Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Hoa Lục Đang Khai Tử Xhcn: Sửa Luật Hộ Khẩu, Cho Bầu Cử

16/02/200300:00:00(Xem: 3904)
Còn cân nhắc: Dự Liệu Có Thể Có Đa Đảng Vào Năm 2010-2015"
BEIJING (KL) – Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ chuyển biến thành một đảng quốc gia, nghĩa là bỏ hẳn lý thuyết cộng sản, và dự liệu sẽ chấp nhận các đảng phái dân chủ khác trong khoảng năm 2010 tới 2015.
Việc cải tổ chính trị thực sự cho thấy Trung quốc đang tiến hành cải tổ nhanh.
Những tháng gần đây, cấp lãnh đạo Cộng sản Trung quốc đã cho quảng bá những dự định mới cho nhìn thâý bước tiến mạnh mẽ cụ thể để tiến tới các việc cải tổ chính trị. Mục tiêu tối hậu của các dự định này là biến Cộng hòa Nhân dân Trung quyốc vốn gốc Cộng sản trở thành một quốc gia theo định hướng tư bản với nền kinh tế dựa trên căn bản của quyền tư hưũ.
Có nhiều dự định quan trọng hơn nữa :
Trong phiên họp khoáng đại của Quốc hội Nhân dân Trung quốc tháng tới, một đạo luật dân sự căn cứ vào quyền bảo vệ tư hữu sẽ được đưa ra.
Đạo luật này dựa vào sự nghiên cứu thâm sâu về các bộ dân luật hiện hữu tại Tây Âu, vào dịch thuật và tìm hiểu các cơ sở dân quyền của Tây phương, được gọi là Corpus juris lustiniani (Tập văn bản ghi lại các vụ án dân luật từ thời đế quốc La Mã cho tới nay). Đạo luật này sẽ hội nhập dân luật tập tục với luật thương mại, lấy luật của Ý làm cơ sở. Đạo luật này sẽ chung kết để bãi bỏ các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trước giờ đã biến tài sản tư nhân thành tài sản của nhà nước.
Trong các tuần qua, báo chí tại Trung quốc cũng đã có những bài của tòa báo và các bài bình luận binh vực về quyền làm giầu và bảo vệ quyền này, coi như là một sức mạnh đẩy cho kinh tế phát triển, theo như thuyết lý “Tam biểu” của Giang trạch đã mở ra nhiều nhất để chào mời và cho củng cố.
Thử nghiệm bằng những cuộc tuyển cử tại các cấp địa phuơng và trung ương sẽ tiếp tục cho mở rộng lý thuyết này ra. Cuộc tuyển cử này đã mở ra ở cấp xã cho một số tỉnh tại Trung quốc. Và tương lai các cuộc tuyển cử sẽ mở ra tại cấp huyện hoàn toàn tự do với sự quản lý của chính quyền trung ương để chặn đứng sự đả phá của chính quyền địa phương trong việc thu thập các thành quả.
Lần đầu tiên tại cấp trung ương, có 5 phần trăm ghế khuyết của Uỷ ban Trung ương trong kỳ Đại hội đảng thứ 16 đã được cho tuyển cử. Những nguời được đề cử phải do các người đại diện của đồng bào bầu lên. Các cuộc tuyển cử tại cấp địa phương và trung ương sẽ cho mở rộng và diễn ra trong những năm tới.
Chính quyền cấp tỉnh có thể bị xóa bỏ hay bỏ bớt đi. Hiện thời mỗi cấp thành phố có cả loạt bộ phận hành chánh, có số dư thừa ngồi không lãnh tiền (người của đảng, người của chính quyền, người của Quốc hội và v.v.). Trong những năm gần đây, có khuynh hướng cho ra cấp thị trấn để phát sinh loại kinh tế sản xuất hàng loạt để giảm đi các chi phí, đồng thời thiết kế cấp thị trấn như một xiao qu (tiểu khu sản xuất, thu dụng lao động địa phương) hay tiểu khu hành chánh lớn hơn. Sáng kiến này đưa tới quyền tự quản hơn nữa để đi theo hành chánh của nhà nước có quyền cao hơn. (Hình như nhà nước CSVN đã theo mô hình này để lập các đặc khu kinh tế.) Một cuộc cải cách toàn diện về phân chia các quyền hành chánh đã được viết thành sách và được đưa ra gần đây. Zhongquo Xingzheng Quhua Gaige Yanjiu là một bản nghiên cứu về phân chia quyền hành chánh, lý giải rõ ràng về quyền khả thi cho từng cấp hành chánh và việc hoàn lại đất đai cho các nông dân. Công trình nghiên cứu này là cơ sở mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong việc trưng ra các quyền cá nhân và quyền lợi của các nông dân về đất đai tại các vùng thôn quê mà làng xã hiện nay đang công khai quản lý theo lối tập thể làm chủ.
