Hôm nay,  
Việt Báo Online

CSVN Sẽ Ác Với Dân Hơn Nữa

01/01/201300:00:00(Xem: 6461)
CSVN Sẽ Ác Với Dân Hơn Nữa
Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của Đảng Nhà Nước Việt Nam Cộng sản mới đây đã công khai “chủ đạo” rồi, đã minh thị “thị thiềng” rồi. Công an VNCS ở Bắc, ở Nam, ở Trung khắp nước đã có bùa hộ mạng. Dân chúng Việt Nam chuẩn bị đón nhận những đòn gian ác hơn nữa của công an CSVN. Đó là thế lực cố hữu và cơ hữu mà TT Dũng, người trên thực tế đang mạnh nhứt trong chế độ CSVN, đang dọn đường gồm thâu quyền hành vào tay để trở thành Chủ tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Quân Ủy trung ương tức tư lịnh tối cao của quân lực VNCS.

Trong hội Nghị Công An Toàn Quốc tại Hà Nội ngày 17/12/ 2012 Thủ tướng Dũng, một du kích chuyển sang công an nhờ ác với dân mà lên được như ngày hôm nay, mạnh nhứt chế độ. Đích thân Ông đến tham dự, đọc “báo cáo chánh trị” đặc sệt đỏ lòm như nước phèn ứ đọng thiên thu ở U Minh Cà mau giáp Rạch Giá. Ông nhơn danh đảng nhà nước VNCS “giao nhiệm vụ” công an “Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.”

“Chỉ đạo” này từ hình thức đến nội dung là “xít” bầy công an được đảng nhà nước thuần hoá thành lực lương vô sản chuyên chính của Đảng CSVN, bảo vệ Đảng bất cứ giá nào, bất chấp phương tiện gian ác ra sao, theo giáo điều của CS “cứu cánh biện minh cho phương tiện”.

“Chỉ đạo” này cũng là hành động “thị thiềng”, “bao che”, xúi giục cho công an ác với dân một cách vô tội vạ. Theo cơ chế “tổ chức chánh quyền” của Cộng sản, công an có cây dù, “đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nói một cách khác, trên phương diện thực tiễn trong chế độ CS công an đứng trên luật pháp hay ít nhứt là hiện thân của luật pháp. Nên có rất nhiều trường hợp công an đánh đập, tra tấn chết dân mà chắng mấy công an bị tội tương xứng. Đảng độc tài đảng trị toàn diện, đứng trên luật lệ, bất khả xâm phạm, đặc miển tài phán dưới nhiều hình thức thì nanh vuốt của Đảng cũng được hưởng lây.

Càng ngày dân chúng Việt Nam càng bất mãn Đảng Nhà Nước CSVN càng hèn với giặc Tàu mà càng ác với dân, tước đoạt quyền sống của người dân. Trước tình hình đó, TT Dũng nhắc nhở, trao quyền, mài nanh, giũa vuốt lại cho công an CSVN, lực lượng vô sản chuyên chính bảo vệ Đảng và trấn áp “quần chúng nhân dân”.

Theo chỉ thị của TT Dũng thì bất cứ cá nhân hay tổ chức nào của người Việt trong ngoài nước không phải của Cộng, không theo CS là kẻ thù của CS như định đề của Ô Hồ chí Minh đề ra thời CS cướp chánh quyền và diệt các đảng phái quốc gia nằm trong mặt trận Việt Minh.

Không phải CS, không theo CS là đối tượng bị công an trấn áp, chụp cho cái mũ, dán cho cái nhãn “thế lực thù địch, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý”. Đó là những “tội” mà TT Dũng biến thành tội danh trong báo cáo chánh trị đọc trước đại hội công an.

Và công an CSVN biến thành “công” của công an để “báo công dâng lên Đảng” nhà nước. Đó là công mà công an đã “cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập..; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.” Tất cả những danh từ dao to búa lớn đó là của TT Dũng, do chính miệng ông nói ra, trong bài diễn văn quan trọng mà CS gọi là “báo cáo chánh trị” trong các đại hội của CS. TT Dũng đã dùng tất cả “thần công lực” của một người công an CS vi tiện xuất thân để “hà hơi tiếp sức cho công an, mèo khen mèo dài đuôi, chuột khen chuột chạy hay đồi với công an CS.

