Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả (03/06/2007)

06/03/200700:00:00(Xem: 1301)

Diễn Đàn Độc Giả

Quyền Tự Do Biểu Tình và  Vai Trò Lãnh Đạo của CDDNVTD Liên Bang, Tiểu Bang

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

Xuyên suốt mấy chục năm đấu tranh, chống tuyên truyền văn hóa vận của CSVN, bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn cộng sản, đồng thời hậu thuẫn cuộc đấu tranh giành tụ do dân chủ tại quê nhà, cộng đồng người Việt tự do tại Úc đã giành được nhiều chiến thắng ngoạn mục, và trở thành một biểu tượng có uy tín trong chính giới và xã hội Úc, cũng như trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Có được những chiến thắng, những uy tín đó, là nhờ ở tinh thần đoàn kết đấu tranh của đông đảo người Việt tại Úc, và khả năng lãnh đạo tài tình và thống nhất của Ban Chấp Hành CDDNVTD cấp liên bang, và các tiểu bang, lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết đấu tranh và khả năng lãnh đạo tài tình đó đã được thể hiện qua nhiều phương diện, mà cụ thể nhất là qua các cuộc biểu tình chống CS, quy tụ hàng ngàn người, tới cả chục ngàn người; thậm chí, có những tuần lễ, BCH/CDDNVD đã huy động sức mạnh lay non dốc biển của người Việt yêu tự do tại Úc qua 4 cuộc biểu tình, trên một địa bàn rộng lớn, cách nhau hàng ngàn cây số, mà cuộc biểu tình nào cũng thành công xuất sắc.
Trước những thành công lớn lao đó, tất cả những người Việt yêu tự do không thể không quan ngại, khi thấy trong thời gian trên dưới một năm trở lại đây, trong cộng đồng chúng ta, có những cuộc biểu tình được tổ chức vội vàng, thiếu chuẩn bị, thiếu sự hậu thuẫn của các hội đoàn, đoàn thể, truyền thông báo chí, và đặc biệt thiếu hẳn vai trò lãnh đạo trực tiếp và vô cùng quan trọng của BCHCDDNVTD cấp tiểu bang, cũng như liên bang.
Đồng ý, sống trong xã hội tự do dân chủ như Úc Đại Lợi, biểu tình là quyền tự do chính đáng của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Nhưng mục đích của mỗi cuộc biểu tình bao giờ cũng phải phù hợp với thành phần tham dự và ban tổ chức của cuộc biểu tình. Có như vậy, cuộc biểu tình mới có chính danh. Và có chính danh thì cuộc biểu tình mới quy tụ được đông đảo người tham dự. Bên cạnh mục đích biểu tình, ban tổ chức biểu tình cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng để tạo lập chính danh cho cuộc biểu tình.
Trong hoàn cảnh cộng đồng người Việt tự do tại Úc hiện nay, nếu một tổ chức, một hội đoàn, đoàn thể, vì quyền lợi chính đáng của riêng tổ chức mình, của hội đoàn, đoàn thể mình, mà đứng ra kêu gọi biểu tình, thì hợp lý, hợp tình và có chính danh. Nhưng nếu vì muốn đấu tranh chống tuyên vận CS, hay muốn hậu thuẫn phong trào đấu tranh dân chủ tại VN, hay muốn chống lại những chính sách, việc làm bất nhân của CSVN, mà muốn biểu tình, thì chắc chắn, chúng ta nên đề nghị với BCHCDD tiểu bang, liên bang, để BCHCDD cùng các hội đoàn, đoàn thể họp bàn và quyết định. Danh chính ngôn thuận, BCHCDD tiểu bang và liên bang là cơ cấu đại diện chính thức của người Việt, do chính người Việt bầu ra. Cơ cấu đại diện đó có đầy đủ tư cách hơn ai hết để tổ chức những cuộc biểu tình hậu thuẫn các nhà tự do dân chủ, cũng như chống cộng sản.
Bất cứ hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh chân chính nào tại Úc cũng đều có lòng yêu nước, căm thù CS, và tinh thần hậu thuẫn các phong trào tự do dân chủ trong nước. Nhưng điều đó không có nghĩa bất cứ hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh nào cũng tự cho mình cái quyền tổ chức biểu tình chống CS. Cho dù mục tiêu đó là chính đáng, nhưng nếu chúng ta ta không làm việc một cách có tổ chức, thống nhất, và đoàn kết, thì vô hình chung, chúng ta lại làm thiệt hại đến uy tín của cộng đồng, phá vỡ sự đoàn kết trong cộng đồng, và gây phân hoá giữa các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể. Và đây chính là điều cộng sản rất mong muốn. Thử hỏi, mấy chục hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, thi nhau hô hào biểu tình chống cộng sản, mà không cần thông qua cộng đồng, không chịu để cộng đồng lãnh đạo, thì người dân làm sao có thể tham dự tất cả các cuộc biểu tình" Và nếu một cuộc biểu tình mang danh nghĩa "chống CS" mà chỉ có lèo tèo một vài chục người, thì điều đó có ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt tại Úc hay không" Và nếu mỗi tháng, mỗi tuần, có một cuộc biểu tình tự phát kiểu loạn 12 sứ quân, thì thử hỏi người dân có đủ thì giờ để tham dự hay không" Và trong hoàn cảnh đó, nếu một khi cộng đồng thấy cần thiết phải tổ chức một cuộc biểu tình, thì khi đó, làm sao có thể quy tụ được mọi người" Đồng ý những hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, tự ý đứng ra tổ chức biểu tình chống CS là những người yêu nước, chống CS triệt để. Nhưng chắc chắn, lòng yêu nước chống CS của những hội đoàn, đoàn thể, tổ chức và đặc biệt, của quý vị trong BCHCDD liên bang, các tiểu bang, lãnh thổ, cũng không kém gì những người thích biểu tình tự phát. Có điều, chúng ta biết làm việc một cách có tổ chức, biết sức mạnh đấu  tranh chúng ta có được bắt nguồn từ đâu, nên chúng ta không có những hô hào manh động, để rồi tạo phân hóa, mất đoàn kết trong cộng đồng.


