Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

CP 2000: Thông Báo Của IRS Lợi Tức Tường Trình Chưa Đủ

19/04/200700:00:00(Xem: 3929)

- Thúy Chi - IRS/SPEC

1. Khi nào người khai thuế nhận được thông báo CP 200"

IRS gởi thông báo CP 200 để báo cho người khai thuế biết có thể có những thay đổi về mức lợi tức trên hồ sơ khai thuế của họ. Dự kiến về sự thay đổi này căn cứ trên kết quả của việc so sánh những chi tiết người khai thuế ghi trên hồ sơ thuế về nguồn thu nhập trong năm gồm các khoản tiền người khai thuế nhận được từ lương, tín thuế và các loại miễn giảm thuế của năm trước với thông tin IRS nhận được từ báo cáo của chủ nhân, ngân hàng, các cơ sở kinh doanh và những người đã trả tiền cho người khai thuế. Thông báo CP 200 cũng đồng thời phản ảnh những thay đổi của Sở Thuế Vụ sau khi kiểm tra hồ sơ khai thuế của quý vị.

2. Thông báo CP 200 có phải là giấy báo nợ hay không"

Không phải. IRS gởi thông báo CP 2000 để yêu cầu người khai thuế xác minh lại các nguồn lợi tức trong năm họ đã khai trên hồ sơ thuế do có sự khác biết giữa nguồn thông tin nhận được từ các đơn vị khác với số liệu ghi trên hồ sơ thuế. Có trường hợp người khai thuế nhận được mức thuế thấp hơn sau khi hồ sơ thuế của họ được điều chỉnh lại.

Thông báo CP 2000 chỉ là một bản dự kiến về những thay đổi, người khai thuế có thể không đồng ý về sự thay đổi này, hoặc chỉ đồng ý một phần hoặc hoàn toàn đồng ý với những dự kiến sửa đổi về mức thu nhập của mình. Sở Thuế Vụ sẽ không thay đổi mức thu nhập của người khai thuế cho đến khi nhận được ý kiến của họ.

3. Tại sao phải mất khá lâu người khai thuế mới được thông báo về những thay đổi này"

Năm thuế thường chấm dứt vào ngày 31 tháng 12, nhưng Sở Thuế Vụ không nhận được báo cáo tài chính của các công ty kinh doanh, ngân hàng, chủ cơ sở thương mại, và những người có trả tiền cho người khác ngay sau ngày đó. Khi đã có đầy đủ các nguồn thông tin và khi IRS nhận được hồ sơ khai thuế của quý vị, lập tức hệ thống máy điện toán sẽ làm việc và so sánh các số liệu do người khai thuế cung cấp với thông tin nhận được từ các đơn vị đã trả tiền cho quý vị. Quá trình tổng hợp và so sánh các thông tin rất phức tạp đòi hỏi một khoảng thời gian khá lâu mới hoàn tất. Sở Thuế Vụ đã và đang dành nhiều nỗ lực để rút ngắn thời gian và gởi thông báo đến người khai thuế sớm hơn, nhưng hiện nay thời gian cho phép vẫn từ 15 đến 18 tháng sau ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế hằng năm. Ví dụ: Nếu năm thuế kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 1997, người khai thuế có thể nhận được CP 2000 vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 5 năm 1999.

4. Người khai thuế cần phải làm gì khi họ nhận được thông báo CP 2000"

Khi nhận được thông báo này, quý vị nên xem lại các số liệu ghi trên cột "Shown on Return" - Như ghi trên hồ sơ khai thuế - và so sánh với số liệu ghi trên phần "Reported to IRS/Proposed by IRS" - Như các báo cáo gởi IRS/Theo dự kiến thay đổi của IRS.

