Hôm nay,  
Việt Báo Online

Hỏi - Đáp: Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế

20/08/200400:00:00(Xem: 1154)
Hỏi - Đáp: Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
12. Tôi sử dụng khoản vay tín dụng bảo đảm bằng phần giá trị căn nhà tôi sở hữu (home equity) để trang trải nợ nần. Tiền lãi từ số tiền vay này có được trừ thuế hay không" Nếu được, khi khai thuế tôi khai ở phần nào"
-- Số tiền vay được bảo đảm bằng home equity để dùng vào những việc khác ngoài mục đích mua, xây cất, hay sửa chữa nâng cấp phần lớn căn nhà như trả nợ cá nhân có thể đủ tiêu chuẩn để khai trừ thuế. Tiền lãi vay có thể khai trên dòng số 10 của mẫu Schedule A, thuộc bộ đơn khai thuế 1040. Đây là mẫu đơn dùng để liệt kê các chi phí để trừ thuế. Nhưng nếu số tiền vay nhiều hơn phần giá trị căn nhà do quý vị sở hữu, tiền lãi trên số vay vượt giá trị sở hữu của quý vị sẽ không được trừ thuế.
13. Nếu tôi vay tiền từ quỹ hưu 401(k) của tôi để mua nhà ở, tiền lời tôi phải trả trên số tiền vay rút ra từ quỹ hư trí này có được khai để trừ thuế như tiền lãi vay mua nhà để ở hay không"
-- Số lời quý vị phải trả cho số tiền đã mượn từ quỹ 401(k) để mua nhà không được trừ thuế như tiền lãi vay mua nhà, vì số tiền vay đã không được bảo đảm bằng căn nhà. Để được trừ thuế cho số lãi từ tiền vay, món nợ vay phải được bảo đảm bằng ngôi nhà đủ tiêu chuẩn. Căn nhà thế chấp đủ tiêu chuẩn để được trừ thuế trên số lãi phát sinh là ngôi nhà chính nơi quý vị chọn làm nơi cư ngụ và căn nhà thứ hai của quý vị.
14. Tiền lãi vay và tiền thuế đất trên ngôi nhà ở thứ hai có được trừ thuế hay không"
-- Tiền lãi và tiền thuế đất quý vị chi phí cho ngôi nhà thứ hai là nơi quý vị sinh sống một khoảng thời gian trong năm thường thường sẽ được trừ thuế nếu số lãi vay phải cho căn nhà này cũng thỏa mãn các điều kiện trừ thuế như lãi vay trả cho căn nhà là nơi cư ngụ chính của quý vị. Tiền thuế đất cho cả hai căn nhà thứ nhất và thứ hai của quý vị đều được trừ thuế.
15. Tôi mua một khoang nhà kéo (gắn vào sau xe) để sử dụng mỗi khi đi nghỉ mát. Tôi có thể khai giảm thuế tiền lãi trên số tiền vay mua khoang xe nhà này không" Phần nào trên hồ sơ khai thuế dành cho loại giảm thuế này"
-- Quý vị có thể khai trừ thuế tiền lãi vay mua khoang xe kéo này như một loại lãi vay để thu thập tài sản dưới hình thức nhà ở (home acquisition debt) chỉ khi số tiền vay được bảo đảm bằng chính chiếc xe nhà kéo và đồng thời chiếc xe nhà kéo này phải đủ các tiêu chuẩn của một căn nhà có thể sinh sống trên đó được. Một nơi sinh sống đủ tiêu chuẩn có thể là một căn nhà, một căn hộ trong chung cư, một cụm nhà chung chủ, nhà di động, tàu thuyền hoặc một loại tài sản tương tự có chỗ ăn ở và vệ sinh. Mỗi người chỉ có thể có một nơi ở chính thức và một nơi khác được xem như nhà ở để khai giảm thuế. Cho dù chiếc xe nhà kéo không đủ tiêu chuẩn để được xem như một chỗ sinh sống, khi quý vị mua khoang nhà kéo sử dụng phần giá trị tài sản từ căn nhà chính quý vị sở hữu để vay tiền, tiền lời trên số tiền vay này vẫn có thể được trừ thuế. Quý vị có thể khai tiền lời phải trả cho khoản vay mua nhà kéo trên dòng số 11 mẫu liệt kê các chi phí để trừ thuế (Schedule A, 1040).
