Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH chuyển ngữ thơ lục bát