Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tín Thuế Trợ Cấp Kinh Tế Năm 2009

29/01/200900:00:00(Xem: 27371)

Tín Thuế Trợ Cấp Kinh Tế Năm 2009

IRS/SPEC - www.irs.gov
1. Tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009 là gì"
Đây là một loại tín thuế mới dưới dạng tiền refund trả lại cho người thọ thuế (new refundable credit) liên quan đến tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008. Thông thường, một tín thuế làm tăng số tiền refund của người thọ thuế hay làm giảm số tiền thuế người thọ thuế phải đóng. Những người nào trong năm 2008 chưa nhận được tiền trợ cấp kinh tế (hoặc chưa nhận được trọn số tiền dành cho mỗi cá nhân) sẽ có thể đủ tiêu chuẩn để nhận được loại tín thuế tiền trợ cấp kinh tế này.
2. Về cơ bản, tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay được tính như thế nào"
Tín thuế tiền trợ cấp kinh tế 2009 (khác với tiền trợ cấp kinh tế 2008) được tính như tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008, với các tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn tính tiền trợ cấp kinh tế. Duy chỉ có mộ điều khác là tín thuế trợ cấp kinh tế sẽ được căn cứ trên hồ sơ khai thuế năm 2008, còn tiền trợ cấp kinh tế căn cứ trên hồ sơ thuế năm 2007.
3. Những ai đủ tiêu chuẩn nhận được tín thuế trợ cấp năm nay"
Những người đủ tiêu chuẩn nhận được tiền trợ cấp kinh tế năm ngoái nhưng chưa nhận được, (hoặc chưa nhận đủ số tiền dành cho họ) sẽ hội đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay. Đồng thời, những người năm ngoái không đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp kinh tế nhưng năm nay do hoàn cảnh sống của thay đổi họ có thể đủ điều kiện nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế 2009.
4. Tại sao không phải ai cũng có thể nhận được tiền trợ cấp lần này"
Hầu hết những người đủ tiêu chuẩn đều đã nhận đầy đủ tiền trợ cấp kinh tế dành cho họ trong năm  2008. Tuy nhiên, nếu một số điều kiện hay hoàn cảnh sống của những người này thay đổi, chẳng hạn, trong thời gian qua họ có thêm con cái, họ có thể đủ tiêu chuẩn để nhận thêm một khoản phúc lợi nữa.
5: Tín thuế trợ cấp kinh tế sẽ được nhận như thế nào"
Năm nay, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ sẽ không gởi riêng các khoản tiền dành cho tín thuế trợ cấp kinh tế. Thay vào đó, những người đủ tiêu chuẩn nhận được tín thuế sẽ phải nộp hồ sơ thuế năm 2008 để nhận tín thuế này. Các loại tín thuế thường làm tăng số tiền refund của người thọ thuế, hoặc làm giảm số tiền thuế họ phải đóng cho chính phủ.
6. Năm ngoái cha mẹ tôi khai tôi là con sống phụ thuộc (dependent) trên hồ sơ thuế của họ vì vậy tôi không đủ tiêu chuẩn nhận được tiền trợ cấp kinh tế của năm 2008. Nhưng từ năm ngoái đến nay tôi đã sống tự lập, như vậy tôi có đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay không"
Điều này tùy thuộc vào việc cha mẹ của bạn có thể khai bạn là người sống phụ thuộc vào họ trên hồ sơ thuế năm 2008 hay không. Tín thuế trợ cấp kinh tế dựa vào những tình huống và hoàn cảnh xảy ra trong năm 2008, trong khi tiền trợ cấp kinh tế lại căn cứ vào thông tin khai trên hồ sơ thuế năm 2007. Bạn sẽ phải sử dụng mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế trong sách hướng dẫn khai thuế mẫu đơn thuế bạn sử dụng để lập hồ sơ thuế để tính xem bạn có đủ điều kiện nhận loại tín thuế này hay không.
7. Làm thế nào tôi có thể khai để nhận tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay"
Quý vị nên sử dụng mẫu tính thử (worksheet) trong sách hướng dẫn khai thuế năm 2008 (2008 booklet) để xem mình có thể nhận được tín thuế hay không và số tiền là bao nhiêu. Sau đó quý vị điền con số tính được trên mẫu đơn khai thuế 2008 phần dành cho tín thuế trợ cấp kinh tế.
