Hôm nay,  
Việt Báo Online

Nói Chuyện Về Đại Hội Toàn Quân Tháng 9/2003

03/09/200300:00:00(Xem: 3732)
Nói Chuyện Về Đại Hội Toàn Quân Tháng 9/2003
Lời người viết: Những ngày cuối Tháng 9 năm 2003 sẽ là những dấu mốc rất quan trọng cho tất cả các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vì đó là những ngày tháng mà rất nhiều tổ chức Quân Đội từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Đại Hội Toàn Quân lần đầu tiên được tổ chức tại Little Saigon, Nam California. Người viết xin trích thuật lại một số những ý kiến của Ban Tổ Chức cũng như của những tham dự viên trong ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ tại Little Saigon.
-Ông Đoàn hữu Định, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn, Tổng thư Ký Ban Tổ Chức Đại Hội: Khởi đầu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tại Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận chỉ lên tiếng phản đối về việc Cộng Sản ký hiệp định bán đất và dâng biển. Sau đó, nhiều đoàn thể cộng đồng đã hỏi chúng tôi tại sao không ngồi chung lại với các đoàn thể khác để ký một Tuyên Cáo Chung về việc này. Do đó, vào dịp Tết 2002, ngày 6 tháng 2, một Tuyên Cáo Chung đã được đưa ra. Bản Tuyên Cáo này được 42 Hội đoàn, nhiều Liên Hội, trong đó có 17 Tổng hội Cựu Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, cùng với 72 niên trưởng Tuớng Lãnh và bốn vị dân cử trong thành phần Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ cùng ký tên. Sau khi bản Tuyên Cáo Chung được phổ biến, một số người ngoại quốc, người Mỹ, và nhửng nơi khác đã hỏi các anh đã tạo được một tiếng nói, tại sao các anh không làm tiếp để cho người ta nghe được. Vì nếu trường hợp tiếng nói này mà người ta nghe được, những việc làm của quý vị sẽ được người ta đoái hoài tới. Chính vì thế, mà có một sự liên lạc hàng ngang giữa các Tổng hội và các địa phương với nhau, trong một cố gắng làm thế nào để các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại với nhau cùng bàn soạn chung một việc làm trong tương lai.
Cũng trong khi đó, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn chúng tôi đã liên lạc với Hạ viện Hoa Kỳ để mong nhìn nhận giá trị của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòà, nhìn nhận ngày 19 tháng 6 là ngày của Chiến Sĩ Tự Do. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua và đưa lên Thượng Viện để biểu quyết chấp thuận ngày 19 tháng 6, nhưng vì có cuộc bầu cử trước đó nên đã không thành công ở Thượng Viện. Chúng tôi đã vận động ngược trở lại Tiểu Bang Virginia và Tiểu Bang Virginia đã nhìn nhận ngày 19 tháng 6 là ngày của Chiến Sĩ Tự Do. Sau đó, Quận hạt Fairfax đã nhìn nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ngang hàng với lá cờ Mỹ. Từ đó, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp sơ bộ giữa các thành phần đại dịên các hội đoàn ngày 22 tháng 6 năm 2002.
Tại cuộc họp sơ bộ này, chúng tôi đã thành lập một cơ cấu lấy tên là Uỷ Ban Vận Động Tập Hợp Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải ngoại, để từ đó tiến tới một vận động lớn lao hơn. Nhiều đoàn thể cũng lên tiếng ủng hộ lập trường này. Ông Nguyễn hữu Luyện, người phản đối truờng Đại học Boston mời Cộng Sản Việt Nam qua đây để viết về những người Tị Nạn Cộng Sản Hải Ngoại, và nhiều người khác ở Âu châu cũng đề nghị có cuộc tập hợp lớn hơn cho toàn thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trong buổi họp sơ bộ 2002, tất cả những người về họp đã cử Thiếu Tuớng Lê Minh Đảo là nguời điều hợp để tiến tới Đại Hội Toàn Quân, tạo một tiếng nói chung cho quân đội. Nỗ lực chánh đã được giao cho DC về vấn đề ngoại vận, làm sao cho lá cờ Việt Nam Cộng Hoà đuợc nhìn nhận. Việc này đã bị trở ngại vì đã chính phủ Cộng Sản có liên lạc ngoại giao, cho nên chúng tôi trở về Tiểu bang lại gặp khó khăn, lại bị phản đối nữa, bởi chúng tôi muốn việc công nhận cờ Việt Nam Cộng Hòa này trở thành Luật để sau đó, những ai không công nhận sẽ trở thành vi phạm pháp luật.
