Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Ngu Yên. Phiếm Luận.