Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khai Thuế: Tiền Kiếm Được Từ Lao Động Tự Doanh

08/06/200500:00:00(Xem: 1879)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Lao động tự doanh (self-employed) là danh xưng dành cho những người tự quản lý lấy công việc kinh doanh, hoặc người làm chủ một cơ sở kinh doanh, hoạch định và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động cũng như kết quả kinh doanh của mình. Những người "self-employed" không nhất thiết phải sở hữu một cơ sở hay dịch vụ kinh doanh; họ có thể nhận việc hay thầu lại một số công việc của người khác và có quyền tiến hành công việc theo cách riêng, phù hợp với thời biểu làm việc của họ. Vẫn còn nhiều người trên thực tế chưa rõ họ thuộc loại nào, người giúp việc cho người khác lấy lương (an employee) hay người làm chủ công việc kinh doanh của mình (a self-employed). Những ví dụ qua các câu hỏi-đáp dưới đây sẽ giúp quý vị xác định "mình là ai" là gì"" và cũng đồng thời hiểu được tư cách khai thuế của quý vị nhằm giúp quý vị tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc và nhất là ít phiền phức hơn khi quý vị khai thuế đúng và đầy đủ.
1. Tôi nhận được một mẫu 1099-MISC của công ty nơi tôi làm việc. Công ty này trả công cho tất cả mọi người bằng cách này. Như vậy, khi khai thuế cuối năm, tôi phải khai nguồn lợi tức này như thế nào" Khai trên dòng 21 của mẫu đơn 1040 như một loại thu nhập khác (Other income) hay khai trên mẫu Schedule C như một người tự điều hành công việc kinh doanh riêng"
-- Nếu quý vị nhận được mẫu 1099-MISC và ô số 7 (Box 7) trên mẫu này ghi số tiền quý vị nhận được hay kiếm được, và nếu quý vị là một người "self-employed" như vừa trình bày ở trên, quý vị không phải khai số tiền từ ô số 7 của mẫu đơn này trên dòng 21 của bộ đơn khait thuế 1040. Nếu cơ quan nơi quý vị giúp việc hay làm việc xem quý vị như một người nhận làm khốn một số các công việc của họ (an independent contractor), họ sẽ thông báo cho quý vị biết số tiền thù lao họ trả cho quý vị trên ô số 7 của mẫu đơn 1099-MISC. Thù lao quý vị nhận được là lợi tức từ công việc tự doanh (self-employment income), không nhất thiết là lợi tức kiếm được khi quý vị sở hữu một cơ sở kinh doanh riêng.
Quý vị sẽ phải khai khoản tiền này (trên mẫu 1099-MISC, box 7), và các chi phí phát sinh (các khoản tốn kém khi thực hiện công việc như tiền xăng, phí đậu xe, tiền mua cọ, sơn, khăn, xà-bông v.v.) trên mẫu Schedule C thuộc bộ đơn khai thuế 1040. Mẫu Schedule C là mẫu đơn dùng để tính các khoản lời/lỗ trong công việc hay dịch vụ kinh doanh của quý vị (Schedule C - Profit or Loss from Business). Quý vị cũng có thể xử dụng mẫu Schedule C-EZ thay vì mẫu Schedule C nếu các chi phí kinh doanh của quý vị ít hơn $5,000 (Schedule C-EZ - Net Profit from Business).
Ngoài ra, quý vị cũng cần phải khai thêm mẫu Schedule SE thuộc bộ đơn thuế 1040 để tính và khai các khoản thuế an sinh xã hội (Social Security tax) và thuế y tế (Medicare Tax ). Nếu quý vị có nguồn lợi tức từ công việc tự doanh, quý vị có thể phải đóng các khoản thuế phỏng định hằng quý. Trong trường hợp này quý vị sẽ phải sử dụng mẫu đơn 1040-ES. Mẫu đơn 1040-ES là mẫu đơn dùng để khai tiền thuế phỏng định dành cho cá nhân (Form 1040-ES - Estimated Tax for Individuals).