Trở lại vấn đề Đại Hội Toàn Quân được dự trù vào tháng 9, vào các ngày 26, 27, 28 tại Nam California. Vì đây là Đại Hội Toàn Quân, cần sự đóng góp cuả tất cả các thành phần cựu quân nhân, cựu tù nhân chính trị, cảnh sát Quốc Gia, các lực lượng bán quân sự, nhất là các thành phần hậu duệ đóng góp vào tạo nên một thực thể. Trước tiên, Uỷ Ban Phối Hợp là một cơ cấu đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thực hiện cho được Đại Hội Toàn Quân đó. Trên nữa là tất cả các hội đoàn khác ở khắp nơi trên thế giới. Danh xưng tạm thời dự thảo là Cơ Cấu Phối Hợp Tổ chức Đại Hội Toàn Quân 2003. Niên trưởng Lê Minh Đảo là người điều hợp cơ cấu này.
Điều kiện tiên quyết để hoàn thành Đại Hội là chiến dịch vận động, trong đó có Ban Vận Động phổ biến tin tức đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Cơ cấu thứ hai là Ban Liên lạc kêu gọi các hội đoàn và cơ câú tổ chức địa phuơng cùng tham gia. Thứ ba là Ban Ghi Danh, làm nên danh sách những ai về tham dự Đại Hội. Kế tới là Ban Nghiên Cứu Chuơng Trình, trong đó có Ban Hồ sơ Đại Hội, huớng dẫn, tài liệu, văn thư. Thứ Hai nữa là Ban Hội Thảo và Ban Tham Luận. Một phần vụ nữa là Ban Bầu Cử, vì sau đại hội này, không phải chúng ta tự sắp xếp với nhau ai là người chấp hành tập thể trong tương lai. Chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, phải có ứng cử, phải có đề cử để chọn người nào có một ngừơi nào xứng đáng lãnh đạo tập thể. Tổ chức thứ ba, nặng nhất là Ban Tổ Chức Vật Thể, phải lo hội truờng, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, khai mạc, bếù mạc, văn nghệ. Rồi đến Ban lo về telephone cho nguời ở xa. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người ở xa, không về được, muốn nói chuyện trong đại hội. Thí dụ như Đại Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng, vì sức khỏe và tuổi cao, không về được, mà muốn nói chuyện trực tiếp với Đại Hội và chúng ta phải có phương tiện để trả lời lại. Và nhiều vị khác mà chúng ta kính nể nữa, chúng ta cần phải làm. Tiếp đến là Ban Cư Trú, Aåm thực, Ban Chuyển Vận. Ngoài ra còn Ban An Ninh đề phòng tai nạn, phối trí an ninh cuả chúng ta với Cảnh sát điạ phuơng, vì sự chống đối của Cộng sản rất lớn. Sau nữa, phải có một Ban Điều Hợp ngân sách thu chi, gây quỹ không phải chỉ riêng tại địa phương này mà thôi mà trên toàn cầu. Cuối cùng là Ban Báo Chí thực hiện tập san, ghi lại những kết quả mà Đại Hội thu được.
-Đại Tá Mai viết Triết, Ban Tổ chức, đến từ Âu Châu: Khi nói về Tiền Đại Hội, chúng tôi chỉ muốn họp nhau để tìm hiểu phương cách để tổ chức Đại Hội. Trong Tiền Đại Hội, chúng tôi chỉ đưa ra những đề nghị mà thôi, còn tùy anh em quyết định. Về danh xưng, Ban Tổ Chức hay Ủy Ban, cũng tùy thuộc Đại Hội. Sau khi đồng ý về danh xưng, chúng ta sẽ tiến hành các công tác được đại hội giao phó. Hiện tại, tổ chức thì có rồi, nhưng nhân sự ở đâu" Chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả các anh em. Về địa điểm tổ chức, khi chúng tôi tổ chức sơ bộ ở Montreal, Canada, chúng tôi đã quyết định tổ chức ở Nam California, dù chúng tôi ở xa. Chúng tôi đã biết rằng ở đây có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn nơi này làm nơi tổ chức.
