Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Nguyễn văn Sâm dịch