2. Bảng báo lương W-2 và mẫu báo cáo tài chính 1099-MISC khác nhau như thế nào"
-- Cả hai mẫu W-2 và 1099-MISC đều được gọi chung là thông tin dùng để khai thuế (information returns). Loại thứ nhất, mẫu W-2, còn gọi là bảng báo lương, do chủ nhân hay chủ cơ quan dùng để báo các khoản tiền lương (wages), tiền thưởng (tips) và các khoản thù lao khác họ đã trả cho quý vị là người giúp việc hay nhân viên của họ. Mẫu đơn này cũng được dùng để thông báo các khoản thuế lợi tức và thuế an sinh xã hội đã được tạm thu từ lương của nhân viên, và bất cứ các khoản tiền tạm ứng nào của người có nguồn thu nhập thấp.
Mẫu W-2 do chủ nhân gởi cho nhân viên và cung cấp thông tin cho Sở An Sinh Xã Hội về các khoản lợi tức và thuế tạm thu hoặc tiền tạm ứng tín thuế của nhân viên. Mẫu 1099-MISC được dùng để báo cáo các khoản tiền một người hay một cơ sở đã thanh tốn cho người khác trong quá trình trao đổi mậu dịch hay kinh doanh và người này không phải là nhân viên chính thức làm việc trong cơ sở kinh doanh. Mẫu đơn 1099-MISC được dùng trong nhiều trường hợp khác như khi các khoản tiền thù lao nhuận bút hoặc thuê mướn bản quyền từ $10 trở lên, hay khi quý vị trả tiền thuê nhà, xưởng hoặc thù lao dịch vụ từ $600 trở lên. Người trả tiền phải sử dụng mẫu đơn này để báo cho IRS tên cá nhân hoặc cơ quan nhận tiền cùng các khoản tiền họ đã thanh tốn cho người hay cơ quan này.
3. Làm sao xác định được một người là công nhân viên hay một người thầu việc độc lập"
-- Việc xác định một người lao động là nhân viên (an employee) hay một người thầu việc (an independent contractor) cho một cơ sở kinh doanh/dịch vụ dẫn đến những kết quả khác nhau trong quá trình khai và đóng thuế. Việc phân định các loại lao động ảnh hưởng đến cách quý vị đóng các loại thuế cho chính phủ Liên bang như thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế y tế, và cả việc khai thuế của quý vị. Việc phân loại cũng đồng thời ảnh hưởng đến trách nhiệm của quý vị đối với quyền lợi của người giúp việc cho quý vị. Ngược lại, những người làm việc cho người khác với cung cách của một nhân viên chức, nhưng không được đối xử như một "employee" có thể bị mất những quyền lợi dành cho họ như các quyền lợi của giới thợ thuyền (workers"compensation), các quyền lợi khi bị thất nghiệp (unemployment benefits), các quyền lợi khi đến tuổi nghỉ hưu (retirement benefits), và trong nhiều trường hợp họ có thể mất các loại bảo hiểm khác bao gồm hai loại bảo hiểm nhân mạng và bảo hiểm y tế.
Theo luật, một số người lao động được xem như những công nhân viên chức nhắm vào mục đích của các đạo luật như bộ luật quy định các khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm Liên bang (the Federal Insurance Contributions Act - FICA), bộ luật về thuế thất nghiệp Liên bang (the Federal Unemployment Tax Act - FUTA), hoặc luật tạm thu thuế lợi tức từ tiền lương công nhân của chính phủ Liên bang (Federal income tax withholding from wages). Một số các ví dụ về người lao động được xem như những nhân viên theo luật định gồm các viên chức thuộc các liên hiệp công ty (corporate officers), một số các nhân viên đại diện công ty (certain agent), tài xế nhận thù lao theo chuyến (commission-drivers), các nhân viên bán hàng làm việc trọn thời gian và có bảo hiểm nhân mạng (full-time life insurance sales persons), một số người làm việc tại nhà (certain home workers), hay một số các nhân viên bán hàng ngoài phạm vi công ty (certain traveling of city sales persons).
