Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản tiếng Việt của Nguyễn Quốc Khải