Hôm nay,  
Việt Báo Online

Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại Tổng Cứu Trợ Miền Trung

15/11/199900:00:00(Xem: 4930)
Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại Tổng Cứu Trợ Miền Trung
LOS ANGELES (VietCatholic News) — Hiện nay nạn nhân nước lụt tại miền Trung đang được tiếp tế và tạm thời tránh được nạn đói. Tuy nhiên, còn nhiều nhiều vấn đề được đặt ra là: sự tiếp tế lâu dài để có thể có đủ thức ăn trong tương lai, về việc trùng tu cơ sở thờ tự, trường học, bệnh việc, và phục hồi lại những sinh hoạt bình thường là mối quan tâm của các vị lãnh đạo các tôn giáo và những người trách nhiệm.
Tuy nhiên nói một cách nào đó, chúng ta cũng thấy phấn khởi vì tấm lòng bác ái và tâm huyết của đồng bào hải ngoại, các tín đồ thuộc mọi tôn giáo, và cách riêng người Công giáo đã mau mắn cứu trợ để xoa dịu phần nào nội đau thương khốn khổ của đồng bào quê nhà.
Tại hải ngoại, chỉ trong mấy ngày qua hàng trăm ngàn Mỹ kim đã được thâu nhận từ Úc châu, Âu Châu, cho đến Hoa Kỳ.
Tại Roma, Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại đã tiếp xúc với Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Đức Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha Huỳnh Văn Nghi, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và một số các Đức Giám Mục Việt Nam để cùng cộng tác và phối trí trong công tác cứu trợ.
Ngoài ra, qua sự can thiệp của Đức Tổng Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Cơ Quan Bác Ái “Cor Unum” của Tòa Thánh đã quyết định gửi một số tiền cứu trợ.
Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, Đức Ông Đinh Đức Đạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết nói rằng Ngài rất vui mừng thấy đã có một số sáng kiến quyên góp cứu trợ và có khi còn thực hiện trong tình liên đới với các đoàn thể tôn giáo bạn và các giới đồng bào khác.
Đức Ông Đạo viết: “Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự đóng góp rộng rãi của tất cả Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại. Xin Quí Vị trách nhiệm trong các Cộng Đoàn, các Cơ Cấu Mục Vụ, các Cơ Quan Truyền Thông, tùy hoàn cảnh và phương tiện, cổ động sự đóng góp cứu trợ đồng bào chúng ta trong lúc khó khăn này và xin mọi người quảng đại đáp ứng lời kêu gọi và các sáng kiến tại mỗi địa phương. Sự trợ giúp rộng rãi trong tình bác ái kitô giáo của chúng ta, không những chỉ bù đắp những thiệt hại vật chất mà còn nói lên tâm tình liên đới an ủi đồng bào của chúng ta.”
Văn Phòng Phối Kết tại Roma cho biết rằng: “Số tiền quyên giúp có thể gửi thẳng về các Đức Cha các Giáo Phận liên hệ; hoặc gửi về Đức Cha Huỳnh Văn Nghi, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Chủ Tịch, “nhận và phân phát lại các tặng kim của các Giáo Phận trong nước và các ân nhân ngoài nước, giúp đồng bào lũ lụt” (thư của ĐC H.V. Nghi)”.
Tuy nhiên, nếu Vị nào hay tổ chức nào cần Văn Phòng Phối Kết giúp trao về Đức Cha Huỳnh Văn Nghi, số tiền đã quyên góp, xin gửi qua ngân hàng Tòa Thánh (ghi rõ “Cuu tro lut”) đầy đủ như sau:
Istituto per le Opere di Religione (IOR)
c/o CHASE MANHATTAN BANK
1 Chase Manhattan Plaza
10081 New York
IOR, n. 001-1-975000
in favor of
Uff. Coord. Apostolato per i Vietnamiti Diaspora
(Uff. C. Ap. V. Diaspora)
Account n. 31065001