-Thiếu Tướng Lê Minh Đảo: Tôi rất mừng thấy một sinh hoạt mới đã hình thành tại Nam Cali. Tôi đánh giá cao công việc của các anh em. Các anh em đã làm việc không vì quyền lợi gì nữa. Làm công quả cho đất nước. Như vậy, nhất định tháng 9 này sẽ thành công. Thật sự, tôi cũng biết đây là cục lửa nóng, nhưng vẫn làm. Không vì danh vọng gì hết cả. Bẩy chục tuổi rồi. Làm để trả nợ cho mấy anh em, cho quân đội, cho những người nằm xuống. Chắc các anh em biết, những ngày vừa qua, tôi đi khắp nơi bằng xe bus, dùng phương tiện này cho rẻ, đi máy bay mắc tiền. Xuống đây cũng vậy. Có người giúp đỡ để đi máy bay nhưng vẫn phải hà tiện tiền. Nhưng làm mà vui, để khi nằm xuống thì mình yên lòng vì trả nợ được cái gì đó. Tôi biết anh em cũng vậy, ai cũng làm vì tình yêu nước của các anh em. Đại Hội Toàn Quân sắp tới sẽ là một biểu hiện tình đoàn kết của tất cả chúng ta.
-Trung Úy Lê đình Thọï, Bắc California: Tôi thuộc Sư đoàn 18 Bộ Binh, vừa thăng Trung Uý thì mất nuớc. Tôi thuộc cộng đồng nằm sát San Francisco có chừng bẩy tám ngàn dân. Tôi đã cùng một số anh em chiến sĩ đã vận động được cho lá cờ vàng của mình nằm sẵn trong City từ 2001. Tiếng nói của chúng tôi rất mạnh, nên Cộng sản không làm gì được dù chúng tôi ở rất gần San Francisco. Về Đại Hội Toàn Quân, tôi rất mừng, vì sẽ nối kết được tất cả anh em xa rời Tổ Quốc từ 28 năm nay. Biết bao đau đớn, phũ phàng, gặm nhấm trong tâm hồn họ mà họ không nói lên được. Bây giờ Đại Hội Toàn Quân nung nấu ý chí để trực tiếp chiến đấu hay gián tiếp chiến đấu trên mặt trận mới, mặt trận thông tin, tuyên truyền, làm sao để lật đổ quân thù cộng sản. Từ trước, tôi vẫn không giữ nhiệm vụ gì trong các tổ chức aí hữu quân đội, chỉ làm cộng đồng. Bây giờ, tôi muốn sau Đại Hội, phải có một danh xưng lớn hơn nữa, mang sắc thái một chính phủ để đối đầu với một chính phủ Cộng Sản. Để đương đầu với một chính phủ, chúng ta phải có một cơ chế tuơng tự. Trong chính phủ này sẽ bao gồm tất cả các mặt hành chánh, quân sự và phải có một sự phối hợp toàn bộ mới thành công.
-Trần văn Giỏi, Hội Võ Bị Connecticut: Việc tham dự Đại Hội Toàn Quân, rất quan trọng, vì chúng ta phải kết hợp cựu quân nhân ở khắp nơi trong các công tác để có một kết quả tốt, đấu tranh đem lại Tự Do, Dân Chủ cho Viêt Nam. Chúng ta phải đấu tranh nhiều mặt, về chính trị, về văn hóa, chúng ta có thể vận động các cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, chúng ta cũng có thể liên lạc với cựu chiến binh Hoa Kỳ để có thêm sự hổ trợ từ người ngoại quốc.
