Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ Lập Phái Đoàn Tôn Giáo, Bs Đi Vn Thăm Ht Huyền Quang

26/11/199900:00:00(Xem: 5211)
Mỹ Ép CSVN Cho Tự Do Tôn Giáo, Hoàn Trả Tài Sản Các Giáo Hội, Bù Lại Sẽ Được Xóa Nhiều Món Nợ, Cho Học Bổng…

WASHINGTON (VB) — Trong vòng 2 năm tới, các cơ quan Hoa Kỳ sẽ thực hiện 11 bản báo cáo nhân quyền về Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ thúc ép Hà Nội cho các giáo hội độc lập được quyền tự do sinh hoạt tôn giáo, và phải hoàn trả các tài sản đã tịch thu của các giáo hội này từ sau 1975. Đó là phân tích của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng về Đạo Luật HR 3194 vừa được Quốc Hội Mỹ thông qua.
Bù lại, Hà Nội sẽ được Hoa Kỳ xóa nợ nếu chịu nới mở nhân quyền, cải tổ hành chánh... cũng theo đạo luật mới này. Đặc biệt, Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ một phái đoàn tôn giáo và bác sĩ tới thăm viếng Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang, và Bộ Ngoại Giao Mỹ có bổn phận phải thực hiện và theo dõi các điều nói trên. Dưới đây là nguyên văn bản phân tích của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng.

Những Điều Khoản Nhân Quyền Trong Đạo Luật HR 3194
Đạo luật Ngân Sách Tổng Hợp (HR 3194) vừa được Hạ Viện thông qua ngày 19 tháng 11 và Thượng Viện ngày 20 tháng 11. Vì được thông qua với đa số trên 2/3, thì dù Tổng Thống có ký hay không đạo luật vẫn sẽ tự động được ban hành.
Đạo luật này tổng hợp 10 đạo luật riêng rẽ liên quan đến 7 bộ trong chính quyền, với ngân sách tổng cộng là 390 tỉ Mỹ kim. Đây là một đạo luật khổng lồ, dầy hai ngàn trang. Ngoài một số điều khoản liên quan đến các hồ sơ HO, rải rác trong số hai ngàn trang đó còn có một số điều khoản nhân quyền liên quan đến Việt Nam đã được gài vào, một phần do sự âm thầm vận động của một vài tổ chức trong cộng đồng Việt.
Sau đây là phần tóm tắt về những điều khoản này. (Đạo luật tổng hợp bao gồm mười đạo luật riêng rẽ được đánh số theo bộ phận (division). Bộ Phận G là bộ phận liên quan đến Đạo Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Bộ Ngoại Giao.)


CẢI THIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HOÁ VÀ GIÁO DỤC
Điều khoản 402 Phần G ấn định rằng đối với các quốc gia thiếu nhân quyền và dân chủ, Bộ Ngoại Giao phải tạo phương tiện cho các thành phần lãnh đạo dân chủ và nhân quyền hoặc những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền tham gia các chương trình trao đổi với Hoa Kỳ, gồm học bổng Fulbright và những chương trình tương tự. Các tổ chức nhận tài khoản để thực hiện chương trình trao đổi phải được tuyển chọn theo tiêu chuẩn là có khả năng đưa được những thành phần kể trên sang Hoa Kỳ hay không và phải chứng minh là không bị chi phối bởi chính quyền sở tại. Điều khoản này do DB Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) đưa vào để nới rộng một điều luật ban hành năm 1995. Điều luật nguyên thuỷ này không đặt điều kiện đối với các tổ chức lãnh ngân khoản để thực hiện chương trình trao đổi. Năm 1998, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã đưa cho Dân Biểu Smith danh sách của một số trường hợp xứng đáng nhưng đã bị nhà nước Việt Nam chặn không cho tham gia các chương trình trao đổi của Hoa Kỳ. Cơ Quan Thông Tin Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chương trình trao đổi, đã hoàn toàn làm ngơ về tình trạng này.
Với điều luật nới rộng, Cơ Quan Thông Tin Hoa Kỳ sẽ khó làm ngơ vì nay đã có luật, làm ngơ là cố tình vi phạm điều luật này.


CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT CHO VIỆT NAM
Điều khoản 104 Phần G ấn định 4 triệu Mỹ kim mỗi năm, cho hai năm 2000 và 2001, để cấp học bổng cho sinh viên và học giả Việt Nam sang Hoa Kỳ tu nghiệp. (Trong hai năm 1998 và 1999, số tiền là 3 triệu Mỹ kim mỗi năm.) Trên nguyên tắc các học bổng này phải được cấp cho những thành phần xứng đáng với mục đích khi về nước sẽ góp phần xây dựng một xã hội tự do và cởi mở.
Tuy nhiên trong thực tế thì phần lớn chỉ có thành phần con ông cháu cha hay thành phần có tiền chaỵ chọt thì mới có điều kiện tham gia. Trong ngôn ngữ quản lý (managers’ language) đi kèm với đạo luật, Quốc Hội yêu cầu Bộ Ngoại Giao bảo đảm là mọi thành phần xứng đáng phải có cơ hội tham gia và phải tuân hành theo điều khoản 402 kể trên, nghĩa là phải tạo phương tiện cho các thành phần yêu chuộng tự do và dân chủ tham gia chương trình Fulbright thay vì chỉ có cán bộ nhà nước, con cháu của họ, và những kẻ có tiền chạy chọt là được tham gia mà thôi. Ngôn ngữ cho biết là một số uỷ ban trong Quốc Hội sẽ theo rõi vấn đề thực thi điều khoản này của Bộ Ngoại Giao.
Ngôn ngữ quản lý không phải là luật nhưng có giá trị của một chỉ thị từ các vị dân cử chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận ngân sách quốc gia. Hành pháp luôn luôn tuân hành theo các chỉ thị này trừ khi có những lý do đặc biệt.


BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
Điều khoản 209 Phần G ấn định là Bộ Ngoại Giao trong năm 2000 và 2001 cứ mỗi 6 tháng phải báo cáo cho Quốc Hội về việc tìm người Mỹ mất tích và về các vấn đề nhân quyền sau đây: Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị và tôn giáo, Việt Nam hoàn toàn hợp tác trong việc để các cá nhân trong danh sách của Hoa Kỳ tham gia chương trình HO và ROVR, và Việt Nam phải có những biện pháp mạnh mẽ để diệt trừ nạn tham nhũng trong vấn đề xuất cảnh. Ngoài ra Bộ Ngoại Giao phải báo cáo về những cố gắng từ phía Hoa Kỳ nhằm giải quyết các hồ sơ HO, ROVR và U11.
Những báo cáo này sẽ được dùng bởi Quốc Hội trong việc cứu xét việc gia hạn hay không gia hạn đặc miễn điều kiện Jackson-Vanik cho Việt Nam.


BÁO CÁO VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Ngôn ngữ quản lý đi kèm với đạo luật đòi hỏi Bộ Ngoại Giao nội trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành đạo luật, phải báo cáo với các Uỷ Ban Ngân Sách của Hạ Viện và của Thượng Viện về sự hợp tác của Việt Nam trong việc để cho các giáo hội độc lập tự do hoạt động, trong việc hoàn trả các tài sản bị tịch thu từ năm 1975 lại cho các giáo hội độc lập, trong việc để một phái đoàn tôn giáo và bác sĩ từ Hoa Kỳ thăm viếng Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, và trong việc để các người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam tham gia các chương trình trao đổi với Hoa Kỳ.
Ngôn ngữ này được Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia) đưa vào trong ngôn ngữ quản lý của đạo luật thể theo lời yêu cầu của Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam. Mùa hè vừa qua một phái đoàn của UBTDTG/VN đã tiếp xúc trực tiếp với DB Wolf để trình bày về tình cảnh hiện nay của các giáo hội ở trong nước. DB Wolf là tác giả của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được ban hành năm ngoái.


Điểm cuối cùng trong ngôn ngữ kể trên đòi hỏi Bộ Ngoại Giao không những phải bảo đảm rằng những thành phần yêu chuộng tự do và dân chủ ở Việt Nam được mời tham gia các chương trình trao đổi với Hoa Kỳ, mà còn phải báo cáo về những gì Bộ Ngoại Giao đã làm và sự hợp tác hay thiếu hợp tác của phía Việt Nam.


CẢI TỔ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN
Điều Khoản 253 trong đạo luật HR 3194 ấn định là Bộ Ngoại Giao không được tuyển dụng những người liên quan đến chế độ đàn áp để làm việc trong các chương trình tị nạn của Hoa Kỳ, dù chỉ là thông dịch cho những người xin tị nạn. Điều khoản này là kết quả của cuộc vận động cho các hồ sơ HO bị từ chối một cách oan uổng. Trước đây rất nhiều người xin tị nạn đã không dám khai báo gì tại bàn phỏng vấn vì có sự hiện diện của thông dịch viên do Bộ Nội Vụ Việt Nam cung cấp. Kết quả là họ bị bác đơn tị nạn một cách oan ức.
Đầu năm nay, khi văn phòng ODP chuyển từ Bangkok về Sàigòn thì vị trưởng văn phòng đã tuyển dụng ngay bốn cựu thông dịch viên của Bộ Nội Vụ, không những chỉ để thông dịch, mà còn để xử lý hồ sơ. Trước tình trạng ngày càng tệ hại này, một số hội đoàn Hoa Kỳ và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã báo động với Quốc Hội. Sau nhiều cuộc thương thảo, Bộ Ngoại Giao cuối cùng đồng ý tuyển dụng nhân viên người Việt từ hải ngoại, như đã trình bày trong bài giải thích về điều khoản liên quan đến các hồ sơ HO (xin xem bài Cuộc Vận Động Cho HO Đã Thành Công Phần Lớn, ngày 20 tháng 11, 1999).
Điều Khoản 253 áp dụng nguyên tắc này cho tất cả chương trình tị nạn của Hoa Kỳ trên thế giới, không riêng gì đối với người Việt. Xem như thế thì kinh nghiệm đau thương của những trường hợp HO bị đánh rớt một cách oan uổng đã là một bài học góp phần cải thiện chương trình tị nạn nói chung của chính phủ Hoa Kỳ trên toàn thế giới.