Nên người dân VN sẽ đón chờ phong trào công an ác với dân hơn nữa. Người dân nào vô phước lọt vào tay công an thì sẽ từ chết tới bị thương. Thái độ và hành động của công an Việt Cộng vượt xa nhận định của Mỹ qua bản phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Ngoại Trưởng Hillary Clinton công bố ngày 8 tháng Tư năm 2011. Trong đó có đoạn minh thị và chánh thức nói về cái ác của công an của Đảng Nhà Nước CSVN. Công an, cảnh sát ngược đãi những nghi can khi họ bị bắt hay bị giam giữ. Công an tham nhũng có tăng, không có giảm. Có ít nhứt 9 trường hợp tử vong trong lúc bị tạm giam, như vụ xảy ra ở Bắc Giang vào tháng 7 năm ngoái. Chưa kể vụ công an Thanh Hóa bắn chết 2 người, trong đó có một trẻ em 12 tuổi, trong vụ biểu tình phản đối trưng thu đất đai.

Dân thường, công an tàn ác theo kiểu dân thường. Trí thức công an ác theo trí thức. Tôn giáo công an ác theo tôn giáo. Công an ác không chưa đủ, công an còn cho du đãng tiếp tay mặc sức đánh đập, hành hạ lương dân, người yêu nước.

Công an CS ngang tàn, ác độc với dân như thế là vì Đảng Nhà Nước CSVN. Đảng đã thuần hoá họ với nhiều đặc quyền đặc lợi, quá đầy đủ, sung sướng, và mặc thị dành cho họ một chỗ đứng cao hơn pháp luật, cho họ sử dụng mọi phương tiện công quyền. Bù vào đó công an phải làm công cụ riêng cho Đảng CSVN, với nhiệm vụ “chủ yếu” là bảo vệ Đảng Cộng sản với bất cứ giá nào.

Tiêu biểu như trường hợp Nguyễn tấn Dũng. Như đã biết sư nghiệp cộng sản của TT Dũng lên như diều gặp gió là công an. Ông bắt đầu lên khi “phá vụ án” Trần văn Bá đem vũ khí từ ngoại quốc về Cà mau bị công an Nguyễn tấn Dũng cầm đầu bắt, giết.

Từ đó vươn lên cấp tỉnh ở Miển Nam rồi “Bắc tiến”, được Thủ Tướng Võ văn Kiệt bao che, trợ trưởng. Ba Dũng bày binh bố trận cho công an, phát huy thanh thế cho ngành này, và cho ông. Chính TT Dũng là người trong năm 2011, đưa nhiều tướng tá công an sang “nắm” các cơ quan bộ ngành dân sự và đảng, như tại Tòa án Nhân dân Tối cao và Thường trực Ban Bí thư.

Có thể nói TT Nguyễn tấn Dũng hiện thời là người mạnh nhứt trong chế độ CSVN. Quyền lực ghiền như thuốc á phiện Dư luận trong nước, đặc biệt là ở Miền Nam đang bàn tán về “ý đồ” của Ba Dũng sẽ gồm thâu Đảng và Nhà Nước thành một, biến Ông thành Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước và kiêm luôn Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ướng, nắm trọn và gọn “đảng quyền, chánh quyền và quân quyền” trong tay cho “dễ làm việc” nói theo “văn chương bình dân” của Miền Nam.

“Ý đồ” của TT Dũng đã bộc lộ, không phải chỉ qua đại hội công an mới đây như đã nói. Mà đã qua đại hội liên ngành công an và quân đội trước đây. TT Dũng đã ra Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, và mở hội nghị liên bộ Công an và Quốc Phòng bàn về việc phối họp hai lực lượng cưỡng chế nhân dân VN, tăng cường biện pháp, củng cố tinh thần hơn nữa để kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ. Chủ đạo cho công an và quân đội "đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch", chống lại điều mà báo chí của Đảng Nhà Nước CS Hà nội gọi là "các hoạt động móc nối, cài cắm, kích động gây rối".

Mà Đảng CS VN tuy có mấy triệu người nhưng gồm thâu, tập trung quyển bính chỉ có mấy người loe hoe trong Thường Vụ Bộ Chánh Trị. Nguyễn phú Trọng đã già, yếu thế. Trương tấn Sang cũng vậy. Hai người này đã thua Ba Dũng một keo dù vận dụng cả đại hội trung ương đảng. Làm sao thắng nổi vì Ba Dũng nắm thực quyền nhà nước mà đảng viên trung ương đại biểu là những công chức thuộc quyển quản trị của chánh phủ của Thủ Tướng Dũng gần hai nhiệm kỳ. Ba Dũng lại còn sung sức, đã bày binh bố trận, đã mài nanh vuốt sẵn rồi.