Biểu tình là quyền tự do. Nhưng giống như bất cứ thứ tự do nào trên đời, nếu có người lạm dụng sự tự do đó, chắc chắn sẽ tạo nên những khó khăn, những bất ổn trong cộng đồng. Điều này đã và đang xảy ra. Vì vậy, chúng ta nên tha thiết kêu gọi quý vị trong cộng đồng, phải thẳng thắn và chân thành đóng góp ý kiến, để đi đến một sự đồng thuận về tổ chức biểu tình chống CS trên nguyên tắc,  để bảo đảm sức mạnh và uy tín của cộng đồng người Việt tự do tại Úc. Một người, một tổ chức không thuộc Cộng Đồng Người Việt Tự Do, tự ý tổ chức biểu tình chống CS, còn là điều không nên, huống gì những người, những tổ chức thực sự thuộc CDDNVTD, tự ý tổ chức những cuộc biểu tình, thì còn đáng trách đến đâu" Xin quý vị hãy hiểu, một khi mình tham gia vô một tổ chức, ngoài quyền hạn mình được hưởng, mình còn phải có bổn phận trách nhiệm đối với uy tín, sự đoàn kết và thống nhất của tổ chức. Thật là điều ngạc nhiên, và có thể nói là vô lý, khi qúy vị xin làm thành viên của cộng đồng, nhưng quý vị lại từ chối không công nhận vai trò, quyền hạn của BCHCDD trong những vấn đề quan trọng, mà quý vị dư biết, BCHCDD có thẩm quyền và trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng đó.
*

Hãy Bảo Vệ Sự Đoàn Kết Trong Cộng Đồng Chúng Ta

Phan Tuấn - Fairfield, NSW

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu đã xây dựng  một lịch sử đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử tỵ nạn cộng sản trên ba mươi năm qua nhờ sự dẫn dắt của các Ban Chấp Hành do các thành viên trong Cộng Đồng tín nhiệm bầu ra. Thành quả trong những chiến thắng lẫy lừng đánh tan âm mưu xâm nhập văn hóa vận của bọn Việt cộng qua chương trình VTV 4 trên đài truyền hình SBS vào đầu thế kỷ thứ 21 khiến cho bọn lãnh đạo gốc người Việt tay sai của Tàu cộng ở Hà Nội phải cúi đầu chui vào cửa sau của Quốc Hội Úc trong những lần chúng nó có mặt tại bất cứ nơi nào có người Việt tỵ nạn cộng sản cư ngụ. Sự đoàn kết keo sơn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu là một thành trì kiên cố mà bọn việt cộng ở Việt Nam cũng như bè lũ tay sai của chúng tại Úc đang cố tình đánh phá. Tất cả mỗi thành viên trong Cộng Đồng của chúng ta đều có nhiệm vụ đề cao cảnh giác để đánh tan âm mưu ma quỷ của bọn chúng.
Trong thời gian gần đây, có một số vị tri thức đã tự  mình dấy lên những phong trào của một nhóm người rồi tự xưng là phong trào của quần chúng mà không thèm hội ý cùng Ban Chấp Hành của Cộng Đồng ở cấp Tiểu Bang cũng như Liên Bang. Họ tự động bàn bạc riêng tư, quyết định Ngày, Giờ hành động rồi kêu gọi như bắt buộc Ban Chấp Hành của Cộng Đống phải yểm trợ. Những hành động “Loạn Sứ Quân” nầy không thể chấp nhận được vì đây là những việc làm cố ý làm rạn nức sự đoàn kết trong Cộng Đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu nên có biện pháp tức khắc để chận đứng những hành động “Vô Kỷ Luật” nầy.
Kính mong qúy vị Niên Trưởng và qúy Bậc Trưởng Thượng góp ý để bảo vệ Cộng Đồng của chúng ta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.