Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khai Riêng Hồ Sơ Thuế

02/11/200200:00:00(Xem: 1690)
Hỏi: Tôi và vợ tôi đã ly thân từ tháng 5. Cô ấy hiện sống chung với con/cháu (nội-ngoại). Cả hai chúng tôi có thể khai thuế với cương vị người sống độc thân hay không"
Đáp: Bạn và vợ bạn có thể khai thuế với cương vị người đang kết hôn và khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế. Vợ bạn có thể đủ điều kiện khai thuế với cương vị người chủ gia đình vì đứa con hay cháu có thể là người đủ tiêu chuẩn cho trường hợp này. Nếu bà ấy có thể khai thuế với cương vị người chủ gia đình, bạn phải khai thuế là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế. Xin đọc thêm ấn bản 501 - Miễn Giảm Cá Nhân, Mức Giảm Tiêu Chuẩn và Việc Khai Thuế (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information) để biết rõ hơn các chi tiết.
Hỏi: Hai người độc thân (single) sống chung và có con với nhau, cùng chu cấp đồng đều cho đứa con chung, họ có thể khai thuế với cương vị là chủ gia đình (head of household) không"
Đáp: Chỉ người cung cấp hơn một nửa các chi phí trong gia đình cho cả năm được quyền khai thuế với cương vị là chủ gia đình. Nếu cả hai cùng cung cấp đồng đều các chi phí, không ai đủ điều kiện khai thuế với cương vị người chủ gia đình. Xin tham khảo thêm ấn bản 501 - Miễn Giảm Cá Nhân, Mức Giảm Tiêu Chuẩn và Việc Khai Thuế (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information) để biết rõ hơn các chi tiết.
Hỏi: Tôi có lệnh của Tòa Aùn tuyên bố tôi được quyền khai miễn giảm cho đứa con nhỏ của tôi cho đến khi có lệnh khác. Như vậy, tôi chỉ cần kèm theo một bản sao của lệnh Tòa trong hồ sơ khai thuế của tôi, hay tôi phải có chữ ký đồng ý không khai miễn giảm thuế cho con của chồng/vợ tôi"
Đáp: Nếu lệnh cho phép ly dị (divorce decree) hay thỏa thuận ly thân (separation agreement) của bạn có hiệu lực sau năm 1984, và cho phép bạn được khai đứa con chung là người sống phụ thuộc vào mình dưới bất cứ tình huống nào, ví dụ, cung cấp các chi phí để nuôi nấng đứa bé, và thay vì mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân, bạn có thể đính kèm một bản sao gồm những tờ theo thứ tự sau đây của lệnh Tòa hoặc bản thỏa thuận:
1. Tờ đầu tiên của lệnh Tòa hay bản thỏa thuận. Nhớ ghi thêm số an sinh xã hội của người cha/mẹ kia của đứa bé trên tờ này.
2. Tờ tuyên bố bạn có quyền khai đứa bé là người sống phụ thuộc vào bạn.
3. Tờ có chữ ký của người cha/mẹ kia và ngày ký bản đồng ý.
Trường hợp lệnh tòa bạn có không phải là lệnh cho phép ly dị hay thỏa thuận ly thân, và cũng không phải là bản sửa đổi của lệnh ly dị hay thỏa thuận ly thân hiện thời, bạn phải đính kèm mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân - trong hồ sơ khai thuế của mình.
Hỏi: Cần phải làm những gì để hủy bỏ mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân"
Đáp: Để hủy bỏ mẫu đơn 8332 (Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân) đã nộp và còn hiệu lực, cần phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ đứa trẻ. Nếu cả hai người, vợ chồng cũ, cùng muốn khai đứa trẻ là người sống phụ thuộc vào họ, cả hai hồ sơ thuế sẽ được Sở Thuế Vụ cứu xét.
