Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giới Thiệu Vắn Tắt Về Eb-5

26/04/201200:00:00(Xem: 4913)
Attorney: Dominique N. Thieu
Firm: Thieu Virtual Law Group
17150 Newhope Street, Suite 213
Fountain Valley, CA 92708
Education: UCLA - B.S. Biochemistry;
Western State College of Law - JD
Areas of Law: Business/Civil/Trademark Litigation;
Business (EB-5 & H1B) Immigration
Website: www.thieulaw.com
Email: dnt@thieulaw.com
Phone: 714.435.9500

Giới Thiệu Vắn Tắt Về Eb-5

Chương Trình Cấp Visa (Green Card) Di Dân Diện Đầu Tư

Dominique N. Thieu, Esq.

(Thieu Virtual Law Group, Fountain Valley, CA)

Quốc hội tạo ra chương trình Di Dân Diện Đầu Tư EB-5, cũng được biết đến như là “Visa EB-5”, dựa trên đạo luật Di Trú năm 1990, nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ, tạo thêm 10 công việc làm toàn phần cho người lao động Mỹ. Có hai chương trình EB-5: 1) Đầu tư một triệu Đô để trực tiếp tạo ra 10 việc làm toàn thời gian vào một khu vực đô thị, hoặc đầu tư 500 ngàn Đô vào trong những vùng tuyển dụng trọng điểm (những vùng nông thôn, hay vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao); 2) Gián tiếp tạo ra 10 việc làm toàn thời gian bằng cách đầu tư 500 ngàn Đô vào những trung tâm vùng (Regional Center) trong các Chương Trình Thí Điểm (Pilot Program).

Sở Nhập Cư & Quốc Tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp 10,000 visa cho diện nhập cư này hằng năm, trong đó có 3,000 visa dành cho những nhà đầu tư di dân tham gia vào chương trình Thí Điểm “Pilot Program” nhắm vào những khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao.

Tham gia vào chương trình di dân diện đầu tư EB-5 sẽ được phép trở thành thường trú nhân hầu như tức thì (Green Card). Một cá nhân di dân diện đầu tư cùng gia đình (vợ, chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) sẽ nhận thẻ xanh tạm thời hay có điều kiện, có giá trị trong vòng 2 năm. Luật pháp đòi hỏi việc đầu tư phải duy trì trong tối thiểu là 02 năm. USCIS không muốn những nhà đầu tư di dân rút tiền đầu tư ra tức thì sau khi đã nhận được qui chế thường trú nhân.

USCIS đòi hỏi những nhà đầu tư di dân phải chứng minh vốn đầu tư của mình có được một cách hợp pháp qua kinh doanh, tiền lương, đầu tư, bán tài sản, thừa kế, quà biếu, vay nợ hoặc những phương tiện hợp pháp khác. USCIS định nghĩa vốn đầu tư là: tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, những tài sản hữu hình khác, những tài sản tương đương tiền mặt, công nợ được bảo đảm bởi tài sản doanh nghiệp nước ngoài, miễn là những doanh nghiệp này đáng tin cậy, và những tài sản của doanh nghiệp thương mại mới không được sử dụng để thế chấp công nợ.

Theo chương trình đầu tư trực tiếp truyền thống, nhà đầu tư di dân phải đầu tư 1 triệu hay 500 ngàn Đô La vào những vùng tuyển dụng trọng điểm (targeted employment area); và nhà đầu tư di dân phải tự điều hành doanh nghiệp của mình.

Theo chương trình “Pilot Program”, nhà đầu tư di dân phải đầu tư 500 ngàn Đô La vào những trung tâm vùng qui định, và chỉ đầu tư thụ động mà không điều hành.

USCIS định nghĩa một “trung tâm vùng” là: bất kỳ đơn vị kinh tế, tư nhân hay công cộng, tham gia vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện sản xuất của vùng, tạo công ăn việc làm, tăng cường vốn đầu tư quốc dân. Nói đơn giản, một “trung tâm vùng” là một đơn vị kinh doanh được qui định bởi USCIS để được phép nhận vốn đầu tư từ những nhà đầu tư di dân. Để có danh sách mới nhất của những trung tâm vùng EB-5, xin vào trang web: www.uscis.gov/eb-5centers .

USCIS định nghĩa những “vùng tuyển dụng trọng điểm” là những khu vực vào thời điểm đầu tư là vùng nông thôn, hoặc những vùng đang có tỉ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% tỉ lệ thất nghiệp trung bình của quốc gia.

