Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Giúp Việc Nhà & Thuế Vụ

14/08/200700:00:00(Xem: 3442)

Những người giúp việc nhà gồm quản gia, người phụ việc, người giữ trẻ, người làm vườn và những người làm việc ở trong hay quanh nhà riêng của quý vị là những người làm thuê cho quý vị.

Thợ sửa chữa, thợ ống nước, người làm thuê có hợp đồng và những người chuyên nghề buôn bán làm việc cho quý vị theo hợp đồng không phải là công nhân của quý vị.
Chỉ khi quý vị chỉ định công việc cho người giúp việc nhà mà còn yêu cầu  họ làm việc theo ý của quý vị, những người giúp việc nhà mới là công nhân của quý vị.
Quý vị có thể phải tính mức thuế an sinh xã hội và thuế y tế để biết được phần thuế quý vị phải giữ lại từ số lương quý vị trả cho người giúp việc nhà. Quý vị cũng có thể  phải đóng khoản tiền thuế an sinh xã hội và thuế y tế tương ứng với số tiền người giúp việc của quý vị phải đóng cho chính phủ Liên bang. 

 Trong năm 2007, nếu quý vị trả lương cho người giúp việc nhàtừ  $1,500 trở lên, tất cả số tiền mặt quý vị trả công cho họ trong năm này, không kể tiền lương kiếm được của thời điểm nào, chính là lương gồm cả thuế an sinh xã hội và thuế y tế. Tuy nhiên, nếu quý vị không trả lương cho họ bằng tiền, loại lương này không tính thuế an sinh xã hội và thuế y tế. Chẳng hạn, người giữ đứa con nhỏ cho quý vị được cung cấp cơm ngày ba bữa, phòng ngủ và một số quần áo cùng vật dụng khác, các chi phí kèm theo lương này không phải đóng thuế an sinh xã hội và thuế y tế.

Trường hợp quý vị trả cho người giúp việc ít hơn $1,500 bằng tiền mặt cho cả năm 2007, không có khoản tiền nào trong các chi phí tính như lương phải đóng thuế an sinh xã hội và thuế y tế; cả quý vị là chủ nhân và người giúp việc cho quý vị đều không nợ thuế trên hai thứ thuế này.

Cash wages: Lương trả bằng tiền mặt gồm tất cả các khoản tiền công quý vị trả cho người giúp việc nhà. Lương có thể trả bằng chi phiếu (check), lệnh trả tiền (money order) v.v. Lương tính bằng tiền không bao gồm trị giá của thức ăn, chỗ ở, quần áo và các vật dụng khác quý vị cung cấp cho người giúp việc. Tuy nhiên, nếu quý vị đưa cho người giúp việc tiền để mua những vật dụng này, khoản tiền này sẽ được tính vào lương.

Các khoản tiền của Tiểu bang trả cho việc săn sóc người bị mất sức lao động được xem như lương

Một số các chương trình trợ cấp của tiểu bang trả tiền cho nhân viên chăm sóc người bị mất sức lao động được xem như lương bao gồm thuế an sinh xã hội và thuế y tế. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết về các khoản tiền lương này, xin tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng Schedule H của bộ đơn khai thuế 1040. Mẫu đơn Schedule H là mẫu tính toán các khoản thuế lao động dành cho người giúp việc nhà. Quý vị cũng có thể tham khảo thêm các thông báo của tiểu bang nơi quý vị cư ngụ để biết rõ hơn về vấn đề này.

Các khoản tiền lương không phải đóng thuế lao động và thuế y tế.
Quý vị không phải tính các khoản lương quý vị trả cho những người thân trong gia đình của quý vị trong năm như lương phải đóng thuế lao động và thuế y tế, mặc dù các khoản tiền này có thể cao hơn $1,500.

1. Vợ hay chồng của quý vị
2. Con cái còn ở tuổi vị thành niên
3. Cha mẹ của quý vị.
4. Trong năm 2007, nếu người giúp việc nhà cho quý vị còn dưới 18 tuổi, dù chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, tiền lương quý vị trả cho người này không thể kể là tiền lương phải đóng thuế lao động và thuế y tế.