Khi không thuộc quy định của một đạo luật nào, địa vị của người lao động được xác lập bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn của luật tập tục (the common law test) theo các yêu cầu của bộ luật FICA, FUTA, luật tạm thu thuế từ lương của chính phủ Liên bang, và bộ luật thuế hưu trí của ngành đường sắt (the Railroad Retirement Tax Act). Cương vị của một một người lao động theo luật tập tục được xác định bằng cách áp dụnh các sự kiện liên quan thuộc giới hạn của ba dạng phân loại chính: (1) Giới hạn về thái độ làm việc (2) Giới hạn về tài chính và (3) Mối quan hệ giữa người đưa việc và người nhận việc. Tùy theo từng trường hợp, quý vị cần phải cân nhắc kỹ tất cả các yếu tố để quyết định cương vị cá nhân của người lao động; một yếu tố duy nhất không đủ để cung cấp câu trả lời cho vấn đề này.
GIỚI HẠN VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC (Behavioral Control):
Các sự kiện thuộc giới hạn này sẽ cho biết một người khi làm việc có quyền thực hiện công việc theo ý riêng của họ hay không. Nếu chủ nhân có toàn quyền điều hành công việc và muốn người thực hiện công việc phải tuân theo các yêu cầu của chủ, người lao động thi hành công việc được giao phó chính là nhân viên (employee) của người chủ hay cơ quan này. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ quan hay chủ nhân không trực tiếp điều động công việc, họ vẫn thực sự có quyền điều hành công việc khi người thừa hành phải chấp hành các hướng dẫn để làm việc và hoàn tất công việc. Chủ nhân cũng đồng thời có bổn phận phải cung cấp các huấn luyện cần thiết để nhân viên của họ có thể thực hiện công việc được giao phó.
§ Các hướng dẫn thực hiện công việc (Instructions): Nếu chủ nhân cung cấp cho quý vị các hướng dẫn mang tính chất tổng quát nhằm giúp quý vị hoàn tất công việc, điều này có thể ngụ ý rằng quý vị là nhân viên làm việc cho họ. Các hướng dẫn làm việc có thể bao hàm nhiều loại như các yêu cầu về phương pháp làm việc, thời gian và nơi chốn thực hiện công việc; các linh kiện hoặc dụng cụ sử dụng để hoàn tất công việc; các chuyên viên phụ tá cần thiết để hỗ trợ việc thực hiện công việc; và bộ phận hay nơi cung cấp các linh kiện và dịch vụ cần thiết cho quá trình thực hiện công việc được giao phó. Nhưng nếu quý vị nhận được ít hướng dẫn làm việc hơn và không cần phải thực hiện yêu cầu theo quy trình nào, quý vị có thể là một người làm hợp đồng độc lập (independent contractor). Chẳng hạn, các hướng dẫn về thời gian và nơi thực hiện công việc thường ít quan trọng hơn các hướngdẫn về cách thực hiện công việc.
§ Huấn luyện và đào tạo (Training): Nếu cơ quan hay chủ nhân cung cấp cho quý vị các khóa huấn luyện hoặc các lớp học chuyên môn về phương pháp và quá trình thực hiện công việc được giao phó, điều này có nghĩa là chủ nhân hay cơ quan chủ quản muốn công việc được tiến hành theo một cách riêng; khi đó, có thể quý vị là nhân viên của họ.
