Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ht Quảng Độ Lên Án: Công An Quá Thô Bạo

30/09/200300:00:00(Xem: 3689)
PARIS -- Bản tin dưới đây là của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, ghi bản kháng thư của Hòa Thượng Quảng Độ đối với việc công an sách nhiễu quý thầy.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 29.9.2003
Kháng thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Thủ tướng Phan Văn Khải về việc các cơ quan tôn giáo và công an địa phương hăm dọa và ngăn chận các Phái đoàn Phật giáo về họp tại Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định.
Từ Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã gửi bức kháng thư đến Thủ tướng Phan Văn Khải hôm 22.9.2003 bằng đường bưu điện bảo đảm.
Nội dung thư phản đối việc các cơ quan tôn giáo và công an địa phương hăm dọa và ngăn cấm các Phái đoàn Phật giáo về họp tại Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định vào các ngày 16, 17 và 19 tháng 9 vừa qua. Đây là trường hợp xẩy ra đồng loạt từ Saigon ra tới Khánh Hòa, Ðà Nẵng, Huế và Quảng Trị, đối với chư Hòa thượng Thích Đức Chơn, Thích Đổng Minh, Thích Minh Tuấn, và chư Thượng tọa Thích Thanh Huyền, Thích Viên Định, Thích Nguyên Lý, Thích Thái Hòa, Thích Phước Viên, Thích Hải Tạng, v.v...
Dù rằng "đã quen với những phán quyết bất thường tương tợ của các cơ quan pháp luật Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", nhưng Hòa thượng Thích Quảng Độ muốn đề cập "một số trường hợp điển hình để Thủ Tướng có cơ sở cụ thể hầu thẩm định chính xác uy tín và ảnh hưởng theo sau lời nói của vị lãnh đạo đất nước". Lời nói của vị lãnh đạo mà Hòa thượng muốn nhắc là những lời Thủ tướng khẳng định tại Hà Nội khi tiếp kiến đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hồi tháng 4 : "Trong dịp này Thủ Tướng cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng có nhiều sai lầm trong quá khứ cần được giải quyết. Thủ Tướng khẳng định rằng Phật giáo có thể tự chấn chỉnh nội bộ của mình". Theo Hòa thượng Quảng Độ, sự khẳng định ấy "có thể đã mang lại cho Phật giáo Việt nam nguồn hy vọng hàn gắn những tổn thương mà Phật giáo Việt Nam phải chịu đựng không chỉ từ sau ngày đất nước thống nhất, mà kể cả trong thời kỳ đất nước bị chia đôi".
Thế nhưng, trong thực tế, các lời khẳng định chưa được thi hành hay áp dụng. Ngay bản thân đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang vẫn bị "các cán bộ Mặt trận và Ban Tôn giáo giám sát" trong mọi cuộc đi đứng, thăm viếng tại Saigon. Chính vì thế mà Hòa thượng Thích Huyền Quang đã có văn thư gửi Thủ tướng Phan Văn Khải. Theo tiết lộ của Hòa thượng Thích Quảng Độ, thì văn thư này ghi nhận những điều nhị vị Huyền Quang và Quảng Độ "thấy và nghe về các biến cố đã xảy ra trong suốt thời gian chúng tôi bị giam giữ, và hậu quả tồn tại do chính sách tôn giáo của đảng Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam dưới sự khống chế và kiểm soát nghiêm khắc của Mặt Trận, Ban Tôn giáo và Bộ Công an". Cũng trong văn thư ấy, Hòa thượng Thích Huyền Quang "đề nghị cụ thể, rằng Thủ Tướng hãy can đảm cho thực hiện các điều tra xã hội một cách khoa học để biết những tác hại nghiêm trọng như thế nào khi một tôn giáo được lãnh đạo bởi một đảng phái chính trị".
Thế nhưng thư không được Thủ tướng hồi âm. Mà các sự kiện xẩy ra gần đây càng làm cho toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước "phải đặt lại vấn đề".