Xin tham khảo thêm ấn bản 504 - Người ly thân hoặc ly dị (Publication 504 - Divorced or Separated Individuals), mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân (Form 8332 - Release of Claim to Exemption for Child of Divorced or Separated Parents).
Hỏi: Bản án ly dị của Tòa Aùn cho phép chồng cũ của tôi được quyền khai miễn giảm một trong hai đứa con chung hiện đang sống với tôi, nhưng ông ấy thường không thực hiện đầy đủ việc chu cấp cho những đứa trẻ. Như vậy, tôi có thể khai miễn giảm cho cả hai con của tôi không"
Đáp: Câu trả lời tùy thuộc vào năm lệnh ly dị có hiệu lực và căn cứ đúng những lời ghi trên bản án ly dị.
1. Nếu lệnh ly dị nêu rõ rằng chồng cũ của bạn phải chu cấp cho đứa bé mới được khai miễn giảm cho nó, và nếu đứa trẻ sống với bạn hơn nửa năm, bạn có thể khai đứa trẻ là người sống phụ thuộc vào bạn trên hồ sơ thuế. Nhưng nếu lệnh ly dị được hợp thức hóa sau năm 1984 và cho phép chồng cũ của bạn được quyền khai miễn trừ cho đứa bé, và như vậy ông ấy được quyền khai đứa trẻ là người sống phụ thuộc vào mình.
2. Nếu lệnh ly dị cho người cha/mẹ không chung sống với đứa trẻ quyền khai miễn giảm cho nó có hiệu lực trước năm 1985 (và chưa được sửa đổi lại); đồng thời, người cha/mẹ không chung sống với đứa trẻ trợ cấp nuôi dưỡng ít nhất $600 cho cả năm, ông/bà ấy có quyền khai đứa trẻ là người sống phụ thuộc vào mình.
Xin tham khảo thêm ấn bản 504 - Người ly thân hoặc ly dị (Publication 504 - Divorced or Separated Individuals) để biết thêm các chi tiết cần thiết.
Hỏi: Tôi và vợ tôi khai riêng hồ sơ thuế. Chúng tôi có một con chung và muốn biết cả hai chúng tôi có thể cùng khai cháu trên hồ sơ thuế của chúng tôi không"
Đáp: Vấn đề miễn giảm cho người sống phụ thuộc chỉ có thể được khai trên một hồ sơ thuế và dành cho người hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Tiêu chuẩn về quan hệ gia đình hay là người sống chung trong gia đình.
2. Tiêu chuẩn về quyền công dân.
3. Tiêu chuẩn về khai chung hồ sơ thuế.
4. Tiêu chuẩn về tổng thu nhập.
5. Tiêu chuẩn về trợ cấp.
Các thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn này có sẵn trong ấn bản 501 - Miễn Giảm Cá Nhân, Mức Giảm Tiêu Chuẩn và Việc Khai Thuế (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).
Bạn có thể cần phải điền mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân (Form 8332 - Release of Claim to Exemption for Child of Divorced or Separated Parents, và đưa đơn cho người cha/mẹ được quyền khai miễn giảm cho đứa trẻ để đồng ý cho họ khai miễn giảm. Người cha/mẹ được quyền khai miễn giảm cần phải đính kèm mẫu đơn 8332 trong hồ sơ khai thuế của mình. Điều cần nhớ là nếu bạn từ bỏ quyền khai miễn trừ cho đứa trẻ, bạn cũng đồng thời từ bỏ quyền được nhận mức miễn giảm đặc biệt cho trẻ em (the child tax credit).
Hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly thân 11 tháng (cùng năm). Chúng tôi có hai con chung; cả hai hiện sống với tôi. Chồng tôi cung cấp đầy đủ về mặt tài chính. Ai trong hai chúng tôi có thể khai các đứa trẻ là người sống phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế"
Đáp: Có một quy định đặc biệt dành cho con cái của các cha mẹ đã ly dị hoặc ly thân. Theo quy định này, thường người chung sống với đứa trẻ được quyền khai miễn giảm cho người sống phụ thuộc.
