Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Điều Chỉnh Mức Thuế Tạm Thu

07/06/200600:00:00(Xem: 1554)

Tại sao bạn phải kiểm tra mức thuế tạm thu của mình"

Bạn nên kiểm lại mức thuế tạm thu của mình để xem các khoản thuế tạm thu có tương ứng với số thuế bạn phải đóng tính trên nguồn lợi tức trong năm của bạn hay không. Nếu bạn đợi đến cuối năm và mức thuế tạm thu của bạn không đủ so với số thuế nợ, bạn có thể bị phạt và phải đóng tiền lãi trên số thuế nợ phát sinh từ các khoản lợi tức nhận được trong năm. Ngược lại, nếu tiền thuế tạm thu của bạn nhiều hơn số thuế bạn phải đóng, bạn sẽ mất đi cơ hội sử dụng số tiền này và phải đợi đến cuối năm sau khi khai và nộp hồ sơ thuế bạn mới nhận được số tiền thuế đã đóng dư (refund).

Mỗi khi có những thay đổi về tài chính hay các mối quan hệ cá nhân, hoặc khi luật thuế thay đổi, bạn nên xem lại mức thuế tạm thu của mình vì những sự kiện này có thể làm thay đổi số tiền thuế bạn phải đóng.

Những thay đổi ảnh hưởng đến đời sống của bạn có thể cũng ảnh hưởng đến mức thuế bạn phải đóng, chẳng hạn:

- Cách sống thay đổi: bạn kết hôn, ly dị, sinh thêm con hay xin con nuôi; con cái của bạn đã trưởng thành và sống tự lập; hoặc bạn có thêm hay bớt đi người sống phụ thuộc vào bạn; bạn mua thêm nhà mới hay quyết định nghỉ hưu v.v.

- Mức lương thay đổi: Bạn hoặc vợ/chồng bạn bắt đầu một công việc mới hay ngưng không làm việc nữa; bạn và vợ/chồng bạn nhận thêm việc.

- Nguồn lợi tức không phải từ lương tăng hoặc giảm đi: lãi tiết kiệm, lãi cổ phần, tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh hay mua bán nhà, cổ phiếu nhiều hoặc ít hơn trước đây; bạn có thêm nguồn lợi tức từ một hoạt động kinh doanh tự do hay có hợp đồng làm việc mới; bạn nhận được các khoản tiền phân phối từ quỹ hưu IRA hay quỹ hưu Roth IRA.

- Các nguồn thu nhập giúp làm giảm các mức thuế bạn phải đóng tăng lên hoặc giảm đi: Bạn nhận được các khoản thuế giảm do bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm hưu trí; bạn có con, vợ/chồng hay chính bạn theo học bậc đại học và được hưởng các mức miễn giảm về giáo dục; hoặc bạn phải trả trợ cấp ly hôn cho người phối ngẫu mới ly dị.

- Các khoản chi phí được liệt kê để trừ thuế tăng lên hay giảm đi và các tín thuế dành cho bạn thay đổi: Các chi phí thuốc men trong năm tăng lên hay giảm đi so với những năm trước, tiền thuế trong năm giảm hay tăng lên do những thay đổi trong đời sống cá nhân và gia đình; tiền lãi tiết kiệm, các khoản quyên góp bạn gởi cho các tổ chức từ thiện hay nhà thờ nhiều hoặc ít hơn so với năm trước; bạn phải chi phí nhiều hơn hay ít hơn cho việc tìm kiếm công việc mới; bạn đã tốt nghiệp hay bắt đầu một chương trình học mới v.v.

Khi nào bạn nên kiểm tra các mức thuế tạm thu của mình"

1.Mỗi năm bạn nên kiểm tra lại số tiền thuế tạm thu từ nguồn lợi tức cá nhân càng sớm càng tốt để giữ mức thuế tạm thu vừa đủ cho số tiền thuế bạn phải đóng.

2. Bạn có thể cần phải kiểm tra mức thuế tạm thu của mình khi những tình huống sau đây xảy ra:

- Bạn nhận được một báo cáo về tiền lương cho biết mức thuế tạm thu của bạn căn cứ theo mức thuế của năm 2006.

- Sau khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2005, bạn nhận được một khoản tiền thuế đóng dư khá lớn hay số thuế nợ của năm này nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn chật vật mới xoay xở đủ tiền để đóng số thuế nợ của năm 2005; bạn bị phạt vì đã không đóng đủ thuế tạm thu cho nguồn lợi tức bạn đã nhận được trong năm.

3. Luật thuế trong năm thay đổi làm ảnh hưởng đến các khoản thuế bạn phải đóng.

Bạn phải đưa cho chủ hay cơ quan nơi bạn làm việc một mẫu đơn W-4 điều chỉnh mức thuế tạm thu cần phải đóng trong vòng 10 ngày sau khi mỗi sự kiện xảy ra làm ảnh hưởng đến các mức thuế phải đóng của bạn. Chẳng hạn, sau khi bạn nhận được quyết định ly hôn và phải gởi trợ cấp cho người phối ngẫu trước đây, bạn nên điều chỉnh lại các khoản thuế tạm thu bằng cách gởi cho chủ một mẫu W-4 mới.

