Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ghpgvntn Phát Triển Thêm Quý Sư Huế Lập Ban Đại Diện

19/07/200500:00:00(Xem: 4500)
Sứ Giả LHQ: Thế Giới Đứng Bên Nhân Dân VN Đòi Tự Do Tôn Giáo
Sau khi nhiều vị Thầy thành lập Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, lại tới tình hình quý thầy Thừa Thiên -Huế lập cơ chế tương tự ở cố đô. Chính phủ CSVN đang gặp một tình thế khó xử: đàn áp thì sẽ gặp áp lực quốc tế, mà không đàn áp lại là âm thầm bật đèn xanh cho qúy thầy các tỉnh khác thành lập Ban Đại Diện cho GHPGVNTN. Đặc biệt, sứ giả LHQ ghi nhận CSVN “đang có hướng chuyển biến tích cự, dù rất chậm,” và xác định lần nữa rằng “cộng đồng thế giới đứng bên cạnh nhân dân VN khi họ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo”... Tình hình được trích lược theo bản tin sau của Phòng Thông Tin PG Quốc Tế từ Paris.
Quyết định của Viện Hóa Đạo chuẩn y Ban Đại diện Lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa thiên-Huế. Đài Á Châu Tự Do Phỏng Vấn Bà Asma Jihangir Và Ông Võ Văn Ái Về Bản Quan Điểm LHQ 18/2005.
Làm Tại Paris Ngày 18.7.2005
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ trong nước gửi ra để phổ biến bản Quyết định mang số 02/VHĐ/QĐ/VT do Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ký ngày 18.7.2005 chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại diện Lâm thời GHPGVNTN Thừa thiên - Huế nhiệm kỳ 2005-2007.
Trong bản Thông cáo báo chí ngày 14.7.2005, khi loan tin bản Quyết định chuẩn y Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng, chúng tôi đã nhận định rằng, sự kiện gây phấn khởi cho Phật giáo đồ trong nước, là thời gian gần đây, có nhiều Ban Đại diện các tỉnh gửi đơn trình về Viện Hóa Đạo xin được công nhận. Chứng tỏ sự phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang diễn ra trong thực tế kể từ Đại hội Bất thường của Giáo hội tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều ngày 1.10.2003, mặc dù nhà cầm quyền cộng sản liên tục đàn áp, bắt bớ, quản chế hàng giáo phẩm cao cấp và chưa có văn kiện phục hồi quyền pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hôm nay, đến lượt Viện Hóa Đạo chuẩn y Ban Đại diện Thừa thiên - Huế với một thành phần nhân sự sung mãn...
Nguyên văn bản Quyết định công nhận Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên - Huế được viết như sau:
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chính tại Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.
- Chiếu Giáo chỉ số 04 ngày 17.7.2003 Đại hội Bất thường tại Tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định về việc cung thỉnh, bổ sung và kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN.
- Chiếu Biên bản cuộc họp của Hội đồng Chứng minh và Ban Điều hành Tăng đoàn Thừa thiên - Huế tại chùa Báo Quốc ngày 15.06.2005.
- Chiếu Văn thư số 02/BĐH/VP ngày 20.06.2005 của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh đệ trình danh sách Ban Đại diện lâm thời GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên - Huế.
- Chiếu hoàn cảnh thuận lợi và nhu cầu phục hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

