Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Nguyễn Thanh Việt - Ian Bùi dịch