Cha hay mẹ, người sống chung với đứa trẻ trong phần lớn thời gian của năm thường được xem là ngươiø đã cung cấp hơn một nửa các chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ này. Người cha hay me ïnày được quyền khai miễn trừ cho đứa trẻ nếu hội đủ những tiêu chuẩn khác về miễn trừ. Tuy nhiên, người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng đưá trẻ vẫn có thể được xem như cung cấp hơn một nửa các chi phí nuôi đứa trẻ nếu hội đủ một số các điều kiện.
Xin tham khảo thêm ấn bản 501 - Miễn Giảm Cá Nhân, Mức Giảm Tiêu Chuẩn và Việc Khai Thuế (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information) và ấn bản 504 - Người ly thân hoặc ly dị (Publication 504 - Divorced or Separated Individuals) để biết thêm các chi tiết cần thiết.
Bạn có thể cần phải điền mẫu đơn 8332 - Đơn Đồng Ý Để Được Khai Miễn Giảm Cho Con Chung Của Vợ Chồng Đã Ly Dị hay Ly Thân (Form 8332 - Release of Claim to Exemption for Child of Divorced or Separated Parents, và đưa đơn cho người cha/mẹ được quyền khai miễn giảm cho đứa trẻ để đồng ý cho họ khai miễn giảm. Người cha/mẹ được quyền khai miễn giảm cần phải đính kèm mẫu đơn 8332 trong hồ sơ khai thuế của mình. Điều cần nhớ là nếu bạn từ bỏ quyền khai miễn trừ cho đứa trẻ, bạn cũng đồng thời từ bỏ quyền được nhận mức miễn giảm đặc biệt cho trẻ em (the child tax credit).
Hỏi: Vợ tôi và tôi có hai con chung; chúng tôi định khai riêng hồ sơ thuế. Mỗi chúng tôi có thể khai một đứa con để nhận mức miễn giảm đặc biệt danh cho người có thu nhập thấp (EITC) không"
Đáp: Để nhận được mức miễn giảm đặc biệt này (EITC), cương vị khai thuế của bạn không thể là người đang kết hôn và khai riêng hồ sơ thuế. Nếu bạn hiện đang kết hôn, bạn thường phải khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng mình để nhận mức miễn giảm đặc biệt dành cho người làm việc có thu nhập thấp.
Tuy vậy, nếu bạn là người đang kết hôn mà vợ/chồng bạn không sống chung với bạn bất cứ khoảng thời gian trong 6 tháng cuối năm, bạn có thể khai thuế với cương vị là người chủ gia đình. Trong trường hợp này bạn có thể nhận mức miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có thu nhập thấp.
Xin tham khảo thêm ấn bản 596 - Miễn Giảm Đặc Biệt Dành Cho Người Đi Làm Có Thu Nhập Thấp (Publication 596 - Earned Income Credit) để thấu đáo loại miễn giảm này. Về các quy định dành cho việc khai thuế với cương vị là chủ gia đình, xin tham khảo thêm ấn bản 501 - Miễn Giảm Cá Nhân, Mức Giảm Tiêu Chuẩn và Việc Khai Thuế (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).
Hỏi: Nếu cả cha và mẹ đứa trẻ đều muốn nhận miễn giảm đặc biệt EITC, ai sẽ là người được quyền ưu tiên nếu họ chưa kết hôn với nhau"
Đáp: Nếu đứa trẻ là người đủ điều kiện để bố, mẹ nó có thể nhận loại miễn giảm EITC, chỉ người có thu nhập cao hơn được nhận loại miễn giảm đặc biệt này.
Xin đọc ấn bản 596 - Miễn Giảm Đặc Biệt Dành Cho Người Đi Làm Có Thu Nhập Thấp (Publication 596 - Earned Income Credit) để tường tận các quy định dành loại miễn giảm này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.