Quý vị có nhận được nguồn lợi tức đó hay không" Nếu quý vị đã nhận được nguồn lợi tức nêu trên thông báo, quý vị có khai trên hồ sơ thuế của mình hay không"

Nhân viên Sở Thuế Vụ xem xét hồ sơ thuế của quý vị và so sánh với nguồn thông tin báo cáo. Đôi khi có nguồn thu nhập là số liệu chung của nhiều nguồn khác nhau nên nhân viên không xác định được chính xác nguồn gốc của khoản lợi tức người khai thuế ghi trên đơn thuế. Nếu quý vị không báo cáo nguồn lợi tức này, có thể quý vị đã bỏ sót chi tiết này"

Nếu đúng quý vị đã bỏ sót nguồn lợi tức này, quý vị không cần phải khai lại hồ sơ thuế để tường trình lại mức lợi tức của năm đó. Quý vị chỉ cần đánh dấu vào khung chữ "A" trên thông báo CP 2000 trên trang hồi đáp gởi lại cho IRS cùng với chi phiếu ghi số tiền thuế quý vị đóng thêm. Quý vị cũng có thể đóng thuế bằng phiếu trả tiền (money order) đề trả cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ "The United States Treasury." Nếu quý vị đồng ý với mức thuế tăng quý vị phải đóng thêm nhưng không có tiền đóng toàn bộ số nợ một lần, quý vị có thể yêu cầu được trả góp số nợ theo thỏa thuận giữa quý vị và Sở Thuế Vụ. Nếu quý vị không báo cáo nguồn thu nhập vì một vài lý do khác, hãy giải thích với IRS.

5. Người khai thuế có thể liên lạc với IRS bằng điện thoại hoặc bằng thư gởi qua đường bưu diện để phúc đáp thông báo CP 2000 đã nhận được"

Phúc đáp của người khai thuế có thể chỉ đơn giản là báo cho IRS biết quý vị đã khai khoản lợi tức này trên dòng nào của hồ sơ khai thuế hoạc khoản lợi tức này đã được cộng chung với các nguồn lợi tức khác và được khai ở đâu. Nếu gặp trường hợp này, quý vị chỉ cần gọi cho IRS ở số 1-800-829-7157 để cung cấp thông tin cho nhân viên đại diện trực nhận điện thoại của quý vị.

Nếu gặp tình trạng phức tạp hơn, quý vị có thể viết thư để giải thích và trình bày những điều hoặc toàn bộ các chi tiết quý vị không đồng ý với IRS. Trường hợp này quý vị nên ghi đầy đủ những lý do quý vị không đồng ý với dự kiến sửa đổi mức lợi tức của quý vị; đồng thời xin đính kèm các chứng từ cụ thể liên quan đến những điều quý vị không đồng ý. Chứng từ đính kèm có thể là mẫu đơn 1099 về những nguồn thu nhập khác, mẫu W-2c về những điều chỉnh trên mức lương, thư hay chứng từ của người trả tiền cho quý vị giải thích về những thay đổi hay sửa đổi, hoặc những tài liệu khác chứng minh điều quý vị đã khai là đúng.

Nếu quý vị ở trong một hoàn cảnh khác thường làm ảnh hưởng đến việc khai và đóng thuế, quý vị hãy trình bày rõ ràng trường hợp của mình để giải thích lý do quý vị không khai các khoản lợi tức đặc biệt nào đó, hoặc tại sao quý vị đã không khai toàn bộ nguồn thu nhập. Quý vị có thể gởi bản tường trình này chung với thông báo CP 200 và những chứng từ khác đến Sở Thuế Vụ theo địa chỉ ghi trên thông báo.

6. Tôi cần thêm thời gian để kiếm lại giấy tờ và xem xét toàn bộ hồ sơ lưu của tôi. Tôi có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ cho thêm thôi một khoảng thời gian nữa không"

Điều quan trọng là quý vị hãy hồi đáp thư thông báo của IRS gởi đến cho quý vị trước ngày hết hạn ghi trên thông báo. Nếu quý vị không liên lạc với Sở Thuế vụ, họ cho rằng những chi tiết sửa đổi đã thông báo cho quý vị là đúng và hợp lý nên sẽ theo đó mà điều chỉnh lại mức thuế của quý vị. Trường hợp quý vị không thể phúc đáp trước ngày đáo hạn theo yêu cầu vì quý vị thực sự cần thêm thời gian để tìm lại hồ sơ cũ, xin hãy gọi cho Sở Thuế Vụ theo số điện thoại miễn phí ghi trên đầu thơ thông báo quý vị đã nhận được. IRS sẽ xem lại hồ sơ thuế lưu của quý vị để hạn thêm. Thường thường thời gian lưu hạn sẽ là 30 ngày tính từ ngày đáo hạn ghi trên thông báo.

