Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Nguyễn Hùng Nhiên ghi nhận