Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khai Các Chi Phí Dọn Nhà Để Được Trừ Thuế

10/07/200400:00:00(Xem: 1292)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Quý vị có thể khai để trừ thuế các chi phí dọn nhà khi quý vị hội đủ những tiêu chuẩn dưới đây:
- Việc dọn đến chỗ ở mới liên quan đến công việc làm ăn của quý vị
- Quý vị đạt điều kiện về khoảng cách giữa nơi làm việc mới với chỗ ở cũ.
- Quý vị đạt tiêu chuẩn về thời gian tính từ ngày di chuyển đến ngày bắt đầu công việc mới.
1. Việc dọn nhà có liên quan đến chỗ làm việc mới:
Quý vị dọn nhà đến chỗ ở mới chủ yếu là vì công việc làm ăn, và quyết định dọn nhà phải dựa trên hai yếu tố cụ thể: thời điểm dọn nhà và khoảng cách từ nhà ở đến chỗ làm việc mới.
a) Liên hệ về thời điểm dọn nhà:
Thông thường, quý vị có thể khai các chi phí dọn nhà xảy ra trong vòng một năm tính từ ngày đầu tiên quý vị nhận nhiệm sở mới. Thời điểm dọn nhà không nhất thiết phải xảy ra trước hay sau khi quý vị bắt đầu công việc mới. Tuy nhiên, nếu quý vị dọn nhà đúng một năm sau ngày nhận nhiệm sở, các chi phí dọn nhà thường sẽ không được trừ thuế, trừ khi quý vị có thể chứng minh được lý do hay hoàn cảnh thực tế đã ngăn cản quyết định dọn nhà sớm hơn của quý vị.
b) Liên hệ về khoảng cách:
Tiêu chuẩn về khoảng cách thường được cân nhắc bằng cách so sánh khoảng cách giữa nơi ở cũ với chỗ làm việc mới và khoảng cách từ chỗ ở cũ đến nơi làm việc mới. Nếu khoảng cách từ nhà cũ đến chỗ làm việc cũ xa hơn khoảng cách từ nhà cũ đến nơi làm việc mới 50 dặm, việc dọn nhà có liên hệ với nơi làm việc mới.
Trường hợp quý vị không đạt tiêu chuẩn về khoảng cách cho việc dọn nhà, quý vị vẫn có thể khai để trừ thuế các chi phí thuyên chuyển nếu quý vị có thể chứng minh được quyết định dọn nhà liên quan đến một trong những nguyên nhân sau đây:
§ Quý vị phải dọn đến nơi ở mới vì yêu cầu của việc làm; hoặc
§ Quý vị sẽ tốn ít thời gian hay tiền bạc hơn khi đến sở làm mỗi ngày từ chỗ ở mới.
2. Điều kiện về khoảng cách:
Việc dọn nhà của quý vị đạt tiêu chuẩn này khi khoảng cách giữa chỗ ở cũ và nơi làm việc mới ngắn hơn so với khoảng cách từ chỗ ở cũ đến nơi làm việc cũ ít nhất 50 dặm. Ví dụ: Sở làm cũ chỉ cách nhà cũ của quý vị 3 dặm, nhưng nơi làm việc mới của quý vị lại cách nhà cũ hơn 53 dặm, ít nhất 50 dặm xa hơn đoạn đường từ nhà đến chỗ làm việc trước kia.
Khoảng cách giữa khu vực nơi làm việc và nhà ở thường là đoạn đường ngắn nhất giữa hai nơi. Tiêu chuẩn về khoảng cách nhằm vào khu vực của chỗ ở cũ; tiêu chuẩn này không đặt vấn đề với nơi ở mới của quý vị.