Sau khi xem xét thư phúc đáp và yêu cầu gia hạn của quý vị, nếu quý vị thật sự ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, IRS có thể đồng ý gia hạn thêm cho quý vị. Điều quan trọng quý vị cần phải nhớ là, trong thời gian gia hạn, nếu mức thuế được xác định là đúng, tiền phạt và tiền lời vẫn tiếp tục cộng chung với số thuế nợ quý vị chưa hoàn tất.

7. Sở Thuế Vụ có thể châm chước để tôi khỏi phải đóng thêm số tiền lời tính theo mức thuế nợ mới không"

Luật pháp quy định IRS phải tính tiền lời trên bất kỳ khoản thuế nợ nào chưa thanh toán đúng thời hạn (Internal Revenue Tax Code Section 6610). Tuy vậy, theo bộ Luật Cải Tổ và Tu Chính năm 1998 - IRS Restructuring and Reform Act of 1998 - IRS phải thông báo cho người khai thuế biết sự khác biệt về mức lợi tức và số tiền thuế họ phải đóng trong vòng 18 tháng kể từ ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế của năm đó trước khi tiến hành việc thu hồi số thuế nợ. IRS có thể trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh lại khoản tiền lời phát sinh nếu sau khi nhận được thông báo quý vị liên lạc ngay với họ.

Luật pháp cho phép Sở Thuế Vụ giảm hay miễn khoản tiền lời tính trên mức thuế tăng do những sai sót hay do chậm trễ thực hiện các hành vi của chính phủ (Tax Reform Act of 1986 - Ministerial Act Provision). Hành vi của chính phủ là hành động, cơ chế hoặc việc điều hành của các cơ quan chính phủ không liên quan đến việc thực hiện sự điều chỉnh và xảy ra ngay cả khi người khai thuế đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu. Nếu quý vị tin rằng quý vị đáng được miễn giảm trên mức lời quý vị phải đóng căn cứ theo quy định này, quý vị nên kê khai đầy đủ lý do của mình trên thơ hồi đáp thông báo của IRS.

Luật pháp không cho phép Sở Thuế Vụ giảm hay miễn số tiền lời phát sinh do những nguyên nhân cụ thể. Với chứng lý cụ thể, quý vị không khai đúng nguồn lợi tức, nên phải đóng phạt; cũng với chứng lý cụ thể, nếu quý vị có thể đưa ra lời giải thích về trường hợp hay hoàn cảnh của quý vị, việc miễn hay giảm có thể được chấp nhận.

8. Làm thế nào để người khai thuế có thể tránh được những rắc rối như trên trong tương lai"

Nếu quý vị lưu giữ đầy đủ và cẩn thận giấy tờ trong hồ sơ lưu của mình về các khoản thu nhập trong năm, quý vị sẽ tránh được những phiền toái kể trên. Khi cất giữ đầy đủ các chứng từ do chủ cơ quan nơi quý vị làm việc, ngân hàng và các nơi khác gởi đến, quý vị sẽ biết ngay tổng lợi tức của mình. Điều đáng lưu ý là có một số các tiểu bang khi trả tiền lợi tức thất nghiệp phải đóng thuế cho quý vị, họ sẽ gởi bản tường trình đầy đủ các khoản tiền quý vị đã nhận được trong năm trên mẫu đơn 1099-G vào cuối năm hay đầu năm sau. (Form 1099-G - Unemployment Benefits), do đó, quý vị nên lưu giữ bản báo cáo tài chính này cẩn thận. Một loại chứng từ khác không kém phần quan trọng là giấy tờ liên quan đến số tiền lời quý vị phải đóng cho món nợ vay để mua nhà. Thông tin về các khoản lãi vay (mortgage interest) được báo cáo trên mẫu 1098 (Form 1098 - Mortgage Interest Statement).

Khi nhận được các loại chứng từ kể trên, quý vị nên đọc qua tất cả để bảo đảm người gởi đơn gởi đúng địa chỉ của quý vị.

Muốn biết thêm về thông báo CP 200 và cần phải làm gì khi nhận được thông báo này, quý vị có thể gọi số 1-800-829-4477. Mẫu thông tin thu sẵn quý vị nghe qua điện thoại kéo dài khoảng năm phút.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.