Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Chết Vẫn Chưa Yên

08/08/200300:00:00(Xem: 4299)
Hoa Thịnh Đốn.- Người mình thường nói "chết là hết chuyện", nhưng có nhiều người chết vẫn chưa được yên, cứ bị hành hạ đến tội nghiệp như trường hợp Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đi cách nay 34 năm (1969).
Họ Hồ không bị người khác vần lên đặt xuống mà lại do chính những người nối nghiệp đã không ngơi nghỉ, thay phiên nhau di chuyển ông vào những chỗ không xứng đáng như : thất bại, bất lực, sa sút đạo đức, quan liêu, tham nhũng, mất định hướng, xa lìa dân, quan cách mạng của đội ngũ được gọi là "con cháu của Bác Hồ."
Từ sau Đại hội đảng lần 9 năm 2001, nhiều phong trào học tập điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được tổ chức nhằm rèn luyện cho bằng được một đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng và trong sáng, lành mạnh trong hành động. Nhưng càng học tập, càng có nhiều hội nghị, càng nhiều cuộc kiểm điểm và "phê bình và tự phê bình" thì lại đẻ thêm nhiều cán bộ, đảng viên mắc chứng hư tật xấu.
Những khẩu hiệu "Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" hay "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX đã được Nông Đức Mạnh không ngừng lập đi lập lại mỗi khi có dịp nói trước đám đông. Thế mà chưa đủ. Guồng máy thông tin tuyên truyền của Đảng và nhiều cấp lãnh đạo còn tiếp tay Mạnh đưa hai khẩu hiệu này nhồi nhét vào các buổi học tập của đợt được gọi là "Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" bắt đầu từ tháng 3-2003.
Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì to tát mà phải thổi phồng lên như thế " Coi đó như một liều thuốc tiên trị dứt nọc mọi chứng bệnh của cán bộ, đảng viên để có thể hoàn tất được giấc mơ đưa Việt Nam "quá độ lên xã hội chủ nghĩa" tốt đẹp hơn cả chủ nghĩaTư bản "
Nói theo Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thì tư tưởng Hồ Chí Minh đã được "khẳng định" từ Đại hội lần II năm 1951 vì họ Hồ đã biết "vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin và kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện Việt Nam, là sự kết gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội...." (Tạp chí Cộng sản số 39-2003).
Nhưng từ 1951 đến 1990 là chặng đường dài 39 năm dài để đảng CSVN thực hành những điều được gọi là "tư tưởng vĩ đại" của họ Hồ mà Việt Nam vẫn không sao ngoi ra khỏi một trong 40 nước nghèo nàn và chậm tiến nhất thế giới.
Đến năm 1991, sau khi hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa chư hầu của Liên xô ở Đông Âu sụp đổ và chỉ năm sau (1992) nước Nga cũng giã từ chủ nghĩa Mác - Lênin khiến đảng CSVN lung lay, cán bộ hoang mang tột bực thì đảng CSVN lại không lột xác theo các nước anh em. Ngược lại họ đã khẳng định thêm lần nữa: "Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động."
Hành động này nếu không là trơ trẽn lẻ loi thì cũng đi thụt lùi rõ ràng trước trào lưu tiến hóa của các dân tộc trước đây đã từng sát cánh giúp họ Hồ và đảng CSVN trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ gọi là "bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc(!)"
Nhưng từ năm 1991 giới lãnh đạo đảng CSVN lại ít nói và viết đến hai chữ "Cộng sản" mỗi khi bàn về vấn đề chủ nghĩa và đường lối xây dựng đất nước. Hai nhóm chữ "chế độ xã hội chủ nghĩa" hay "nhà nước xã hội chủ nghĩa" đã trở thành một mốt (mode) thời trang chính trị của giới cầm quyền.
Bề ngoài thì xem như họ ngại ngùng mỗi khi phải đề cập đến chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trên sách báo, chẳng hạn như trường hợp Lê Đức Bình (Hội đồng Lý luận Trung ương) đã không giấu diếm viết rằng:" Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Thiếu một trong hai yếu tố đó thì không thể đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản." Hay :"Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân nước ta và ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của dân tộc ta..." (Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 8-2003)

Ba chữ "dân tộc ta" là một lạm dụng hàm hồ của Bình muốn lấy của riêng đảng viên Cộng sản làm của chung đất nước. Bởi lẽ chưa bao giờ đảng và nhà nước CSVN dám mở cuộc hỏi ý kiến xem nhân dân có chấp nhận chế độ theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hay họ muốn sống trong một quốc gia tự do và dân chủ theo kiểu Tây phương "
Có chăng, Mác - Lêin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có thể là của 2 triệu đảng viên đảng CSVN trong tổng số 80 triệu người dân. Và rõ ràng là khối đa số đang bị cai trị bởi một thiểu số nhưng có quyền và có súng đạn.
Do đó mà nhóm thiểu số này mới sinh ra nhiều chứng, nhiều tật không làm giống như những thêu dệt được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh như là "đại đoàn kết dân tộc", "quyền làm chủ của nhân dân", "xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân...nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân..."
Và tất nhiên làm gì cán bộ có "đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư" để xây dựng một đội ngũ "trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân ""
Tại Đại hội IX, Lê Khả Phiêu báo cáo: "Tình trạng tham nhũng, suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng." thì nay càng nghiêm trọng hơn nữa!
Bởi vì, theo như bài viết của Nguyễn Phú Trọng thì : "Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX), đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương... chăm lo xây dựng đội ngụ cán bộ thật vững vàng, bảo đảm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng....kiên định, vận dụng sáng tạo, và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin...nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh..."
Trọng cũng không quên nhắc nhở đảng viên phải "Đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu thù địch, bác bỏ những quan điểm sai trái xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ lý tưởng, mục tiêu cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng."
Tại sao đến bây giờ, sau 34 năm Hồ Chí Minh chết mà đảng còn lung tung đến thế "
Trong khi đó tình hình thực tế cho biết, theo "báo cáo sơ kết của ngành Thanh tra", đã chứng minh:"Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác thanh tra, đã có 253 cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị xử kỷ luật, trong đó có 23 đối tượng phải chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại 5 tỉnh, 8 huyện, 55 xã và 109 cơ quan hành chính sự nghiệp được kiểm tra, thanh tra, đã phát hiện thu sai 4,5 tỷ đồng; chi sai 101,3 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 95,9 tỷ đồng; chỉ 20 vụ tham nhũng, số tiền mất đã lên tới gần 10 tỷ đồng." (Báo Sài Gòn Giải Phóng, 3-8-2003)
Tờ báo viết tiếp:"Điều đặc biệt cần báo động là tình trạng "chạy chọt", "móc ngoặc" đang có xu hướng phát triển. Các kiểu dạng chạy chọt ngày càng mở rộng và lan rộng:chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy "lợi" (trước khi phân chia ngân sách, xét duyệt dự án đầu tư, cấp quota...) thậm chí chạy xin...huy chương và cuối cùng chạy tội khi bị điều tra, thanh tra, truy tố xét xử..."
Đây là một bằng chứng để trả lời cho những Nghị quyết và lệnh đảng buộc cán bộ, đảng viên phải sống và làm việc như lời Bác dạy hay những thứ được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh không còn giá trị trước đồng tiền "
Có lẽ vì vậy mà ông Hồ cứ bị con cháu lôi đi xềnh xệch từ chỗ tốt đến chỗ xấu, mỗi khi cấp lãnh đạo thấy họ bất lực đối với đảng viên.
Phạm Trần (8-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.