Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Thích Phước Hạnh chuyển dịch