Ngoại lệ của cha mẹ: Quý vị cũng có thể xem tiền trả cho cha mẹ của quý vị là tiền lương phải đóng thuế lao động và thuế y tế nếu cả hai điều kiện sau đây xảy ra:
a) Cha mẹ của quý vị trông con cho quý vị và đứa trẻ:
-- Còn dưới 18 tuổi, hoặc
-- Bị bệnh tâm thần, hoặc bị khuyết tật, cần có người lớn chăm sóc họ ít nhất trong thời gian 4 tuần lễ liền trong thời gian 3 tháng.
b) Quý vị ở trong tình trạng hôn nhân như một trong những điều kiện như sau:
-- Quý vị đã ly dị và chưa kết hôn lại với ai
-- Quý vị là quả phụ (cô phu), hay quý vị vẫn chung sống với chồng hay vợ của quý vị và người vợ hay chồng của quý vị bị bịnh tâm thần hay bị mất sức lao động nên người này không thể giúp quý vị săn sóc đứa trẻ trong thời gian ít nhất 4 tuần lễ liên tục.
Ngoại lệ của người giúp việc nhà còn dưới 18 tuổi (bất cứ thời gian nào trong năm): Nếu người giúp việc nhà dưới 18 tuổi, và công việc này là kế sinh nhai của họ, quý vị vẫn phải đóng thuế lao động (thuế an sinh xã hội và thuế y tế) cho họ. Nhưng nếu người giúp việc này vẫn còn là học sinh, dưới 18 tuổi, và công việc này không phải là cách kiếm sống chủ yếu của người này, quý vị không phải đóng thuế lao động cho họ.
Chỉ với những điều kiện vừa nêu, tiền trả cho cha mẹ mới được kể là tiền lương phải đóng thuế lao động, và trong trường hợp này, cha mẹ của quý vị mới được xem như "household employees" của quý vị.

