Hôm nay,  

Lễ Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

02/11/202309:00:00(Xem: 1963)

(1)CAU-AN-HT-TUE-SY--IMG_2633
Hình lưu niệm trong buổi lễ cầu an
 
Garden Grove, Nam California  (Thanh Huy) –  Tại chánh điện Tu Viện Đại Bi số 13852 Newland St, Thành Phố Garden Grove, Nam California, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, một buổi lễ cầu an cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
  
Trước tình trạng sức khỏe nguy ngập của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nên một số những học trò đã thọ ơn giáo dưỡng của Ngài đã đứng ra tổ chức buổi lễ cầu an. Điều hợp buổi lễ do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương, mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện, trong lúc nầy quý huynh trưởng và một số đoàn sinh Gia Đình Phật Tử sắp thành hai hàng để cung thỉnh chư tôn đức tăng, ni. Sau khi đạo tràng trang nghiêm.
  
Thay mặt ban tổ chức, Thượng Tọa trình bày về những công trình và sự nghiệp giáo dục, hoằng dương chánh Pháp của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng Tọa cho biết trong lời mở đầu của tập kỷ yếu nói về Ôn Tuệ Sỹ, những thế hệ bậc thầy của tăng ni, Phật tử, có đoạn: “Nhìn lại hành trạng một đời của Thầy Tuệ Sỹ, chúng ta thấy thầy luôn là người tiên phong đầu ngọn sóng, trong cả nẻo đạo hay đường đời, vận dụng từ bi và trí tuệ để khai mở, xây dựng và phát triển từ việc giáo hội đến việc tăng đoàn, không màng chút lợi danh quyền thế…”

(2)CAU-AN-HT-TUE-SY--IMG_2616
Quang cảnh lễ cầu an
   
Tiếp theo Thượng Tọa lần lượt giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ cầu an, Thượng Tọa cung kính đảnh lễ giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chánh Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Phương Trượng Tu Viện Pháp Vương và Viện Chủ Chùa Phật Đà San Diego; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Thượng Tọa Thích Huệ Minh Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ Chùa Bảo Quang cùng số đông chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện Nam California. Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Quan khách có: Giáo Sư Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ, Nghị Viên Michael Võ, cựu Thị Trưởng TP Fountain Valley và phu nhân; bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng và một số thành viên Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng), ông Nguyễn Xuân Hùng (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị); Nhà báo, nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải; nhà báo Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo, nhà văn Như Hùng, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật cùng quý huynh trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật Tử các cấp Miền Quảng Đức, nhà báo Thanh Phong (Viễn Đông); Văn Lan (Người Việt); Thanh Huy (Việt Báo); Đoàn Trọng (Đài truyền hình SET); Phan Đại Nam đài (SBTN). Và sự tham dự của một số Chư Tăng, Ni, Cư sĩ, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử, các học trò đã thọ ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng Tuệ Sỹ.
    
Sau phần giới thiệu quan khách, Thượng Tọa Hạnh Tuệ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Trưởng Ban Tổ Chức lên tuyên bố lý do. Trong lúc nầy Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu mời Cư Sĩ  Như Hùng,Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo là những học trò của Trưởng Lão HT. Thích Tuệ Sỹ cùng lên với Hòa Thượng,

(3)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2613
HT. Nguyên Siêu tuyên bố lý do buổi lễ

Mở Đầu HT. Thích Nguyên Siêu nói:
   
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách, quý cơ quan truền thông báo chí, quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng quý huynh trưởng các cấp Gia Đình Phật Tử thân mến.
   
HT. tiếp: “Tất cả chúng ta có mặt hôm nay trong ngôi chánh điện Tu Viện Đại Bi, một cách đầy đủ như thế nầy là do vì nhân duyên Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, một bậc Thầy quý kính của tất cả anh em học tăng trước và sau năm 1975, ngang qua các Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Tu Viện Quảng Hương Già Lam Sài Gòn, Hòa Thượng là một bậc thân giáo sư luôn chăm lo cho đàn hậu học, luôn sách tấn và trao truyền sở học của mình cho anh em học tăng, ngỏ hầu mai kia mốt nọ anh em học tăng lấy đó làm vốn liếng hoằng dương Phật Pháp mà lợi đạo ích đời.
   
