Hôm nay,  

Việt Nam: Thanh Niên, Rường Cột Của Ai?

05/03/200500:00:00(Xem: 5012)
Đảng CSVN Lo Âu Về Nạn Chảy Máu Chất Xám
Hoa Thịnh Đốn.- Ai cũng biết Thanh niên là rường cột của Tổ Quốc, nhưng dưới thời Cộng sản Việt Nam họ không được tự do mở mang trí tuệ theo ý muốn mà phải nghĩ và làm theo ý đảng để tiếp tục việc thờ cúng Chủ nghĩa lạc hậu Mac-Lênin và làm theo “lời dậy” đặt “Bác Hồ” (Chí Minh) lên đầu Bố Mẹ.
Vì vậy mới có chuyện đảng bắt học trò “quàng khăn đỏ” đi học, rồi từ Tiểu lên đến Trung học phải biết “vỡ lòng” về “lịch sử của sự nghiệp cách mạng được gọi là vẻ vang của đảng CSVN do Hồ Chí Minh lãnh đạo”. Lên đến cấp Đại học và sau Đại học thì phải học chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác-Lênin và điều tự diễn được gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” !
Đây là môn học chính trị bắt buộc để thi ra trường. Sinh viên nào không hội đủ điểm thì ngồi lại lớp. Vô số sinh viên công khai nói họ rất chán học cái môn “vô bổ lạc hậu này” nhưng vì miếng cơm, manh áo mà phải ngậm đắng nuốt cay đi xong cho hết đoạn đường khoa bảng.
Sau khi mãn khóa phải đi kiếm việc làm, nhưng nếu không phải là đoàn viên của hai Tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp Thanh niên thì không hy vọng gì kiếm được việc làm trong guồng máy Nhà nước.
Tuy vậy số Thanh niên tình nguyện vào hai Tổ chức này không nhiều, khoảng từ 4 đến 6 triệu đoàn viên cho mỗi Tổ chức, so với ước tính qúa nửa dân số 82 triệu rưỡi của Việt Nam bây giờ là Thanh niên (Nam và Nữ) có độ tuổi từ 18 đến 40.
Nông Quốc Tuấn, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN), trong cuộc phỏng vấn của báo Nhân Dân ngày 26-2-05, đã thừa nhận nguyên nhân tại sao cho đến bây giờ mà Tổ chức này mới có 5,6 triệu đoàn viên:
“Thứ nhất, Nội dung hoạt động của Hội còn chưa thật sự lôi cuốn và hấp dẫn, chưa huy động rộng rãi và phát huy sức mạnh tổng hợp của các đối tượng thanh niên tham gia các hoạt động của Hội; số lượng hội viên tuy tăng nhanh song việc quản lý còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững.”
“Thứ hai, Ðội ngũ cán bộ Hội còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, kỹ năng công tác Hội và khả năng vận động thanh niên còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc chỉ đạo và tổ chức các phong trào thanh niên.”
“Thứ ba, Trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, thanh niên Việt Nam đang chịu sự tác động, chi phối nhiều chiều, các yếu tố đan xen nhau đã làm cho một bộ phận không nhỏ thanh niên thờ ơ với các vấn đề chính trị xã hội, sống thực dụng, buông thả, sa vào các tệ nạn xã hội, không có định hướng lý tưởng đúng đắn... Một số ít thanh niên ở những khu vực đặc thù bị các thế lực thù địch lợi dụng phục vụ âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Tuấn nói tiếp : “Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, nhiệm kỳ tới, các cấp hội trong cả nước phải tạo ra bước đột phá vào ba lĩnh vực then chốt, đó là: đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ hợp lý, đúng sở trường; đa dạng hóa nội dung hoạt động phù hợp tâm lý lứa tuổi và sát từng đối tượng thanh niên; kiên trì vận động và mở rộng tính liên hiệp trong tổ chức, nhằm tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.”

