Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam : Run Như Cầy Sấy

18/03/200500:00:00(Xem: 4524)
Việt Nam : Run Như Cầy Sấy
Đảng CSVN càng ngày càng mê sảng và hoang tưởng tột cùng
Hoa Thịnh Đốn.- Chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt 30 năm và Thế giới Cộng sản do Nga sô lãnh đạo đã tan rã 15 năm rồi mà người Cộng sản Việt Nam vẫn lạc hậu trong suy nghĩ và hành động như khi còn chiến tranh. Không những thế, họ còn mơ tưởng một ngày không xa Xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền tảng tư tưởng Mác-Lênin, sẽ được các dân tộc tiến bộ đón nhận như vị cứu tinh thoát khỏi ách thống trị bóc lột của chủ nghĩa Tư bản!
Bằng chứng này đang nhan nhản diễn ra trong nhiều lĩnh vực, nhưng rõ nét nhất là ở hai mặt Tư tưởng và Quốc phòng.
Trong lĩnh vực Tư tưởng, mục tiêu hàng đầu của đảng CSVN bây giờ là phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội ngũ đảng viên, buộc họ phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-lênin và điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ buộc cán bộ, đảng viên phải thi hành đúng đắn các Chỉ thị và Nghị quyết của đảng và phải tuân theo kỷ luật đảng như khi họ còn cầm súng chiến đấu ở chiến trường trước năm 1975.
Những cán bộ đầu ngành giáo dục tư tưởng chính trị của đảng đã không ngừng moi lại những thành qủa được gọi là vàng son trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong những điều kiện ngặt nghèo, để răn dậy cán bộ thời nay. Những “ông, bà thầy” này còn lên án gay gắt những suy nghĩ và hành động vi phạm kỷ luật đảng như có vô số cán bộ, đảng viên đã “chệch hướng tư tưởng”, “tôn sùng chủ nghĩa cá nhân”, “sống mất phẩm chất, suy thoái đạo đức, đồi trụy” và còn “ tìm mọi cách để hành dân, tham nhũng, xà xẻo ngân sách nhà nước trong mọi cơ hội và mọi ngành”.
Họ cũng nói có không ít cán bộ, đảng viên đã bị “mặt trái của Kinh tế thị trường” cám dỗ để bị sa ngã, chạy theo danh vọng, đồng tiền không làm theo lời dậy “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” của Bác Hồ. Nhiều đảng viên cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương cũng quên mất vai trò “đầy tớ của nhân dân” để thành “quan cán bộ”, hống hách, gây phiền hà cho nhân dân. Những người này cũng mất luôn tính hy sinh, gương mẫu “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” và để lộ ra nhiều đức tính xấu trong khi thi hành nhiệm vụ, làm mất lòng dân, mất uy tín cho đảng cầm quyền, không còn xứng đáng một đảng viên Cộng sản của thời đại Hồ Chí Minh!
Dù có những khuyết tật của cán bộ, đảng viên nhưng những người lèo lái giáo dục tư tưởng vẫn không tin đó là hậu quả của chủ trương không còn hợp thời của đảng dựa vào những giáo điều cũ rữa của Hồ Chí Minh và theo tư tưởng cầm quyền độc đảng của Mác-Lênin.
Vì vậy, họ mới phản bác gay gắt chống lại những ý kiến đòi đảng CSVN từ bỏ chủ trương độc tài cai trị để chấp nhận một chế độ “đa nguyên đa đảng” như là những “sản phẩm ngoại lai chống lại nguyện vọng được gọi là “chân chính” của nhân dân Việt Nam và hoàn toàn không phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam.”
Họ cố gắng chứng minh rằng chế độ một đảng cầm quyền của Việt Nam bây giờ là do nhân dân tự chọn cho mình, không bắt chước ai và không bị ai áp đặt. Họ bảo nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn tin cậy vào đảng và trao quyền lãnh đạo cho đảng. Và ngành tư tưởng trong Đảng và Quân đội đang “van Trời, khấn Phật” ban cho một phép lạ để chứng minh cho các đảng viên thấy rằng sau những thoái trào nhất thời của Xã hội chủ nghĩa ở Nga và tại các nước Cộng sản ở Đông Âu cuối Thế kỷ 20 (1989 – 1992) , nhân loại sẽ tưng bừng hân hoan đón nhận Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản như là vị cứu tinh trong thời đại cách mạng xã hội ngày nay.
Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương đã chứng minh sự trung thành với chủ nghĩa Cộng sản khi đưa ra những công tác của ngành Tư tưởng trong năm 2005, trong đó ưu tiên thực hiện hai điểm quan trọng trước kỳ Đại hội đảng X, sẽ diễn ra vào đầu năm tới (2006):
Thứ nhất, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị mà nội dung chủ yếu là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối Đại hội IX, các Nghị quyết của Trung ương, học tập thảo luận các Văn kiện trình Đại hội X của Đảng.”
Thứ hai, “Mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng tư tưởng và các cơ quan chức năng kịp thời đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc vu khống kích động, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động của các lực lượng chống đối, cơ hội chính trị, đội lốt tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.”
Theo quan điểm của đội ngũ lèo lái ngành giáo dục tư tưởng thì mục tiêu của “Diễn biến hoà bình” của lực luợng đối lập là nhằm loại đảng CSVN ra khỏi hệ thống chính trị lãnh đạo đất nước. Họ coi tất cả những ai nói ngược lại chủ trương và đường lối của đảng đều thuộc hàng ngũ “phản động”, “cơ hội chính trị” hay “tay sai cho các thế lực chống phá Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.”
NGUY CƠ – QUÂN ĐỘI NHẢY VÀO "
Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương cũng đề ra một số nhiệm vụ tại Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc ngày 27-2-05, theo đó Điềm cho rằng : “Công tác tư tưởng - văn hóa phải đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong hệ thống chính trị, trong xã hội; đấu tranh chống các âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.”
Nhưng “Diễn biến hoà bình” đã làm cho đảng CSVN lung lay tới đâu "
Điềm tiết lộ : “Điều làm cho nhân dân lo lắng, “chúng ta không thể yên tâm là các hiện tượng tiêu cực trong hệ thống chính trị và trong xã hội không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, văn bản pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng này, nhưng rõ ràng cuộc đấu tranh của chúng ta chưa có hiệu quả. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu... vẫn là những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Cũng như trong các lĩnh vực khác, công tác tư tưởng - văn hóa không thể đứng ngoài nhiệm vụ này, không thể chỉ là những người làm nhiệm vụ bình luận hay phán xét. Công tác tư tưởng - văn hóa phải xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải sử dụng mọi khả năng và ưu thế của ngành, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại các hiện tượng đó trong hệ thống chính trị và trong xã hội.”
Người cầm đầu ngành Tư tưởng – Văn hóa của đảng nhìn nhận: “Các thế lực thù địch” chống đảng đang ở thế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong nhân dân.
Điểm cảnh giác: “Chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, bởi "diễn biến hòa bình" được kẻ địch thực hiện chủ yếu và trước hết trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tình hình trong nước và quốc tế những năm qua cho phép chúng ta dự báo rằng, các âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của kẻ địch thực hiện "diễn biến hòa bình" sẽ tăng lên trong năm 2005. Nhiệm vụ của công tác tư tưởng - văn hóa là phải luôn xác định rõ ở đây là cuộc đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc không khoan nhượng, nhưng được tiến hành một cách thường xuyên, khôn khéo và có tổ chức. Tham gia tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm nay.”
Trước Điềm, vào ngày 25-2-05, người điều hành báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, Tổng biên tập, đã viết bài tham luận cho biết phe quân nhân cũng được lệnh nhảy vào mặt trận chống “diễn biến hoà bình”.
Thống viết : “ Báo Quân đội nhân dân, cơ quan của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ yếu là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, báo Quân đội nhân dân luôn coi chống quan điểm sai trái, thù địch là một mũi tiến công chính trị quan trọng làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.”
“Cùng với hệ thống báo chí của cả nước, với tinh thần chủ động tiến công, báo Quân đội nhân dân đã tham gia và giữ vai trò là một trong những tờ báo chủ yếu tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của chúng ta.”
“Với nhận thức như vậy”, Thống nhấn mạnh : “báo Quân đội nhân dân luôn xác định, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung quan trọng trong đấu tranh tư tưởng. Cuộc đấu tranh này diễn ra lâu dài, cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, cả về tư tưởng, tổ chức, con người, để trong từng giai đoạn, từng thời kỳ có thể đáp ứng một cách nhanh nhạy, kịp thời diễn biến của tình hình, luôn giữ vững tinh thần chủ động tiến công, đấu tranh sắc bén và hiệu quả.”
Theo Thống thì trong giai đọan chiến tranh tư tưởng bây giờ, “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái là đánh địch bằng cả khối óc và con tim.”
Nhưng “địch” đây là ai hay chúng lại là những “kẻ nội thù” ở ngay trong quân đội và nội bộ đảng " Vì vậy, Thống cảnh giác : “ Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, có lòng yêu nước và chủ nghĩa xã hội, trung thành và bảo vệ đến cùng nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có thái độ yêu ghét rõ ràng, phải, trái, đúng sai rạch ròi. Người làm báo không thể là người có quan điểm mơ hồ, lẫn lộn. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, chúng tôi luôn coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ làm báo. Mục đích của chúng tôi là trang bị cho những người làm báo cả kiến thức và tình cảm, vừa có đủ lý lẽ để bác bỏ sai trái, vừa có khả năng thuyết phục, cảm hóa người dao động, mơ hồ, chưa đủ lòng tin, bác bỏ đến cùng những quan điểm khiêu khích, chống đối. Trên thực tế, những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực phản động đều núp dưới chiêu bài lừa bịp là tâm huyết vì dân vì nước, để dẫn ra những thiếu sót, khuyết điểm có thật của chúng ta, thổi phồng hiện tượng thành bản chất, rồi quy kết nguyên nhân, đổ tất cả mọi lỗi lầm cho Đảng, kích động người dân chống đối, đòi thay đổi lãnh đạo, thay đổi chế độ.”
Vậy phe Quân đội đã làm được gì, đạt được kết quả nào trong cuộc chiến gay go này " Thống thú nhận : “Chống lại luận điểm ấy của chúng có sức thuyết phục, quả thật không phải dễ dàng. Chúng tôi luôn cho rằng chống lại kẻ địch lấy xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật, bới móc và nói xấu làm vũ khí chủ yếu thì những người làm báo trước hết phải có đạo đức trong sáng, sục sôi tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng, vui cái vui mà thành quả cách mạng đạt được, đau nỗi đau mà thực tiến vấp váp, có như vậy mới càng tin yêu cách mạng, mới phẫn nộ trước thái độ vu cáo trắng trợn của các thế lực thù địch, để vừa nắm chắc lý luận, vừa am hiểu bản chất của thực tiễn, vạch rõ luận điểm sai trái của chúng, chứng minh tính đúng đắn và chân lý của cách mạng một cách thuyết phục, có lý có tình.”
“Nhiệm vụ tuyên truyền chống các quan điểm sai trái là nhiệm vụ thường xuyên nhưng là loại nhiệm vụ khó, trong nhiều trường hợp tổ chức thực hiện các loại bài này có rất nhiều khó khăn, phức tạp. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách chủ động có hiệu quả, kinh nghiệm của báo Quân đội nhân dân cho thấy, phải có lực lượng tại chỗ để đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh, thông tin, bình luận ngay các vấn đề thời sự. Phải có những cây bút được chuẩn bị tốt để làm việc này. Họ phải được tiếp cận thông tin, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, được trao đổi kỹ về yêu cầu của từng đợt đấu tranh và được gợi ý các nội dung quan trọng cần thể hiện.”
Trước tình hình có vẻ không thuận lợi cho đảng như thế thì cái làng báo của đảng đã “đồng tâm hợp lực” với ngành tư tưởng đễ “to son điểm phấn” cho chế độ ra sao "
Thống viết : “Có một hiện tượng không còn là đơn lẻ nữa: gần đây, có không ít các nhà báo và một số tờ báo chỉ cảm thấy “hứng thú” khi viết về mặt trái, các vụ tiêu cực, các tệ nạn xã hội mà không chú trọng đúng mức tới việc phát hiện những nhân tố mới, những mặt tốt vẫn là một hiện thực không thể bác bỏ ở nước ta thời đổi mới.”
“Đành rằng, việc chỉ viết theo lối “tô hồng” một chiều đã không còn có sức thuyết phục đối với bạn đọc, làm thui chột tính chiến đấu của báo chí, nhưng cuộc sống cần có hai mặt: vạch mặt, phê phán, loại trừ cái xấu, và nhen nhóm, phát huy cái tốt. Nói như thế không có nghĩa là đồng tình với ý kiến cho rằng: phanh phui các vụ tiêu cực trên mặt báo là tự bôi nhọ mình, “giơ lưng cho địch đấm” hoặc “tiếp đạn cho kẻ xấu từ bên ngoài bắn vào chúng ta”. Phải thấy rằng, quần chúng ở cơ sở không mất lòng tin vào đường lối, không mất lòng tin vào Đảng mà mất lòng tin vào một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống. Lại cũng phải thấy rằng, không phải chỉ biểu dương, ca ngợi mới là củng cố niềm tin của quần chúng…”
Lập luận của Thống đi ngược lại chủ trương của ngành Tư tưởng – Văn hóa khi xẩy ra vụ Năm Cam trước đây. Vào thời kỳ ấy, có một số tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Lao Động đã hành động như chim xổ lồng tự ý điều tra phanh phui ra nhiều quan chức nhà nước dính líu với Năm Cam để thu lợi và làm hại nhân dân. Lập tức họ bị Ban Tư tưởng Văn hoá cảnh cáo và chận đứng những cuộc điều tra riêng và chỉ cho phép loan tin sau khi đã được qơ quan điều tra cho phép vì sợ bị “vạch áo cho người xem lưng” !

Vì vậy, Tướng Thống mới nhắn nhủ phe dân sự rằng : “ Trên mặt trận tư tưởng hiện nay cần hết sức tránh chuyển từ chủ nghĩa giáo điều kiểu này sang chủ nghĩa giáo điều kiểu khác. Những bài học cay đắng từ thực tế tự phê bình tại các nước XHCN (Xã hội Chủ nghĩa) mười năm trước đây phải trở thành một điều cảnh tỉnh lớn cho những người cầm bút. Trong cơn lốc nóng của chủ nghĩa chống cộng, cuộc tự phê bình đó, như có người nói đã trở thành một cuộc “tổng xỉ vả lịch sử” với mức độ chưa từng có. Hồi đó, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ chú trọng một cách đặc biệt vào việc phê phán CNXH. Dễ nhận thấy một sự chuyển thái cực như sau: nếu như trước đó, ngọn bút của họ quất tơi bời vào bộ mặt của CNTB (Chủ nghĩa Tư bản) , mô tả nó như một thứ quái thai, dị dạng, đầy tội ác và khuyết tật, còn CNXH thì được họ phết cho một lớp sơn tuyệt đẹp, thì nay họ dùng búa tạ để nện một cách tàn nhẫn vào những sai lầm, khuyết điểm của CNXH, còn tội ác của CNTB, nếu được đề cập cũng chỉ theo lối dùng “chổi lông đánh voi”. Đây chính là lúc cuộc chiến đấu trên mặt trận tư tưởng để giành con tim, khối óc cho XHCN bị bỏ rơi. XHCN có sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng CNTB là tuyệt vời, là phương thuốc để chữa trị những căn bệnh của XHCN. Phê phán những sai lầm, khuyết điểm của XHCN là cần thiết, nhưng điều đó không được biến thành việc tô vẽ cho CNTB. Làm như thế, chúng ta đã chấp nhận sự “giải giáp tư tưởng” đơn phương, điều mà CNTB luôn luôn mong muốn .”
Thế mới biết cuộc đấu tranh tư tưởng đảng CSVN đang phải đối phó để bảo vệ đảng khỏi tan, bảo vệ độc quyền cai trị đất nước thật là gay go. Trong thời đại dân chủ, đa nguyên và tự do ngôn luận đang bành trướng, lan rộng khắp nơi trên thế giới và được các dân tộc vừa thoát khỏi độc tài áp bức chọn để xây dựng đất nước thì việc đảng CSVN lo sợ, run căng như thế cũng là điều dễ hiểu. -/-
Phạm Trần (03/05)

18/11/2019(Xem: 398)
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’
18/11/2019(Xem: 153)
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo sự phân biệt đối xử chống đồng tính là gợi nhớ đến các cuộc đàn áp thời Đức Quốc xã và bằng chứng về một nền văn hóa của mối hận thù đã xuất hiện ngày nay.
18/11/2019(Xem: 215)
Group of 30 (G-30)- một nhóm những tổ chức tài chính có uy tín toàn cầu- đã cảnh báo: Hoa Kỳ, Trung Cộng và những nền kinh tế hàng đầu khác sẽ phải đối diện với mức thâm thủng quĩ hưu trí khổng lồ $15.8 trillion, sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi.
18/11/2019(Xem: 451)
Chúng ta hay nghe kể về những món cổ vật giá trị được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới. Thí dụ: 3 năm trước đây, một chiếc xe 1966 Ford Mustang Shelby tìm thấy ở một nhà kho bị bỏ quên, sau đó được bán với giá $159,500.
18/11/2019(Xem: 535)
Kay Wilson là một nghệ sĩ trẻ, dọn từ Pennsylvania đến làm việc tại Los Angeles. Kay nhận ra rằng số tiền cô trả để có một căn studio ở Pennsylvania chỉ đủ cho một căn phòng 2.9 X 2.9 m tại LA.