Ví dụ: Quý vị nhận việc làm mới và quyết định dọn nhà đến chỗ ở mới; chỗ ở mới của quý vị cách nhà cũ chưa đến 50 dặm. Từ nhà cũ đến nơi quý vị trước đó chỉ có 3 dặm, nhưng nhà cũ lại cách chỗ làm mới của quý vị đến 60 dặm. Vì khoảng cách từ sở làm mới đến nhà cũ dài hơn khoảng cách từ sở cũ đến nhà cũ, quý vị đã đạt tiêu chuẩn về khoảng cách.
Những trường hợp đặc biệt:
o Việc làm trọn thời gian đầu tiên, hoặc trở lại công việc trọn thời gian: Nếu quý vị lần đầu tiên nhận một công việc trọn thời gian, sở làm phải ít nhất xa hơn chỗ ở cũ 50 dặm, quý vị mới đủ điều kiện cho tiêu chuẩn về khoảng cách.
Nếu quý vị quay trở lại làm việc trọn thời gian sau một khoảng thời gian dài đi làm với những công việc bán thời gian hoặc sau một thời gian dài bị thất nghiệp, chỗ làm mới cũng phải cách nhà ở cũ ít nhất 50 dặm, quý vị mới thoả mãn được điều kiện này.
o Phục vụ trong quân đội: Nếu quý vị đang phục vụ trong quân đội, và quý vị thuyên chuển đến chỗ ở mới với lý do đơn vị này di chuyển hẳn ra khỏi khu vực, quý vị không cần phải tính tiêu chuẩn khoảng cách này.
o Địa điểm của nơi làm việc chính: Nơi làm việc chính là nơi quý vị làm việc với nhiều thời gian nhất. Nếu trong khi làm việc quý vị di chuyển tờ chỗ này đến chỗ khác, hoặc các công việc làm tốn nhiều thời gian như nhau, nơi làm việc chính sẽ là văn phòng làm việc của quý vị. Văn phòng làm việc có thể là nơi quý vị dùng để khai báo hay làm sổ sách công việc; đây cũng có thể là nơi quý vị đặt trụ sở làm việc.
o Thành viên nghiệp đoàn lao động: Nếu quý vị làm việc cho nhiều người, nhiều cơ sở, theo các hợp đồng ngắn hạn, và quý vị nhận việc làm qua hệ thống nghiệp đoàn lao động, chẳng hạn nghiệp đoàn công nhân xây dựng, địa điểm nơi làm việc sẽ là văn phòng công đoàn.
o Làm nhiều công việc khác nhau: Nếu quý vị làm nhiều công việc khác nhau trong cùng một khoảng thời gian, nơi làm việc chính sẽ tùy thuộc vào các tình hình cụ thể của từng loại công việc. Một số các yếu tố quan trọng cần được cân nhắc khi quý vị xác định nơi làm việc chính của mình là:
§ Tổng số thời gian quý vị bỏ ra cho mỗi nơi
§ Số lượng công việc quý vị đã làm từng nơi, và
§ Tiền kiếm được từ mỗi nơi làm việc
3. Tiêu chuẩn về thời gian:
Để được trừ các chi phí dọn nhà, quý vị cũng cần phải đạt một trong hai tiêu chuẩn về thời gian dưới đây:
+ Tiêu chuẩn về thời gian dành cho người đi làm
+ Tiêu chuẩn về thời gian dành cho người làm chủ công việc kinh doanh
a. Tiêu chuẩn về thời gian dành cho người đi làm:
Nếu quý vị là công nhân, quý vị phải làm việc trọn thời gian trong ít nhất 39 tuần lễ của năm đầu tiên từ khi quý vị dọn đến khu vực gần chỗ làm việc mới. Công việc trọn thời gian tùy thuộc vào loại công việc trong khu vực nơi quý vị làm việc.
Nhằm mục đích này, các quy định sau đây cần được theo đúng:
· Quý vị chỉ được tính khoảng thời gian quý vị làm việc trọn thời gian; thời gian làm việc không kể các khoảng thời gian làm việc như một người làm chủ công việc kinh doanh của riêng họ.
