Các Loại Quỹ Hưu Ira Cơ Bản

09/10/200400:00:00(Xem: 4711)
IRS/SPEC - Retirement Plans
Các quỹ hưu IRA cơ bản (IRA-based plans) gồm các quỹ hưu có một phần đóng góp nhỏ của chủ nhân bỏ vào quỹ cho nhân viên đến các quỹ hưu hoàn toàn do chủ nhân mở và đóng góp tiền vào quỹ dưới tên nhân viên làm việc cho họ.
IRA nói chung là một loại quỹ hưu trí cá nhân (Individual Retirement Account). Nhiều người vẫn thường cho rằng đây là loại quỹ hưu hoàn toàn do cá nhân đóng góp, do chữ "I" trong cụm chữ viết tắt IRA. Thực tế, chủ nhân cũng có quyền giúp hoặc hỗ trợ nhân viên của họ mở và bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm của nhân viên làm việc cho họ. Đối với một quỹ hưu IRA, số tiền người lao động nhận được khi họ đến tuổi về hưu gồm số tiền đã đầu tư vào quỹ hưu cộng với tiền lãi kiếm được trên khoản tiền đóng góp vào quỹ.
Có 4 loại quỹ hưu IRA cơ bản:
1. Quỹ Hưu IRA có nguồn tiền đóng góp trích từ lương của người đi làm (Payroll Deduction IRA)
Theo quy định của chương trình hưu này, người công nhân mở một quỹ hưu IRA cho họ, quỹ hưu này có thể là một quỹ hưu truyền thống - traditional IRA, hay một quỹ Roth IRA, với một cơ quan tài chính. Sau đó, người công nhân đồng ý để phần tiền họ muốn tiết kiệm được trích trực tiếp từ lương của họ để bỏ vào quỹ hưu (trước khi trừ thuế lợi tức), phần còn lại người công nhân sẽ nhận được là lợi tức phải đóng thuế. Chương trình hưu này gồm hai loại:
§ Traditional IRA - Quỹ hưu truyền thống IRA này là một chương trình tiết kiệm cá nhân cung cấp cho quý vị là chủ nhân của quỹ hưu nhiều lợi điểm về thuế. Quý vị có thể khai các khoản tiền đóng góp vào quỹ hưu truyền thống để được trừ thuế, một phần số tiền đóng góp hay tất cả số tiền đã đóng góp vào trong quỹ hưu. Đồng thời, tiền kiếm được, chẳng hạn tiền lãi do đầu tư số tiền tiết kiệm trong quỹ hưu sẽ không phải đóng thuế cho đến khi được phân phối cho quý vị. Phần tiền bỏ vào quỹ chưa phải đóng thuế cũng sẽ không bị đánh thuế cho đến khi phân phối cho quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể mở một quỹ hưu truyền thống với bất cứ cơ quan tài chính nào như ngân hàng (banks), công ty bảo hiểm (insurance companies) hay các hãng môi giới tài chính (brokerage firms).

§ Roth IRA - Quỹ hưu Roth IRA cũng là một chương trình hưu cá nhân nhưng được điều hành phần nào khác hẳn, thậm chí trái ngược với quỹ hưu truyền thống IRA. Ví dụ: Các khoản tiền bỏ vào quỹ hưu Roth IRA không được trừ thuế vào cuối năm khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế. Tuy vậy, các khoản tiền phân phối cho quý vị từ quỹ Roth IRA (kể cả tiền lãi phát sinh trong thời gian đầu tư) lại không được tính vào nguồn lợi tức của năm quý vị nhận số tiền hưu này, trong khi đó, quý vị phải bao gồm các khoản tiền phân phối cho quý vị từ quỹ tradional IRA vào nguồn lợi tức năm để đóng thuế. Tiền kiếm được từ cả hai quỹ hưu cá nhân - quỹ hưu truyền thống và quỹ hưu Roth - khi chưa phân phối cho quý vị đều không bị đánh thuế. Quý vị có thể mở quỹ hưu Roth IRA với cùng một cơ quan tài chính nơi quý vị đã có quỹ hưu traditional IRA.
2. Quỹ hưu có nguồn tiền đóng góp vào quỹ trích từ lương đã được đơn giản hóa - SARSEP.
Quỹ hưu này có tên nguyên chữ tiếng Anh là the Salary Reduction Simplified Employee Pension Plan, còn có tên gọi tắt là quỹ hưu SEP. Loại quỹ hưu này thường được mở trước năm 1997 bao gồm khoản tiền trừ trực tiếp vào lương của người công nhân đã được thỏa thuận trước. Vì đây là loại quỹ hưu đã được đơn giản hóa các thủ tục tiến hành nên các chi phí hành chính sẽ phải thấp hơn các chi phí dành cho các chương trình hưu phức tạp hơn. Chủ cơ quan thay vì mở một quỹ hưu riên cho từng nhân viên có thể bỏ các khoản tiền đóng góp tài khoản hưu trí cá nhân cho cơ quan của họ và các quỹ hưu cá nhân cho nhân viên vào chung một quỹ SARSEP theo tỉ lệ mức lương của nhân viên và trong giới hạn cho phép.
3. Quỹ hưu cá nhân đơn giản - SEP
Tên đầy đủ của quỹ hưu này là Simplified Employee Pension Plan. Quỹ này cung cấp cho chủ nhân một phương pháp đơn giản để bỏ tiền vào quỹ hưu cho nhân viên làm việc cho họ và cho chính họ. Các khoản tiền đóng góp được bỏ trực tiếp vào một quỹ hưu cá nhân cho từng nhân viên, quỹ này gọi là SEP-IRA.
Sau năm 1996, hai loại quỹ hưu SARSEP và SEP hiện nay đã được thay thế bằng một chương trình hưu trí mới là chương trình hưu SIMPLE IRA.
4. Chương trình hưu trí SIMPLE IRA
Chương trình hưu trí SIMPLE IRA - Savings Incentive Match Plan for Empoyee - Chương trình này giúp cung cấp cho các cơ sở kinh doanh nhỏ một phương pháp đơn giản để đóng góp vào quỹ hưu cho nhân viên làm việc cho họ và cho chính chủ nhân. Với quỹ hưu SIMPLE IRA, người công nhân có thể chọn cách trích một phần lương của mình để vào quỹ hưu và chủ nhân của họ sẽ đồng thời bỏ vào quỹ hưu này cho nhân viên một số hưu bằng số tiền người công nhân tiết kiệm hoặc một tỉ lệ được quy định trước. Các khoản tiền được đóng góp trực tiếp vào quỹ hưu này sẽ được chuyển vào các quỹ hưu cá nhân của nhân viên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.