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ luôn hiện diện, giảng dạy Kinh Luật Luận cho anh em học tăng cũng như giảng dạy Phật Pháp trên online cho quý thiện nam tín hữu phật tử, quý vị thức giả tham cầu học Phật Pháp, cũng như gia đình Phật tử Việt Nam chuyển mình qua những khúc quanh lịch sử nước nhà . Ân ấy, đức ấy, là những người học trò không bao giờ quên được, và luôn những tưởng rằng những người học trò của Hòa Thượng luôn được nghe những lời giảng dạy của Hòa Thượng trên bục giảng, trên online, trên các băng tape mà tình thầy trò luôn được gần gũi, gắn bó thân thương…

(4)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2598
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện
    
Gần đây những người học trò của Hòa Thượng đã biết được HT. lâm trọng bệnh, phải nằm bệnh viện tại Nhật Bổn, đến bệnh viện Sài Gòn Việt Nam để chữa trị, cứ nghĩ rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, pháp thể được khinh an, để Hòa Thượng tiếp tục điều hành Phật sự trong cương vị là Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và phiên dịch Đại Tạng Kinh Phật Giáo Việt nam được hoàn thành tốt đẹp.
   

Nhưng bây giờ, bệnh tình của Hòa Thượng chưa được thuyên giảm khả quan, do vậy, trong tâm trạng của những người học trò xa xứ, chẳng biết làm gì hơn là nhất tâm cầu nguyện , tổ chức buổi Lễ Cầu An, kiến thành kính đảnh lễ, cung thỉnh chư Đại Tăng, và trân trọng kính mời quý thiện hữu trí thức, quý đồng hương Phật tử, quý vị truyền thông báo chí, quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử thương tình mà gia tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ bệnh tình sớm chấm dứt, chướng duyên sớm tiêu trừ, thân tâm trường an lạc để Hòa Thượng. tiếp tục hoàn thành những Phật sự, những trọng trách còn dang dở. Mong lắm thay! Tất cả mọi tấm lòng Từ Bi của đại chúng…”
   
Sau cùng, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu nói, “Chân thành kính cám ơn Sư Bà Viện Chủ, Ni Sư Trụ Trì đã hoan hỷ cho mượn Tu Viện Đại Bi để tổ chức buổi lễ này. Kính chúc chư Đại Tăng pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Đồng kính chúc liệt quý vị vô lượng an khang, cát tường như ý. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.”
   
Tiếp theo nghi thức lễ cầu an dưới sự chứng minh chủ lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, HT. Thích Nguyên Siêu, trong lúc nầy tất cả đại chúng cùng tụng kinh Phổ Môn để cầu an cho  cho Trưởng Lão HT. Thích Tuệ Sỹ tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc.
   
Sau nghi thức lễ cầu an. Ban tổ chức cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban lời cảm từ, HT. nói:  “Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ phước trí trang nghiêm, chướng duyên bệnh khổ tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý.”
   
Tiếp theo Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trong lời cảm niệm ông nói: “ Tôi không may mắn được là học trò của Ôn Tuệ Sỹ, được nghe Thầy giảng một cách trực tiếp của thầy, nhưng lại có may mắn khác, khi Con là một người Việt Nam, mà Thầy là một nhân vật có một tư tưởng vĩ đại mà ai cũng tôn thờ kính trọng, con có một may mắn khác con là một Phật tử trong Giáo Hội của Thầy mà nơi đây Thầy là một thạch trụ ở chốn Tòng Lâm. Tại Hoa Kỳ tôi gặp những người bạn Mỹ là Giáo Sư, họ không ngớt ca ngợi về Thầy, họ nói: “ họ rất kính nễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vì họ nhìn thấy những vị tu hành trong Phật giáo họ không hề tốt nghiệp ở một trường nào, nhưng một số kiến thức rộng rãi, một trình độ học vấn uyên thâm không ai sánh bằng như Master Thích Tuệ Sỹ,” mặc dù không gần gũi Thầy nhưng con luôn theo dõi từng chặng đường Thầy đã đi qua từ bản án tử hình cho đến lúc Xử Lý Viện Tăng Thống.

(5)-CAU-AN-HT-TUE-SY-IMG_2621
Tiến Sĩ Huỳnh tấn Lê có lời cảm niệm

Kính nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy được pháp thể khinh an để tiếp tục làm lợi lạc cho mọi chúng sanh trong xã hội này!”
   
