Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản dịch: Hoà Bình Lê.