Một “người làm thuê đủ tiêu chuẩn” là một công dân Mỹ, thường trú nhân hay một di dân được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Những người làm thuê không bao gồm chính nhà đầu tư di dân, vơ hoặc chồng, con cái của họ, hoặc bất cứ những cá nhân nước ngoài không thuộc diện di trú (thí dụ như những người mang visa H-1B), hoặc những người không được phép làm việc. Nhân viên toàn thời gian (full-time employment) là nhân viên phải làm tối thiểu 35 giờ lao động một tuần.

Như vậy, có 03 yêu cầu cơ bản cho một visa EB-5:

- Nhà đầu tư di dân phải tạo ra một doanh nghiệp hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện hữu, được thành lập hay tái cấu trúc sau ngày 29 Tháng 09 năm 1990;

- Nhà đầu tư di dân phải: (1) Đầu tư 1 triệu Đô La hay 500 ngàn Đô La khi đầu tư vào một “vùng tuyển dụng trọng điểm” để trực tiếp tạo ra 10 công việc toàn thời gian; hoặc (2) đầu tư 500 ngàn Đô vào những trung tâm vùng qui định (Regional Center) để gián tiếp tạo ra 10 công việc toàn thời gian; và

- Doanh nghiệp phải tạo ra được công việc toàn thời gian cho tối thiểu là 10 nhân viên trong vòng 02 năm.

Trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn của Thẻ Xanh Có Điều Kiện, nhà đầu tư di dân có thể nộp đơn để xin loại bỏ “tính có điều kiện” của thẻ xanh của mình, bằng cách chứng minh những công việc theo yêu cầu đã tạo ra. Khi đã được chứng nhận, nhà đầu tư di dân sẽ nhận được thẻ xanh thường trực. Sau đó, để đủ điều kiện vào quốc tịch hoặc trở thành công dân Mỹ, nhà đầu tư di dân cần phải là một thường trú nhân hợp pháp trong vòng 05 năm, phải có mặt ở Mỹ tối thiểu 30 tháng trong thời điểm 5 năm đó mới đủ điều kiện để làm đơn xin thi quốc tịch.

Để biết thêm chi tiết về chương trình Di Dân Diện Đầu Tư EB-5, xin vào trang web: www.uscis.gov

Giới thiệu về tác giả:

Ms. Dominique Thieu, Esq., có giấy phép hành nghề luật sư tại California. Chị có bằng B.S ngành Hóa Sinh ở UCLA, và tốt nghiệp ngành luật tại Western State College of Law. Ms. Thieu là Luật Sư Trưởng của Thieu Virtual Law Group tại thành phố Fountain Valley, CA. Chị hành nghề luật sư tố tụng (kinh doanh, dân sự, bản quyền) và di trú doanh nghiệp.

Cáo bạch: Bài báo này chỉ có mục đích cung cấp thông tin. Chuyên mục Luật Pháp không cung cấp những dịch vụ pháp lý, chuyên môn. Những thông tin trên đây không phải là những lời khuyên đủ tính chất pháp lý, hay là một dịch vụ chuyên môn. Luật sư và văn phòng luật sư có thể không cung cấp dịch vụ pháp lý bằng tiếng Việt cho quí vị. Xin vui lòng hỏi trước với mỗi luật sư hay văn phòng luật sư để biết là họ cung cấp dịch vụ pháp lý bằng một ngôn ngữ nào đó không phải là Anh Ngữ. 

Bài báo được viết bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt bởi Việt Báo Daily News. Mặc dù Việt Báo cố gắng dịch chính xác đến mức tối đa có thể, tuy nhiên không có bản dịch nào là tuyệt đối. Chúng tôi không bảo đảm sự chính xác của bản dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến độ chính xác của thông tin trong bản dịch, xin vui lòng tham khảo bản Anh Ngữ được xem như bản chính. Bất kỳ sự khác biệt nào tạo ra trong khi dịch thuật đều không bị một ràng buộc pháp lý nào, và không có hệ quả pháp lý phải tuân thủ. A Brief Overview:

EB-5 Immigrant Investor Visa (Green Card) Program

Dominique N. Thieu, Esq., THIEU VIRTUAL LAW GROUP, Fountain Valley, CA

Congress created the “EB-5 Immigrant Investor Program,” also known as the “EB-5 Visa,” under the Immigrant Act of 1990 to attract foreign capital to the U.S. and create 10 full-time jobs within two years for American workers.There are two EB-5 programs: (1) directly creating 10 full-time jobs by investing US$1.0M in an urban area or US$500K in a in a Targeted Employment Area (rural or high unemployment area); and (2) indirectly creating 10 full-time jobs by investing US$500K through the Regional Center Pilot Program (“Pilot Program”).

