Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Vụ: Những Dịch Vụ Giúp Khai Thuế Miễn Phí Của IRS

26/01/200800:00:00(Xem: 6456)

Sở Thuế Vụ thường xuyên cung cấp nhiều loại dịch vụ miễn phí cho người thọ thuế qua mạng thông tin điện tử, điện thoại, và qua tiếp xúc trực tiếp. Người thọ thuế cũng có thể nhận được nhiều nguồn thông tin qua các ấn bản thuế vụ và các mẫu đơn khai thuế, cũng như được giải đáp hầu hết những thắc mắc liên quan đến các vấn đề thuế vụ . Ngoài ra, các dịch vụ miễn phí giúp khai và chuẩn bị hồ sơ thuế cá nhân cũng là một trong những hoạt động tích cực hỗ trợ người thọ thuế.

Nguồn hỗ trợ từ hệ thống máy vi tính cá nhân - Personal Computer

Qua mạng thông tin điện tử IRS.gov người thọ thuế có thể truy cập miễn phí nguồn thông tin thuế vụ phong phú và đa dạng. Khi vào mạng điện tử, người thọ thuế không nên bỏ qua trang mạng 1040 Central (gõ vào máy "1040 central"). Đây là mục thông tin đặc biệt cung cấp tất cả các loại hỗ trợ, số liệu được cập nhật, và nguồn thông tin cần thiết để giúp người thọ thuế khai và nộp hồ sơ thuế. Người thọ thuế có thể đọc, tham khảo, và in các mẫu đơn, các ấn bản thuế vụ trực tiếp từ máy vi tính; tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi thường gặp; và sử dụng mục "The EITC Assistant" để tự cố vấn xem mình có đủ điều kiện nhận loại tín thuế này không.

Người thọ thuế cũng có thể sử dụng mục "Where's My Refund"" như một công cụ để kiểm tra tình trạng tiền refund của mình sau khi đã nộp hồ sơ thuế cho chính phủ Liên bang. Các chi tiết thông tin như số an sinh xã hội (SSN), cương vị khai thuế (filing status), chẳng hạn: độc thân, vợ chồng khai chung v.v., và số tiền refund ghi trên bộ hồ sơ thuế đã nộp được sử dụng như những mã số mở tài liệu thông tin về tình trạng tiền refund. Trường hợp xảy ra tình trạng tiền refund bị trì trệ, các bước giúp giải quyết tình trạng này cũng được hướng dẫn cụ thể trên trang mạng.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người thọ thuế khi truy cập thông tin qua mạng điện tử nên đánh đúng tên địa chỉ www.irs.govđể tránh tình trạng lạc vào những mạng thông tin khác. Mạng thông tin điện tử của IRS KHÔNG tận cùng với .com hoặc .net hay với bất cứ dạng nào khác.

Các dịch vụ hỗ trợ thuế vụ cung cấp qua hệ thống điện thoại - Telephone

Với hệ thống địện thoại miễn phí, khi gọi số 1-800-829-3676, người thọ thuế có thể yêu cầu IRS gởi các mẫu đơn khai thuế, sách hướng dẫn sử dụng các mẫu đơn, và các ấn bản thông tin thuế của năm hiện tại và/hoa(.c của những năm trước đến địa chỉ cho sẵn. Người thọ thuế cũng có thể đặt những câu hỏi liên quan đến các vấn đề thuế vụ cá nhân và kinh doanh qua hệ thống điện thoại. Với số 1-800-829-1040, người thọ thuế sẽ nhận được câu trả lời cho những vấn đề thuế vụ cá nhân; với số 1-800-829-4933, tất cả các câu hỏi thuế vụ liên quan đến các hoạt động kinh doanh sẽ lần lượt được giải đáp. Riêng đối với những người thọ thuế cần đến các phương tiện thính thị đặc biệt (TTY/TDD), khi cần đặt câu hỏi hay yêu cầu gởi và nhận các mẫu đơn khai thuế, các ấn bản thuế v.v. có thể liên lạc số 1-800-829-4059.

Dịch vụ "Teletax" - Teletax

Người thọ thuế nhận được dịch vụ này khi gọi số 1-800-829-4477 để nghe các mẫu thông tin ngắn đề cập đến nhiều vấn đề thuế vụ khác nhau đã được thu băng sẵn, hoặc để truy cập thông tin về tình trạng tiền refund qua điện thoại (thay vì bằng máy vi tính). Những chủ đề thuế nhận được từ dịch vụ Teletax bao gồm nhiều vấn đề, từ  nguồn thông tin về "các hỗ trợ của IRS" đến "ai cần phải khai và nộp hồ sơ thuế." Quý vị có thể có được danh sách các chủ đề in sẵn trên trang 8 và trang 9 của sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040 (listed on page 8 and 9 of the Form 1040 Instruction booklet).

Dịch vụ cung cấp các nguồn hỗ trợ qua tiếp xúc trực tiếp để giúp khai thuế - In-person Assistance with Returns

Dịch vụ giúp khai thuế miễn phí qua các hoạt động của chương trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance) do những tình nguyện viên đảm trách và chương trình TCE (Tax Counseling for the Elderly) cố vấn và giúp khai thuế cho người thọ thuế cao tuổi trong các cộng đồng khác nhau ở địa phương. Quý vị có thể biết được thời biểu làm việc của các chương trình này qua các báo chí phát hành trong khu vực hoặc khi liên lạc qua số 1-800-829-1040. Tại nhiều nơi, người thọ thuế có thể biết được thông tin về các địa điểm khai thuế miễn phí của hiệp hội những người hưu trí Hoa Kỳ (AARP) khi gọi 1-888-227-7669. Tổ chức này là hoạt động lớn nhất của những người cao niên và những người đã nghỉ hưu làm việc thiện nguyện để giúp đỡ những người khác trong cộng đồng.