Đạo hữu Tâm Hòa Lê Quang Dật, cố vấn ban hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông nói: “Không riêng gì ở Việt Nam, Phật tử khắp nơi trên thế giới đang nhất tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ, được hồng ân chư Phật thùy từ gia hộ cho thầy của chúng con được chóng bình phục để lèo lái con thuyền của đạo pháp trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này.”
   
Sau cùng Ni Sư Trụ Trì Tu Viện Đại Bi cung thỉnh chư tôn đức và mời quý Phật tử vào trai đường thọ trai do ban trai soạn Tu Viện Đại Bi khoản đãi.
   
Được biết, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là một học giả uyên bác, thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Pali, Nhật, tiếng Phạn, tiếng Hán và đọc hiểu tiếng Đức; nguyên giáo sư thực thụ của Viện Đại Học Vạn Hạnh Saigon, nhà văn, nhà thơ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, từng là Đệ Nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Đệ Nhị Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
   
Năm 1978 Hòa Thượng Tuệ Sỹ bị nhà cầm quyền Cộng sản VN bắt đi tù “cải tạo” ba năm. Tháng 9 năm 1988, Hòa Thượng Tuệ Sỹ và GS Lê Mạnh Thát bị ghép tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” và bị tuyên án tử hình. Sau đó nhờ sự can thiệp của quốc tế, ngài được trả tự do vào ngày 1 tháng 9, 1998. Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được trao giải thưởng Hellmann/ Hamett của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền. Vào năm 2005 Hòa Thượng được trao “Giải Nhân Quyền Việt Nam” do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức.
   
Hòa Thượng là Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN từ năm 2020 đến nay, đặc biệt ngài được Hội Đồng Hoằng Pháp suy cử là Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, cùng với GS Lê Mạnh Thát (Cố Vấn), quý Hòa Thượng Thích Như Điển (Chánh Thư Ký), HT Thích Nguyên Siêu (Phó Thư Ký Hải Ngoại), HT Thích Thái Hòa (Phó Thư Ký Quốc Nội). Công trình phiên dịch này mới chỉ đạt được thành tựu sơ bộ, với 29 cuốn trong đợt đầu của bộ Thanh Văn Tạng đã được ấn hành vào tháng Ba 2023.
   