8. Nếu cần giúp đỡ tôi có thể hỏi ai"
Sở Thuế Vụ sẽ giúp quý vị tính tín thuế này nếu quý vị điền vào dòng 70 trên mẫu đơn thuế 1040 (line 70, Form 1040), hay dòng 42, mẫu đơn khai thuế 1040A (line 42, Form 1040A); dòng số 9 mẫu đơn 1040EZ (line 9, Form 1040EZ) ghi chú sau: "recovery rebate credit." Quý vị cũng có thể vào mạng thông tin điện tử của IRS để tính ra số tiền quý vị có thể nhận được bằng tín thuế trợ cấp kinh tế 2009. Trường hợp quý vị nhờ các dịch vụ khai thuế giúp lập hồ sơ thuế và gởi đến cho IRS qua mạng điện tử, các nhu liệu khai thuế sẽ tự động tính ra số tiền này cho quý vị.
9. Để tính được tiền nhận được từ tín thuế trợ cấp kinh tế tôi cần phải có những thông tin nào"
Quý vị cần biết số tiền trợ cấp kinh tế đã nhận được trong năm 2008 để ghi trên mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay (nếu không nhận được thì ghi zero). Nếu quý vị đã nhận được tiền trợ cấp kinh tế trong năm ngoái, quý vị cũng sẽ đồng thời nhận được mẫu thông báo số 1378 (Notice 1378 - Economic Stimulus Payment Notice) của IRS, trên đó ghi rõ số tiền trợ cấp dành cho quý vị, số tiền dùng để trả bớt tiền thuế quý vị nợ chính phủ hay những món nợ khác. Trường hợp quý vị không có thông báo này, quý vị vẫn có thể vào mạng thông tin điện tử của IRS, mục "How Much Was My 2008 Stimulus Payment"" để tính.


10. Cương vị khai thuế năm 2007 của tôi khác hẳn cương vị khai thuế năm 2008, điều này có ảnh hưởng gì đến tín thuế trợ cấp kinh tế tôi có thể nhận được năm nay không"
Có thể. Lý do" Vì có nhiều người thọ thuế có gia đình (kết hôn) đã khai chung hồ sơ thuế năm ngoái và xem như mỗi người nhận được một nửa số tiền trợ cấp kinh tế gởi đến cho họ. Và như vậy, nếu năm nay có sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của họ, chẳng hạn từ khai chung hồ sơ thuế hai người quyết định khai riêng hồ sơ cho năm thuế 2008, hay ly dị và khai độc thân trên hồ sơ thuế v.v. Muốn biết rõ về số tiền quý vị có thể nhận được từ tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009, xin theo các bước hướng dẫn trên sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế để biết được cụ thể hơn.
11. Có những biện pháp nào giúp tôi tính được tín thuế trợ cấp kinh tế năm 2009 không"
Vào khoảng đầu tháng Hai năm 2009, Sở Thuế Vụ sẽ cài đặt những "dụng cụ" trên mạng thông tin điện tử để giúp người thọ thuế tự tính tín thuế trợ cấp kinh tế dành cho họ. Đó là các trang mục: (1) "The Recovery Rebate Credit Calculator", và (2) "How Much Was My 2008 Stimulus Payment"" Nếu quý vị nhận được bộ đơn hướng dẫn khai thuế giấy gởi đến nhà, mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế cũng bao gồm trong bộ đơn giấy này.
12. Khi nào tôi có thể nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế cấp lại của năm 2009"
Tín thuế trợ cấp kinh tế là một phần của tiền refund quý vị sẽ nhận được sau khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2008. Không giống như tiền trợ cấp kinh tế gởi đến cho người thọ thuế năm ngoái, tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay sẽ không gởi đến cho người thọ thuế bằng một chi phiếu riêng. Nếu có tiền trợ cấp kinh tế, quý vị có thể kiểm tra tình trạng tiền trợ cấp kinh tế năm 2009 trên trang mục "Where's My Refund"" trên mạng thông tin điện tử, khoảng từ 6 -8 tuần lễ sau khi quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế.