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin công bố sau đây toàn văn bức thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Thủ tướng Phan Văn Khải :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Kính gửi ông Phan Văn Khải
Thủ Tướng Chính Phủ
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam
Số 1 đường Hoàng Hoa Thám
Hà Nội
Kính thưa Thủ Tướng,
Trước hết, tôi kính lời thăm hỏi Thủ Tướng và cảm ơn Thủ Tướng đã trực tiếp can thiệp để bản án dành cho tôi được xóa trước thời hạn. Mặc dù trong quyết định này vẫn có điều chưa sáng tỏ. Vì bản án dành cho tôi do Tòa án Nhân dân Thành phố Chí Minh phán quyết, trong khi quyết định xoá bỏ thời gian thi hành án còn lại là do Tòa án Nhân dân quận Phú nhuận; như vậy Tòa dưới lại có thẩm quyền xóa bỏ phán quyết của Tòa án trên, dù chỉ xóa bỏ một phần. Tuy nhiên, chi tiết như vậy không ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, vì tôi đã quen với những phán quyết bất thường tương tợ của các cơ quan pháp luật Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nay, tôi kiến nghị văn thư này đến Thủ Tướng trình bày một số trường hợp điển hình để Thủ Tướng có cơ sở cụ thể hầu thẩm định chính xác uy tín và ảnh hưởng theo sau lời nói của vị lãnh đạo đất nước.
Toàn thể nhân dân trong nước cũng như toàn thế giới đều biết, nhân dịp ra chữa bịnh tại Hà Nội trong tháng 3-2003 vừa qua Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, đã được Thủ Tướng tiếp kiến tại Phủ Thủ Tướng, Hà nội. Trong dịp này Thủ Tướng cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng có nhiều sai lầm trong quá khứ cần được giải quyết. Thủ Tướng khẳng định rằng Phật giáo có thể tự chấn chỉnh nội bộ của mình. Thừa nhận thẳng thắn và khẳng định của Thủ Tướng có thể đã mang lại cho Phật giáo Việt nam nguồn hy vọng hàn gắn những tổn thương mà Phật giáo Việt Nam phải chịu đựng không chỉ từ sau ngày đất nước thống nhất, mà kể cả trong thời kỳ đất nước bị chia đôi.

Tin tưởng vào sự khuyến khích và hứa hẹn của Thủ Tướng, Hòa Thượng Huyền Quang thực hiện cuộc hành trình từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tham khảo nguyện vọng và ý kiến của Tăng Ni, Phật tử tại các địa phương, mặc dù sự đi lại của Hòa thượng lúc bấy giờ mọi người chung quanh đều thấy rõ vẫn trong phạm vi giám sát của các cán bộ Mặt trận và Ban Tôn giáo. Tôi và Hòa thượng Huyền Quang đã nhiều lần trao đổi để tìm hiểu sâu sắc những điều Thủ Tướng đã phát biểu. Sau đó, Hòa thượng Huyền Quang đã gửi lên Thủ Tướng một văn thư ghi nhận những gì chúng tôi thấy và nghe về các biến cố đã xảy ra trong suốt thời gian chúng tôi bị giam giữ, và hậu quả tồn tại do chính sách tôn giáo của đảng Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam dưới sự khống chế và kiểm soát nghiêm khắc của Mặt Trận, Ban Tôn giáo và Bộ Công an. Trong văn thư đó, với cương vị Xử lý thường vụ Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, Hòa thượng Huyền Quang có đề nghị cụ thể, rằng Thủ Tướng hãy can đảm cho thực hiện các điều tra xã hội một cách khoa học để biết những tác hại nghiêm trọng như thế nào khi một tôn giáo được lãnh đạo bởi một đảng phái chính trị.
Cho đến nay, chúng tôi chưa rõ ý kiến của Thủ Tướng ra sao về các đề nghị ấy để có thể thông báo cho toàn thể Tăng Ni Phật tử Việt nam trong và ngoài nước hiểu rõ tầm mức quan trọng của những gì Thủ Tướng đã phát biểu và hứa hẹn. Thế nhưng, những sự việc vừa xảy ra trong thời gian gần đây khiến chúng tôi phải đặt lại vấn đề.