Cũng nên nhắc lại trong một bức thư gởi các Tăng Sinh Thừa Thiên Huế có đọan Hòa Thượng đã viết: “Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng; tâm tình và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cuối đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực . Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giá ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho Ma Vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Xưa kia khi vua chúa bắt sư tăng cúi đầu nhận tước lộc của triều đình để làm tôi tớ cho vương hầu,  chư Tổ đã sẵn sàng đặt đầu mình trước gươm bén, giữ vững khí tiết của người xuất gia, bước theo dấu chân vô úy, vô cầu của bậc Thánh…”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở tuổi 90, Tết đến Xuân về suy gẫm bài kệ “CáoTật Thị Chúng ”của thiền sư Mãn Giác qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tôi thấy thấm thía vô cùng về triết lý nhân sinh. Chúng ta thường vui khi Xuân về hoa nở, buồn khi Đông đến tuyết lạnh rơi rơi. Nhưng quên rằng Đông là mùa ẩn tàng sức sống cho một ngày Xuân bừng dậy: “Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu đến ngát mùi hương”. 90 năm trong cuộc đời thăng trầm chìm nổi, gân xương mòn mỏi, cảm thương cho những ai vẫn mong đợi một điều không thật đó là trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Già bệnh không hẹn với ai vẫn mà cứ đến, từ đó bao ưu bi, khổ não kết hợp gió bụi thời gian làm cho chúng ta da nhăn, tóc bạc thuận chiều theo triết lý duyên sinh.
Tại Chùa Bát Nhã số 4171 W 1St Santa Ana nơi đặt trụ sở Văn Phòng Thường Trực Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức tang lễ cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, GHPGVNTN; Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại; Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Chứng Minh Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã viên tịch vào lúc 6 giờ 50 phút sáng Thứ Năm, 25 Tháng Giêng (nhằm ngày Rằm Tháng Chạp năm Quý Mão), tại California, Hoa Kỳ, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.
Bồ-đề-đạo-tràng, Ấn độ, vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 rất rộn rịp với nhiều sự kiện Phật giáo quan trọng như Đức Đạt Lai Lạt Ma về thuyết giảng ba tuần (từ ngày 29/12/2023-20/01/2024), Lễ Vía Phật Thích Ca Thành Đạo (do Hội Công Đức Phật Giáo Thế Giới, World Buddhist Merit Society, tổ chức tại Bồ-đề-đạo-tràng vào ngày 17/01/2024) và Hội Trùng Tụng Tam Tạng Pali (tại Bồ-đề-đạo-tràng, ngày 2-12/12/2023).
Tịnh Xá Giác Lý tọa lạc tại 11262 Lampson Ave., thành Phố Garden Grove do Thượng Tọa Thích Minh Tâm Trụ Trì đã long trọng tổ chức Lễ Đại Tường Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ khai sơn Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý vào lúc 10 giờ sáng chủ Nhật ngày 01 tháng 01 năm 2024.
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California trang trọng tổ chức Đại lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhựt ngày 07 tháng 01 năm 2024, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão tại Hội quán PGHH số 2114 W. Mc Fadden Ave. Santa Ana CA 92704.
Tại Chánh Điện Chùa Kiều Đàm Địa chỉ: 1129 South Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 do Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn làm Viện Chủ, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Khánh Thọ lần Thứ 97 Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK)
Tổ Đình Chùa Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn khai sơn, viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Tưởng Niệm Ân Sư, và lễ lạc thành khai trương Thiền Đường Huệ Quang. Theo thông lệ, hằng năm vào ngày 25 tháng 12, (ngày lễ Giáng Sinh) Tổ Đình Chùa Huệ Quang đều long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, được coi như ngày Giỗ Tổ của chùa Huệ Quang để tưởng niệm công đức cao dầy của chư vị Tổ Sư, Ân Sư và những người đã có công xây dựng chùa Huệ Quang, đặc biệt cũng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cố Viện Phó Thích Thiện Chí và song thân của Hòa Thượng Viện Chủ được vãng sanh về miền Cực Lạc.
Tại nhà thờ Giáo xứ Saint Barbara, 730 S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704 đã tổ chức Lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật 24 tháng 12 năm 2023 với sự tham dự của gần hai ngàn giáo dân. Trước thánh lễ, ca đoàn thiếu nhi mang tên “Ca đoàn Chúa Hài Đồng” hát một số bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng. Sau đó, Linh mục Joseph Trịnh Ngọc Danh (Phó xứ) Chủ tế, linh mục Paul Vũ Duy Hòa (Phó xứ) và cha khách Hoàng Cao Thăng rước tượng Chúa Hài Đồng lên cung thánh cử hành thánh lễ.
Đa phần các tôn giáo muốn được phát triển mạnh để tồn tại với thời gian. Điều kiện ắt phải có là sự mở rộng việc truyền bá giáo pháp bằng mọi hình thức, với mục đích mang đến cho mọi tầng lớp xã hội nhận thức đúng đắn về chánh pháp để hướng đến giác ngộ. Vì vậy sứ mạng của phổ thông giáo lý cho Đạo rất cần thiết và khẩn cấp...
Đối với nhiều người Thái Lan, Chalermchai Kositpipat là họa sĩ đương đại lớn nhất của nền mỹ thuật Phật Giáo Thái Lan. Những nét vẽ và kiến trúc của ông vừa mang chất thần thoại truyền thống, vừa đậm chất kỹ thuật tân kỳ của thế kỷ 20 và 21 – vừa dịu dàng, thơ mộng, như thật như mơ, nhưng là những bước đi đầy các khám phá mới trên vùng đất tiền nhân chưa khai thác hết, nổi tiếng với việc sử dụng hình ảnh Phật giáo, và các họa phẩm của Chalermchai đã nhiều lần triển lãm trên toàn thế giới. Chalermchai Kositpipat sinh ngày 15/2/1955. Thân phụ ông là một người Trung Quốc nhập cư từ Quảng Đông trong khi mẹ anh là người Thái gốc Hoa. Kositpipat theo học tại Đại học Mỹ thuật Silpakorn, tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật chuyên ngành nghệ thuật Thái Lan năm 1977.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.