Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Thục-Quyên lược dịch