Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Joseph S. Nye Jr.-Đỗ Kim Thêm dịch