Trong câu trả lời của Tuấn có điểm đáng chú ý khi đương sự nhìn nhận đã có “Một số ít thanh niên ở những khu vực đặc thù bị các thế lực thù địch lợi dụng phục vụ âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.” Nhưng “những khu vực đặc thù” là những vùng nào trong nước: Tôn giáo hay Dân tộc ít người " Họ là ai, người Kinh ở đồng bằng hay người Dân tộc vùng cao" Và lực lượng bộ đội , công an đâu mà để cho “các thế lực thù địch” len vào gây chia rẽ mất đoàn kết trong nhân dân, và có thể ảnh hưởng đến Thanh niên để họ không chịu tham các Tổ chức Thanh niên của đảng "
ĐẢNG MUỐN THANH NIÊN LÀM GÌ "
Lời tuyên bố của Tuấn được đưa ra vào dịp có Đại hội toàn quốc lần V của Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong ba ngày 25-27/2-05. Cũng giống như nhiệm kỳ của các Tổ chức đảng, nhiệm kỳ của Tuấn và Ban Chấp hành LHTN là 5 năm. Và họ hứa sẽ cố gắng từ nay đến năm 2010 sẽ nâng số đoàn viên lên 8 triệu.
Tại buổi bế mạc (27-2-05), Tổ chức này đã công bố lời kêu gọi Thanh niên : “Phát huy truyền thống vẻ vang, đại hội kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước hãy phát huy truyền thống đoàn kết, hun đúc lòng yêu nước, thương nòi; xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống văn hóa; không ngừng học tập, ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, hưởng ứng thi đua thực hiện tốt 5 cuộc vận động do đại hội đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
Năm “Cuộc vận động” này là gì,được trích vắn tắt như sau :
Thứ nhất, đó là vận động: “Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước …. Học đi đôi với hành, đức với tài trong thang giá trị của con người mới theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu….Học văn hoá, học chuyên môn, học chính trị, nắm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho hội viên, thanh niên.”
Thứ nhì, “Vận động giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh.”
Thứ ba, “Vận động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.”
Thứ tư, “Vận động vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, đã góp phần làm cho hội viên, thanh niên nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thanh niên ngày càng hiểu về tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Hội viên là lực lượng xung kích đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.”
Thứ năm, “Vận động xây dựng nếp sống văn minh đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều hoạt động phong phú nhằm giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng lối sống lành lạnh và chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần của hội viên, thanh niên… giữ gìn giá trị văn hoá “chân, thiện, mỹ”; đấu tranh chống lại những biểu hiện sa đoạ, xa xỉ, khoe khoang, dối trá trong cuộc sống….”
Bỏ ra ngoài những chữ nghĩa tuyên truyền trong 5 nhiệm vụ, có hai điểm quan trọng thì đảng lại ỡm ờ không nói rõ cho Thanh niên biết thứ “âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc” ở đâu ra hay đảng cũng “tự biên, tự chế” để nhiễm độc đầu óc con trẻ như họ đã từng dùng nó để hù họa đội ngũ đảng viên không còn tha thiết bổn phận với đảng CSVN, và để chụp mũ những ai lên tiếng chống lại chủ trương và chính sách cai trị độc tài của đảng "
Về điều kêu gọi thanh niên “đấu tranh chống lại những biểu hiện sa đoạ, xa xỉ, khoe khoang, dối trá trong cuộc sống” thì đảng hãy tự sờ lên gáy xem chúng ở đâu ra, nếu không phải là do đội ngũ cán bộ, đảng viên mất phẩm chất đạo đức đã tạo ra những tấm gương mù cho Thanh niên từ khi có nền “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa "”. Nạn thi gian, học gian, bằng gỉa, đạo đức giả ở ghế nhà trường không chỉ có học sinh, sinh viên mắc phải mà chúng đã biến thành nạn dịch trong hàng ngũ cán bộ, và từ lớp đảng viên cha anh của Thanh niên.


