Hôm nay,  

Tín Thuế Trợ Cấp Kinh Tế Năm 2009

29/01/200900:00:00(Xem: 28305)

Tín Thuế Trợ Cấp Kinh Tế Năm 2009

IRS/SPEC - www.irs.gov
1. Tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009 là gì"
Đây là một loại tín thuế mới dưới dạng tiền refund trả lại cho người thọ thuế (new refundable credit) liên quan đến tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008. Thông thường, một tín thuế làm tăng số tiền refund của người thọ thuế hay làm giảm số tiền thuế người thọ thuế phải đóng. Những người nào trong năm 2008 chưa nhận được tiền trợ cấp kinh tế (hoặc chưa nhận được trọn số tiền dành cho mỗi cá nhân) sẽ có thể đủ tiêu chuẩn để nhận được loại tín thuế tiền trợ cấp kinh tế này.
2. Về cơ bản, tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay được tính như thế nào"
Tín thuế tiền trợ cấp kinh tế 2009 (khác với tiền trợ cấp kinh tế 2008) được tính như tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008, với các tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn tính tiền trợ cấp kinh tế. Duy chỉ có mộ điều khác là tín thuế trợ cấp kinh tế sẽ được căn cứ trên hồ sơ khai thuế năm 2008, còn tiền trợ cấp kinh tế căn cứ trên hồ sơ thuế năm 2007.
3. Những ai đủ tiêu chuẩn nhận được tín thuế trợ cấp năm nay"
Những người đủ tiêu chuẩn nhận được tiền trợ cấp kinh tế năm ngoái nhưng chưa nhận được, (hoặc chưa nhận đủ số tiền dành cho họ) sẽ hội đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay. Đồng thời, những người năm ngoái không đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp kinh tế nhưng năm nay do hoàn cảnh sống của thay đổi họ có thể đủ điều kiện nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế 2009.
4. Tại sao không phải ai cũng có thể nhận được tiền trợ cấp lần này"
Hầu hết những người đủ tiêu chuẩn đều đã nhận đầy đủ tiền trợ cấp kinh tế dành cho họ trong năm  2008. Tuy nhiên, nếu một số điều kiện hay hoàn cảnh sống của những người này thay đổi, chẳng hạn, trong thời gian qua họ có thêm con cái, họ có thể đủ tiêu chuẩn để nhận thêm một khoản phúc lợi nữa.
5: Tín thuế trợ cấp kinh tế sẽ được nhận như thế nào"
Năm nay, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ sẽ không gởi riêng các khoản tiền dành cho tín thuế trợ cấp kinh tế. Thay vào đó, những người đủ tiêu chuẩn nhận được tín thuế sẽ phải nộp hồ sơ thuế năm 2008 để nhận tín thuế này. Các loại tín thuế thường làm tăng số tiền refund của người thọ thuế, hoặc làm giảm số tiền thuế họ phải đóng cho chính phủ.