Ván bài sắp lật ngửa. Ba Dũng sẽ là Gorbachov nếu CIA Mỹ trả giá cao hơn TC. Ba Dũng sẽ là Thái Thú của TC nếu tình báo Bắc Kinh trả giá cao hơn CIA. Đảo chánh đối với một người thực quyền mạnh nhứt chế độ như Ba Dũng sẽ êm đềm trong cung đình CS, chớ không cần kéo quân về thủ đô. Chờ xem…/.

17/08/2019(Xem: 234)
Trẻ em, thanh thiếu niên đầu xanh, tuổi trẻ đâu có tội tình gì!
16/08/2019(Xem: 1356)
Tin RFI của Pháp ngày 13 tháng 8, tuần thứ 10 liên tiếp của phong trào biểu tình ở Hồng Kông bất chấp lệnh cấm của cảnh sát
15/08/2019(Xem: 741)
Nhà nước CSVN chú trọng nhiều vào lực lượng tuyên truyền, còn gọi là dư luận viên.
14/08/2019(Xem: 1833)
Chưa bao giờ Mỹ đồng loạt mở ba mặt trận chống TC như gần đây.
13/08/2019(Xem: 407)
Chữ khéo của nhà nước CSVN thay cho chữ đình công là “ngừng việc” hay “ngưng việc”
11/08/2019(Xem: 2065)
Hàng Không Mẫu Hạm [ HKMH ] Mỹ vô địch là vì đó là biểu tượng của Mỹ về chiến tranh
09/08/2019(Xem: 1013)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong cuộc họp với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok
08/08/2019(Xem: 1086)
Vậy là chiến tranh thương mại sẽ kéo dài, theo các dấu hiệu lộ ra từ cả Hoa Kỳ và Trung Quốc
07/08/2019(Xem: 948)
Một số ít người Việt trong nước vì không muốn lòng yêu nước ‘bị lợi dụng’ nên tuyên bố không biểu tình chống TQ
06/08/2019(Xem: 505)
Ngày đầu tiên tôi đến London, tôi và anh Đạt, anh bạn đồng hương, đi trên cầu Westminster thấy tháp chuông Big Ben
05/08/2019(Xem: 921)
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn văn Thiệu, một lãnh đạo quốc gia kiên trì chống CS có một câu để đời “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.
03/08/2019(Xem: 2343)
CSVN sẽ chọn đường chung của quốc tế, cùng chống hành động bạo ngược của Trung Cộng ở Biển Đông.
02/08/2019(Xem: 1055)
Tin RFI của Pháp ngày 22-07-2019, “Cảnh côn đồ mặc áo trắng, bịt mặt, tấn công người phản đối luật dẫn độ và nhà báo ngay tại một ga xe lửa Hồng Kông, ngày 21/07/2019
01/08/2019(Xem: 586)
Trong khi chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tung lên khói bụi mịt mờ, có vẻ như kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi. Bề ngoài là như thế, và ít nhất là cho tới bây giờ.
Tin công nghệ
Các nhà kinh tế học đã nhiều lần cố gắng giải thích với Trump rằng các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến việc Hoa Kỳ sẽ mua và bán hàng với quốc gia nào, chứ không ảnh hưởng đến mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ nói chung. Nhưng, như thường lệ, Trump chỉ tin những gì ông muốn tin, cái giá phải trả thì để mặc lại cho người dân.
Hạt vi nhựa - những hạt nhựa siêu nhỏ có mặt trên tất cả mọi thứ, đã được phát hiện trộn lẫn trong tuyết ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới, trong đó có cả Bắc cực. Theo một nghiên cứu mới, người ta tìm thấy hơn 10,000 hạt vi nhựa trong mỗi lít băng ở Bắc cực, một con số cao đến đáng ngạc nhiên, cho thấy ngay cả những khu vực hiếm người đến trên Trái đất cũng không thể thoát được những vấn đề đang rất nóng liên quan đến vật liệu nhựa mà cả nhân loại đang phải đối phó.
Khoảng giữa tháng 08/2019, trong một bài điều tra của Wall Street Journal, họ cho biết một số nhân viên Huawei tại Châu Phi đã giúp nhiều chính trị gia tại Uganda và Zambia đọc lén tin nhắn WhatsApp và những ứng dụng khác bằng cách cài malware. Bài điều tra của WSJ không phát hiện ra hành vi nghe lén thông tin đối thủ chính trị tại hai quốc gia Châu Phi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, vì thế có thể kết luận các nhân viên Huawei đã tự ý làm việc.
