Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Chết Vẫn Chưa Yên

08/08/200300:00:00(Xem: 4301)
Hoa Thịnh Đốn.- Người mình thường nói "chết là hết chuyện", nhưng có nhiều người chết vẫn chưa được yên, cứ bị hành hạ đến tội nghiệp như trường hợp Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đi cách nay 34 năm (1969).
Họ Hồ không bị người khác vần lên đặt xuống mà lại do chính những người nối nghiệp đã không ngơi nghỉ, thay phiên nhau di chuyển ông vào những chỗ không xứng đáng như : thất bại, bất lực, sa sút đạo đức, quan liêu, tham nhũng, mất định hướng, xa lìa dân, quan cách mạng của đội ngũ được gọi là "con cháu của Bác Hồ."
Từ sau Đại hội đảng lần 9 năm 2001, nhiều phong trào học tập điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được tổ chức nhằm rèn luyện cho bằng được một đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng và trong sáng, lành mạnh trong hành động. Nhưng càng học tập, càng có nhiều hội nghị, càng nhiều cuộc kiểm điểm và "phê bình và tự phê bình" thì lại đẻ thêm nhiều cán bộ, đảng viên mắc chứng hư tật xấu.
Những khẩu hiệu "Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" hay "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX đã được Nông Đức Mạnh không ngừng lập đi lập lại mỗi khi có dịp nói trước đám đông. Thế mà chưa đủ. Guồng máy thông tin tuyên truyền của Đảng và nhiều cấp lãnh đạo còn tiếp tay Mạnh đưa hai khẩu hiệu này nhồi nhét vào các buổi học tập của đợt được gọi là "Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" bắt đầu từ tháng 3-2003.
Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì to tát mà phải thổi phồng lên như thế " Coi đó như một liều thuốc tiên trị dứt nọc mọi chứng bệnh của cán bộ, đảng viên để có thể hoàn tất được giấc mơ đưa Việt Nam "quá độ lên xã hội chủ nghĩa" tốt đẹp hơn cả chủ nghĩaTư bản "
Nói theo Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thì tư tưởng Hồ Chí Minh đã được "khẳng định" từ Đại hội lần II năm 1951 vì họ Hồ đã biết "vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin và kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện Việt Nam, là sự kết gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội...." (Tạp chí Cộng sản số 39-2003).
Nhưng từ 1951 đến 1990 là chặng đường dài 39 năm dài để đảng CSVN thực hành những điều được gọi là "tư tưởng vĩ đại" của họ Hồ mà Việt Nam vẫn không sao ngoi ra khỏi một trong 40 nước nghèo nàn và chậm tiến nhất thế giới.
Đến năm 1991, sau khi hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa chư hầu của Liên xô ở Đông Âu sụp đổ và chỉ năm sau (1992) nước Nga cũng giã từ chủ nghĩa Mác - Lênin khiến đảng CSVN lung lay, cán bộ hoang mang tột bực thì đảng CSVN lại không lột xác theo các nước anh em. Ngược lại họ đã khẳng định thêm lần nữa: "Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động."
Hành động này nếu không là trơ trẽn lẻ loi thì cũng đi thụt lùi rõ ràng trước trào lưu tiến hóa của các dân tộc trước đây đã từng sát cánh giúp họ Hồ và đảng CSVN trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ gọi là "bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc(!)"
Nhưng từ năm 1991 giới lãnh đạo đảng CSVN lại ít nói và viết đến hai chữ "Cộng sản" mỗi khi bàn về vấn đề chủ nghĩa và đường lối xây dựng đất nước. Hai nhóm chữ "chế độ xã hội chủ nghĩa" hay "nhà nước xã hội chủ nghĩa" đã trở thành một mốt (mode) thời trang chính trị của giới cầm quyền.
Bề ngoài thì xem như họ ngại ngùng mỗi khi phải đề cập đến chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trên sách báo, chẳng hạn như trường hợp Lê Đức Bình (Hội đồng Lý luận Trung ương) đã không giấu diếm viết rằng:" Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Thiếu một trong hai yếu tố đó thì không thể đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản." Hay :"Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân nước ta và ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của dân tộc ta..." (Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 8-2003)

Ba chữ "dân tộc ta" là một lạm dụng hàm hồ của Bình muốn lấy của riêng đảng viên Cộng sản làm của chung đất nước. Bởi lẽ chưa bao giờ đảng và nhà nước CSVN dám mở cuộc hỏi ý kiến xem nhân dân có chấp nhận chế độ theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hay họ muốn sống trong một quốc gia tự do và dân chủ theo kiểu Tây phương "
Có chăng, Mác - Lêin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có thể là của 2 triệu đảng viên đảng CSVN trong tổng số 80 triệu người dân. Và rõ ràng là khối đa số đang bị cai trị bởi một thiểu số nhưng có quyền và có súng đạn.
Do đó mà nhóm thiểu số này mới sinh ra nhiều chứng, nhiều tật không làm giống như những thêu dệt được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh như là "đại đoàn kết dân tộc", "quyền làm chủ của nhân dân", "xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân...nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân..."
Và tất nhiên làm gì cán bộ có "đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư" để xây dựng một đội ngũ "trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân ""
Tại Đại hội IX, Lê Khả Phiêu báo cáo: "Tình trạng tham nhũng, suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng." thì nay càng nghiêm trọng hơn nữa!
Bởi vì, theo như bài viết của Nguyễn Phú Trọng thì : "Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX), đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương... chăm lo xây dựng đội ngụ cán bộ thật vững vàng, bảo đảm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng....kiên định, vận dụng sáng tạo, và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin...nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh..."
Trọng cũng không quên nhắc nhở đảng viên phải "Đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu thù địch, bác bỏ những quan điểm sai trái xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ lý tưởng, mục tiêu cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng."
Tại sao đến bây giờ, sau 34 năm Hồ Chí Minh chết mà đảng còn lung tung đến thế "
Trong khi đó tình hình thực tế cho biết, theo "báo cáo sơ kết của ngành Thanh tra", đã chứng minh:"Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác thanh tra, đã có 253 cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị xử kỷ luật, trong đó có 23 đối tượng phải chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại 5 tỉnh, 8 huyện, 55 xã và 109 cơ quan hành chính sự nghiệp được kiểm tra, thanh tra, đã phát hiện thu sai 4,5 tỷ đồng; chi sai 101,3 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 95,9 tỷ đồng; chỉ 20 vụ tham nhũng, số tiền mất đã lên tới gần 10 tỷ đồng." (Báo Sài Gòn Giải Phóng, 3-8-2003)
Tờ báo viết tiếp:"Điều đặc biệt cần báo động là tình trạng "chạy chọt", "móc ngoặc" đang có xu hướng phát triển. Các kiểu dạng chạy chọt ngày càng mở rộng và lan rộng:chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy "lợi" (trước khi phân chia ngân sách, xét duyệt dự án đầu tư, cấp quota...) thậm chí chạy xin...huy chương và cuối cùng chạy tội khi bị điều tra, thanh tra, truy tố xét xử..."
Đây là một bằng chứng để trả lời cho những Nghị quyết và lệnh đảng buộc cán bộ, đảng viên phải sống và làm việc như lời Bác dạy hay những thứ được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh không còn giá trị trước đồng tiền "
Có lẽ vì vậy mà ông Hồ cứ bị con cháu lôi đi xềnh xệch từ chỗ tốt đến chỗ xấu, mỗi khi cấp lãnh đạo thấy họ bất lực đối với đảng viên.
Phạm Trần (8-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.