HẠN CHẾ VỀ TÀI CHÍNH (Financial Control):
Quý vị cần xem xét các sự kiện liên quan đến tài chính để biết được cơ quan cung quan công việc cho quý vị cóphần quyền điều hành nào trong quá trình xử lý công việc giao phó. Chẳng hạn, quý vị có thể xem xét vai trò chủ nhân trong các lĩnh vực tài chính như sau:
§ Bỏ Một nguồn đầu tư lớn vào công việc (Significant Investment): Nếu quý vị có một nguồn đầu tư lớn trong công việc quý vị đang làm, quý vị có thể là một "independent contractor." Trường hợp nếu không có tiêu chuẩn "bao nhiêu tiền" - no precise dollar amount, nguồn tiền đầu tư của quý vị phải được xếp loại "đáng kể" để giúp xác định vai trò chủ - thợ hay vai vế thầu việc của quý vị. Tuy nhiên, một nguồn đầu tư đáng kể vẫn chưa hẳn là yếu tố quyế định quý vị có phải là một independent contractor hay không. Quý vị còn phải xem xét thêm các sự kiện tài chính khác như cách chi tiêu, các khoản chi tiêu và khả năng chịu trách nhiệm cũng như hưởng những lời lỗ trong quá trình làm việc hoặc quá trình kinh doanh.
§ Các chi phí (Expenses): Nếu các khoản chi tiêu cho công việc của quý vị không được hoàn lại, quý vị có thể đang là một người "contractor" tự quản, nhất là khi các khoản chi phí kinh doanh này lại khá lớn.
§ Cơ hội có lời hay phải chịu lỗ trong công việc kinh doanh (Opportunity for Profit or Loss: Nếu quý vị có thể phải chung phần lời lỗ trong công việc quý vị đang làm, quý vị xem như đang dự phần vào quá trình kinh doanh hay công việc, khi đó, quý vị có thể là một người thầu việc độc lập (an independent contractor). Nói cách khác, quý vị không phải là một người lao động lãnh lương, còn lời ăn lỗ chịu là chuyện của các ông chủ, không thuộc phận sự của quý vị.
QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN ĐỐI TÁC (Relationship of the Parties):
Các sự kiện về mối quan hệ của các bên đối tác trong một quá trình kinh doanh mô tả vai trò chủ - thợ cụ thể hơn và sẽ giúp quý vị biết được quý vị là ai trong môi trường này.
§ Phúc lợi dành cho nhân viên giúp việc (Employee Benefits): Nếu quý vị nhận được các nguồn phúc lợi nhân viên, quý vị chính là một nhân viên làm việc cho chủ nhân hay cho cơ quan đó. Nhưng nếu quý vị không nhận được nguồn phúc lợi nào, quý vị cũng có thể là thợ và cũng có thể là một người nhận việc độc lập.
§ Có giấy chứng nhận hợp đồng kinh doanh (Written Contracts): Một hợp đồng kinh doanh có thể cho thấy quyền lợi và vai trò của quý vị lẫn người hoặc cơ quan cung cấp việc làm cho quý vị. Trong trường hợp rất khó biết được hay hầu như không thể biết được quý vị là ai sau khi điểm qua các sự kiện khác, hợp đồng kinh doanh sẽ giúp quý vị xác định được vai trò làm việc của quý vị.
Và nếu đến đây quý vị vẫn chưa thể xác nhận được vai trò của mình, xin quý vị hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn SS-8. Các chi tiết quý vị điền trong đơn sẽ giúp quý vị xác lập được vị trí của mình trong môi trường công việc qua vấn đề thu và đóng thuế lợi tức cá nhân cho chính phủ Liên bang (Form SS-8 - Determination of Employee Work Status for Purposes of Federal Employment Taxes and Income Tax Withholding). Xin tham khảo thêm ấn bản 1779, ấn bản 505 và ấn bản 533 để tìm hiểu thêm về trách nhiệm và quyền lợi của nhân viên và người làm công việc tự quản trong ngành nghề chuyên môn của mình (Publication 1779 - Employee Independent Contractor Brochure; Publication 505 - Tax Withholding and Estimated Tax; and Publication 533 - Self-Employment Tax).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 5721)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 4960)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4608)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4307)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3439)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.