Hôm nay,  

Cử Tri Gốc Việt Và Cuộc Bầu Cử 2008

29/10/200800:00:00(Xem: 2877)

Hình ảnh ghi danh cử tri ở Quận Cam.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Thời gian ghi danh bầu cử hay nộp đơn xin phiếu bầu khiếm diện đã chấm dứt. Các cử tri cũng như các văn phòng ghi danh bầu cử (Registrar of Voters) trên toàn tiểu bang California đã chuẩn bị cho giai đoạn chót, đó là tổ chức và tham gia bầu cử vào ngày 4 tháng 11 sắp tới. Cuộc bầu cử năm nay cũng có nhiều ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam.

Ảnh hưởng với cộng đồng Việt Nam

Vì có cuộc tranh cử chức vụ tổng thống nên tỉ lệ tham gia bầu cử được dự đoán sẽ rất là cao, có thể đến hơn 75%. Tại California, cuộc tranh luận sôi nỗi liên quan đến các Dự Luật số 4 (thông báo phụ huynh nếu con em dưới tuổi vị thành niên dự định phá thai) và Dự Luật số 8 (ngăn cấm hôn nhân đồng tính) và nhiều dự luật khác sẽ khuyến khích thêm nhiều cử tri tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử này. Tỉ lệ tham gia bầu cử của toàn thể cử tri sẽ làm bớt ảnh hưởng của các lá phiếu từ khối cử tri gốc Việt, đặc biệt là trong các cuộc tranh cử có các ứng cử viên gốc Việt.

Trong khu vực Little Saigon tại Quận Cam, có nhiều ứng cử viên gốc Việt đang ráo riếc tranh cử vào nhiều chức vụ trong các cơ quan chính quyền địa phương.

• Tại Quận Cam, Dân Biểu Trần Thái Văn sẽ tái tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Đơn Vị 68.

• Tại Thành Phố Garden Grove, có 3 ứng cử viên gốc Việt trong tổng số 10 ứng cử viên, đó là LS Nguyễn Quang Trung, LS Linh Hồ và Ls Andrew Hoàng Đỗ.

• Tại Thành Phố Westminster, Giám Đốc Diệp Miên Trường đang tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster. Nếu đắc cử, HĐTP Westminster lần đầu tiên sẽ có đa số thành viên gốc Việt.

• Tại Thành Phố Stanton, ông Alex Lâm là người Việt Nam đầu tiên ra tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố tại khu vực phía Bắc của khu Little Saigon.

• Tại Học Khu Garden Grove, TS Nguyễn Lâm KimOanh và Kỹ Sư John Chương Nguyễn đang tranh cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove cùng với Tiến Sĩ George West, một người Mỹ nhưng có vợ và gia đình người Việt Nam.

• Tại Học Khu Westminster, hai kỹ sư Frank Trần và Linh Nguyễn sẽ tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục cùng với hai người Việt Nam khác được ai đó gài vào để phân chia phiếu người Việt Nam.

• Tại Đặc Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College, ông Joseph ĐỗVinh sẽ ra tranh cử lần đầu tiên vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục cấp đại học tại Quận Cam. Ông Joseph ĐỗVinh cũng tranh cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City trong khu vực Thành Phố Westminster.

Tổng số cử tri gốc Việt và tỉ lệ tham gia bầu cử

Tại Orange County, có khoảng 1.5 triệu cử tri đã ghi danh đi bầu, trong đó có 95,000 cử tri gốc Việt. Trong nhiều năm nay, số cử tri gốc Việt đã không tăng đáng kể so với nhiều năm trước vì các ứng cử viên không chú trọng nhiều đến ghi danh thêm cử tri mà chỉ tập trung vào vận động phiếu cho mình mà thôi.

Trong nhiều cuộc tranh cử vừa qua, cử tri gốc Việt có phần tham gia bầu cử cao hơn so với các sắc dân thiểu số khác. Tuy nhiên tỉ số này vẫn còn rất thấp so với tất cả các cử tri khác. Trong hầu hết các cuộc bầu cử trước đây, hầu như chỉ có một lần tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt lên quá 50%, đó là vào tháng 11 năm 2004 khi đó có cuộc bầu cử tổng thống giữa George Bush và John Kerry.

 Trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua trông có vẻ sôi nỗi vì có sự tranh cử của 3 ứng cử viên đều là gốc Việt vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam Khu Vực 1 và Chánh Án Quận Cam Nguyễn Trọng Nho, tỉ lệ các cử tri gốc Việt trên toàn Quận Cam chỉ vào khoảng 29% so với tỉ số 21.5% đối với tất cả các cử tri. Trong số gần 95,000 cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử, chỉ có khoảng 27,000 người tham gia bỏ phiếu. Mặc dầu tỉ số cử tri gốc Việt tham gia bầu cử có cao hơn tỉ số của tất cả các cử tri khác, các dữ kiện này cho thấy không đến 1/3 các cử tri gốc Việt đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua trên toàn Quận Cam.

Ngay cả trong khu vực 1 của đơn vị Giám Sát Viên Quận Cam trong cùng kỳ bầu cử vào tháng 6 vừa qua, nơi có cuộc tranh cử của 3 ứng cử viên gốc Việt, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bầu cử cũng chỉ ở tỉ lệ 36%, mặc dầu có cao hơn tỉ lệ tổng quát trong khu vực này là 23%.  Trong số khoảng 53,000 cử tri gốc Việt trong khu vực này, chỉ có khoảng 19,000 người tham gia bỏ phiếu. Đối với các cử tri không phải gốc Việt, chỉ có khoảng 19% tham gia bỏ phiếu.

Các dữ kiện này cho thấy khối cử tri gốc Việt đã chưa vận dụng hết sức mạnh của mình, ngay cả trong số những người đã ghi danh bầu cử.

Tỉ lệ tham gia bỏ phiếu khiếm diện

Trong số 95,000 cử tri gốc Việt, có khoảng 40,000 cử tri đã làm đơn xin được bầu khiếm diện, tức một tỉ lệ khoảng 42%.  Đa số các cử tri nhận được phiếu bầu khiếm diện đều gởi phiếu bầu trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cử tri gốc Việt không màng gởi lại phiếu bầu khiếm diện để tham gia bầu cử.

Nhìn chung, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu bằng phiếu khiếm diện (mail ballots) đã vượt hẳn hơn các cử tri khác. Trên toàn Quận Cam, tỉ lệ khác biệt giữa bỏ phiếu khiếm diện so với bỏ phiếu tại phòng phiếu là 84%/14% đối với các cử tri gốc Việt và 66%/31% đối với các cử tri khác trong cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2007.

Một điều đáng được lưu ý là các cử tri không phải gốc Việt đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu bằng phiếu khiếm diện nhiều hơn trước đây và do đó làm giảm bớt ảnh hưởng của khối cử tri gốc Việt qua việc xử dụng phiếu bầu khiếm diện như đã được thể hiện trong nhiều cuộc bầu cử vừa qua. Trong các kỳ bầu cử vào tháng 2 năm 2008 hay tháng 11 năm 2007, tỉ lệ chênh lệch trong phương pháp bầu khiếm diện đối với các cử tri gốc Việt là 70%/25% so với tỉ lệ chênh lệch tương đương so với các cử tri khác là 45% hay 47%/50%. Tỉ lệ xử dụng phiếu bầu khiếm diện của các cử tri khác càng cao thì lợi điểm trong việc xử dụng phương pháp này của các cử tri gốc Việt càng giảm thiểu đi.

Tuy nhiên, trong số các cử tri đã nhận được phiếu bầu khiếm diện trên toàn Quận Cam, có đến hơn 21,000 cử tri gốc Việt đã không gởi trở lại phiếu bầu, một số lượng gần bằng số phiếu khiếm diện 22,500 được gởi trở lại từ cử tri gốc Việt để tham gia bầu cử. Ngay cả trong Khu Vực 1 của đơn vị Giám Sát Viên Quận Cam nơi có cuộc tranh cử rất sôi nổi, có đến hơn 11,250 cử tri gốc Việt đã không gởi trở lại phiếu bầu khiếm diện để tham gia bầu cử trong khi đó, khoảng 15,800 cử tri gốc Việt đã xử dụng phương pháp bỏ phiếu khiếm diện.

Nếu chỉ có 3 phiếu có thể quyết định được kết quả cuộc bầu cử thì con số 11,250 phiếu bầu khiếm diện không được gởi trở lại có thể thay đổi được tình hình rất nhiều. Đây là những mất mác rất lớn cho ảnh hưởng chính trị của khối cử tri gốc Việt tại Quận Cam vì số lượng phiếu bầu bị bỏ qua này có thể tạo được rất nhiều khác biệt trong nhiều cuộc tranh cử.