QUYẾT ĐịNH
Điều 1: Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại diện Lâm Thời GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên - Huế nhiệm kỳ 2005-2007 như sau:
1. BAN CỐ VẤN:
- Hòa thượng Thích Như Đạt
- Hòa thượng Thích Diệu Tánh
- Hòa thượng Thích Lương Phương
2. Ban Đại Diện:
- Chánh Đại diện: HT. Thích Thiện Hạnh
- Phó đại diện: HT. Thích Lưu Thanh
- Phó Đại diện: TT. Thích Thái Hòa
- Đặc ủy Tăng sự: HT Thích Thiện Hạnh (kiêm)
- Phụ tá: TT. Thích Tánh Nhơn
- Đặc ủy Hoằng pháp: TT. Thích Thiện Tánh
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Thái Tịnh
- Đặc ủy Giáo dục: TT. Thích Phước Viên (kiêm)
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Thanh Tâm
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Thắng Giải
- Đặc ủy Văn hóa: TT. Thích Minh Đức
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Đức Hạnh
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Nhật Minh
- Đặc ủy Cư sỹ: TT. Thích Chơn Niệm
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Pháp Mãn
- Đặc ủy Thanh niên: TT. Thích Chí Thắng
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Vân Pháp
- Đặc ủy Từ thiện & Xã hội: TT. Thích Vân Đức
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Từ Niệm
- Đặc ủy Tài chánh: TT. Thích Chơn Trí
- Phụ tá: TT. Thích Thái Nguyên
- Đặc ủy Kiến thiết: TT. Thích Chơn Phương
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Từ Nguyện
- Đặc ủy Nghi lễ: TT. Thích Khế Viên
- Phụ tá: ĐĐ. Thích Minh Tuệ
- Chánh thư ký: TT. Thích Phước Viên
- Phó thư ký: ĐĐ. Thích Minh Luân
- Phó thư ký: ĐĐ. Thích Thái Tuệ
- Thủ quỹ: TT. Thích Chơn Niệm (kiêm)

Điều 2: Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3: Quý Hòa thượng và Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư ký, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền viện - Ngày 18 tháng 7 năm 2005
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ
Nơi nhận:
- Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện
- VP. II VHĐ và Quý GHPGVNTN Hải ngoại
- Ban Đại diện các Miền, Thành phố (Tỉnh), Quận (Huyện) trong nước
"để kính tường và liên lạc hỗ trợ Phật sự"
- BĐD Thừa thiên - Huế "để thi hành"
- UBND tỉnh Thừa thiên - Huế "để trình việc"
- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris "để phổ biến"
- VP. VHĐ lưu

PHỎNG VẤN SỨ GIẢ LHQ VỀ TỰ DO TÔN GIAÓ VN


Đài Á châu Tự do trong chương trình phát về Việt Nam lúc 21 giờ tối chủ nhật 17.7.2005, Đặc phái viên Ỷ Lan của Đài đã phỏng vấn Bà Asma Jihangir và ông Võ Văn Ái về bản Quan điểm 18/2005 của LHQ. Chúng tôi xin chép lại cuộc phỏng vấn ấy dưới đây để quý bạn đọc theo dõi:

Ỷ Lan: Tuần lễ trước có hai sự kiện quan trọng liên quan đến tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Thứ nhất là bản Quan điểm 18/2005 do Tổ Hành động Chống Bắt bớ trái phép của LHQ (UN Working group on Arbitrary Detention) công bố tại Genève cáo giác nhà cầm quyền Hà Nội bắt bớ, giam cầm trái phép Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ và yêu sách trả tự do cho hai ngài. Kế đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra Lời tuyên bố phản ứng bản Quan điểm của LHQ.
Vì vậy, chúng tôi tìm gặp Bà Asma Jahangir, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tự do tôn giáo trên thế giới để hỏi thăm phản ứng của bà. Chúng tôi cũng đặt một câu hỏi với ông Võ Văn Ái để tìm hiểu tầm quan trọng trong Lời tuyên bố của Hòa thượng Thích Quảng Độ. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây:

Ỷ Lan: Xin chào bà Asma Jahangir. Tổ Hành động Chống bắt bớ trái phép của LHQ vừa công bố bản Quan điểm 18/2005 tố giác nhà cầm quyền Hà Nội giam cầm trái phép Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ. Là Báo cáo viên đặc biệt về Tự do tôn giáo của LHQ, xin bà cho biết ý kiến về bản Quan điểm này"

Asma Jahangir: Trong nhiệm kỳ này của tôi, tôi đã để tâm lo lắng cho trường hợp hai Hòa thượng. Đương nhiên và thực tế là hai Hòa thượng bị giam cầm trái phép chẳng vì hai ngài là Tăng sĩ Phật giáo, mà vì lý do quan điểm của hai ngài được biểu dương qua hành động. Điều này có nghĩa rằng, hai Hòa thượng không chỉ là nạn nhân bị bắt bớ trái phép, mà còn là nạn nhân của sự vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Ỷ Lan: Thưa bà, bản Quan điểm của LHQ sẽ có ảnh hưởng gì cho hoàn cảnh hiện nay của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ" Tôi hỏi câu này là vì có một số người cho rằng sự thay đổi ở Việt Nam quá chậm chạp, và người ta đã mất dần niềm hy vọng vào cơ quan LHQ trong khả năng cải tiến tình hình Việt Nam"