-Không quân Nguyễn văn A, thuộc Hội Không Quân Canada: Điều mơ uớc của tất cả các quân nhân Việt Nam là xây dựng một Tuợng đài kỷ niệm đã đuợc thực hiện. Tôi hy vọng tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có một đại hội toàn quân thành công do sự đóng góp của tất cả các Hội địa phương, các quân nhân, Cảnh sát Quốc Gia và hậu duệ. Với sự trình bày của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tôi hy vọng tất cả các anh em nhận thấy trách nhiệm của người lính Việt Nam Cộng Hòa đến lúc phải ngồi lại với nhau để tìm một phương pháp đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại quê nhà, mà thời điểm đã đến.
-Cựu Đại Úy Trần văn Thiện, Arizona: Với tình hình hiện tại, với sự tranh đấu ngấm ngầm của đồng bào trong nước , kể cả các đảng viên Cộng Sản, với sự đoàn kết của tất cả các hội đoàn hải ngoại, tôi thấy vấn đề triệu tập Đại Hội Toàn Quân là vấn đề thích hợp nhất. Trước đây, chúng ta đã có nhiều sự thiếu thống nhất, nói cho đúng là chia rẽ nội bộ, nay cần ngồi lại với nhau mới mong có một tương lai đấu tranh cho Tự do , Dân Chủ ở Việt Nam.
-Đại Tá Nguyễn Hồng Tài, Tổng Cục Tiếp Vận, Tổng Tham Mưu: Tôi rất hân hạnh được thấy tổ chức này hình thành từ một năm trước với Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cùng với anh Mai viết Triết, anh Đoàn Hữu Định. Tôi theo dõi và ủng hộ hết mình khi ông Đảo đi một vòng Âu Châu để mong có sự ủng hộ của các anh em. Thật ra, đây là lần sau cùng của anh em tụi tôi để làm đuợc chút gì cho đất nước, nếu không làm được nữa thì không còn cơ hội nữa đâu. Tôi tin tưởng Đại Hội sẽ làm áp lực được để có Tự Do Dân Chủ cho đất nước.
-Trung Tá Ngô Minh Hồng, Biệt Động Quân: Tôi thấy anh em tổ chức được một đại hội toàn quân, phối hợp được cả Âu châu, Hoa Kỳ, để phục vụ cho đất nước, tôi rất vui. Thí dụ như hướng dẫn được cho lớp trẻ kế tiếp việc làm của cha ông. Thú thật, bây giờ tôi cũng già rồi, 70 tuổi rồi, dăm ba năm nữa là hết rồi. Tôi mong Thiếu Tướng Đảo làm được việc này, không cần cái gì ghê gớm, chỉ cần cho thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp tục tranh đấu cho Nhân Quyền, cho Dân Chủ.
-Đại Úy Nguyễn văn Bình: Tôi đi lính hơn mười lăm năm, bị tù tám năm, nhưng sang đây, tôi vẫn chưa gia nhập vào một tổ chức nào cả, vì thấy anh em không đồng nhất với nhau về nhiều phương diện. Người thì đòi mang quân về tiêu diệt Cộng sản, người thì chỉ có vận động làm chính phủ. Tôi thấy cả hai phía đều không đúng đắn. Mang quân về gì nữa" Trước đây có cả triệu quân mà không làm gì được, thì nay có bao nhiêu quân" Bao nhiêu súng đạn" Rồi ai viện trợ" Tiền đâu trả lương cho lính" Đóng quân ở đâu trước khi về" Ở Hoa Kỳ hay ở Thái lan" Cho nên vấn đề đánh đấm thì sai rồi. Còn làm chính phủ" Ai xứng đáng lãnh đạo chính phủ đây" Mà ai viện trợ cho đây" Liệu Mỹ có viện trợ cho không" Hơn nữa, trong số những người làm chính phủ ấy, có ai có đủ khả năng làm một con tính không" Con tính về tiền bạc, về nhân tâm, về phương tiện tuyên truyền.. Lấy đâu ra tiền mà chi trả" Hiện nay, đồng bào chỉ góp cho những việc chính đáng còn chuyện làm chính phủ, chắc là họ còn lo ngại, vậy thì lấy đâu ra tiền điều hành một hệ thống chính phủ" Cho nên tôi thấy việc trước mắt vẫn là một đại hội gồm tất cả anh chị em mình, cùng ngồi lại với nhau bàn việc thống nhất trước đã, sau đó hãy tính đến việc đấu tranh cho Tự do của quê mình bằng phương diện chính trị, chứ không bằng quân sự nữa rồi.