Kết luận

Trong cuộc bầu cử hiện nay, tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng trong nhiều cuộc tranh cử có các ứng cử viên gốc Việt trong khu vực Little Saigon. Phân tích các kết quả bầu cử trước đây cho thấy, nếu tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử sắp tới được nâng lên đến khoảng 70% thì hầu hết các ứng cử viên gốc Việt đều có cơ hội đắc cử. Nếu việc đó xảy ra, nhiều ưu thế chính trị khác cũng sẽ đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nếu các định chế chính trị biết được rằng cử tri gốc Việt tham gia đi bầu rất đông.

Trong hoàn cảnh này, việc ghi danh thêm cử tri gốc Việt có thể không quan trọng hay hiệu quả bằng việc vận động chính người đã ghi danh bầu cử nhớ tham gia bỏ phiếu hay những người đã nhận được phiếu bầu khiếm diện nhớ bỏ phiếu và gởi trở lại Phòng Ghi Danh Bầu Cử trước ngày bầu cử.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến với chương trình này, khán giả có dịp hiểu rõ hơn sự gắn bó suốt 60 năm của anh Tuệ và phong trào Du Ca, từ những ngày đầu thành lập cho đến khi anh nhắm mắt lìa đời để trở về trong vòng tay của Chúa.
Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, chứng kiến lễ khai mạc “Siêu Trại Mạo Hiểm Toàn Quốc Hướng Đạo Gốc Việt Lần Thứ 5”: Trại Khai Phá (TKP5). Dưới sự điều hành của Trại trưởng Frank Sam Tran, hơn 160 Thanh Sinh nam nữ và 66 Trưởng đã hành trình đến Trại Rancho Alegre ở Santa Barbara, tiểu bang California để tham gia một kỳ trại phiêu lưu mạo hiểm kéo dài một tuần. Mười bốn (14) Thanh đoàn có mặt tại TKP5 từ Nam California, Bắc California, Texas, Virginia và Úc Châu!
Tâm niệm của chiến sĩ Không Quân là "Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè". Ngày 4/7/2024, sư đoàn I Không Quân hội ngộ ở Orange County lúc 5 giờ chiều ở nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim.
Điều mà Listos rút ra được trong công việc của mình đó là nếu người dân California sẵn sàng chuẩn bị đối phó, họ và gia đình sẽ được an toàn hơn khi thảm họa do nắng nóng xảy ra.
Kính mời quý vị đến tham dự buổi văn nghệ trực tiếp thu hình chủ đề “Bolero & Em” do Paris by Night tổ chức vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 8, 2024 qua hai suất lúc 2:30 chiều và 7:30 tối trên sân khấu lộng lẫy của rạp Pechanga Casino.
Tháng Bảy này, Sky River Casino hân hạnh thông báo hàng loạt các chương trình khuyến mãi ly kỳ được thiết kế để mang đến cho khách hàng các cơ hội giành chiến thắng lớn và tận hưởng những phần thưởng đáng kinh ngạc. Tham gia vào một mùa hè khó quên với nhiều trò chơi kịch tính, quà tặng giá trị và các giải đấu thú vị. Dưới đây là các kế hoạch diễn ra sắp tới
Tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd vào lúc 1:00 chiếu Chủ Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024, một buổi hội luận chống Quyết Định 1334 của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam với mục tiêu “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” theo ban tổ chức cho biết, đây là một thủ đoạn trá hình của cộng sản Việt Nam nhằm chiêu dụ người Việt hải ngoại về góp sức cho chế độ qua chiêu bài xây dựng đất nước để cho đảng cộng sản Việt Nam rảnh tay tiếp tục vơ vét tài nguyên và đàn áp dân lành.
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024, với chủ đề: “Dựng Lại Niềm Tin” đã long trọng diễn ra trong 3 ngày từ Thứ Sáu 28 đến Chủ Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Nam California
Vào chiều Chủ Nhật cuối Tháng Sáu, khoảng hơn 400 khán giả đã ngồi chật khán phòng của Huntington Beach Central Library Theater để cổ vũ cho các tài năng âm nhạc trẻ gốc Việt trong chương trình nhạc Emê Concert 2, chủ đề “I Wish It So”.
Sáng nay ngày 16 tháng 07 năm 2024. Tại AV Entertainment số 3636 Westminster Blvd Santa Ana Cali; Niệm Phật Đường PGHH có tổ chức buổi lễ kỷ niệm năm thứ 85 ngày Đức Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH. Lòng rộn vui nhớ lại những lễ khai Đạo hằng năm tại quê nhà mà thương nhớ bâng khuâng...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.