Tại Âu Châu: Giáo xứ Việt nam tại Paris đã phát động chiến dịch quyên góp cứu trợ, dang diễn tiến tốt đẹp. Tại Đức cơ quan ngôn luận Dân Chúa Âu Châu đã kêu gọi việc cứu trợ. Bên Anh quốc, cũng đang bắt đầu chương trình cứu trợ khẩn cấp này.
Tại Úc châu, Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Úc phối hợp với Báo Dân Chúa Úc châu lãnh vai trò lạc quyên và cứu trợ qui mô rông lớn tại các Cộng Đoàn Công giáo VN bên Úc.
Riêng tại Hoa Kỳ đâu đâu cũng có những cuộc quyên cúng cứu trợ nhân nhân bão lụt Miền Trung. Từ Nam, Bắc California cho đến Houston, Texas, New Orleans, Washington DC., v.v..., tiền và hàng cứu trợ đang được chuẩn bị để chuyển về Việt Nam.
Riêng tại Giáo Phận Orange, California (Trung Tâm Công Giáo VN) dưới sự điều động của Đức Ông Nguyễn Đức Tiến và Ban Chấp Hành Công Đồng, số tiền thu được tại chỗ tính đến ngày 12/11/1999 đã lên tới $190,000 mỹ kim.
Khoảng 300 giáo dân đã đến Trung tâm Công giáo VN tại giáo phận Orange, Nam California, thủ đô tị nạn Việt Nam, để xếp vật phẩm cứu trợ vào thùng giấy đợi xe chở đi. Trung Tâm cho biết ước lượng có 1,000 lượt người thiện nguyện trong các ngày qua.
Số hàng cứu trợ đã nhận được cũng có: 3 thùng thuốc Tây, 5,000 thùng quần áo. Số phẩm vật sẽ xuống Cảng Long Beach sáng Thứ Hai để tới Cảng Đà Nẵng, và sẽ chia về Tòa Giám Mục Huế và Tòa Giám Mục Đà Nẵng.
Tại TGP Los Angeles, trên 10 Cộng Đoàn Việt Nam cũng đang phát động chiến dịch góp một bàn tay cứu trợ Miền Trung.
Tại New Orleans, chúng tôi đã tiếp xúc với Đức Ông Mai Thanh Lương và được Ngài cho biết hiện nay đã quyên góp được quãng $10,000 mỹ kim ngay tại nhà thờ của Ngài mà thôi, Đức Ông đang tiếp xúc và cổ động việc quyên góp tại các Công Đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Tại Houston Texas, một nhóm giáo dân và Hội Cố Đô Huế ngay trong những ngày đầu đã góp được $11,000 Mỹ kim và đã gửi về cho Đức TGM Huế và Ngài đã có thơ xác nhận là đã nhận được tiền.
Hệ thống VietCatholic Internet là cơ quan truyền thông đang tích cực phổ biến tin tức về Cứu Trợ và phối hiệp khắp năm châu với các Cộng Đoàn Công Giáo để tường trình về diễn tiến cũng như thành quả của cộng tác Cứu Trợ này. VietCatholic cũng đang là chiếc cầu nối giữa Việt Nam và Hải Ngoại trong công tác thông tin và công tác cứu trơ hải ngoại.
(Chú thích: Nếu các Cộng Đoàn Công Giáo hay tổ chức từ thiện nào muốn báo cáo tài chánh, thông tin, hoặc có những tin tức đặc biệt, hình ảnh liên quan tới việc Cứu Trợ Miền Trung trên mạng lưới điện toán VietCatholic toàn cầu, xin gửi e-mail về cho chúng tôi để tùy nghi sử dụng, email: info@vietcatholic.net )
Chương trình cứu trợ này chỉ mới được bắt đầu và sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sắp tới tại hải ngoại.
Ngoài các Cộng Đoàn Công giáo và tổ chức Công giáo khắp nơi, các tôn giáo bạn và các tổ chức khác cũng đang ráo riết phát động chiến dịch cứu trơ. Từ phố Little Saigon ở Quận Cam, qua San Jose, Seattle, Chicago, Hoa Thịnh Đốn cho đến Houston, New Orleanss, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội sinh viên, hội chuyên gia, và các đoàn thể chính trị đang hội họp và quyên góp tiền về miền Trung.
Tại Nam California, một công ty chuyên chở có tên là Touchdown Freight đang có chương trình gởi hàng cứu trợ miễn phí, bằng hàng không về Đà Nẵng và bằng đường thủy về Sài Gòn.
Tại Houston, hàng cứu trợ đang được chuẩn bị đưa lên tàu chuyển về Việt Nam.

ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ HẢI NGOẠI ĐÒI QUYỀN TRỰC TIẾP CỨU TRỢ
Trong các đoàn thể chính trị, tổ chức Đảng Nhân Dân Hành Động đặt trụ sở tại San Jose đang yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản trả lời về quyền cứu trợ của người hải ngoại dành cho đồng bào miền Trung.
Đảng Nhân Dân Hành Động đã quyên góp được 50,000 Mỹ kim và muốn trao tận tay đồng bào số tiền này.
Một toán bác sĩ của đảng cũng muốn được về Việt Nam để khám bệnh các nạn nhân.
Tại Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhân vật đối lập hàng đầu tại Việt Nam, cũng đã viết thư yêu cầu nhà cầm quyền cho phép các cơ quan tư nhân được cứu trợ người miền Trung. Lá thư chỉ trích nhà cầm quyền đã lạm dụng thiên tai để tuyên truyền cho đảng và dành độc quyền cứu trợ nạn nhân.
Trong khi đó, cùng với các cơ quan từ thiện quốc tế, như Miserior, Caritas, Secours Catholique của Công Giáo, chính phủ Nhật và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu chiến dịch tiếp tay cứu trợ.