Các trung tâm giúp  người thọ thuế - Taxpayer Assistance Centers

Các trung tâm này là nguồn hỗ trợ lớn lao về các vấn đề thuế vụ cá nhân khi người thọ thuế cho rằng họ không thể giải quyết chuyện thuế má của mình bằng các dịch vụ thông thường cung cấp qua mạng điện tử hay điện thoại, và vì vậy họ muốn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp. Các chuyên viên thuế vụ của IRS làm việc tại các trung tâm  này có thể giúp đỡ quý vị với các câu hỏi hướng dẫn, các khoản điều chỉnh khai trên hồ sơ thuế, thư và thông báo của IRS, cùng những chương trình trả dần tiền thuế nợ trong trường hợp quý vị nợ thuế mà không có khả năng thanh toán một lần.

Địa chỉ của các trung tâm này được liệt kê trên trang mạng điện tử của IRS. Quý vị có thể chọn mục lưu trữ "individuals" (cột danh mục bên tay trái) để truy cập thông tin, chọn đường dẫn "Contact My Local Office." Sau khi đã chọn được một trung tâm gần khu vực thuận tiện, quý vị có thể nghe được chi tiết về giờ giấc làm việc và địa chỉ cụ thể của từng trung tâm khi liên lạc với cơ quan này qua số điện thoại tìm được trên mạng thông tin.

Đối với những người không nói được tiếng Anh, Sở Thuế Vụ có cung cấp những phương tiện tiếp xúc bằng tiếng mẹ đẻ của họ tại tất cả các trung tâm này.

Các mẫu đơn khai thuế và các ấn bản thông tin thuế vụ tại các địa điểm công cộng - Tax Forms and Publications Walk-in Service

Các ấn bản thuế vụ, các mẫu đơn khai thuế và những tập sách mỏng hướng dẫn sử dụng các mẫu đơn thuế có thể lấy được ở các địa điểm công cộng như thư viện và bưu điện tại nhiều địa phương. Nỗ lực hỗ trợ chương trình cung cấp thông tin thuế vụ cho người thọ thuế của các cơ quan này thay đổi hằng năm, do đó, người thọ thuế nếu có yêu cầu nhận các ấn bản hay mẫu đơn khai thuế từ những nơi này nên liên lạc trước với tổ chức hành chính cộng đồng tại địa phương (local community organization) để biết rõ nơi nào cung cấp những tài liệu thuế vụ họ cần dùng. Những quầy điện tử (electronica kiosks) tại một số các trung tâm hành chính cộng đồng thường có chứa các mẫu đơn khai thuế điện tử được cài đặt sẵn để phục vụ người thọ thuế. Quý vị có thể  gõ vào ô truy cập thông tin (Search box) trên máy vi tính tại địa chỉ IRS.gov để tìm ra những địa điểm này của từng tiểu bang. Tất cả các văn phòng làm việc của các trung tâm phục vụ người thọ thuế đều có sẵn các mẫu đơn và ấn bản thông tin thuế vụ cung  cấp miễn phí cho quý vị.

Ấn bản 910 - Publication 910

Ấn bản này ghi đầy đủ danh sách các dịch vụ giúp khai thuế miễn phí, người thọ thuế nên có một bản để được hướng dẫn thêm về các dịch vụ này.

Tài liệu thuế vụ dành cho người khiếm thị - Braille Tax Material

Khi gọi số 1-800-829-3676, người thọ thuế có thể yêu cầu IRS gởi đến địa chỉ riêng của mình một số các tài liệu thuế vụ bằng chữ chấm nổi (Braille). Các tài liệu này được cung cấp miễn phí. Hồ sơ in bằng chữ Braille theo lập trình .brf (.brf format) và có thể gởi thẳng vào hệ thống đọc chữ nổi cao cấp.

Cơ quan ủng hộ người thọ thuế - Taxpayer Advocate Service (TAS)

Cơ quan này là một tổ chức độc lập thuộc Sở Thuế Vụ cung cấp các dịch vụ miễn phí giúp những người thọ thuế có nguồn lợi tức thấp giải quyết các mâu thuẫn giữa họ và IRS. Nhân viên làm việc tại đây sẽ cố vấn người thọ thuế gặp khó khăn về kinh tế, những người tìm kiếm nguồn hỗ trợ để giải quyết những khó khăn không thể giải quyết được bằng những phương cách thông thường, và cả những người cho rằng hệ thống làm việc của IRS hoặc các thủ tục thuế vụ của cơ quan này không diễn tiến như mong đợi v.v. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ điều kiện nhận được sự giúp đỡ của cơ quan này, hãy liên lạc qua điện thoại số 1-877-777-4778 để nêu trường hợp của quý vị (toll free case intake line). Đường dây dành cho người nghe qua hệ thống trợ thính số 1-800-829-4059.

Các trung tâm dịch vụ dành riêng cho người thọ thuế có lợi tức thấp - Low Income Taxpayer Clinics (LITCs)

Các trung tâm LITC là những tổ chức độc lập sẽ làm trung gian giải quyết những mâu thuẫn liên quan đến việc thu và đóng thuế lợi tức cho chính phủ Liên bang giữa người thọ thuế có lợi tức thấp với IRS. Những dịch vụ này được cung cấp miễn phí hoặc với một phí khoản tượng trưng. Các trung tâm LITC còn là nơi người thọ thuế có thể tìm hiểu thêm về thuế vụ khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, hay khi người thọ thuế không sủ dụng thành thạo Anh ngữ. Ấn bản 4134 cung cấp thông tin về các trung tâm LITC ở địa phương quý vị cư ngụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.