Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc