Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Luật Ngoại Viện Năm 2003 -- Phần D: Viện Trợ Việt Nam

19/07/200300:00:00(Xem: 4608)
Ngày 3 tháng 4, 03 một Dự Luật có tên là Dự Luật Nhân Quyền cho Việt nam năm 2003 (DL) được đệ nạp tại Văn Phòng Hạ Nghị Viện Mỹ. DL được Dân biểu Chris Smith và 29 đồng viện cả dân chủ lẫn cộng hoà ký tên. Đây là DL mới thay thế cho DL cũ vì DL này đã bị NS John Kerry và một số Nghị sĩ khác tại Thượng viện ém nhẹm và đã hết hiệu lực.
Mục tiêu của DL là PHÁT TRIỂN TỰ DO DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
Nay DB Chris Smith đã đề nghị tu chính Dự Luật Ngoại Viện có tên là H.R. 1950 để sáp nhập Dự Luật Nhân Quyền cho Việtnam vào Dự Luật Ngoại Viện 2003. Dư luật Nhân Quyền cho Việt nam trở thành Phần D của Dự Luật Ngoại Viện, gọi là Viện Trợ cho Việt nam.
Trong phiên họp ngày hôm qua, 16 tháng 7, 03 Dự Luật Ngoại Viện 2003 đã được Hạ Viện thông qua với 382 phiếu thuận và 42 phiếu chống. Có 10 Dân Biểu không bỏ phiếu.
Nội dung Phần D - Viện Trợ cho Việt nam nói chung không có gì thay đổi, ngoại trừ Phần Bằng Cớ Vi Phạm Nhân Quyền đã bị loại bỏ.
Dư Luật cấm viện trợ không nhân đạo và đặt ra điều kiện cho các viện trợ ấy; Tài trợ chương trình phát triển tự do dân chủ. Mục này gồm Hoạt dộng cho Nhân Quyền, Đài Á Châu Tự Do, Chương trình trao đổi văn hoá giáo dục; Chương Trình tị nạn; Cuối cùng DL qui định nghĩa vụ của Bộ trưởng Ngoại Giao phải báo cáo cho Quốc hội về VC thực thi nhân quyền tại Việt nam.
I. VIỆN TRỢ KHÔNG NHÂN ĐẠO
DL dùng danh từ viện trợ không nhân đạo để chị viện trợ kinh tế hay quân sự theo đạo luật 1961 liên quan viện trợ cho ngoại quốc. Muốn được hưởng viện trợ này, Việt cộng phải thoả mãn một số điều kiện DL qui định như sau:
1. Phải có tiến bộ thực sự về việc thả các tù nhân chính trị và tôn giáo khỏi nhà tù, quản thúc tại gia và các hình thức giam cầm khác.
2. Phải có tiến bộ thực sự về việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo, gồm cả quyền tham dự vào các hoạt động, vào các tổ chức tôn giáo mà chính quyền không được can thiệp hay can dự vào; phải trả lại tài sản của giáo hội đã bị tịch thu;
3. Phải có tiến bộ thực sự về việc cho phép người Việt được tự do và công khai tham dự vào các chương trình tị nạn.
4. Phải có tiến bộ thực sự về tôn trọng nhân quyền của người thiểu số ở Cao Nguyên Trung phần và ở bất cứ đâu trên lãnh thổ.
5. Các viên chức chính quyền hay cơ quan của chính quyền hay cơ quan bán chính quyền không được đồng loã trong các hình thức buôn người một cách nghiệm trọng; hoặc chính quyền phải áp dụng các biện pháp thích hợp để chấm dứt đồng loã này và buộc các viên chức, cơ quan hay tập thể liên hệ chịu trách nhiệm về hành vi ấy.
DL có nói tới hai hình thực viện trợ: song phương và đa phương.
a) Viện Trợ song phương. Đây là viện trợ trực tiếp của Mỹ cho Việt cộng. Các cơ quan của Mỹ phụ trách công tác liên hệ là OPIC , Exim Bank.
-OPIC là Overseas Private Investment Corporation do đạo luật 1961 thiết lập. Đây là Công ti Đầu Tư Tư Nhân ở hải ngoại. Công ti quản trị và hoạt động như một công ti tư nhân, nhưng vốn là do Quốc Hội cấp phát. Cơ quan này có 2 nhiệm vụ: 1) bảo hiểm các rủi do cho hoạt động của công dân Mỹ tại hải ngoại, tại những quốc gia có quá nhiều rủi ro như chính phủ quốc gia ấy tìm các cướp đoạt tài sản của họ và không có công ti bảo hiểm tư nhân nào muốn bán bảo hiểm ,hay nếu bán bảo hiểm thì báo phí rất cao. OPIC làm công việc này. 2) Chuẩn cấp phát dự án khi một quốc gia xin viện trợ, như tài trợ các dự án phát triển với lãi suất rất thấp.
- Còn Eximbank là một Ngân hàng do đạo luật 1945 thiệt lập, lo các dịch vụ ngân hàng và tài trợ cho các dự án xuất nhập cảng.
b) Viện trợ đa phương. Chính phủ Mỹ tham dự vào các định chế tài chánh quốc tế như một hội viên. Đó là Ngân Hàng Thế Giới (World Bank-WB), Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund-IMF) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asia Development Bank- ADB). DL qui định rằng Tổng Thống phải chỉ thị cho Đại Diện của Mỹ tại các cơ quan này phủ quyết việc cấp viện cho VC, khi mà VC không thoả mãn điều kiện về nhân quyền như nói ở trên. Mỹ có một tiếng nói hầu như có tính cách quyết định vì phần góp của Mỹ bao giờ cũng lớn nhất.

Tôi cần phải nói đến viện trợ nhân đạo ở đây. DL không cấm viện trợ nhân đạo được qui định theo Tiết IV của chương 2, phần I của bộ Luật Ngoại viện 1961 liên quan đến OPIC. DL có đưa ra ngoại lệ, nghĩa là các viện trợ sau đây không bị cấm: Tài trợ thiê tai, gồm bất cứ tài trợ nào theo chương 9 của phần I của đạo luật; tài trợ có liên quan đến thực phẩm ( kể cả cung cáp bằng hiện kim cho công tác này) hoặc thuốc men; và tài trợ các chương trình tị nạn. Năm 2002, Nghĩ sĩ John Kerry đã kêu la rằng DL 2002 sẽ cắt tài trợ cho người nghèo đói, cần được giúp đỡ, như một lý do để cầm giữ đạo luật sau khi bị phanh phui việc giâu giếm này. Đây là một điều không lương thiện, dùng để biện minh việc làm của mình, cũng để đánh lạc hướng dân Mỹ, cũng như các nghị sĩ khác, không có thì giờ đọc bản văn. DL 2002 không bao giờ cắt viện trợ nhân đạo. Tôi đã viết thư công khai hoá việc làm của John Kerry.
II TÀI TRỢ CHO PHÁT TRIỂN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM.
Mục này gồm 3 loại: Tài trợ hoạt động phái triển dân chủ; Đài Á Châu Tự Do và Chương trình trao đổi văn hoá giáo dục.
a) Hoạt động phát triển dân chủ.
TT đươc phép qua trung gian của các tổ chức không chính phủ (tư nhân) tài trợ cho các cá nhân hay tổ chức làm công tác phát triển các nhân quyền được quốc tế nhìn nhận . Ngân khoản gồm 2 triệu.
b) Đài Á Châu Tự Do.
Các hoạt động phổ biến tin tức và chống lại việc phá làn sóng: 9 triệu
c) Trao đổi văn hoá giáo dục.
Nền tảng của các chương trình này là đạt tới Tự Do Dân Chủ
III. CHÍNH SÁCH VỀ TỊ NẠN.
Chính quyền phải định cư cho người Việt, gồm cả người Thượng đủ điều kiện tham dự vào chương trình ODP, ROVR, mà họ không đến Mỹ được như vì lầm lẫn về hành chánh hoặc vì lý do ngoải ý muốn của họ như không có tiền chạy chọt viên chức VC.
