực, sẽ đòi hỏi...., đòi tự do tôn giáo, từ đó đã là một sức mạnh để giúp chuyển đổi rồi. Vậy chúng ta hy vọng sẽ có hoàn cảnh thuận lợi nào đó, sẽ xuất hiện những tổ chức dân chủ, những đảng phái đối lập mà người CS sẽ phải khách quan chấp nhận...."
Trong những điều kiện ấy, lúc bấy giờ sẽ có những luật lệ, quy định, để đồng bào hải ngoại trở về một cách an ổn, chứ không phải mới về đến Tân Sơn Nhất thì bắt vô khám Chí Hòa liền. Phải có những điều kiện để quý vị an tâm trở về chứ. "
VẤN ĐỀ QUYÊN GÓP, LIÊN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁC ĐÀI PHÁT THANH HN
Đề cập các vấn đề này, Ngài nhắn nhủ là Ngài chưa hề nhờ cây ai làm đại diện cho Ngài ở hải ngoại và không lệ thuộc một tổ chức nào cả. Ngài nói: "Trong vụ điều trần tôi chỉ nhờ một một vị đại diện đọc bài điều trần nếu giờ phút cuối tôi không đi được. Cũng không hề có một tổ chức nào đại diện tôi". Ngài mong ước tất cả đồng bào hải ngoại quy tụ mọi tổ chức, mọi người thiện chí cùng nhau đạt cho được mục tiêu đòi tự do tôn giáo và tự do dân chủ cho Viêt Nam. Tất cả những ai đang thành tâm thiện chí, đeo đuổi những mục tiêu cao cả này, đều là những người bạn và hỗ trợ cho Ngài.
Về việc quyên góp, Ngài cho biết như sau: "Một số các tổ chức bạn bè cũng đề cập đến việc giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt, phổ biến các tin tức, cụ thể giúp đỡ về vật chất để chúng tôi có thể làm những công việc khó khăn ở đây. Nhưng sự thực thì cho đến nay, chưa có tổ chức nào là giúp cụ thể. Hầu như quý vị ấy chỉ mới đề ra nguyên tắc thế thôi. Tôi đã có lên tiếng trước đây bằng một bức thư ngắn, là xin đừng quyên tiền giúp chúng tôi kẻo lại sa lầy vào vấn đề này thì nguy hại cho việc lớn. Cũng có một vài cá nhân âm thầm giúp đỡ chúng tôi từ lâu nay. Tại Bắc Cali, một số bà con tự nguyện đem đến tận đài Đài Quê Hương để nhờ chuyển về, đây không phải là quyên góp, chỉ là tự nguyện của bà con mà thôi, đài có trao danh sách những ai ủng hộ cho tôi. Cho nên tôi nghĩ không hề có sự lạm dụng trong chuyện này được đâu."
Ngài cho biết thêm dã có một nhóm quý vị thiện nguyện có uy tín ở Bắc Cali muốn thành lập một quỹ để giúp đỡ, gây quỹ từ các thính giả của đài tiếng nói Quê Hương. Ngài hy vọng sẽ không có những tiêu cực bên trong, nên Ngài đã nhận lời, mong ước nó sẽ trở nên hiện thực để cho có phương tiện làm việc. Ngài nói: "Hiện giờ tôi phải duy trì hai trung tâm Nguyệt Biều và An Truyền, cả hai nơi đều rất nghèo, muốn cho giáo hữu hai nơi ấy được phát triển để trở nên hai trung tâm có điều kiện đấu tranh cho tự do tôn giáo. Tất nhiên phải có tài lực vật lực."
Ngoài ra, Ngài cho biết có một chương trình mang tên "Cho Một Ngày Mai Tươi Sáng Hơn" trước khi phát động chương trình đấu tranh cho tự do tôn giáo này, nhằm giúp học bổng cho các học sinh nghèo, các em học sinh mồ côi, và cho một số gia đình cần phải bảo trợ sau trận bão lụt khốc liệt tại xã Thủy Biều trước đây. Ngài nói: "Về An Truyền, tôi thấy ở đây cũng có tình trạng học sinh nghèo khổ hơn hoăïc tương tự. Cho nên tôi có nhờ các giáo xứ, giáo đoàn, những tổ chức có uy tín tổ chức sao cho đẹp và hiệu quả. Tôi hy vọng nó không xảy ra tiêu cực đâu. Nhiều linh mục, nhiều tổ chức đang gây những quỹ tương tự. Việc này tôi nghĩ không ảnh hưởng gì đến chương trình đấu tranh cho tự do tôn giáo của tôi đâu. Xin quý đồng bào hiểu cho và giúp đỡ chúng tôi."
Về sự liên hệ với các tổ chức khác, các đài phát thanh, Ngài không bao giờ dành độc quyền cho một đài nào hết. LM Lý cho biết "việc làm của Ngài cần phổ biến đến mọi nơi, quốc nội và quốc ngoại. Quốc nội thì số người có máy vi tính, internet rất ít. Những người xem được tin rồi in ra cho bạn bè cũng rất ít. Đem đi photo, cũng không ai dám làm, họặc chỉ dám xem trên máy một mình, không dám nói cho ai là mình có.. Cho nên tin tức ở Việt Nam rất là bưng bít. Ngay đồng bào tại Huế cũng chưa được đọc lời kêu gọi số 1 và số 2, do đó Ngài nhờ các đài phát thanh phát tin tức và bài phỏng vấn về trong nước là chủ yếu. "

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.