Khi luật thuế thay đổi:

Nếu luật thuế thay đổi làm tăng mức thuế bạn phải đóng cho năm 2006 nhưng bạn không điều chỉnh lại mức thuế tạm thu của mình, cuối năm khai thuế bạn có thể nợ một khoản tiền thuế lớn nhiều hơn mức bạn có thể đóng. Ngược lại, nếu luật thuế thay đổi làm giảm mức thuế bạn phải đóng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền refund lớn sau khi khai thuế. Bạn có thể có số tiền này trong tay không phải đợi đến khi nhận tiền refund bằng cách điều chỉnh mức thuế tạm thu của mình.

Để biết được những thay đổi về luật thuế cho năm 2005 và 2006, xin đọc thêm ấn bản 553. Ấn bản này liệt kê đầu đủ các quy định mới về thuế vụ trong năm 2005. Bạn cũng có thể tham khảo ấn bản ngày trên mạng thông tin của IRS tại địa chỉ www.irs.gov.

Làm thế nào tính được các mức thuế tạm thu bạn phải đóng"

Bạn có thể tự điền vào các mẫu tính toán (worksheets) trên ấn bản 919 để tính biết được mức thuế tạm thu phải đóng. Các bước tính toán gồm:

1. Điền đầy đủ vào mẫu Worksheet số 1 trên trang 9 của ấn bản 919 để phỏng chừng số tiền thuế bạn phải đóng cho chính phủ Liên bang.

2. Điền đầy đủ vào mẫu Worksheet số 2 trên trang 12 của ấn bản 919 để ước lượng khoản thuế tạm thu bạn phải đóng trong năm 2006. So sánh kết quả của hai mẫu tính toán này.

Nếu bạn chưa đóng đủ số thuế tạm thu cần thiết, mẫu Worksheet số 2 sẽ báo số tiền bạn cần phải đóng thêm trên mỗi kỳ lương.

Nếu bạn có số tiền thuế tạm thu nhiều hơn mức bạn cần phải đóng, mẫu Worksheet số 2 sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để giảm bớt số thuế tạm thu của bạn.

Trường hợp bạn không đóng đủ số thuế tạm thu:

Sau khi thực hiện với các mẫu Worksheet, nếu bạn đã không đóng đủ mức thuế tạm thu, bạn nên nộp cho chủ hay cơ quan nơi bạn làm việc một mẫu W-4 mới, trên đó bạn có thể khai giảm các khoản tiền tạm giữ lại, hoặc tăng thêm các khoản thuế tạm thu từ lương của bạn. Những trường hợp có thể gây nên tình trạng không đóng đủ mức thuế tạm thu là:

- Bạn có hai hay ba công việc trong cùng một thời gian.

- Vợ/chồng bạn có việc làm hay nhận được việc làm mới.

- Bạn có thể nhận được các khoản thu nhập chưa được trừ thuế, như tiền lời sau khi bán một căn nhà, bán cổ phiếu v.v.; bạn cho người khác thuê một phần hay cả căn nhà do bạn sở hữu; bạn nhận được các khoản tiền lãi tiết kiệm và lãi cổ phần. Hoặc

- Bạn nợ các khoản thuế khác, chẳng hạn, thuế tạm thu trên tiền kiếm được từ một hợp đồng kinh doanh hay gia công; hoặc bạn thuê người làm việc nhà và chưa đóng thuế an sinh xã hội, thuế y tế và thuế lao động cho họ.

Trường hợp chủ hay cơ quan nơi bạn làm việc không thể thu thêm thuế tạm thu từ tiền lương của bạn, bạn sẽ phải đóng thuế phỏng định (estimated tax) cho các khoản tiền bạn nhận được trong năm. Điều này có thể xảy ra nếu lương của bạn không nhiều và bạn có nguồn lợi tức không phải lương bổng cao hơn mức lương chính. Ví dụ, bạn kiếm được nhiều tiền hơn từ việc kinh doanh so với công việc chính làm ở cơ quan; tiền lãi cổ phần hay lãi tiết kiệm của bạn khá cao và mức lương của bạn tương đối thấp. Xin tham khảo thêm ấn bản 505 về các khoản thuế tạm thu và thuế phỏng định để hiểu rõ hơn các vấn đề này (Publication 505 - Tax Withholding and Estimated Tax).

Trường hợp số tiền thuế tạm thu nhiều hơn mức cần thiết:

Nếu số tiền thuế tạm thu của bạn nhiều hơn yêu cầu, bạn có thể sẽ nhận được một khoản tiền refund lớn khi bạn nộp hồ sơ khai thuế cuối năm. Bạn có thể điều chỉnh để nhận số thuế đã đóng dư ngay trong năm bằng cách đưa một mẫu đơn W- 4 mới cho chủ để họ giúp điều chỉnh mức thuế tạm thu cho bạn.

Tiền thuế tạm thu của bạn thường sẽ nhiều hơn mức yêu cầu nếu:

- Bạn nhận được một khoản tiền refund lớn cho  năm 2005 và nguồn thu nhập (income) cùng các khoản điều chỉnh mức thu nhập (adjustments), các mức thuế giảm (deductions), và các loại tín thuế (tax credits) của bạn không thay đổi trong năm 2006.

- Lợi tức năm 2006 của bạn tương đương như năm 2005, nhưng các khoản điều chỉnh, các tín thuế hay các mức thuế giảm của bạn tăng lên.

- Lợi tức trong năm 2006 và các khoản điều chỉnh, tín thuế và các mức thuế giảm không thay đổi, nhưng năm nay bạn đủ tiêu chuẩn nhận thêm một loại tín thuế khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.