Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Loại Thuế Phạt Khác

11/07/200800:00:00(Xem: 7298)
IRS/SPEC - Publication 17

1. Phạt thuế liên quan việc khai thuế không đúng - (Accuracy-related penalty).

Nếu quý vị đóng không đủ số tiền thuế vì những lý do như (1) cẩu thả, hoặc (2) không chú trọng đến các quy định thuế, hay (3) quý vị khai sót một cách đáng kể nguồn lợi tức đã nhận được , quý vị có thể phải chịu một khoản thuế phạt liên quan đến việc khai và nộp một hồ sơ không chính xác. Số tiền thuế phạt thuộc loại này sẽ bằng 20% số tiền thuế liên quan. Số tiền phạt do khai thuế không đúng sẽ không tính trên bất cứ phần tiền thuế nợ nào liên quan đến các vụ lừa đảo thuế.

a. Cẩu thả hoặc sơ sót khi khai thuế - Negligence or disregard:. Thuật ngữ "cẩu thả" (negligence) bao gồm việc không cố gắng tuân thủ các quy định khai thuế, hoặc không thực hiện việc xem xét đầy đủ các chi tiết khi chuẩn bị hồ sơ khai thuế. "Cẩu thả" cũng có nghĩa là không giữ và lưu các chứng từ, sổ sách cần thiết để khai thuế. Quý vị sẽ không bị phạt vì lý do này nếu quý vị có đầy đủ điều kiện chứng minh việc sai sót của mình. Thuật ngữ  "sơ sót" (disregard) bao gồm bất kỳ hành động bất cẩn, thiếu thận trọng, hay cố ý sai sót.


b. Cung cấp thỏa đáng thông tin thuế vụ - Adequate disclosure: Quý vị có thể không bị phạt do đã không cân nhắc đúng mức các quy định thuế vụ nếu việc cung cấp thỏa đáng các thông tin trên hồ sơ thuế của quý vị chứng tỏ ít nhất quý vị có cơ sở biện hộ cho việc sơ sót của mình. Trường hợp miễn trừ này không áp dụng trên các khoản tiền bỏ vào các tài khoản tránh thuế (a tax shelter). Ngoài ra, ngoại lệ này cũng không áp dụng khi quý vị không giữ các chứng từ và sổ sách khai thuế, hay các tài liệu liên quan đến việc khai thuế một cách hợp lý.


c. Thiếu thuế vì khai thiếu một nguồn lợi tức đáng kể - Substantial understatement of income tax: Nếu số tiền thuế phải đóng ghi trên hồ sơ thuế đã nộp của quý vị ít hơn số tiền thuế quý vị phải đóng, quý vị đã khai thiếu tiền thuế. Số tiền thuế khai thiếu được xem là đáng kể (substantial) nếu số tiền này nhiều hơn $5,000 hay nhiều hơn 10% của số tiền thuế thực đóng, tùy theo con số nào lớn hơn. Tuy nhiên, số tiền thuế khai thiếu có thể được giảm ở mức độ số tiền thuế được tính toán theo quyết định của người có thẩm quyền dựa vào những trường hợp tương tự đã xảy ra (substantial authority) hay dựa vào những chi tiết thỏa đáng đã được tiết lộ (adequate disclosure) hoặc theo một cơ sở hợp lý (reasonable basis).


Nếu một khoản lợi tức nào trên hồ sơ khai thuế của quý vị thuộc về một tài khoản tránh thuế (a tax shelter), mức giảm trên số tiền thuế khai thiếu sẽ không áp dụng dựa trên các chi tiết thỏa đáng được tiết lộ. Tuy vậy, việc gia giảm số tiền thuế khai thiếu vẫn được giảm áp dụng trong trường hợp các chi tiết được tiết lộ, chỉ khi quý vị có lý do để tin rằng việc đánh thuế là hợp lý hơn việc không đánh thuế (your tax treatment was more likely than not the proper treatment).

Quyết định của cơ quan hữu trách dựa vào những trường hợp tương tự đã xảy ra để định số tiền thuế khai thiếu - Substantial authority. Việc các cơ quan hữu trách đã hay sẽ tham gia quyết định mức thuế khai thiếu còn tùy thuộc vào nhiều sự kiện và hoàn cảnh khác. Một số các chi tiết khai thuế liên quan có thể cần đến sự cân nhắc của tòa án, các điều lệ của Bộ Tài Chính, quy định về lợi tức và thuế vụ, các thủ tục thu thuế, cùng những điều nêu trên các thông báo và những tuyên bố được đề cập đến trên thông tư của Sở Thuế Vụ liên quan đến những trường hợp giống hay tương tự như trường hợp của quý vị.

