Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Amelia Glaser và Yuliya Ilchuk chuyển ngữ từ tiếng Ukraine sang tiếng Anh