Thưa Thủ Tướng,
Để tiến hành công việc chấn chỉnh nội bộ Phật giáo, gần đây Hòa thượng Huyền Quang có yêu cầu một số Chư Tăng về tu viện Nguyên Thiều nơi Hòa thương đang cư trú để tham khảo ý kiến. Hòa thượng không gởi bất cứ văn thư thỉnh mời nào, nhưng cán bộ Mặt trận, Ban Tôn giáo, Công an tại nhiều nơi, theo dư luận không căn cứ trong quần chúng, đã triệu nhiều tăng sĩ đến để hăm dọa, khuyến cáo, ngăn cản bất cứ sự hợp tác nào với Hòa thượng nhắm mục đích chấn chỉnh nội bộ Phật giáo. Tôi xin dẫn một số trường hợp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh : HT Thích Đức Chơn, TT Thích Thanh Huyền, TT Thích Viên Định, TT Thích Nguyên Lý. Tại Nha trang : HT Thích Đổng Minh. Tại Đà Nẵng : HT Thích Minh Tuấn. Nghiêm trọng nhất là tại Quảng trị và Huế.
Tại Quảng trị, Công an đã cấm các xe khách chở TT Hải Tạng, sau đó áp tải Thượng tọa đưa trở về chùa và đặt an ninh canh gác ngay tại chùa, không cho phép di chuyển đi bất cứ đâu. Tại Huế, các tài xế bị Công an cấm không được hợp đồng chở các Thầy đi Bình định. Có một tài xế nhận lời, nhưng đi đến đèo Hải vân thì nhận được lệnh của Công an phải quay trở lại bỏ các vị trơ trọi ngay tại đèo. Sự nhẫn tâm này không thể chấp nhận được đối với hai vị Hòa thượng trên 70 tuổi. Đề nghị Thủ Tướng cho phép tôi lưu ý về tính nhân đạo và khía cạnh pháp luật của sự việc. Nếu các vị ấy có hành vi sai trái, nhân viên công lực có quyền thi hành pháp luật một cách công khai, chứ không nên bằng biện pháp quanh co như ngăn cấm các tài xế phục vụ khách hàng. Người lao động phải được luật pháp bảo vệ khi hành nghề, chứ không thể bị hăm dọa vô cớ bởi bất cứ ai với bất cứ lý do gì, vì không đơn giản đây chỉ là việc mưu sinh bằng cách phục vụ khách hàng, mà trong đó còn có vấn đề phẩm giá con người.
Riêng bản thân Hòa thượng Thích Huyền Quang, không phải không có sự sách nhiễu nào. Khi tu viện Nguyên thiều gọi thợ đến xây dựng Phương trượng, nếu sự xây dựng này trái pháp thì cơ quan hữu trách cứ tống đạt lệnh nghiêm cấm. Chính quyền đă không thi hành theo những gì luật pháp quy định, mà cản trở bằng cách gọi thợ lên trình diện Công an địa phương trong giờ lao động ; chẳng có gì điều tra, ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn : Ông nội anh sinh ngày nào " Bà nội anh sinh ngày nào " v.v. . . Hết những câu hỏi ngớ ngẩn tương tợ, lại ra lệnh ngồi đó mà đọc báo. Đây không chỉ là vấn đề cố tình sách nhiễu lung lạc tinh thần của Hòa thượng theo một dụng ý nào đó, mà còn là sự xúc phạm phẩm giá con người đối với những người lao động thấp cổ bé miệng.
Thưa Thủ Tướng
Qua các sự việc nêu trên, trong nhiều sự việc quanh co khác nữa không thể dẫn hết ở đây, Thủ Tướng cho phép tôi đặt lại vấn đề, và luôn cả niềm tin đối với những gì mà chúng tôi được nghe từ Thủ Tướng. Điều này có thể là sự xúc phạm đối với người lãnh đạo nhân dân, nhưng tôi khó có thể nghĩ khác đi được, do đó xin nhận lãnh mọi trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước, nếu tôi có nói điều gì xúc phạm.
Kính chào Thủ Tướng.
Phật lịch 2547,
Tu viện Nguyên Thiều,
Ngày 22 tháng 9 năm 2003
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa-môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.