Văn bản cung cấp các chi tiết được tiết lộ - Disclosure statement. Để cung cấp thỏa đáng những sự kiện liên quan đến quá trình xem xét và định mức thuế khai thiếu của quý vị về một nguồn lợi tức đã khai trên hồ sơ thuế, quý vị sử dụng mẫu đơn 8275 (Form 8275 - Disclosure Statement). Quý vị cũng cần phải có cơ sở chính đáng để yêu cầu việc xem xét vấn đề này theo cách quý vị đã làm (you must also have a reasonable basis for treating the item the way you did).

Đối với những trường hợp chỉ liên quan đến quyết định đánh thuế của các cơ quan hữu trách, những mục nào thỏa đáng các yêu cầu của thủ tục thu thuế số 2006-48 (hay được hiệu đính sau thời gian này) sẽ được xem như những chi tiết khai thuế thỏa đáng mà không cần phải khai thêm mẫu đơn 8275.

Quý vị nên sử dụng mẫu đơn 8275-R (Form 8275-R - Regulation Disclosure Statement) để cung cấp các chi tiết hay những trường hợp mâu thuẫn với các quy tắc thuế vụ.

Nguyên nhân hợp lý - Reasonable cause. Quý vị sẽ không bị phạt nếu viện dẫn được một nguyên nhân hợp lý giải thích cách quý vị nhìn nhận vấn đề (nguồn lợi tức khai thiếu trên hồ sơ thuế). Quý vị cũng cần phải chứng minh rằng quý vị đã tin mình hành động đúng (you must also show that you acted in good faith).

2. Khai sai để nhận tiền thuế đóng dư và tín thuế - Filing erroneous claim for refund or credit.

Quý vị có thể phải chịu một khoản tiền phạt nếu sau ngày 25 tháng 5 năm 2007 quý vị nộp một hồ sơ thuế khai sai nhằm mục đính nhận được tiền refund hay các tín thuế. Khoản tiền phạt sẽ bằng 20% số tiền quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận, trừ khi quý vị có lý do chính đáng biện minh cho việc làm của mình. Số tiền phạt sẽ không tính trên bất cứ phần tiền nào liên quan đến tín thuế dành cho người có lợi tức thấp quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận, hoặc các khoản tiền trên đó một mức phạt vì hồ sơ thuê khai sót hay liên quan đến hành vi lừa đảo.

3. Phạt do nộp hồ sơ khai thuế mập mờ, không có tính pháp lý - Frivolous submission.

Quý vị có thể phải chịu mức phạt $5,000 nếu khai và nộp một hồ sơ thuế mập mờ, khó hiểu, hoặc cung cấp các thông tin thuế không có tính pháp lý. Một hồ sơ thuế mập mờ là hồ sơ không có những thông tin đầy đủ để tính đúng mức thuế phải đóng, hoặc là một bộ đơn khai thuế trên đó những điều quý vị khai báo hoàn toàn thiếu chính xác. Muốn biết rõ hơn thông tin về những hồ sơ mập mờ, những thông tin khai thuế không có cơ sở pháp lý, và các trường hợp được nhìn nhận là không đầy đủ tính pháp lý, xin tham khảo thêm Thông Tư số 2007-03 (Notice 2007-03), trang 883 Trên Thông Báo Thuế Vụ số 2007-14 (page 883 of Internal Revenue Bulletin 2007-14) tại địa chỉ www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb07-17.pdf.

Quý vị sẽ bị phạt nếu nộp một hồ sơ loại này, hoặc việc đưa ra những luận điệu không có tính pháp lý liên quan đến thuế vụ, hay việc nộp một hồ sơ khai thuế mập mờ là nhằm mục đích trì hoãn việc đóng thuế hay quấy rầy cơ quan thực thi các điều luật thuế vụ của chính phủ Liên bang. Hành vi này bao gồm việc thay đổi hoặc xóa nhóm từ viết sẵn trên khoảng trống dành để ký tên ở cuối đơn khai thuế (hay một loại văn bản khác). Loại thuế phạt này được cộng chung vào bất kỳ loại phạt vạ nào khác đã được luật pháp quy định.