Còn về “sa đọa, xa xỉ, khoe khoang, dối trá trong cuộc sống” thì đâu phải chỉ có Thanh niên bị nhiễm hại. Đảng hãy tự vấn lương tâm xem trong chủ trương”Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, bắt đầu từ thời Lê Khả Phiêu còn làm Tổng Bí thư cũng nhằm tiêu diệt chúng trong hàng ngũ đảng, ngoài mặt lệch lạc tư tưởng, đến nay đã ngót chục năm mà đã đi đến đâu hay càng xây nó càng đổ, càng chỉnh càng lệch "
Như vậy thì những người đi trước trong đảng CSVN có để lại cho Thanh niên tấm gương lành lặn nào không hay toàn là gương vỡ rồi bây giờ bắt Thanh niên đem sức ra hàn nó lại "
Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm gì về những thất bại của đảng CSVN trong nửa thế kỷ qua và họ đã được hưởng bổng lộc gì mà bây giờ lại bắt họ phải đi đổ vỏ " Hay là đảng coi họ là lũ người sinh sau đẻ muộn nên phải chịu uống nước đục do lớp cha, anh gây ra "
Nhưng vì quyền lợi mà vẫn còn có những kẻ sẵn sàng làm tôi cho đảng để kéo dài nô lệ cho Thanh niên như đã phản ảnh trong lời hứa của Nông Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Sau hi được bầu vào chức Chủ tịch,Tuấn đã thay mặt Ủy ban T.Ư Hội khóa mới thề trước đại hội : "Tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với đại hội, tập thể các anh chị em Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ của Hội; kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được; tích cực tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của đại hội đề ra".
Lời hứa này đã được Tác giả M.H. “diễn nghĩa” và phổ biến trên website của Trung ương đảng CSVN ngày 26-2 rằng:“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội LHTN Việt Nam là ngày hội của các tầng lớp thanh niên với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện”, với ý chí quyết tâm: Nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”
TUỔI TRẺ ĐỨNG CHỖ NÀO "
Ngoài chuyện hồ hởi về đảng của lớp Lãnh đạo trong Tổ chức, Thanh niên dự đại hội đã phản ảnh lo âu về tương lai của họ trong xã hội ngày nay. Họ đã đặt nhiều câu hỏi với Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực và phái đoàn chính phủ quanh các vấn đề việc làm, cơ hội phát triển thăng hoá của Thanh niên trong thời hội nhập và chính sách đãi ngộ “nhân tài” của Nhà nước.
Theo tường thuật của báo trong nước thì nhiều người thắc mắc về chính sách dạy nghề cho Thanh niên, đặc biệt ở vùng thôn quê, vì hiện nay có tới 80% lao động chưa có nghề chuyên môn để có thể tự lo cho bản thân. Họ bảo đây là “con số đáng buồn trong điều kiện chúng ta kêu gọi công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nền kinh tế tri thức.”
Nguyễn Tấn Dũng trả lời : “Việc làm là vấn đề đại sự được đặc biệt quan tâm, nếu gọi chiến lược 2005-2010 là chiến lược giải quyết việc làm cũng không sai. Bởi vì đất nước ta có dân số trẻ, trình độ dân trí thấp; trong khi đó 5,4% lao động ở thành thị không có việc làm, khoảng 6 triệu lao động nông thôn không có việc làm”.
Dũng cho biết Nhà nước “chủ trương tạo điều kiện vĩ mô tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra nhiều việc làm; mở rộng đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, kiến thức cho Thanh niên.” Nhưng Dũng đòi hỏi Thanh niên cần “ nỗ lực tự rèn luyện, học tập, trang bị kiến thức cho mình để có thể tự tạo việc làm cho mình và những người khác.”
Nội dung trả lời của Dũng cũng chỉ là chuyện để cho “nước chảy qua cầu” vì trong thực tế, Việt Nam chưa có hệ thống trường dạy nghề, nền giáo dục vẫn còn từ chương, học vẹt, chậm tiến cả Thấy lẫn Trò. Chuyện “dân trí thấp” không phải lỗi tại dân mà do Nhà nước không có kế hoạch nâng cao dân trí, sợ dân giỏi hơn đảng.
Về chính sách của Đảng, Chính phủ trong việc đào tạo và sử dụng nhân tài, Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Hoàng Văn Phong nói với các Hội thảo viên rằng : “ Bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là truyền thống của Việt Nam, ngay trong thời kỳ chiến tranh, đất nước chia cắt đầy những khó khăn, Đảng, Chính phủ đã chú trọng bồi dưỡng nhân tài, thậm chí không quản khó khăn để gửi học sinh đi đào tạo ở nước ngoài.”