IV. BÁO CÁO HÀNG NĂM VỀ TIỀN BỘ VỀ TỰ DO DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
Trong hạn 6 tháng sau khi DL này có hiệu lực, và cứ mỗi 12 tháng sau đó, Bộ trưởng Ngoại Giao phải nộp cho Quốc Hội một báo cáo về các tiến bộ trong các lãnh vực mà DL qui định. Điều đáng lưu ý là “hành động của chính phủ Việt nam phải phản ảnh sự tuân thủ hay vi phạm nhân quyền, đặc biệt là những quyền được ghi trong Công Ước Quốc Tế về quyền chính trị và dân sự, và trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”.
DL nói rằng không chỉ giới hạn vào các quyền tự do phát biểu; hội họp một cách ôn hoà; tự do tôn giáo, cả quyền tự do thờ phượng, bổ nhiệm chức sắc, thành lập các hiệp hội tôn giáo, làm các công tác từ thiện và chính quyền không được can thiệp hay can dự; quyền được thiết lập các tổ chức dân sự hay tư nhân; quyền tự do đi lại, lựa chọn nơi cư trú, quyền rời bỏ hay trở về Việt nam; quyền của bị cáo nhân: xét xử có hiện hiện của bị cáo, bảo vệ trước toà án; đựợc thông tin dù có luật sư hay không, quyền bảo tá tư pháp, quyền được xét cử công bằng và công khai do một toà án vô tư, độc lập, có thẩm quyền; quyền được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội; quyền được xử án nhanh chóng không kéo dài, không bị hành hạ hoặc nhục hình. Bảo vệ quyền của công nhân mà quốc tế công nhận; Được tự do không bị bắt giam như là một trừng phạt về đối lập chính trị đối với chính quyền hay hành xử hoặc biện hộ cho nhân quyền.
Bộ Ngoại giao phải báo cáo một danh sách những người bị bắt giam, tra tấn, hặc bị truy tố vì theo đuổi các quyền trên, gồm cả an toàn và an ninh của họ và gia đình.
Bộ trưởng ngoai giao cũng phải mô tả về sự phát triển qui tắc pháp trị ở Việt nam, gồm cả cả phát triển các định chế của nền dân chủ; thủ tục do đó luật lệ và các văn kiện pháp lý khác được phát triển và ràng buộc ở trong nước; thủ tục công bố các luật lệ và để cho công chúng được thông báo; các luật lệ, các quyết định hành chánh hay tư pháp có viện dẫn lý do dựa trên luật lệ thành văn; mọi người được đối xử công bằng trước pháp luật, các quyết định hành chánh tư pháp không bị áp lực chính trị và được xét lại ở cấp kháng cáo; Luật lệ VN được soạn thảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, gồm cả Công Ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự.
Bộ cũng phải mô tả các dự án do các tổ chức đa quốc tài trợ hoạt động ở Việt nam, gồm WB, IMF, ADB, Liên Hiệp Quốc và Global Fund. Bộ phải tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền, kể cả người Mỹ gốc Việt khi soạn thảo báo cáo…
Tóm lại, DL này qui định chặt chẽ hơn. DL năm 2002 bị một số nghị sĩ giấu giếm và đồng loã ém nhẹm. Người Mỹ gốc Việt đã phanh phui việc làm này của họ. Nhờ đó, chúng ta biết được một số tên. Chúng ta đã tố cáo họ ém nhẹm DL, để ủng hộ VC, dù VC làm công việc buôn người, trong đó có bán đàn bà và con gái vị thành niên. Nhiều nghị sĩ đã thấy sự ghê tởm đó. Năm nay, chúng ta đã biết được tên của một số người, chúng ta sẽ nêu tên họ trong kỳ vận động tới, dù họ đã chối việc làm xấu xa đó. Có như thế, ta có thể vô biệu hoá được các âm mưu trên. Chúng ta đã có một kế hoạch hữu hiệu để đối phó với những kẻ ấy./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.