Asma Jahangir: Thật khó để xác định những tác động tức thì của bản Quan điểm trên cơ bản. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, trong cương vị Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Tự do tôn giáo trên thế giới cũng như qua các chức vụ trước đây tại LHQ, thì một bản Quan điểm như thế có tác dụng tích cực trong dài hạn. Đó là những thông điệp không gửi tới riêng cho các quốc gia liên hệ, mà còn là những thông điệp gửi thẳng tới toàn dân, để bảo đảm với dân chúng rằng họ có tất cả những quyền hạn ấy, và chính phủ ở nước họ không được tước đoạt các quyền hạn này.

Ỷ Lan: Người tiền nhiệm của bà là Giáo sư Abdelfattah Amor, ông từng đến Việt Nam điều tra tình trạng đàn áp tôn giáo và đã có phúc trình phê phán kịch liệt nhà cầm quyền Việt Nam trước LHQ. Nhìn vào hiện trạng Việt Nam ngày nay, bà có nghĩ rằng một chuyến viếng thăm để tiếp tục cuộc điều tra là điều cần thiết"

Asma Jahangir: Trong nhiệm kỳ này của tôi, tôi đã biểu tỏ với nhà cầm quyền Việt Nam dự tính tiếp tục việc điều tra này. Một chuyến điều tra như thế cũng nằm trong chiều hướng là tình hình tại Việt Nam đang có thay đổi. Việt Nam là một trong những quốc gia mà người ta nhận thấy đang có sự chuyển mình sang chiều hướng tích cực, dù việc này rất chậm. Chúng tôi nghĩ là có thể đang có những bước đột phá. Tôi rất hy vọng là chính quyền Việt Nam sẽ có những hợp tác tốt đẹp hơn với chúng tôi. Trong tinh thần đó, tôi tin rằng cuộc thăm viếng điều tra kế tục lần trước là điều cần thiết cho quyền lợi của Việt Nam cũng như cho quyền lợi của nhân quyền.

Ỷ Lan: Xin bà một câu hỏi chót, Việt Nam là quốc gia có truyền thống tôn giáo lâu đời. Tại đây có nhiều tôn giáo sống bên nhau, nhưng đa số các tôn giáo này vẫn còn bị đàn áp từ nhiều năm qua. Là một chuyên gia cao cấp của LHQ đảm trách vấn đề tự do tôn giáo, bà có một lời nào cố vấn cho quần chúng tôn giáo tại Việt Nam, là những tín đồ chỉ mong muốn được hành đạo trong sự yên ổn và tự do"
Asma Jahangir: Vâng. Tôi đã đọc đi đọc lại rất kỹ bản phúc trình của người tiền nhiệm tôi. Những thông tin chứa đựng trong bản phúc trình này cho tôi biết có nhiều tôn giáo tồn tại ở Việt Nam, lớn cũng như nhỏ, và tôi thấy rõ những hạn chế tới mức độ cực kỳ đàn áp trong quá khứ. Tôi biết rằng đã có những bộ luật mới, và cũng có nhiều nghi ngờ về các bộ luật mới này. Nhưng đồng thời có thể đấy là những tin vui, biết đâu rằng nhà cầm quyền Việt Nam không đang tính toán lại các chính sách của họ" Điều tôi muốn ngỏ lời với nhân dân Việt Nam rằng, họ hãy tiến lên, hãy tiếp tục nhìn về tương lai. Nhân dân Việt Nam phải đoan chắc một điều, là cộng đồng thế giới đứng bên cạnh họ, khi họ yêu sách các quyền chính đáng, và rằng tự do tôn giáo là then chốt cho tất cả mọi quyền con người.

Ỷ Lan: Xin cảm ơn bà Asma Jahangir.
(Toàn văn bản tin trên Quê Mẹ: www.queme.net)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.