16. Xin cho biết những quy định cần thiết để khai trừ thuế cho tiền lãi vay mua một căn nhà tiền chế (manufactured home) là gì" Tôi có thể khai để trừ thuế cho số tiền lãi tôi phải trả khi vay tiền mua một căn nhà tiền chế hiện đang tọa lạc trên khu đất thuê. Tôi có thể khai trừ thuế cho tiền lãi vay mua căn nhà tiền chế này và cả khu đất để đặt căn nhà không"
-- Để được trừ thuế cho tiền lãi vay, món nợ vay của quý vị phải được bảo đảm bằng một chỗ ở đủ tiêu chuẩn. Chỗ ở đủ tiêu chuẩn để thế chấp vay tiền là nơi ở chính hoặc nơi ở thứ hai nơi quý vị cư ngụ. Chỗ ở có thể là một căn nhà, một căn hộ chung cư, khu nhà chung chủ, nhà di động, thuyền hoặc một loại tài sản tương tự có chỗ ăn ở và vệ sinh.
Khi căn nhà tiền chế tọa lạc trong một bãi đậu phải trả tiền quý vị có thể vẫn được trừ thuế cho tiền lãi vay mua căn nhà này. Trường hợp quý vị mua một khu đất để đặt căn nhà trên đó, tiền lãi vay để mua miếng đất cũng sẽ được trừ thuế nếu khoản vay được bảo đảm bằng một căn nhà khác do quý vị làm chủ.
17. Tôi tái thế chấp căn nhà đang ở và trả các chi phí hoàn tất thủ tục thế chấp. Các phí tổn để vay tiền, để đánh giá căn nhà, thủ tục lập hồ sơ vay tiền, phí trả cho hãng bảo hiểm và các loại phí tổn khác có được trừ thuế hay không" Ngoài ra còn có những loại phí tổn khác tôi đã trả cho ngân hàng để vay tiền, xin cho biết tôi có được trừ thuế trên các chi phí này không"
-- Các phí tổn được trừ thuế chỉ giới hạn trong hai loại là tiền lãi vay mua nhà và tiền thuế đất của căn nhà. Phụ phí quý vị trả để nhận được lãi xuất vay thấp (gọi là chấm/points) là loại tiền lãi được trừ dần theo số năm quý vị trả góp số tiền vay.
Có các chi phí không đi kèm với việc vay tiền vẫn có thể được tính vào giá thành của chỗ ở quý vị. Ví dụ: Quý vị có thể cộng chung phí tổn của loại thuế chuyển nhượng tài sản (một số các tiểu bang của Hoa Kỳ áp dụng loại thuế này) vào giá mua căn nhà để có được giá thành căn nhà; quý vị vẫn phải đóng loại thuế này (theo quy định của tiểu bang nơi căn nhà tọa lạc) cho dù quý vị không mượn tiền ngân hàng để mua nhà.
Các loại chi phí phát sinh trong quá trình vay tiền mua nhà không được trừ thuế và cũng không thể cộng vào giá thành căn nhà là phí lấy kết quả tín dụng của quý vị (credit report).
18. Tôi làm thủ tục tái thế chấp căn nhà của tôi và đã phải đóng thêm $2,000 phụ phí để vay tiền với lãi xuất thích hợp. Phụ phí lãi xuất (points) này có thể được trừ thuế hay không"
-- Phụ phí lãi xuất là khoản tiền lời quý vị đã trả cho một khoản vay tái thế chấp được trừ dần theo số tuổi của hợp đồng vay tiền (life of the loan). Các phụ phí khác trả cho các dịch vụ đặc biệt như phí làm thủ tục, phí hợp đồng, phí lượng định giá trị căn nhà, hoặc phí công chứng (chứng thực chữ ký hoặc giấy tờ được sao từ nguyên bản) đều không phải là tiền lãi vay; do đó, quý vị không thể khai để trừ thuế. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể trừ thuế phần lớn khoản phụ phí ngay trong năm đầu tiên nếu phần lớn khoản tiền vay được dùng để tân trang căn nhà.
19. Trường hợp tôi phải trừ dần khoản phụ phí khi vay tiền mua nhà hay tái thế chấp nhà theo số năm của hợp đồng vay tiền, chẳng hạn 30 năm. Tôi phải chia đều khoản tiền này thành 30 lần và khai số tiền được trừ hằng năm trên mẫu Schedule A, 1040 khi khai thuế hằng năm"
-- Nếu quý vị phải chia các khoản phụ phí theo số năm của hợp đồng vay tiền và khai trừ thuế cho số tiền này trên hồ sơ khai thuế, quý vị có thể nhân khoản phụ phí của mỗi lần với số lần trong năm quý vị đóng tiền cho ngân hàng hay cơ quan cho vay tiền (vì có người trả tiền vay nhiều hơn một lần trong năm nên số năm sẽ không kéo dài đến 30 năm). Nếu tiền vay được thanh toán trước thời hạn, khoản phụ phí còn lại sẽ được trừ hết trong năm quý vị trả hết món nợ vay. Phụ phí vay tiền không ghi trong mẫu đơn 1098, vì thường không được ghi trong số tiền tái thế chấp, sẽ được ghi trên dòng 12 của mẫu Schedule A, 1040.
