Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cử Tri Gốc Việt Và Cuộc Bầu Cử 2008

29/10/200800:00:00(Xem: 2112)

Hình ảnh ghi danh cử tri ở Quận Cam.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Thời gian ghi danh bầu cử hay nộp đơn xin phiếu bầu khiếm diện đã chấm dứt. Các cử tri cũng như các văn phòng ghi danh bầu cử (Registrar of Voters) trên toàn tiểu bang California đã chuẩn bị cho giai đoạn chót, đó là tổ chức và tham gia bầu cử vào ngày 4 tháng 11 sắp tới. Cuộc bầu cử năm nay cũng có nhiều ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam.

Ảnh hưởng với cộng đồng Việt Nam

Vì có cuộc tranh cử chức vụ tổng thống nên tỉ lệ tham gia bầu cử được dự đoán sẽ rất là cao, có thể đến hơn 75%. Tại California, cuộc tranh luận sôi nỗi liên quan đến các Dự Luật số 4 (thông báo phụ huynh nếu con em dưới tuổi vị thành niên dự định phá thai) và Dự Luật số 8 (ngăn cấm hôn nhân đồng tính) và nhiều dự luật khác sẽ khuyến khích thêm nhiều cử tri tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử này. Tỉ lệ tham gia bầu cử của toàn thể cử tri sẽ làm bớt ảnh hưởng của các lá phiếu từ khối cử tri gốc Việt, đặc biệt là trong các cuộc tranh cử có các ứng cử viên gốc Việt.

Trong khu vực Little Saigon tại Quận Cam, có nhiều ứng cử viên gốc Việt đang ráo riếc tranh cử vào nhiều chức vụ trong các cơ quan chính quyền địa phương.

• Tại Quận Cam, Dân Biểu Trần Thái Văn sẽ tái tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Đơn Vị 68.

• Tại Thành Phố Garden Grove, có 3 ứng cử viên gốc Việt trong tổng số 10 ứng cử viên, đó là LS Nguyễn Quang Trung, LS Linh Hồ và Ls Andrew Hoàng Đỗ.

• Tại Thành Phố Westminster, Giám Đốc Diệp Miên Trường đang tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster. Nếu đắc cử, HĐTP Westminster lần đầu tiên sẽ có đa số thành viên gốc Việt.

• Tại Thành Phố Stanton, ông Alex Lâm là người Việt Nam đầu tiên ra tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố tại khu vực phía Bắc của khu Little Saigon.

• Tại Học Khu Garden Grove, TS Nguyễn Lâm KimOanh và Kỹ Sư John Chương Nguyễn đang tranh cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove cùng với Tiến Sĩ George West, một người Mỹ nhưng có vợ và gia đình người Việt Nam.

• Tại Học Khu Westminster, hai kỹ sư Frank Trần và Linh Nguyễn sẽ tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục cùng với hai người Việt Nam khác được ai đó gài vào để phân chia phiếu người Việt Nam.

• Tại Đặc Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College, ông Joseph ĐỗVinh sẽ ra tranh cử lần đầu tiên vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục cấp đại học tại Quận Cam. Ông Joseph ĐỗVinh cũng tranh cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City trong khu vực Thành Phố Westminster.

Tổng số cử tri gốc Việt và tỉ lệ tham gia bầu cử

Tại Orange County, có khoảng 1.5 triệu cử tri đã ghi danh đi bầu, trong đó có 95,000 cử tri gốc Việt. Trong nhiều năm nay, số cử tri gốc Việt đã không tăng đáng kể so với nhiều năm trước vì các ứng cử viên không chú trọng nhiều đến ghi danh thêm cử tri mà chỉ tập trung vào vận động phiếu cho mình mà thôi.

Trong nhiều cuộc tranh cử vừa qua, cử tri gốc Việt có phần tham gia bầu cử cao hơn so với các sắc dân thiểu số khác. Tuy nhiên tỉ số này vẫn còn rất thấp so với tất cả các cử tri khác. Trong hầu hết các cuộc bầu cử trước đây, hầu như chỉ có một lần tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt lên quá 50%, đó là vào tháng 11 năm 2004 khi đó có cuộc bầu cử tổng thống giữa George Bush và John Kerry.

 Trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua trông có vẻ sôi nỗi vì có sự tranh cử của 3 ứng cử viên đều là gốc Việt vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam Khu Vực 1 và Chánh Án Quận Cam Nguyễn Trọng Nho, tỉ lệ các cử tri gốc Việt trên toàn Quận Cam chỉ vào khoảng 29% so với tỉ số 21.5% đối với tất cả các cử tri. Trong số gần 95,000 cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử, chỉ có khoảng 27,000 người tham gia bỏ phiếu. Mặc dầu tỉ số cử tri gốc Việt tham gia bầu cử có cao hơn tỉ số của tất cả các cử tri khác, các dữ kiện này cho thấy không đến 1/3 các cử tri gốc Việt đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua trên toàn Quận Cam.