Tuy nhiên Phong thừa nhận chính phủ chưa ngăn chặn được “tình trạng chảy máu chất xám, đặc biệt là ở khu vực du học nước ngoài.” Phong nói: “Trong điều kiện chúng ta chưa đủ điều kiện để giữ được người tài thì càng phải đòi hỏi các bạn và chúng tôi cùng nỗ lực để cải thiện điều kiện trong nước, để các thế hệ tiếp theo mong muốn trở về phục vụ đất nước”.
Nhưng Thanh niên cũng chỉ có hai bàn tay trắng và sự hiểu biết hạn chế về Khoa học và Kỹ thuật thì họ có thể làm được gì với việc “đội đá vá trời” này "
Và để đạt hy vọng mà Việt Nam trông đợi, Phong kết luận: “Chúng ta mong muốn cùng với sự thay đổi về chế độ, chính sách làm việc, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi ra nước ngoài học tập và con số trở về phục vụ đất nước cũng ngày càng nhiều hơn; cũng mong muốn những người con của Việt Nam ở nước ngoài dành công sức lo toan cho đất nước nhiều hơn”.
Nguyễn Tấn Dũng cũng “tát nước theo mưa” nói đuôi: “Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của đất nước, trí tuệ của Việt kiều là một phần của trí tuệ Việt Nam. Chúng ta mong muốn ngày càng có nhiều người trẻ tuổi học tập và trở về cống hiến cho đất nước”.
Dũng nhấn mạnh: “Để có nhiều nhân tài cho xã hội đương nhiên trách nhiệm của người người đứng đầu đất nước là tạo môi trường xã hội học tập thuận lợi nhưng không thể thiếu sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người. Đất nước đang còn nhiều khó khăn, một xã hội mà thu nhập bình quân đầu người không quá 500 USD (US Dollar) thì không thể thoả mãn hết các yêu cầu. Điều này càng đòi hỏi sự khổ công, vượt khó vươn lên của mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ”.
Nhưng tại sao lại có tình trạng có đến 80% sinh viên Việt Nam du học, sau khi tốt nghiệp, lại không muốn trở về phục vụ đảng và nhà nước" Chẳng lẽ họ cũng đã bị “các thế lực thù nghịch” ảnh hưởng mua chuộc bỏ hàng ngũ hay họ đã biết mở mắt sau một thời gian được thở không khí tự do và sống trong các xã hội dân chủ cởi mở chưa từng có ở Việt Nam"
Hơn nữa họ trở về Việt Nam làm gì để phải làm việc dưới quyền những kẻ dốt đặc cán mai nhưng vì có chân có gốc trong đảng mà bao giờ cũng có địa vị cao, được “ngồi mát ăn bát vàng” còn kẻ trí thức, có học hàm đàng hoàng thì bị nhấn xuống bùn đen, làm đầy tớ cho lớp người này "
Theo số liệu chính thức của Việt Nam thì hiện có 25.000 sinh viên VN đang học ở nước ngoài, trong đó có 5.000 SV đi bằng ngân sách Nhà nước.
Còn đối với lớp “Trí thức hải ngoại” thì còn khuya CSVN mới dụ được họ. Dù có yêu nước và muốn trở về nguồn cách mấy, họ cũng chẳng dại dột đem đầu vào tròng để bị treo cổ bởi một chế độ vẫn còn coi quyền tự do đương nhiên của người dân là thứ “ân huệ” của đảng và nhà nước.
Chuyện lợi tức đồng niên chưa đến 500 Mỹ kim của dân cũng đâu lỗi tại dân không biết làm giầu mà vì cán bộ, đảng viên – nhất là cấp Lãnh đạo – đã nhanh chân “đi trước đón đầu” ăn cắp hết của dân thì có được bằng đó là may lắm rồi. Cứ thử hỏi Nhà nước đã thu về được hết 130 ngàn Tỷ đồng bị cán bộ tham nhũng, lãng phí trong các chương trình Xây dựng Cơ bản chưa chứ đừng nói đến “quốc nạn” tham nhũng từ khi có Đổi mới, bắt đầu từ năm 1986.
Như vậy bằng lối nghĩ và cách làm như hiện nay thì Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muốn Thanh niên là rường cột của ai : Đảng hay Đất nước "
Phạm Trần (2/3/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.