Giống như một minh họa trong một sự tích thiên hà nào đó, Vòi Voi uốn lượn qua tinh vân phát xạ và cụm sao trẻ IC 1396, trong chòm sao Tiên Vương (Cepheus) cao vợi và xa vời.
Hiện nay trong lòng biển sâu, hàng tỷ tỷ hạt vi nhựa từ chai lọ và những món đồ dùng hàng ngày của con người đang trôi lơ lửng, đi vào cơ thể của những sinh vật biển và gây hại cho chúng cũng như môi trường.
Khoảng giữa tháng 08/2019, nhiều thông tin quan trọng và chưa từng xuất hiện từ trước đến nay đã được một nhân viên của Foxconn gửi cho trang web chuyên đánh giá hiệu năng smartphone Antutu.
Nếu người dùng thay pin iPhone tại những tiệm điện thoại không được Apple cấp giấy phép thì khi sử dụng, tính năng đọc dữ liệu Battery Health sẽ bị khoá, đồng thời những thông báo sẽ hiện ra để cảnh báo người dùng rằng “đây không phải là pin chính hãng”. Và thậm chí nếu được thay pin chính chủ từ Apple, máy cũng hiện thông báo do trên cục pin có một bộ micro controller và chỉ có những đơn vị được Apple ủy quyền chính thức mới có thể xử lý nó đúng cách, bằng không iOS sẽ không nhận diện được và đưa ra cảnh báo.
Khoảng giữa tháng 08/2019, với thử nghiệm trên chuột bạch, các nhà khoa học tại đại học Basel, Thụy Sỹ đã thành công trong việc biến tế bào ung thư vú thành mỡ, lợi dụng chính đặc điểm của tế bào ung thư và tế bào gốc.
Điện toán đám mây đang trở thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, khi nó không chỉ mang lại các tiện ích cho công nghệ điện toán mà còn cả bệnh viện và các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngay cả các công ty dược phẩm cũng đang sử dụng đám mây để thay đổi cơ bản các phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
Khi một hành tinh chết đi, nó phát ra những thứ tín hiệu riêng biệt. Vì một khối vật chất khổng lồ khi tan rã chắc chắn sẽ phải để lại những dấu vết nhất định. Việc nghiên cứu những tín hiệu ma sẽ vén màn bí mật: Trái Đất sẽ ra đi như thế nào?
Dù có ánh trăng xen vào vì trong giai đoạn trăng tròn, nhiều nơi trên Trái đất đã có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid năm 2019.
Từ ngày 01/09/2019, những sản phẩm của Apple sản xuất tại Trung Quốc, từ AirPods, Apple Watch, HomePod đều sẽ bị đánh thuế 10% khi nhập khẩu vào Mỹ, và tổng thống Donald Trump vẫn rất cứng rắn trong lập trường của mình, thậm chí yêu cầu CEO Tim Cook dời dây chuyền sản xuất của Apple về Mỹ để được miễn thuế.
Hồi giữa tháng 06/2019, Apple đã phát đi thông cáo cho biết một lượng máy MacBook Pro được bán ra từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017 gặp lỗi về pin có thể quá nhiệt, từ đó dẫn đến phát nổ và bốc cháy. Cụ thể, model MacBook Pro có nguy cơ phát nổ là MacBook Pro màn hình 15 inch sản xuất năm 2015. Apple đang tiến hành thu hồi và thay thế pin miễn phí cho những máy bị ảnh hưởng
Khoảng giữa tháng 08/2019, Google giới thiệu một tính năng mới có thể cho phép người dùng hội nhập vào một số dịch vụ trên Chrome trong Android bằng cách sử dụng dấu vân tay, thay vì phải gõ mật mã. Bên cạnh đó, tính năng mới cũng cho phép hội nhập bằng các phương pháp dùng để mở khóa điện thoại
Khoảng giữa tháng 08/2019, Facebook thừa nhận hãng từng sử dụng người của nhà thầu bên thứ ba để lắng nghe và viết lại các đoạn thu âm tiếng nói được gửi qua Facebook Messenger.