Chính quyền Bắc kinh nhấn mạnh tầm quan trọng về việc bảo vệ những lao động nhập cư và tình hình gia tăng sự lưu động cư trú tại thành thị bằng cách cải tổ hệ thống kiểm soát hộ khẩu đã lỗi thời trong việc đăng ký cư trú.
Năm 2001 nhà nước đã cho phép các nông dân được quyền cư trú thường xuyên tại các thành phố.
Trong tuần vừa qua, hiến pháp mới đã cấm quyền thu lệ phí bất thường và áp đặt việc bắt buộc phải trả tiền công cho các di trú lao động hiện nay, không đuợc quịt tiền lương của họ với lý do không có hộ khẩu.
Khắp Trung quốc, không trả luơng cho di trú lao động đúng ngày hay không trả đủ vẫn thường là thói quen. Thêm vào nữa là con cháu của các lao động nhập cư có quyền vào học tại các trường của thành phố. Trong 20 năm nay, có tới 70 tới 80 phần trăm dân Trung quốc có dự tính sống tại các thành thị, lần đầu tiên trong lịch sử của Trung quốc sẽ có gì khác hơn là một mảnh đất cho người nông dân để sinh sống.

Chính quyền Bắc kinh có một cái nhìn mới mẽ trong việc phân quyền hạn, rút theo kinh nghiệm của hệ thống hành chánh tại thành phố cảng Thẩm Quyến (Shenzhen) của tỉnh Quảng đông.
Các cơ quan quyền lực như hành chánh, tư pháp và lập pháp không còn phải tập trung lại để báo cáo với vị chủ tịch đại diện cho đảng nằm trong thành phố nữa, nhưng các cơ quan này phải làm báo cáo riêng để gửi lên cấp hành chánh có quyền cao hơn. Theo đường lối này, quyền lực của các cơ quan trong thành phố được cân đối và kiểm soát lẫn nhau.
Tại thành phố Shenzhen, những người được dân bầu lên cuối cùng phải báo cáo với chính quyền Bắc kinh. Nhưng nếu khuynh hướng tuyển cử được tổ hợp với sự phân chia quyền lực rõ ràng, chúng ta sẽ thực hiện được dân chủ.
Đây là một sự thay đổi vô cùng sâu sắc phát sinh ra từ cái khuôn mẫu cộng sản cũ kỹ, theo như nhà báo Michal Korzac đã gây chú ý trên báo China Morning Post trong số ra ngày 29/1 (bài Absorption of Party by State) “Các năm 1990s, chúng ta đã trông thấy một loại diễn tiến lạ - sự thấm nhuần ngấm ngầm và chậm rãi của đảng đi theo nhà nước (quốc gia).”
“Không có bất cứ lầm lẫn nào trong tiến trình này. Các viên chức không còn im lặng được nữa. Nguyệt san tháng giêng của báo Zhenming tại Hong Kong đã cho công bố bài diễn từ của Giang Trạch Dân như sau:
“Giữa tháng chạp năm 2002, Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc đã triệu tập cuộc họp về công tác khai triển tổ chức. Giang Trạch Dân tham dự như một đảng viên thứ thường và đã ra chỉ thị trong cuộc họp này cho toàn đảng về hướng khai triển của đảng Cộng sản Trung quốc trong giai đoạn này theo tình thế hiện nay của nhà nước.
“Họ Giang đã chỉ thấy rõ , vào dúng năm 2020, số đảng viên mà đảng trông mong là 80 triệu người công nhân lao động có và nông dân cũng có là nồng cốt của đảng sẽ được thay thế bằng giai tầng trung lưu đi theo xã hội chủ nghĩa có lõi chất của dân Trung quốc… Họ Giang nói tiếp công việc xây dựng của đảng và khai triển tổ chức cho năm 2010 hay 2015, chúng ta sẽ trở thành một đảng chính trị với nòng cốt gồm có các cán bộ của cơ quan nhà nước với người của các bộ trong chính quyền, quân đội, công an vũ trang, tất cả các cơ cấu của siêu cơ cấu, các đảng phái dân chủ cùng các hội đoàn công nghiệp và thương mại. Đây là một việc không có thể nào tránh được khi một đảng chính trị thăng tiến theo sự phát triển có tính xã hội. Việc này cũng sẽ chứng tỏ chúng ta là một đảng chính trị có sinh khí, đại diện rộng lớn cho xã hội và có khả năng trông xa, thấy rộng trong việc toàn cầu hóa của thế giới.