· Quý vị không bắt buộc phải làm việc cho một cơ sở, hay một người, trong suốt 39 tuần lễ này.
· Tổng số thời gian làm việc không bắt buộc phải liên tục trong 39 tuần lễ.
· Nhưng quý vị phải làm việc trọn thời gian trong cùng một khu vực di chuyển trong suốt 39 tuần lễ này.
b. Tiêu chuẩn về thời gian dành cho người làm chủ công việc kinh doanh:
Nếu quý vị là chủ nhân, quý vị cũng cần phải làm việc trọn thời gian trong ít nhất 39 tuần lễ trong vòng 12 tháng kể từ khi dọn đến chỗ ở mới và 78 tuần trong vòng hai năm sau ngày quý vị dọn đến khu vực làm việc mới. (Tiêu chuẩn này còn gọi là trắc nghiệm 78 tuần - 78 week test).
Nhằm mục đích của tiêu chuẩn dành cho người làm chủ cơ sở kinh doanh, 4 tiêu chuẩn sau đây cần phải đạt:
· Quý vị có thể tính bất cứ khoảng thời gian nào quý vị làm việc trọn thời gian, không phân biệt với tư cách công nhân hay chủ công việc kinh doanh.
· Quý vị không bắt buộc phải làm việc cho cùng một chủ nhân, cũng không bắt buộc phải làm việc như người tự kinh doanh trên cùng một dịch vụ hay loại công việc trong suốt 78 tuần lễ này.
Quý vị là người làm chủ công việc kinh doanh của mình nếu quý vị làm việc với tư cách là người chủ duy nhất của một cơ sở kinh doanh không chính thức đăng ký kinh doanh (unincorporated business) hoặc quý vị có thể là một đối tác(người có phần hùn vốn) trong một cơ sở kinh doanh và làm việc cho chính cơ sở kinh doanh đó. Nếu quý vị làm việc trong giai đoạn nghỉ hưu, là học sinh hay sinh viên không chuyên nghiệp (học bán thời gian), quý vị chỉ làm việc một số giờ mỗi tuần, quý vị không phải là người làm công việc tự doanh(self-employed).
Quý vị chỉ được cộng những tuần lễ nào quý vị làm việc trọn thời gian tính theo từng tuần lễ. Quý vị có làm việc trọn thời gian hay không tùy thuộc vào nhịp độ thường xuyên của loại công việc trong môi trường làm việc của quý vị. Ví dụ: Quý vị là một nha sĩ, mở phòng khám răng để chữa răng cho bệnh nhân và văn phòng của quý vị mở cửa 4 ngày mỗi tuần. Quý vị được xem như làm việc trọn thời gian nếu quý vị mở cửa phục vụ khác hàng 4 ngày mỗi tuần, và nhịp độ làm việc này rất phổ biến trong giới nha sĩ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
chính phủ Hà Lan ra yêu cầu các bệnh viện trong cả nước thu hồi 600,000 khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi phát hiện ra chúng bị lỗi.
Apple cho biết hãng đã làm việc với chính quyền Trump và các cơ quan liên bang để phát hành một ứng dụng và trang web, nhằm hướng người dùng tới các hướng dẫn của CDC về dịch bệnh Covid-19.
Tổng thống Donald Trump thông báo hôm Chủ nhật (29/03/2020) ông sẽ kéo dài chính sách "cách biệt cộng đồng" trên toàn quốc thêm 30 ngày nữa, cho tới ngày 30/04/2020.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, và sẽ bắt đầu áp dụng trong tuần đầu tiên của tháng 04/2020
Nhu cầu trứng gia tăng đã khiến giá trứng tăng vọt ở Mỹ trong những tuần gần đây, khi người tiêu dùng tranh giành nhau để dự trữ các mặt hàng chủ lực do đại dịch Covid-19. Người dân Mỹ đang tích trữ trứng khi họ nấu ăn nhiều hơn tại nhà