20. Tôi sở hữu một căn nhà, căn nhà này có thể chia thành hai phần riêng biệt cho hai gia đình (duplex). Tôi sống một bên, còn bên kia cho thuê. Xin hỏi tiền lãi vay để mua căn nhà này và tiền thuế đất chung có thể được khai để trừ thuế trên mẫu Schedule E, phải không"
-- Không hoàn toàn đúng như vậy. Giả sử tiền mượn để mua căn nhà này được bảo đảm trên giá trị của căn nhà. Chỉ có phần lãi vay và thuế đất của phần nhà cho thuê được ghi trên mẫu Schedule E của bộ đơn khai thuế 1040. Nếu quý vị chỉ nhận được một giấy báo nợ chung cho cả hai phần nhà, quý vị phải tự tách phần tiền mỗi bên căn cứ trên diện tích của từng phần nhà. Lãi và thuế đất của phần nhà quý vị cư ngụ sẽ được khai trên mẫu Schedule A của bộ đơn khai thuế 1040 nếu quý vị chọn liệt kê các chi phí để trừ thuế thay vì lấy mức giảm thuế tiêu chuẩn tính theo tình trạng hôn nhân, tuổi tác và số miễn giảm cá nhân trong gia đình của quý vị.
Xin tham khảo thêm các chi tiết cần thiết về vần đề này trên ấn bản 527 - Bất Động Sản Cho Thuê Để Ở (Publication 527 - Residential Rental Property). Lưu ý, nhà cho thuê bao gồm nhà nghỉ mát. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đọc thêm sách hướng dẫn khai mẫu đơn 1040, mẫu Schedule E, và ấn bản 936 - Lãi Vay Mua Nhà Để Ở (Publication 936 - Home Mortgage Interest).

19/07/2019(Xem: 251)
Có dư luận đồn đoán rằng Chủ Tịch của cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN, Bà Nguyễn thị Kim Ngân sang Tàu cầu phong làm An Nam Quốc Vương, CSVN gọi là Chủ Tịch Nước CSVN.
19/07/2019(Xem: 108)
Khoảng giữa tháng 07/2019, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Flinder, miền nam Australia đã phát triển thành công một loại vaccine được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
19/07/2019(Xem: 91)
GENEVA - Vào ngày Thứ Tư 17/07, Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO loan báo: dịch Ebola tại Congo là khẩn cấp y tế, và là quan ngại quốc tế.
19/07/2019(Xem: 101)
LONDON - Nhu cầu mượn nợ năm 2020 có thể tăng gấp đôi nếu Brexit không thỏa thuận xẩy ra.
19/07/2019(Xem: 158)
ANKARA - Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố : Hoa Kỳ loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình chiến đấu cơ hiện đại F-35 là “ngược lại tinh thần liên minh”.
19/07/2019(Xem: 153)
TEHRAN - Đài truyền hình Iran dẫn nguồn tin vệ binh cách mạng xác nhận 1 tàu buôn lậu 1 triệu lít nhiên liệu (tương đương 220,000 thùng dầu) bị bắt tại hải phận Vịnh Persia hôm Chủ Nhật 14/07.
19/07/2019(Xem: 78)
ISLAMABAD - Thủ lãnh sáng lập của nhóm khủng bố tấn công thủ phủ thương mại Mumbai của Ấn Độ năm 2008 là Hafiz Saeed đã bị bắt lại, trước khi Thủ Tướng Imran Khan đi Washington gặp TT Trump.
19/07/2019(Xem: 106)
TOKYO - Phim trường Kyoto Animation bị đốt sáng Thứ Năm 18/07, đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, theo tin cập nhật vào chiều Thứ Năm của Reuters.
19/07/2019(Xem: 101)
SINGAPORE - BBC cho hay: không phải tìm đâu xa để thấy ảnh hường của đối đầu mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.
19/07/2019(Xem: 124)
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review, Apple đang chuẩn bị sản xuất thử tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam, trong nỗ lực tăng tốc kế hoạch đa dạng hóa hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của hãng ra bên ngoài Trung Quốc.
19/07/2019(Xem: 276)
LUCAS COUNTY - Cảnh sát viên Alan Gaston phục vụ quận Lucas từ 34 năm nghĩ rằng nhân viên an ninh tư có hợp đồng bảo vệ cơ sở của IRS tại Toledo là đồng nghiệp và cùng phe.
19/07/2019(Xem: 135)
STONE COUNTY - 1 cảnh sát viên là 1 trong 2 tử vong trong vụ nổ súng sáng Thứ Năm 18/07 tại khu vực Flag Road của quận Stone.
19/07/2019(Xem: 148)
WASHINGTON - Hàng chục người biểu tình tuần hành từ National Mall đế bản doanh của cơ quan cưỡng chế di trú và thuế quan ICE tại thủ đô Washington hôm Thứ Ba 16/07.