Nếu quý vị bù lỗ cho người giúp việc số tiền họ phải trả để mua vé xe (hoặc đổ xăng) để đi đến nơi làm việc là nhà của quý vị; và nếu số tiền bù lỗ này không quá $110 mỗi tháng trong năm 2007, quý vị không phải tính số tiền trả cho việc di chuyển đến chỗ làm vào lương phải đóng thuế. Xin tham khảo thâm ấn bản 15-B - Hướng Dẫn Chủ Nhân Tính Thuế Cho Các Loại Lợi Tức Phụ (Publication 15-B - Employer's Tax Guide to Fringe Benefits). Tiền tàu xe (transit pass) bao gồm các loại vé xe, đồng xu chạy máy (token), thẻ xe (farecard), hóa đơn/bie^n lai đi tàu, xe, hoặc các loại vé tương tự chứng minh việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe đò, tàu hỏa v.v.
Nếu quý vị trả cho người giúp việc chi phí cho bãi đậu xe gần nhà của quý vị hay nơi họ có thể từ đó đi đến nhà của quý vị để làm việc, số tiền cao nhất quý vị có thể bù lỗ cho họ trong trường hợp này là $215 mỗi tháng trong năm 2007; nếu quý vị cung cấp một khoản bù lỗ cao hơn mức kể trên, khoản tiền cao hơn sẽ phải tính vào lương đóng thuế. Xin tham khảo thêm ấn bản 15-B để biết rõ hơn các chi tiết về vấn đề này.
Quý vị không bắt buộc phải giữ tiền thuế tạm thu cho chính phủ Liên bang từ nguồn lợi tức quý vị trả cho người giúp việc nhà của quý vị. Tuy nhiên, nếu người làm thuê yêu cầu quý vị giữ lại khoảng thuế lợi tức đóng cho chính phủ Liên bang và quý vị đồng ý, quý vị cần phải tham khảo thêm mẫu đơn W-4  là giấy chứng nhận được phép giữ lại tiền thuế tạm thu của nhân viên giúp việc (Form W-4 - Employee's Withholding Allowance Certificate) và ấn bản số 15 là sách hướng dẫn thuế cho chủ nhân (Publication 15 - Employer Tax Guide) để biết được mức thuế cần thiết phải giữ lại.
Trường hợp quý vị giữ hoặc đóng các loại thuế an sinh xã hội và thuế y tế, hay tạm thu thuế lợi tức , quý vị sẽ phải nộp mẫu đơn W-2 vào cuối năm. Mẫu đơn W-2 (Form W-2) là bản tường trình các khoản lương và thuế trả cho công nhân. Quý vị cũng đồng thời phải nộp mẫu đơn W-3; mẫu đơn này trình bày các khoản tiền lương và thuế quý vị chuyển trả cho chính phủ Liên bang. Quý vị cần phải có số đăng ký kinh doanh của chủ nhân (Employer identification number - EIN) và số an sinh xã hội (SSN) của người làm thuê cho quý vị để điền vào mẫu đơn W-2. Quý vị có thể nộp mẫu đơn SS-4 để xin số đăng ký cho chủ nhân (Form SS-4 - Application for Employer Indentification Number) trên mẫu đơn giấy hoặc vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ, đến mạng nối kết dành cho các cơ sở kinh doanh (Business's link). Trường hợp quý vị không tiện vào mạng thông tin điện tử, quý vị có thể gọi điện thoại số 1-800-829-4933, nhân viên trực máy hoặc hệ thống máy tự động sẽ cung cấp cho quý vị số EIN ngay trên điện thoại. Giờ làm việc của hệ thống này từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều mỗi ngày làm việc.
Nếu quý vị phải nộp đơn W-2 hoặc phải đóng thuế thất nghiệp cho chính phủ Liên bang, quý vị cũng sẽ phải nộp mẫu Schedule H để khai thuế mướn người làm việc nhà (Form 1040, Schedule H - Household Employment Tax) chung với hồ sơ khai thuế của quý vị vào cuối năm. Quý vị phải sử dụng mẫu đơn 1040 để khai thuế nếu quý vị có thuê người làm việc nhà và trả lương cho họ như vừa trình bày ở trên. Nhưng nếu quý vị là chủ một cơ sở kinh doanh (sole proprietor) quý vị phải sử dụng mẫu đơn 940 để khai thuế. Mẫu đơn 940 là đơn khai thuế thất nghiệp của chủ cơ sở kinh doanh đóng cho chính phủ Liên bang hằng năm (Form 940 - Employer's Annual Federal Unemployment Tax Retrun - FUTA). Ngoài ra, là chủ nhân cơ sở kinh doanh, quý vị sẽ phải nộp mẫu đơn 941 hoặc mẫu đơn 943 nếu quý vị là chủ nông trại thuê người trồng trọt cho quý vị (Form 941 - Employer's Quarterly Federal Tax Return; Form 943 - Employer's Annual Tax Return for Agricultural Employees). Hai mẫu đơn 941 và 943 có các thông tin về thuế dành cho người giúp việc.

Quý vị sẽ tránh không bị nợ thuế khi khai thuế vàp dịp cuối năm nếu trong năm quý vị đóng đủ thuế lợi tức cho chính phủ Liên bang gồm thuế lao động, phải đóng khi thuê người làm việc trong nhà của quý vị, và thuế thu nhập trên nguồn lợi tức của quý vị. Nếu quý vị đi làm lấy lương, quý vị có thể yêu cầu chủ nhân của quý vị giữ thêm thuế tạm thu từ lương của quý vị qua mỗi kỳ lương. Quý vị cũng có thể đóng các khoản thuế phỏng định cho Sở Thuế Vụ hoặc đóng nhiều hơn khoản thuế quý vị đang đóng khi quý vị thuê người làm việc nhà cho quý vị. Để tính các khoản thuế phỏng định cần đóng, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn 1040-ES.

Trong năm, nếu quý vị không đóng trước tiền thuế lao động cho người giúp việc nhà trong, quý vị có thể sẽ phải chịu một mức phạt trên tiền thuế phỏng định. Xin tham khảo thêm ấn bản 926 - Hướng Dẫn Chủ Nhân Khai Thuế (Publication 926 - Household Employer's Tax Guide).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.