Ngay cả trong khu vực 1 của đơn vị Giám Sát Viên Quận Cam trong cùng kỳ bầu cử vào tháng 6 vừa qua, nơi có cuộc tranh cử của 3 ứng cử viên gốc Việt, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bầu cử cũng chỉ ở tỉ lệ 36%, mặc dầu có cao hơn tỉ lệ tổng quát trong khu vực này là 23%.  Trong số khoảng 53,000 cử tri gốc Việt trong khu vực này, chỉ có khoảng 19,000 người tham gia bỏ phiếu. Đối với các cử tri không phải gốc Việt, chỉ có khoảng 19% tham gia bỏ phiếu.

Các dữ kiện này cho thấy khối cử tri gốc Việt đã chưa vận dụng hết sức mạnh của mình, ngay cả trong số những người đã ghi danh bầu cử.

Tỉ lệ tham gia bỏ phiếu khiếm diện

Trong số 95,000 cử tri gốc Việt, có khoảng 40,000 cử tri đã làm đơn xin được bầu khiếm diện, tức một tỉ lệ khoảng 42%.  Đa số các cử tri nhận được phiếu bầu khiếm diện đều gởi phiếu bầu trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cử tri gốc Việt không màng gởi lại phiếu bầu khiếm diện để tham gia bầu cử.

Nhìn chung, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu bằng phiếu khiếm diện (mail ballots) đã vượt hẳn hơn các cử tri khác. Trên toàn Quận Cam, tỉ lệ khác biệt giữa bỏ phiếu khiếm diện so với bỏ phiếu tại phòng phiếu là 84%/14% đối với các cử tri gốc Việt và 66%/31% đối với các cử tri khác trong cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2007.

Một điều đáng được lưu ý là các cử tri không phải gốc Việt đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu bằng phiếu khiếm diện nhiều hơn trước đây và do đó làm giảm bớt ảnh hưởng của khối cử tri gốc Việt qua việc xử dụng phiếu bầu khiếm diện như đã được thể hiện trong nhiều cuộc bầu cử vừa qua. Trong các kỳ bầu cử vào tháng 2 năm 2008 hay tháng 11 năm 2007, tỉ lệ chênh lệch trong phương pháp bầu khiếm diện đối với các cử tri gốc Việt là 70%/25% so với tỉ lệ chênh lệch tương đương so với các cử tri khác là 45% hay 47%/50%. Tỉ lệ xử dụng phiếu bầu khiếm diện của các cử tri khác càng cao thì lợi điểm trong việc xử dụng phương pháp này của các cử tri gốc Việt càng giảm thiểu đi.

Tuy nhiên, trong số các cử tri đã nhận được phiếu bầu khiếm diện trên toàn Quận Cam, có đến hơn 21,000 cử tri gốc Việt đã không gởi trở lại phiếu bầu, một số lượng gần bằng số phiếu khiếm diện 22,500 được gởi trở lại từ cử tri gốc Việt để tham gia bầu cử. Ngay cả trong Khu Vực 1 của đơn vị Giám Sát Viên Quận Cam nơi có cuộc tranh cử rất sôi nổi, có đến hơn 11,250 cử tri gốc Việt đã không gởi trở lại phiếu bầu khiếm diện để tham gia bầu cử trong khi đó, khoảng 15,800 cử tri gốc Việt đã xử dụng phương pháp bỏ phiếu khiếm diện.

Nếu chỉ có 3 phiếu có thể quyết định được kết quả cuộc bầu cử thì con số 11,250 phiếu bầu khiếm diện không được gởi trở lại có thể thay đổi được tình hình rất nhiều. Đây là những mất mác rất lớn cho ảnh hưởng chính trị của khối cử tri gốc Việt tại Quận Cam vì số lượng phiếu bầu bị bỏ qua này có thể tạo được rất nhiều khác biệt trong nhiều cuộc tranh cử.

Kết luận

Trong cuộc bầu cử hiện nay, tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng trong nhiều cuộc tranh cử có các ứng cử viên gốc Việt trong khu vực Little Saigon. Phân tích các kết quả bầu cử trước đây cho thấy, nếu tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử sắp tới được nâng lên đến khoảng 70% thì hầu hết các ứng cử viên gốc Việt đều có cơ hội đắc cử. Nếu việc đó xảy ra, nhiều ưu thế chính trị khác cũng sẽ đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nếu các định chế chính trị biết được rằng cử tri gốc Việt tham gia đi bầu rất đông.