14/11/2019(Xem: 438)
Khoảng đầu tháng 11/2019, Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
14/11/2019(Xem: 360)
VENICE - Thành phố du lịch nổi tiếng tại châu Âu chứng kiến nước ngập gần kỷ lục.
14/11/2019(Xem: 152)
SEOUL - Vào ngày 13/11 Ủy Ban nhà nước Bắc Hàn phát tuyên cáo phản đối cuộc tập trận Mỹ- Hàn đã dự liệu, và cảnh báo: Mỹ sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng nếu bỏ qua kỳ hạn đối thoại phi nguyên tử do lãnh tụ Kim đề ra.
14/11/2019(Xem: 260)
BEIJING - Trong lúc bạo động tiếp tục và leo thang tại đặc khu Hong Kong, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ ngoại giao Trung Cộng khuyến cáo Hoa Kỳ “thẩm định tình hình và lui lại trươc khi quá muộn”.
14/11/2019(Xem: 216)
RIO DE JANEIRO - Vào ngày 13/11, tại Brazil, sứ quán của chế độ Maduro bị dân Venezuela ủng hộ lãnh tụ đối luận Juan Guaido lập đại sứ mới cho Venezuela.
14/11/2019(Xem: 128)
BARCELONA - Vào ngày 13/11, hàng trăm người biểu tình ủng hộ phong trào ly khai của vùng Catalonia đã bị giải tán, sau nhiều giờ chiếm lĩnh 1 đoạn của xa lộ lớn.
14/11/2019(Xem: 125)
BEIRUT - Biểu tình chống chính quyền tranh giành bè phái nội bộ tiếp diễn tại thủ đô Lebanon.
14/11/2019(Xem: 121)
KABUL - Vào ngày 13/11, Ủy ban tuyển cử Afghanistan loan báo dời lại ngày công bố kêt quả kiểm phiếu bầu TT.
13/11/2019(Xem: 243)
Ngày 09 tháng 11 năm 1989 – nhân dân Đức hai miền đã phá sập bức tường Bá Linh. Một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng và một loạt cách mạng lật đổ chế độ CS độc tài các nước Đông Âu và Liên Xô.
13/11/2019(Xem: 189)
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
13/11/2019(Xem: 294)
MEXICO - TT Morales bị tố cáo gian lận bầu cử, bị quần chúng xuống đường biểu tình bao vây.
13/11/2019(Xem: 299)
KASTANIES, Hy Lạp - 1 công dân Mỹ tình nghi là ISIS bị trục xuất kẹt tại biên giới Hy Lạp. Người này bị đuổi khỏi nhà tù hôm Thứ Hai 11/11 theo chủ trương của chính quyền Erdogan đã loan báo. Cảnh sát Hy Lạp cho biết: anh ta bị từ chối khi định vượt qua biên giới tại thị trấn Kastanies.
13/11/2019(Xem: 254)
JERUSALEM - Phi cơ Israel không tập dải Gaza, gây thiệt mạng 1 cấp chỉ huy jihad của Palestine.
13/11/2019(Xem: 456)
IDLIB - Lực lượng Hoa Kỳ tại miền bắc Syria tăng cường khả năng chiến đấu trước các mối đe dọa mới.
13/11/2019(Xem: 490)
HONG KONG - 1 nhóm băng đảng nổi lên tại khu tài chính của đặc khu Hong Kong 1 ngày sau khi 2 người biểu tình bị đánh bị thương.
Tin công nghệ
Con sông gần biên giới Hàn - Triều chuyển màu đỏ sau khi máu từ xác lợn nhiễm dịch tả Châu Phi chảy vào đây theo nước mưa.
Khoảng đầu tháng 11/2019, cảnh sát Đan Mạch tái lập nhiều chốt kiểm soát tại các cửa khẩu với Thụy Điển để ngăn tội phạm xuyên biên giới.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Facebook giới thiệu dịch vụ Facebook Pay, có mặt đầu tiên tại Mỹ trên hai nền tảng Facebook và Messenger trước khi cập nhật cho Instagram và WhatsApp. Người dùng Facebook Pay sẽ thấy lịch sử thanh toán của tất cả ứng dụng tại một chỗ.
Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một cuộc tranh cãi nổ ra bên trong Nhà Trắng về cách để đánh bại cuộc điều tra luận tội Trump do đảng Dân chủ dẫn dắt.
Yongsan là vùng đất ở trung tâm Seoul, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc suốt gần 70 năm.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một nghiên cứu mới được công bố đã đưa ra kết luận rằng nhạc giao hưởng có thể tạo ra các ảnh hưởng tốt đến thai nhi trong bụng mẹ.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã 67 lần ném bom nguyên tử xuống quần đảo Marshall để thử nghiệm, và khi chán vũ khí hạt nhân, họ ném xuống đây vũ khí sinh học.
Ngoại trưởng Mexico cho rằng quân đội Bolivia đã đảo chính khi phá vỡ hiến pháp, gây áp lực buộc Tổng thống Morales từ chức.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo một báo cáo của Wall Street Journal, Google có một bộ phận bí mật tên là Project Nightingale, đang tiến hành thu thập dữ liệu sức khỏe cá nhân của hàng triệu người dùng tại Mỹ.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tàu ngầm USS Grayback của Mỹ bị đắm từ Thế chiến II được các nhà thám hiểm thuộc dự án Lost 52 tìm thấy ngoài khơi bờ biển Okinawa.
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.