6. Năm ngoái cha mẹ tôi khai tôi là con sống phụ thuộc (dependent) trên hồ sơ thuế của họ vì vậy tôi không đủ tiêu chuẩn nhận được tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008. Nhưng từ năm ngoái đến nay tôi đã sống tự lập, như vậy tôi có đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay không"
Điều này tùy thuộc vào việc cha mẹ của bạn có thể khai bạn là người sống phụ thuộc vào họ trên hồ sơ thuế năm 2008 hay không. Tín thuế trợ cấp kinh tế dựa vào những tình huống và hoàn cảnh xảy ra trong năm 2008, trong khi tiền trợ cấp kinh tế lại căn cứ vào thông tin khai trên hồ sơ thuế năm 2007. Bạn sẽ phải sử dụng mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế trong sách hướng dẫn khai thuế mẫu đơn thuế bạn sử dụng để lập hồ sơ thuế để tính xem bạn có đủ điều kiện nhận loại tín thuế này hay không.
7. Làm thế nào tôi có thể khai để nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay"
Quý vị nên sử dụng mẫu tính thử (worksheet) trong sách hướng dẫn khai thuế năm 2008 (2008 booklet) để xem mình có thể nhận được tín thuế hay không và số tiền là bao nhiêu. Sau đó quý vị điền con số tính được trên mẫu đơn khai thuế 2008 phần dành cho tín thuế trợ cấp kinh tế.
8. Nếu cần giúp đỡ tôi có thể hỏi ai"
Sở Thuế Vụ sẽ giúp quý vị tính tín thuế này nếu quý vị điền vào dòng 70 trên mẫu đơn thuế 1040 (line 70, Form 1040), hay dòng 42, mẫu đơn khai thuế 1040A (line 42, Form 1040A); dòng số 9 mẫu đơn 1040EZ (line 9, Form 1040EZ) ghi chú sau: "recovery rebate credit." Quý vị cũng có thể vào mạng thông tin điện tử của IRS để tính ra số tiền quý vị có thể nhận được bằng tín thuế trợ cấp kinh tế 2009. Trường hợp quý vị nhờ các dịch vụ khai thuế giúp lập hồ sơ thuế và gởi đến cho IRS qua mạng điện tử, các nhu liệu khai thuế sẽ tự động tính ra số tiền này cho quý vị.
9. Để tính được tiền nhận được từ tín thuế trợ cấp kinh tế tôi cần phải có những thông tin nào"
Quý vị cần biết số tiền trợ cấp kinh tế đã nhận được trong năm 2008 để ghi trên mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay (nếu không nhận được thì ghi zero). Nếu quý vị đã nhận được tiền trợ cấp kinh tế trong năm ngoái, quý vị cũng sẽ đồng thời nhận được mẫu thông báo số 1378 (Notice 1378 - Economic Stimulus Payment Notice) của IRS, trên đó ghi rõ số tiền trợ cấp dành cho quý vị, số tiền dùng để trả bớt tiền thuế quý vị nợ chính phủ hay những món nợ khác. Trường hợp quý vị không có thông báo này, quý vị vẫn có thể vào mạng thông tin điện tử của IRS, mục "How Much Was My 2008 Stimulus Payment"" để tính.