-Thiếu Úy Lâm tường Vũ: Tôi về đây từ Iowa. Bên đó, chúng tôi rất vắng vẻ, vì thiếu người Việt Nam, chỉ có một ít người có phương tiện theo dõi thông tin. Chúng tôi nghe nói có đại hội toàn quân thì rất mừng vì có thể có những sinh hoạt mới liên lạc anh em chúng ta lại với nhau để tránh những ngộ nhận đáng tiếc. Tôi chỉ mới là một sĩ quan có cấp bậc nhỏ nhất trong quân đội, nhưng cũng biết rằng một sự liên kết thật sự sẽ là một cơ hội cho chúng ta làm được gì cho đất nước. Nhưng, nhìn lại những năm tháng vừa qua, chúng tôi chỉ mong cho Đại Hội lần này thực sự là một đại hội của thông cảm và làm việc, chứ không phải là cơ hội cho những người tham vọng, những kẻ thời cơ chủ nghĩa. Chúng tôi ở xa, chắc không về tham dự được nữa, chỉ cầu chúc cho đại hội thành công tốt đẹp.
Và, cuối cùng là ý kiến của một cựu Sĩ Quan Quân Y:
Xin được miễn nêu tên. Vắn tắt, tôi mong là đại hội thành công trong sự mong đợi của mọi người, nghĩa là đạt được mục đích tạo sự thông cảm giữa anh em cựu quân nhân với nhau, hầu đòi Tự Do Dân Chủ cho nước mình, không phải một đại hội cho những người mong tạo một thứ quyền lực mới để tranh thủ cho giai đoạn mới, giai đoạn Cộng Sản sụp đổ. Nhưng tôi cũng mong là nếu ai không đồng ý với việc làm của đại hội thì cứ nêu ý kiến xây dựng, xin đừng gây chia rẽ bằng cách nói xấu, bôi lọ đại hội. Hãy chờ xem việc làm của đại hội như thế nào rồi hãy phê bình, sửa chữa với thiện ý. Với hết tâm thành của một cựu sĩ quan, tôi mong Đại Hội đem lại nhiều thay đổi trong lề lối sinh hoạt của tất cả anh chị em cựu quân nhân, hầu đẩy mạnh công cuộc chiến đấu cho một nước Việt Nam Tự Do và Hạnh Phúc.
Chu Tất Tiến ghi nhanh

18/11/2019(Xem: 160)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
18/11/2019(Xem: 187)
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
18/11/2019(Xem: 233)
Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.
18/11/2019(Xem: 153)
Một nghiên cứu mới vừa được công bố vào đầu tháng 11: bệnh sởi nguy hiểm hơn ta thường nghĩ, bởi vì nó phá hủy hệ thống miễn dịch, khiến cho người ta có thể mắc thêm những chứng bệnh khác.
18/11/2019(Xem: 293)
Thức ăn nhanh là thích hợp cho cuộc sống bận rộn kiểu Mỹ. Tuy nhiên, nếu ăn thức ăn chế biến sẵn quá nhiều, bạn có thể sẽ vướng vào một thứ không hay ho gì: bệnh tim.
18/11/2019(Xem: 437)
Sau nước lọc, trà là thức uống phổ thông nhất của loại người. Điều này không phải là tình cờ: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà có liên hệ đến việc giảm một số rủi ro bị bệnh như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh Alzheimer…
18/11/2019(Xem: 304)
Tháng 11 là Tháng Cảnh Giác Ung Thư Tuyến Tụy. Năm nay, Alex Trebek-người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng “Jeopardy!”- đã tham gia cùng World Pancreatic Cancer Coalition xuất hiện trước công chúng để khuyến khích mọi người hãy chú ý đến căn bệnh chết người này.
18/11/2019(Xem: 155)
Theo một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ, nhiều người đã trải qua chứng trầm cảm nặng trong những năm tháng cuối đời. Phụ nữ, người nghèo là một trong những giới dễ bị ảnh hưởng.