4. Phạt thuế liên quan đến một hành vi lừa đảo - Fraud.

Nếu trên hồ sơ thuế của quý vị có bất cứ khoản tiền thuế khai thiếu nào liên quan đến một hành vi lừa đảo, mức phạt thuế bằng 75% nguồn lợi tức liên quan đến lừa đảo không khai sẽ được cộng chung vào tiền thuế của quý vị.

Hồ sơ thuế khai chung với vợ/chồng - Joint return. Mức thuế phạt liên quan đến hành vi lừa đảo không áp dụng cho người vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế, trừ khi hành vi lừa đảo đề cập đến có liên quan đến cả hai người.

5. Phạt do không cung cấp số an sinh xã hội - Failure to supply social security number.

Nếu quý vị không ghi số an sinh xã hội của mình cũng như không ghi số an sinh xã hội của người có tên trên hồ sơ thuế của quý vị hay trên các văn bản khác, như được yêu cầu, quý vị có thể bị phạt $50 cho mỗi lần không khai . Quý vị cũng có thể bị phạt $50 nếu từ chối không cung cấp số an sinh xã hội cho người khác để họ khai thuế như quy định.

Chẳng hạn, nếu quý vị có một tài khoản ngân hàng và tài khoản này trả lãi cho số tiền ký thác trong tài khoản, quý vị phải cung cấp số an sinh xã hội của quý vị cho ngân hàng. Số an sinh xã hội của quý vị phải được ghi rõ trên mẫu 1099-INT, hay trên một loại báo cáo tài chính nào khác ngân hàng gởi cho quý vị. Nếu quý vị không chịu cung cấp số an sinh xã hội của mình cho ngân hàng, quý vị sẽ bị phạt $50. Lợi tức của quý vị (tiền lãi ngân hàng) cũng có thể bị tạm giữ lại để đóng thuế ("backu" withholding).

Quý vị sẽ không bị phạt thuế nếu quý vị có thể chứng minh quý vị có lý do chính đáng đã không khai số an sinh xã hội và hoàn toàn không có dụng ý làm như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
1. Tôi chưa có số an sinh xã hội nên khai thuế bằng số ITIN do Sở Thuế Vụ cấp. Xin hỏi tôi có nhận được tiền trợ cấp kinh tế năm nay không"
Số SSN, còn gọi là số an sinh xã hội, được sử dụng ở Hoa Kỳ như một loại mã số nhận dạng cá nhân, gồm 9 con số (nnn-nn-nnnn).
Bộ luật thuế của Hoa Kỳ đặt ra nhiều loại tiền phạt khác nhau, từ các khoản tiền phạt vi phạm dân sự đến phạt tù hình sự vì tội trốn thuế.
Một người thọ thuế có thể khai thuế với cương vị "chủ gia đình" (head of household) chỉ khi tình trạng hôn nhân của người này là "không kết hôn"
Vào thứ năm, ngày 10 tháng 7 năm 2008, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa sẽ hợp tác cùng Legal Aid Society để tổ chức một buổi hướng dẫn quý vị cao niên
Luật pháp của Hoa Kỳ quy định rõ các hình thức phạt do không nộp hồ sơ khai thuế hay không đóng thuế theo yêu cầu.
Tiền trợ cấp kinh tế của chính phủ Liên bang (Economic Stimulus Payments - ESP) đã và đang tiếp tục gởi đến cho những người đã nộp hồ sơ khai thuế năm 2007 trước ngày đáo hạn 15 tháng 4 năm 2008.
Tiền trợ cấp để thúc đẩy kinh tế của chính phủ Liên bang được gởi đến cho người thọ thuế căn cứ trên hai số cuối của dãy số an sinh xã hội của người đứng chủ hồ sơ khai thuế.
Ngày 12 tháng năm 2008 vừa qua tại thành phố Minneapolis, thuộc tiểu bang Minnesota, Nguyễn Quốc Việt đã bị kết án 12 tháng tù giam do đã khai man thuế nhiều lần.
Tiền trợ cấp thất nghiệp là một nguồn lợi tức phải đóng thuế. Mức thuế phải đóng trên tiền trợ cấp thất nghiệp quý vị nhận được tùy thuộc vào các chương trình trợ cấp thất nghiệp khác nhau.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.