Trong hoàn cảnh này, việc ghi danh thêm cử tri gốc Việt có thể không quan trọng hay hiệu quả bằng việc vận động chính người đã ghi danh bầu cử nhớ tham gia bỏ phiếu hay những người đã nhận được phiếu bầu khiếm diện nhớ bỏ phiếu và gởi trở lại Phòng Ghi Danh Bầu Cử trước ngày bầu cử.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg chào mừng 60 vị phụ nữ được đề cử danh hiệu "Women of Distinction 2020 - District 34" và công bố bà Ly Nguyễn là "Woman of The Year 2020-District 34".
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, anh chị em trong Ban Điều Hợp CLBTNT quyết định họp mặt sau 6 tháng cách ly, và thế là một buổi tu học đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài dự tính ở sân sau vưòn Thanh Tâm nhà anh Tuệ Quán.
Người phụ trách về Ngân khố Tiểu bang California Fiona Ma, Nghị sĩ Ash Kalra, và các nhà lãnh đạo từ Cộng đồng Doanh nghiệp Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương Chủ trì Hội nghị Bàn tròn Từ xa Kêu gọi sự ủng hộ của Dự luật 16 để tạo Sân chơi bình đẳng và Tăng cơ hội cho AAPI, Phụ nữ và Doanh nghiệp thiểu số
VAfB là sự tập hợp của những người Mỹ gốc Việt từ các nguồn gốc khác nhau và các tiểu bang khác nhau với cùng mục đích cuối cùng là khôi phục sự lãnh đạo mạnh mẽ sẽ thống nhất tất cả người Mỹ thông qua kinh nghiệm, lòng nhân ái, năng lực và sự trung thực cũng như mang lại sự tin tưởng và tôn trọng của bạn bè và đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới.
Hiện tại, quý vị có thể tạo nên sự khác biệt trong cách mà các cộng đồng của chúng ta được nhìn nhận và nhận được các sự hỗ trợ nếu quý vị dành ra vài phút để hoàn thành Thống Kê Dân Số 2020. Chúng ta không thể để người ngoài coi cộng đồng của chúng ta là cổ hủ và cứng nhắc. Bây giờ, chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng. Đai dịch Coranavirus đã cho thấy có quá ít thông tin trên toàn quốc về ảnh hưởng của đại dịch này lên các cộng đồng người Mỹ gốc Á và người gốc đảo Thái Bình Dương.
Mặc dù là một tiến trình quan liêu và khô cằn, Thống Kê Dân Số đã tạo ra đầy rẫy tranh luận do những ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với việc phân bổ quyền lực, ngân quỹ, và cách nước Mỹ hiểu chính mình. Bởi vì dịch Covid-19, Cục Thống Kê Dân Số đã kéo dài lịch trình tới cuối tháng Mười để thăm dò những người không hồi đáp và tiến hành phỏng vấn bổ túc những người đã trả lời; nhưng vừa rồi Cục Thống Kê Dân Số đã thông báo sẽ dời thời hạn này sớm hơn sang tháng Chín, làm tăng thêm nghi vấn rằng chính quyền hiện nay có ý định dùng Thống Kê Dân Số như một vách ngăn về chính trị hơn là một công cụ để tập hợp quốc dân.
Vào Thứ Năm này, ngày 10 Tháng Chín, các chủ doanh nghiệp California đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội bình đẳng và công bằng sẽ tụ họp cùng nhau để thảo luận về việc ủng hộ cho Dự Luật 16 sẽ có thể giúp giải quyết các hình thức phân biệt đối xử như thế nào và mang lại sự đa dạng cũng như bình đẳng cho các cộng đồng của chúng ta.
Dạo gần đây, những kẻ lừa đảo nhắm vào các cá nhân có nhu cầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (unemployment benefits) và lấy cắp thông tin cá nhân để làm chuyện bất hợp pháp. Nạn nhân sẽ có nguy cơ bị đánh cấp thông tin cá nhân (identity theft), có thể dẫn đến những thiệt hại cho họ.
Sáng nay tôi đến viếng một người bạn thân, anh Nguyễn Hữu Trân, mà tôi đã gặp trong những trại giam của cộng sản suốt thời gian lưu đầy và những năm cuối tại Hàm Tân Z-30D, sau ngày Sài Gòn sụp đổ. Anh là Thiếu Tá Cảnh Sát Đặc Biệt, Trưởng F tại tỉnh Long Khánh, nên bị giam giữ 17 năm trong tù "cải tạo".
Trong những động tác mới nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và nhân viên, bắt đầu vào tháng 8, 2020, Cục Cơ Giới California (DMV) sẽ mở rộng các câu hỏi kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt hiện đang được thực hiện cho các cuộc thi thực hành lái xe cho tất cả khách hàng và nhân viên vào bất cứ cơ sở nào của DMV.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.