Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giải Khuyến Học Năm 2000

01/03/200000:00:00(Xem: 5229)
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v : Thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, tài liệu học thi dành cho các giải thuộc Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 về Lịch-Sử, Văn-Học Việt-Nam và Học-Sinh Sinh-Viên Ưu-Tú (GKH Kỳ XII).
Tiếp theo thông báo số 1 ngày 06 tháng 01 năm 2000 về việc tổ chức GKH Kỳ XII, sau đây là thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, và tài liệu học thi dành cho các giải:

A. GIẢI LỊCH SỬ, VĂN HỌC VIỆT NAM.
1. Hạn tuổi :
- Tiểu học cấp 1:
- Thí sinh không quá 9 tuổi (sinh năm 1990 trở về sau) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 2:
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 3:
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 15 tuổi (1984) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Trung học đệ I cấp: Thí sinh không quá 18 tuổi (1981).
- Trung học đệ II cấp: Thí sinh không quá 20 tuổi (1979).

- Đại học: Thí sinh không quá 26 tuổi (1973).

2. Hình thức:
a. Thi Viết Cá Nhân dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học.
b. Thi Đố Vui Để Học (mỗi đội gồm 4 thí sinh) dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học:
(Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức trắc nghiệm.
(Thi Chung Kết Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức vấn đáp, và dành cho 2 hoặc 4 đội có tổng số điểm cao nhất kỳ vòng loại.

3. Ngày thi:

3.1 Thi Viết vào chủ nhật 25 tháng 6 năm 2000
a. Bậc Tiểu học cấp 1: Tập đặt câu, điền vào chỗ trống trong một câu cho hợp nghĩa. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
b. Bậc Tiểu học cấp 2: Làm một bài luận văn loại miêu tả với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
c. Bậc Tiểu học cấp 3: Làm một bài luận văn loại thư tín hay thuật chuyện với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
d. Bậc Trung học đệ I cấp, đệ II cấp, và Đại học: Làm một bài luận văn loại bình giảng và nghị luận về Văn học hoặc Lịch sử, hay cả hai bộ môn tùy theo khả năng của thí sinh. Thời gian làm bài là hai tiếng đồng hồ cho mỗi bài. Thí sinh có thể mang tài liệu vào phòng thi.
e. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Khuyến Khích cho mỗi cấp và mỗi thể loại.

3.2 Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học vào chủ nhật 25 tháng 6 năằm 2000
a. Dành cho thí sinh mọi cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học, thi theo đội, mỗi đội có 4 thí sinh.
b. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 100 câu trắc nghiệm (abc khoanh) trong một tiếng đồng hồ. Điểm của mỗi đội sẽ là tổng số điểm của các thí sinh trong đội. 2 hay 4 đội có điểm cao nhất sẽ vào thi chung kết.
c. Trong trường hợp không đủ túc số, ban tổ chức sẽ giới thiệu các thí sinh với nhau để thành lập đội vào thi vòng loại.

3.3 Thi Chung Kết Đố Vui Để Học vào chủ nhật 9 tháng 7 năm 2000
a. Các thí sinh của mỗi đội sẽ thi dưới hình thức vấn đáp.
b. Thể lệ thi vấn đáp sẽ được thông báo sau.
c. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Cá Nhân Xuất Sắc.

B. GIẢI HỌC-SINH SINH-VIÊN ƯU TÚ :
1. Tất cả các học sinh trung học đệ nhị cấp (các lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ, đều có thể tham dự.
2. Ứng viên phải đạt điểm GPA cao trong hai niên học 1997-1998 và 1998-1999 và cung cấp bản sao phiếu điểm và chứng chỉ khen thưởng.
3. Ứng viên có quá trình tham gia sinh hoạt cộng đồng, tối thiểu hai năm, trong nhiệm vụ quản trị hay điều hành. Cộng đồng được định nghĩa là những tổ chức, kể cả các đoàn thể học sinh, sinh viên, các đoàn thể trẻ sinh hoạt văn hoá, giáo dục, xã hội, và phục vụ cộng đồng. Thành viên của các tổ chức trên có thể thuộc bất cứ sắc dân nào.
4. Ứng viên viết bằng Việt ngữ hay Anh ngữ hai trang đánh máy, khổ 8 x 11 dòng đôi (double space) để tự giới thiệu mình và mô tả những sinh hoạt mà ứng viên đã tham gia trong vai trò quản trị hay điều hành, cũng như nói lên ước mơ và các dự tính của mình trong tương lai.
5. Ứng viên phải gửi về Ban Tổ Chức các chứng từ liên hệ đến các điều lệ trên.


6. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Có thể có thêm giải đồng hạng và giải khuyến khích. Ở bậc Trung học đệ nhị cấp, giải nhất là $300, giải nhì $200 và giải ba $100. Ở bậc đại học, giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.
7. Ứng viên sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

C. GIẢI TIỂU LUẬN (MINI RESEARCH CONTEST):
1. Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
2. Tiểu khảo-luận phải được thực hiện theo đúng các phương pháp và thể lệ khảo-cứu đã học ở trường. Tiểu luận có thể do một ứng viên hay do một nhóm (tối đa 4 ứng viên mỗi nhóm) viết. Ngôn ngữ sử dụng là Việt ngữ hay Anh ngữ.
3. Đề tài Tiểu Khảo-Luận : Ứng viên có thể chọn một trong hai đề tài sau đây :

Đề tài 1 : Tiến trình thành lập và phát triển những cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ qua nhiều giai đoạn tới ngày nay. Có thể chọn một trong những cộng đồng thiểu số sau đây để thực hiện bài khảo cứu : Do Thái, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn....Những chương trình hoạt động nào đã giúp cộng đồng này phát triển mạnh" Những hoạt động giúp quê hương gốc của họ phát triển về các mặt dân chủ, nhân quyền, kinh tế, kinh doanh, giáo dục, xã hội, văn hóa.... . Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể rút tỉa những bài học nào"

Đề tài 2 : Tiến trình thành lập và phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon, San Jose, San Diego, Houston, Seattle, Washington D.C. .... Những hoạt động và những mục tiêu đã đạt được. Những vấn đề, những trở ngại, những giải pháp và đề nghị nhằm phát triển cộng đồng. Ứng viên có thể chọn một cộng đồng tại một vùng để viết tiểu khảo-luận. Bên cạnh những tài liệu in ấn ..., ứng viên có thể tìm hiểu thêm một số nhân vật có uy tín của cộng đồng qua những cuộc phỏng vấn.
Mỗi bài tiểu khảo-luận dài tối thiểu 12 trang đánh máy khổ 8 x 11 dòng đôi (double space).
4. Mỗi thí sinh tham dự, từng cá nhân hay theo nhóm, phải điền vào mẫu đơn ghi danh dự thi. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.

Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.

D. GIẢI SÁNG TÁC.
1. Thể loại : Thuật sự hoặc truyện ngắn.
2. Đề tài : Thí sinh được tự do chọn; tuy nhiên thí sinh có thể hướng về hội nhập và về nguồn.
3. Hạn tuổi : Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
4. Số trang : Từ 5 đến 7 trang đánh máy, khổ 8 x 11, dòng đôi ( double space ).
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200. Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.
6. Mỗi thí sinh tham dự phải điền đơn dự thi đính kèm. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

E. Lễ phát thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2000.

F. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các giải và nộp bài tiểu luận và bài sáng tác là ngày 30 tháng 5 năm 2000 ( theo dấu Bưu Điện ). Đơn, thể lệ và chương trình học thi có thể lấy tại nhà sách Văn Khoa, nhà sách Văn Nghệ, nhà sách Tự Lực, nhà sách Tú Quỳnh, tiệm Century TV, hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức ở điện thoại 714-636-6949, hoặc email gkhuyenhocỴaol.com. Đơn và bài dự thi xin gởi về Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 - P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842.
Ban Tổ Chức thiết tha mời gọi sự hổ trợ tích cực của quý phụ huynh, quý thầy cô, quý ân nhân và của tất cả mọi người, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo,
Trưởng Ban
Nguyễn Thị Kim Ngân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.