Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Cung Nhật Thành lược dịch