10. Cương vị khai thuế năm 2007 của tôi khác hẳn cương vị khai thuế năm 2008, điều này có ảnh hưởng gì đến tín thuế trợ cấp kinh tế tôi có thể nhận được năm nay không"
Có thể. Lý do" Vì có nhiều người thọ thuế có gia đình (kết hôn) đã khai chung hồ sơ thuế năm ngoái và xem như mỗi người nhận được một nửa số tiền trợ cấp kinh tế gởi đến cho họ. Và như vậy, nếu năm nay có sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của họ, chẳng hạn từ khai chung hồ sơ thuế hai người quyết định khai riêng hồ sơ cho năm thuế 2008, hay ly dị và khai độc thân trên hồ sơ thuế v.v. Muốn biết rõ về số tiền quý vị có thể nhận được từ tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009, xin theo các bước hướng dẫn trên sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế để biết được cụ thể hơn.
11. Có những biện pháp nào giúp tôi tính được tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009 không"
Vào khoảng đầu tháng Hai năm 2009, Sở Thuế Vụ sẽ cài đặt những "dụng cụ" trên mạng thông tin điện tử để giúp người thọ thuế tự tính tín thuế trợ cấp kinh tế dành cho họ. Đó là các trang mục: (1) "The Recovery Rebate Credit Calculator", và (2) "How Much Was My 2008 Stimulus Payment"" Nếu quý vị nhận được bộ đơn hướng dẫn khai thuế giấy gởi đến nhà, mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế cũng bao gồm trong bộ đơn giấy này.
12. Khi nào tôi có thể nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế cấp lại của năm 2009"
Tín thuế trợ cấp kinh tế là một phần của tiền refund quý vị sẽ nhận được sau khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2008. Không giống như tiền trợ cấp kinh tế gởi đến cho người thọ thuế năm ngoái, tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay sẽ không gởi đến cho người thọ thuế bằng một chi phiếu riêng. Nếu có tiền trợ cấp kinh tế, quý vị có thể kiểm tra tình trạng tiền trợ cấp kinh tế năm 2009 trên trang mục "Where's My Refund"" trên mạng thông tin điện tử, khoảng từ 6 -8 tuần lễ sau khi quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế.
13. Tôi không cần phải nộp đơn khai thuế, nhưng tôi muốn nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế. Làm sao tôi có thể khai để nhận số tiền dành cho tôi"
Quý vị vẫn phải sử dụng mẫu đơn khai thuế thông thường để khai nhận tín thuế trợ cấp kinh tế. Xin nhớ điền them chi tiết vào các dòng số 7 và dòng số 9 của mẫu đơn thuế 1040EZ. Nếu sử dụng mẫu đơn thuế 1040A, các dòng cần phải điền là các dòng số 7, 14a và 42; mẫu đơn thuế 1040, các dòng số 7, 20a và 70.
14. Tôi hiểu vì Sở Thuế Vụ dùng một phần tiền trợ cấp kinh tế để trừ vào tiền thuế tôi phải đóng năm ngoái nên trên thực tế tôi chỉ được một khoản tiền ít hơn tổng số tiền trợ cấp dành cho tôi ghi trên mẫu thông báo 1378. Và như vậy con số nào tôi sẽ dùng để tính ra tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay"
Quý vị phải sử dụng tổng số tiền (total amount) như ghi trên mẫu thông báo 1378 - số tiền trước khi dùng để trả bớt tiền thuế nợ hay các khoản nợ khác của quý vị. Số tiền tổng cộng này chính là tiền trợ cấp kinh tế của quý vị, mặc dù thực tế một phần tiền đã được dùng để trả nợ cho quý vị.
15. Tôi có phải khai tiền trợ cấp kinh tế nhận được trong năm 2008 như một nguồn lợi tức trên hồ sơ thuế năm nay hay không"
Không. Quý vị không phải khai thuế cho tiền trợ cấp kinh tế trên hồ sơ thuế năm 2008.
16. Tiền trợ cấp kinhtế tôi đã nhận nhiều hơn số tiền tôi tính được trên mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế. Như vậy tôi có phải trả lại khoản chênh lệch này không"
Không. Quý vị không cần phải trả lại số tiền khác biệt như vừa trình bày, và khoản chênh lệch này sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ thuế của quý vị. Tuy vậy, tín thuế năm nay của quý vị sẽ là zero.
17. Tiền trợ cấp kinh tế tôi dã nhận được năm ngoái có làm tăng hay giảm số tiền tôi còn nợ năm 2008 này không"
Không. Tiền trợ cấp kinh tế quý vị nhận được năm ngoái sẽ không làm giảm số tiền refund quý vị có thể nhận được sau khi nộp đơn khai thuế cho năm thuế 2008, cũng không làm tăng số tiền thuế quý vị phải đóng năm nay. Nếu quý vị đã nhận được một khoản trợ cấp kinh tế năm ngoái, và năm nay quý vị nhận thêm một khoản tín thuế trợ cấp kinh tế nữa, cả hai loại tiền trợ cấp kinh tế trong hai năm 2008 và 2009, nếu có, sẽ không ảnh hưởng gì đến số tiền thuế quý vị phải đóng.
18. Tôi không có nguồn thu nhập nào từ công việc làm thường ngày, và tôi cũng không cần phải khai thuế, nhưng năm ngoái, để nhận được tiền trợ cấp kinh tế tôi đã phải nộp đơn thuế cho năm 2007. Như vậy tôi có cần phải nộp hồ sơ thuế năm 2008 không"
Nếu  quý vị đã khai thuế năm ngoái và đã nhận được tiền trợ cấp kinh tế rồi, quý vị không cần phải nộp đơn khai thuế cho năm 2008. Nhưng nếu quý vị không nhận được tiền trợ cấp kinh tế, và không nợ thuế; trong năm 2008 quý vị có ít nhất $3,000 lợi tức đủ tiêu chuẩn để khai nhận trợ cấp kinh tế, quý vị nên khai và nộp đơn thuế cho năm 2008 để có thể nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.