13. Tôi không cần phải nộp đơn khai thuế, nhưng tôi muốn nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế. Làm sao tôi có thể khai để nhận số tiền dành cho tôi"
Quý vị vẫn phải sử dụng mẫu đơn khai thuế thông thường để khai nhận tín thuế trợ cấp kinh tế. Xin nhớ điền them chi tiết vào các dòng số 7 và dòng số 9 của mẫu đơn thuế 1040EZ. Nếu sử dụng mẫu đơn thuế 1040A, các dòng cần phải điền là các dòng số 7, 14a và 42; mẫu đơn thuế 1040, các dòng số 7, 20a và 70.
14. Tôi hiểu vì Sở Thuế Vụ dùng một phần tiền trợ cấp kinh tế để trừ vào tiền thuế tôi phải đóng năm ngoái nên trên thực tế tôi chỉ được một khoản tiền ít hơn tổng số tiền trợ cấp dành cho tôi ghi trên mẫu thông báo 1378. Và như vậy con số nào tôi sẽ dùng để tính ra tín thuế trợ cấp kinh tế năm nay"
Quý vị phải sử dụng tổng số tiền (total amount) như ghi trên mẫu thông báo 1378 - số tiền trước khi dùng để trả bớt tiền thuế nợ hay các khoản nợ khác của quý vị. Số tiền tổng cộng này chính là tiền trợ cấp kinh tế của quý vị, mặc dù thực tế một phần tiền đã được dùng để trả nợ cho quý vị.
15. Tôi có phải khai tiền trợ cấp kinh tế nhận được trong năm 2008 như một nguồn lợi tức trên hồ sơ thuế năm nay hay không"
Không. Quý vị không phải khai thuế cho tiền trợ cấp kinh tế trên hồ sơ thuế năm 2008.
16. Tiền trợ cấp kinhtế tôi đã nhận nhiều hơn số tiền tôi tính được trên mẫu tính thử tín thuế trợ cấp kinh tế. Như vậy tôi có phải trả lại khoản chênh lệch này không"
Không. Quý vị không cần phải trả lại số tiền khác biệt như vừa trình bày, và khoản chênh lệch này sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ thuế của quý vị. Tuy vậy, tín thuế năm nay của quý vị sẽ là zero.
17. Tiền trợ cấp kinh tế tôi dã nhận được năm ngoái có làm tăng hay giảm số tiền tôi còn nợ năm 2008 này không"
Không. Tiền trợ cấp kinh tế quý vị nhận được năm ngoái sẽ không làm giảm số tiền refund quý vị có thể nhận được sau khi nộp đơn khai thuế cho năm thuế 2008, cũng không làm tăng số tiền thuế quý vị phải đóng năm nay. Nếu quý vị đã nhận được một khoản trợ cấp kinh tế năm ngoái, và năm nay quý vị nhận thêm một khoản tín thuế trợ cấp kinh tế nữa, cả hai loại tiền trợ cấp kinh tế trong hai năm 2008 và 2009, nếu có, sẽ không ảnh hưởng gì đến số tiền thuế quý vị phải đóng.
18. Tôi không có nguồn thu nhập nào từ công việc làm thường ngày, và tôi cũng không cần phải khai thuế, nhưng năm ngoái, để nhận được tiền trợ cấp kinh tế tôi đã phải nộp đơn thuế cho năm 2007. Như vậy tôi có cần phải nộp hồ sơ thuế năm 2008 không"
Nếu  quý vị đã khai thuế năm ngoái và đã nhận được tiền trợ cấp kinh tế rồi, quý vị không cần phải nộp đơn khai thuế cho năm 2008. Nhưng nếu quý vị không nhận được tiền trợ cấp kinh tế, và không nợ thuế; trong năm 2008 quý vị có ít nhất $3,000 lợi tức đủ tiêu chuẩn để khai nhận trợ cấp kinh tế, quý vị nên khai và nộp đơn thuế cho năm 2008 để có thể nhận được tín thuế trợ cấp kinh tế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.