“Họ Giang tuyên bố tuơng lai của hệ thống chính trị cho dân Trung quốc là một việc cô đọng, súc tích không theo bản tuyên ngôn cộng sản… , họ Giang mô tả là làm thế nào nhà nước của một đảng tiến hóa thành đảng quốc gia.”
Korzec lý giải việc này là việc bỏ truyền thống Mác-xít đã dựa vào nhận thức thực tại, việc cải tổ chính trị là một việc cần thiết để hóa giải các vấn đề rắc rối trong nền kinh tế Trung quốc do đức tin cộng sản đã gây ra hiện nay. Công tác trong năm năm qua là phải tháo gỡ đi danh xưng nước xã hội chủ nghĩa. Công tác này đã đạt được sự thành công quan trọng như ít ra đã sa thải được 20 triệu công nhân trong xí nghiệp quốc doanh đã có cái tư tuởng làm việc theo khả năng, hưởng lợi theo nhu cầu và thực sự đẩy ra khỏi công tác tại các vùng thôn quê cả trên trăm triệu người. Nhà nước đã làm vẻ như cung cấp toàn bộ an toàn cho dân chúng như có việc làm từ lúc nằm nôi cho tới khi vào hòm, việc làm nổi tiếng tại Trung quốc như “Tô cơm bằng sắt”. Vấn để y tế, giáo dục và nhà ở đểu đã được tư nhân hóa.
Tất cả đã đạt được việc ổn cố đáng kể. Cái đã làm xâu xé các quốc gia trên thế giới đã được vận dụng tại Trung quốc tuơng đối có ít sự chống đối trong xã hội. Ngày nay việc tháo gỡ của Trung quốc là phải tiếp nối việc xây dựng một quốc gia mới không bước vào giai đoạn quá độ, man rợ như ngày xưa đã làm theo chủ thuyết cộng sản. Thiên nhiên tiến hóa theo cái trật tự riêng của nó, con người xen vào chỉ làm đảo lộn trật tự này và gây vạ oan ức cho con người.
Nhưng những việc cần thiềt là cho lùi lại một bước và nhìn kỹ xem có những cái khiếm khuyết nào hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.
Từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (Conference of the Parties, COP27) sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị này được Antonio Gunterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc khai mạc và có khoảng đại diện của 200 quốc gia và hàng chục nghìn người tham dự...
✱ Tân Hoa Xã, TQ: Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm ra cách thức phù hợp nhằm hòa hợp với nhau - chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. ✱ Al Jazeera, Qatar: Chính quyền Biden cho biết Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ “với mục đích định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó” ✱ Kyodo News, Jp: Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận một số chip cao cấp được Bắc Kinh sử dụng để sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến. ✱ Global Times, CN: Cuộc chiến chip ngày càng leo thang của Mỹ chống lại Trung Quốc đã tạo ra sự bất ổn to lớn cho ngành công nghiệp chip thế giới và đặt các nhà sản xuất chip hàng đầu vào tình thế cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. ✱ Asia Nikkei, Jp: Những hạn chế sẽ khiến Bắc Kinh khó khăn hơn nhiều trong việc mua hoặc chế tạo chất bán dẫn tiên tiến cho một quân đội...
✱ Declassified Uk.: Các hồ sơ giải mật cho thấy, Vương quốc Anh đã dự đoán về một "cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa Nga và Ukraine" từ năm 1992. ✱ The Grayzone: Bài thuyết trình vào tháng 4 năm 2022 dành cho các sĩ quan tình báo cao cấp của Anh, vạch ra một kế hoạch phức tạp để làm nổ tung Cầu Kerch ở Crimea. ✱ TASS Ru.: Các nhân viên thuộc các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh trực tiếp tham gia vào các hoạt động bí mật với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đào tạo nhân viên để thực hiện công tác ✱ Yahoo News: CIA đã bí mật đào tạo các lực lượng Ukraine tại vùng tiền tuyến phía đông của Ukraine - CIA huấn luyện các đối tác Ukraine về các kỹ thuật bắn tỉa, cách vận hành tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị khác...
Trước khi ngưng đọc vì cho rằng chúng ta đã nói rất nhiều về những điều tương tự trong nhiều tháng qua, xin hãy để tôi nói rõ: Tôi không nói về Nga. Không, đây là một vấn đề lớn hơn. Nó mang tên Trung Quốc...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.