The United States Citizenship and Immigration Services (“USCIS”) makes 10,000 visas available in this category each year, 3,000 of which are reserved for immigrant investors who participate in a Pilot Program designed to target low employment areas.

Participation in the EB-5 Immigrant Investor Program allows almost immediate Legal Permanent Residence or “Green Card” status.An individual immigrant investor and his or her family (husband, wife and any unmarried children under the age of 21) will receive a temporary or Conditional Green Card valid for 2 years.The law requires the investment to remain for a minimum of 2 years. USCIS does not want the immigrant investor to immediately withdraw his or her investment after receiving permanent residency.

USCIS requires the immigrant investor to prove that the capital is obtained through lawful business, salary, investments, property sales, inheritance, gift, loan, or other lawful means.USCIS defines “capital” to mean: “cash, equipment, inventory, other tangible property, cash equivalents, and indebtedness secured by assets owned by the alien entrepreneur, provided that the alien entrepreneur is personally and primarily liable and that the assets of the new commercial enterprise upon which the petition is based are not used to secure any of the indebtedness.”

Under the traditional direct investment program, the immigrant investor must invest $1.0M or $500K in a targeted employment area; and the immigrant investor must actively manage the business.

Under the Pilot Program, the immigrant investor must invest $500K into a designated Regional Center; and the immigrant investor is a passive investor.

USCIS defines a “Regional Center” as: “any economic entity, public or private, which is involved with the promotion of economic growth, improved regional productivity, job creation and increased domestic capital investment.”In simpler terms, a Regional Center is a business entity designated by USCIS as eligible to receive capital from the immigrant investor.For an updated list of designated EB-5 Regional Centers, please visit: www.uscis.gov/eb-5centers.

USCIS defines a “targeted employment area” as: “an area that, at the time of investment, is a rural area or an area experiencing unemployment of at least 150 percent of the national average rate.”

A “qualified employee” is a U.S. citizen, permanent resident or other immigrant authorized to work in the United States. The employee cannot include the immigrant investor; his or her spouse, son(s), or daughter(s); or any foreign national in any nonimmigrant status (such as an H-1B visa holder) or who is not authorized to work.Full-time employment means employment for a minimum of 35 working hours per week.

Accordingly, there are three basic requirements for an EB-5 Visa:

  • the immigrant investor must establish a business or invest in an existing business that was created or restructured after November 29, 1990;
  • the immigrant investor must (1) invest $1M or $500K in a targeted employment area to directly create 10 full-time jobs, or (2) invest $500K in a designated Regional Center to indirectly create 10 full-time jobs; and
  • the business must create full-time employment for at least 10 U.S. workers within 2 years.

Within 90 days before the expiration of the Conditional Green Card, the immigrant investor may apply to remove the condition, among other things, by demonstrating that the requisite jobs have been created.Upon approval, the immigrant investor will obtain a permanent Green Card.Thereafter, to qualify for naturalization or become a U.S. citizen, the immigrant investor needs to become a Legal Permanent Resident for 5 years and be physically present in the U.S. for 30 months during the 5 years period prior to submitting the naturalization application.

For more information on the EB-5 Immigrant Investor Program, please visit:www.uscis.gov.

About the Author:

Ms. Dominique N. Thieu, Esq., is licensed to practice law in California.She earned her B.S., Biochemistry from UCLA and her law degree from Western State College of Law.Ms. Thieu is a Principal Attorney at THIEU VIRTUAL LAW GROUP, 17150 Newhope Street, Suite, 213, Fountain Valley, CA 92708, T 714.435.9500, F 714.274.7179, E dnt@thieulaw.com. Ms. Thieu practices litigation (business, civil and trademark) and business immigration.

Disclaimer:This article is for informational purposes only. This legal column does not provide legal or other professional services. The information here is not to be considered constituting legal advice or other professional services. The attorney and/or law firm may not be able to provide legal services in the Vietnamese language. Please check with each attorney and/or law firm to see if legal services can be provided in a language other than English. The article was written in English and translated into Vietnamese by the staff of Viet Bao Daily News. Though Viet Bao Daily News strives to achieve the highest possible accuracy; however, no translation is perfect. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the English version of the document which is the official version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.