17/11/2019(Xem: 1391)
Kể từ khi mới bước vào Tòa Bạch Ốc để nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump đã phải đối phó với sự tấn công liên tục từ phe Dân Chủ đi tìm dấu vết liên hệ của ông với người Nga qua cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016.
16/11/2019(Xem: 2213)
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. .. Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị chê cười.
16/11/2019(Xem: 1652)
Năm đó, khi chỉ còn hai tuần là bắt đầu vào năm học cuối của chương-trình tiểu học của tôi thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Nhà cha mẹ tôi ở thuộc vùng Nam thành-phố Paris, nay cha mẹ tôi phải dọn nhà về vùng Bắc Paris.
16/11/2019(Xem: 1322)
Một thất bại của TC thấy rõ xuyên qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN thứ 35 tại Bangkok Thái Lan. Lần này không có mặt TT Trump của Mỹ, TC một mình một chợ với các nước Đông Nam Á [DNA] nhưng đa số không tin, không ưa TC.
16/11/2019(Xem: 359)
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu.
16/11/2019(Xem: 258)
LONDON - Trước tổng tuyển cử 12-12, Thủ Tướng Boris Johnsonson bị cử tri chất vấn về can thiệp chính trị của Nga, về ngập lụt, và về các con.
16/11/2019(Xem: 1929)
PARIS - 1 vị Tướng làm việc giám sát công trường tái thiết nhà thờ Notre Dame gây sửng sốt trong công chúng với câu “câm mồm” trong giao tiếp với kiến trúc sư.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 11/2019, cao ủy Liên Hợp Quốc nói bạo lực ở Bolivia có thể vượt ngoài tầm kiểm soát sau các vụ đụng độ giữa nông dân và lực lượng an ninh.
Cho dù các công ty Hàn Quốc có thể tự sản xuất được các vật liệu chip, nhưng các khó khăn trong việc thương mại hóa khiến họ khó có thể bắt kịp đối thủ Nhật Bản.
Huawei Mate X, Galaxy Fold hay Moto RAZR mới sở hữu màn hình có thể gập được, chỉ khác về kích cỡ.
Đại sứ quán Trung Quốc từ chối cấp visa cho Andrew Hastie và James Paterson cho đến khi họ ngừng chỉ trích Bắc Kinh.
Trong tiếng Anh, từ “falling asleep” nghĩa là “rơi/chìm vào giấc ngủ” là một phép so sánh ẩn dụ rất chính xác, nó cho thấy việc thay đổi trạng thái từ thức sang ngủ là thứ con người hầu như không thể kiểm soát được.
Khoảng giữa tháng 11/2019, sau 6 năm sử dụng thiếu hiệu quả, tiêu tốn nhiều triệu USD, Boeing đã loại bỏ hệ thống robot lắp ráp tự động phần thân của dòng 777/777X. Hãng sẽ giao phần việc của robot trở lại tay của các kỹ sư và thợ máy.
Khoảng giữa tháng 11/2019, một tài liệu của Microsoft đã tiết lộ kế hoạch của công ty nhằm chấm dứt sự hiện diện của ứng dụng Cortana trên iOS và Android vào tháng 01/2020
Khoảng đầu tháng 11/2019, một báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện 17 trường hợp giảng viên đại học khai khống tác giả nghiên cứu mà họ đồng đứng tên.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil cho biết đã khước từ đề nghị đàm phán mang tính "xoa dịu" của Mỹ vào tháng 12/2019.
Nike quyết định gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi trang web của Amazon.
theo tòa án quận phía Nam California, những người Trung Quốc mang iPhone giả vào Mỹ rồi đánh lừa Apple sửa chữa chúng, trả lại để bán kiếm lời đang khiến Apple phải chịu thiệt hại khoảng 6 triệu USD
Khoảng đầu tháng 11/2019, chính quyền đặc khu Hong Kong được cho là sẽ sớm ban bố lệnh giới nghiêm vào cuối tuần.
Amazon đã chính thức đệ đơn phản đối việc Microsoft giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp.
Trong khung cảnh vũ trụ có khí phát sáng và những đám mây bụi đen dọc theo các ngôi sao trẻ của NGC 3572.