19/07/2019(Xem: 126)
WASHINGTON - Hơn 10% bệnh nhân bị thương tổn vì sai lầm y tế, gồm nhiều trường hợp có thể tránh.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong phần hỏi đáp Giz Asks, Gizmodo đã phỏng vấn một cách cặn kẽ các nhà thiên văn học về việc hủy diệt “vệ tinh” của Trái Đất. Dù ý tưởng phá hủy Mặt Trăng đã tồn tại trong khoa học viễn tưởng từ lâu, nó đáng được hiểu rằng việc gì sẽ thực sự xảy ra nếu viễn cảnh trở thành sự thật.
Khoảng giữa tháng 07/2019, màn đêm yên tĩnh của miền Nam Texas bị khuấy động bởi tiếng gầm rú: SpaceX đang tiến hành thử nghiệm động cơ tên lửa Raptor. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm không suôn sẻ lắm, công ty đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn lấy cả con tàu vũ trụ lẫn động cơ đang gắn trên nó
Khoảng giữa tháng 07/2019, Ủy ban Châu Âu (EC) chính thức đưa ra mức phạt 272 triệu USD đối với Qualcomm về một vụ việc chống độc quyền xảy ra từ gần 10 năm trước. Theo phán quyết từ EC, giai đoạn 2009 - 2011, Qualcomm đã cố tình bán phá giá chip 3G nhằm đẩy đối thủ là Icera, một hãng làm phần mềm di động của Anh hiện đã về tay Nvidia, ra khỏi thị trường.
Khoảng 50,000 năm trước, một nhóm người tiền sử ở Châu Phi đã băng qua eo đất Levantine để đi vào lục địa Á-Âu. Bất cứ ai trong số chúng ta ngồi đây cũng là con cháu của họ.
Khoảng giữa tháng 07/2019, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Flinder, miền nam Australia đã phát triển thành công một loại vaccine được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review, Apple đang chuẩn bị sản xuất thử tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam trong nỗ lực tăng tốc kế hoạch đa dạng hóa hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của hãng ra bên ngoài Trung Quốc.
Tháng 07/2019, Intel đã giới thiệu một sản phẩm mô phỏng hình thái thần kinh (neuromorphic), với tên mã "Pohoiki Beach," có khả năng xử lý dữ liệu giống như một bộ não sinh học bằng cách mô phỏng toàn bộ mạng tế bào thần kinh.
Việc rò rỉ thiết kế hay các tính năng mới là điều rất bình thường đối với ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khi những chiếc smartphone mới sắp ra mắt. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, Apple vẫn nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự rò rỉ và cố gắng khiến người hâm mộ có thể bất ngờ khi một chiếc iPhone mới ra mắt.
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong buổi nói chuyên với các thành viên của Thượng viện, phó chủ tịch mảng chính sách công của Google thông báo hãng đã dừng phát triển dự án Dragonfly. Điều này đặt dấu chấm hết cho dự định quay trở lại Trung Quốc với công cụ tìm kiếm có các bước kiểm duyệt mặc định theo ý của chính phủ Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 07/2019, cảnh sát Brazil đã đột kích vào một xưởng sản xuất xe Ferrari và Lamborghini giả tại bang Santa Catarina.
Được phát hiện lần đầu tiên bởi Patently Apple, tài liệu bằng sáng chế mới được công bố cho thấy một cặp kính thực tế tăng cường (augmented reality ) với thiết kế khá chuẩn và có thể gập lại được.
Tháng 07/2019, kết quả kinh doanh Q2/2019 mà Samsung công bố gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh mọi ngành công nghiệp mà hãng đang kinh doanh đều sụt giảm nhu cầu. Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân tại sao doanh thu của Samsung trong quý lại ấn tượng như vậy
Những người đã và đang sử dụng bản beta của Android Q hẳn sẽ rất trông chờ. Chế độ tối toàn hệ thống của Google trông thực sự ấn tượng, cùng với các tùy chọn thay đổi giao diện mới được giấu kỹ trong phần thiết lập nhà phát triển cho thấy những nền móng báo hiệu cho khả năng tùy biến mạnh mẽ hơn nữa của Android trong tương lai. Một điểm đáng khen ngợi khác là khả năng quản lý quyền ứng dụng được cải tiến, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dùng.
Cảm xúc của chúng ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ sự ngon miệng đến cách chúng ta cảm nhận thế giới - và thậm chí là dáng đi của chúng ta
Khoảng giữa tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, bệnh viện y của Đại học kỹ thuật Dresden, Đức đang làm việc với hai công ty OHB Systems AG và Blue Horizon trong sự giám sát của Cơ quan vũ trụ Châu Âu để phát triển một giải pháp sử dụng công nghệ in 3D giúp xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cho các chuyến đi xa vào vũ trụ trong tương lai.