math_clubThe Math Club
SUMMER SCHOOL 2016 PROGRAMS
MATH, ENGLISH
MATH/ CHEMISTRY/ PHYSICS/ READING/ WRITING
8 weeks STARTING 6/27/2016 TO 8/19/2016
Early Registration: $10 OFF (Offer exprires on June 6th, 2016)
lớp sáng 8:30 am - 12:00 pm
lớp chiều 1:30 pm - 5:00 pm

PACKAGE I:
4 DAYS/ WEEK
1st - 6th grade: start @ $330/ 4 weeks
7th - 12th grade: start @ $380/ 4 weeksPACKAGE II:
2 DAYS/ WEEK
1st - 6th grade: start @ $240/ 4 weeks
7th - 12th grade: start @ $270/ 4 weeks
MATH Only - Monday & Wednesday
ENGLISH Only - Tuesday & Thursday

Hãy chuẩn bị sớm cho các cháu có một lớp học tốt,
thầy cô giáo giỏi, chương trình hiệu quả.

Now Enrolling (714) 423 - 8574
9039 Bolsa Ave. Suite 306, Westminister, CA 92683
(BOLSA Ave. & MAGNOLIA Ave.)

Điểm A+ Thật Dễ Dàng Trong Tầm Tay

Giáo viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm.
Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ,
các em sẽ có căn bản học tập vững chắc, giúp các em tự tin trong học tập,
dễ dàng đạt điểm A+ trong năm học.