18/11/2019(Xem: 309)
Alan Greenspan – cựu giám đốc Quĩ Dự Trữ Liên Bang (FED)- tuyên bố rằng không có lý do chính đáng để các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phát hành tiền kỹ thuật số.
18/11/2019(Xem: 210)
Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Uber Technology Inc. – Travis Kalanick- đã bán khoảng 21% cổ phần của mình tại công ty.
18/11/2019(Xem: 271)
Jamie Dimon- CEO của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co- xác nhận rằng bất bình đẳng giàu nghèo là một vấn đề lớn của xã hội Mỹ. Ong không nói nhiều về vấn đề những CEO như ông đang được trả lương cao quá mức.
18/11/2019(Xem: 217)
Theo một bài báo của Wall Street Journal đăng tải hôm Thứ Hai 11/11, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đang liên kết với một công ty chăm sóc y tế, để thực hiện một dự án bí mật, thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người Mỹ tại 21 tiểu bang.
18/11/2019(Xem: 245)
Theo một thăm dò mới của Reuters, dự đoán trong năm tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có lẽ chưa yên, nhưng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm bớt.
18/11/2019(Xem: 224)
Theo một hồ sơ kiện nộp vào ngày 13 tháng 11, hơn 234,000 cử tri Wisconsin có thể không được phép đi bầu, nếu họ không ghi danh bầu cử lại với địa chỉ mới cho mùa bầu cử sắp tới.
18/11/2019(Xem: 223)
Một tòa liên bang ở Boston vừa phán xử rằng việc chính phủ Hoa Kỳ khám xét điện thoại và laptop của du khách tại phi trường không có lý do là vi phạm Tu Chính Án Số 4.
18/11/2019(Xem: 331)
Càng gần cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại tràn ngập trong nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Sài Gòn. Nhiều nơi còn công khai bày, bán hàng fake (giả, nhái) để ai chấp nhận thì mua
18/11/2019(Xem: 347)
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…,
18/11/2019(Xem: 196)
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương t
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 11/2019, cao ủy Liên Hợp Quốc nói bạo lực ở Bolivia có thể vượt ngoài tầm kiểm soát sau các vụ đụng độ giữa nông dân và lực lượng an ninh.
Cho dù các công ty Hàn Quốc có thể tự sản xuất được các vật liệu chip, nhưng các khó khăn trong việc thương mại hóa khiến họ khó có thể bắt kịp đối thủ Nhật Bản.
Huawei Mate X, Galaxy Fold hay Moto RAZR mới sở hữu màn hình có thể gập được, chỉ khác về kích cỡ.
Đại sứ quán Trung Quốc từ chối cấp visa cho Andrew Hastie và James Paterson cho đến khi họ ngừng chỉ trích Bắc Kinh.
Trong tiếng Anh, từ “falling asleep” nghĩa là “rơi/chìm vào giấc ngủ” là một phép so sánh ẩn dụ rất chính xác, nó cho thấy việc thay đổi trạng thái từ thức sang ngủ là thứ con người hầu như không thể kiểm soát được.
Khoảng giữa tháng 11/2019, sau 6 năm sử dụng thiếu hiệu quả, tiêu tốn nhiều triệu USD, Boeing đã loại bỏ hệ thống robot lắp ráp tự động phần thân của dòng 777/777X. Hãng sẽ giao phần việc của robot trở lại tay của các kỹ sư và thợ máy.
Khoảng giữa tháng 11/2019, một tài liệu của Microsoft đã tiết lộ kế hoạch của công ty nhằm chấm dứt sự hiện diện của ứng dụng Cortana trên iOS và Android vào tháng 01/2020
Khoảng đầu tháng 11/2019, một báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện 17 trường hợp giảng viên đại học khai khống tác giả nghiên cứu mà họ đồng đứng tên.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil cho biết đã khước từ đề nghị đàm phán mang tính "xoa dịu" của Mỹ vào tháng 12/2019.
Nike quyết định gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi trang web của Amazon.
theo tòa án quận phía Nam California, những người Trung Quốc mang iPhone giả vào Mỹ rồi đánh lừa Apple sửa chữa chúng, trả lại để bán kiếm lời đang khiến Apple phải chịu thiệt hại khoảng 6 triệu USD
Khoảng đầu tháng 11/2019, chính quyền đặc khu Hong Kong được cho là sẽ sớm ban bố lệnh giới nghiêm vào cuối tuần.
Amazon đã chính thức đệ đơn phản đối việc Microsoft giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp.
Trong khung cảnh vũ trụ có khí phát sáng và những đám mây bụi đen dọc theo các ngôi sao trẻ của NGC 3572.