ĐIỀU KHOẢN XOÁ NỢ CHO CÁC NƯỚC CỰC NGHÈO
Gần đây, Tổng Thống Clinton ráo riết vận động cho việc xoá nợ cho những nước cực nghèo, trong đó có Việt Nam. Trong chương trình xoá nợ này, các quốc gia chủ nợ sẽ xí xoá tất cả các khoản nợ tích luỹ từ trước đến giờ. Điều khoản 501 thuộc phần Các Khoản Ngân Sách Phụ Trội ấn định điều kiện xoá nợ nhằm ngăn ngừa tình trạng sau vài năm thì quốc gia được xoá nợ lại rơi vào nợ nần như cũ vì nền kinh tế thiếu hữu hiệu hay vì nạn tham nhũng quá trầm trọng. Sau đây là số điều kiện liên quan đến vấn đề tự do dân chủ.
1. Các quốc gia có ngân sách quốc phòng quá cao so với tổng sản lượng quốc gia sẽ không được xoá nợ. 2. Các quốc gia vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng không được xoá nợ. 3. Các quốc gia muốn được xoá nợ thì phải chấp nhận cải tổ kinh tế và xã hội để bảo đảm sự trong suốt trong chính quyền, trong vấn đề làm chính sách, và trong tiến trình lập ngân sách quốc gia; phải khuyến khích sự tham gia của dân chúng và các tổ chức ngoài chính phủ vào việc quyết định chính sách kinh tế; phải có một kế hoạch bài trừ nạn nghèo đói và bảo vệ môi sinh; phải phát triển và củng cố khu vực tư doanh; phải mở rộng kinh tế thị trường; và phải có chương trình cụ thể để chống nạn tham nhũng.
Nếu không có những điều kiện này thì việc xoá nợ nhiều khi sẽ phản tác dụng: vì đỡ nợ nần, các chính quyền sẽ không cảm thấy áp lực phải cải tổ định chế hành chánh, kinh tế, và xã hội, như là tình trạng ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây.


LÀM SAO ĐỂ KHAI THÁC CÁC ĐIỀU KHOẢN LUẬT
Những điều khoản kể trên đặt định một căn bản pháp lý và tạo nhiều cơ hội để cộng đồng người Việt ở hải ngoại thúc đẩy cho nhanh hơn tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam. Nhưng nếu muốn khai thác các cơ hội này thì các tổ chức, đoàn thể, nhóm, cá nhân quan tâm đến vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cần phân công nhau để thực hiện hai nhóm công việc sau đây.

1. Đóng góp cho những bản báo cáo về tình trạng nhân quyền
Trong vòng 24 tháng tới đây, sẽ có ít nhất 11 bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam: 2 bản báo cáo nhân quyền tổng quát của Bộ Ngoại Giao (tháng 2 năm 2000 và tháng 2 năm 2001), 2 bản báo cáo về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới của Bộ Ngoại Giao (tháng 9 năm 2000 và tháng 9 năm 2001), 2 bản báo cáo về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới của Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (tháng 5 năm 2000 và tháng 5 năm 2001), 4 bản báo cáo của Bộ Ngoại Giao riêng về tình trạng nhân quyền và tham nhũng ở Việt Nam (tháng 2 và tháng 8 năm 2000 và năm 2001), và một bản báo cáo riêng về tình trạng các giáo hội độc lập ở Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm 2000. Đó là chưa kể những đòi hỏi báo cáo có thể sẽ nằm trong các điều khoản sẽ tiếp tục được gài vào những đạo luật trong năm 2000.
Số lượng báo cáo dồn dập này sẽ là những ánh đèn pha chiếu rọi vào tình trạng vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, và tham nhũng trầm trọng ở Việt Nam, với điều kiện chúng ta phải có đầy đủ dữ kiện để cung cấp cho các cơ quan thực hiện các bản báo cáo. Công việc thu thập tài liệu vừa là nhiệm vụ vừa là thử thách đối với những ai thực sự quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

2. Giám sát việc tuân hành các điều kiện luật định
Ban hành luật là một chuyện. Thi hành luật lại là một chuyện khác. Trong quá khứ chúng ta đã thấy toà đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam và cả Bộ Ngoại Giao nhiều lần tìm cách bao che cho Hà Nội vì họ muốn nhanh chóng tiến đến thương ước với Việt Nam. Chẳng hạn, Việt Nam đã vi phạm rất nhiều điều kiện luật định để được hưởng ưu đãi về chương trình OPIC (Chương trình Công Ty Tư Nhân Đầu Tư Hải Ngoại), hay chương trình của Ex-Im Bank (Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng), hay việc bãi miễn điều kiện Jackson-Vanik.
Nhiệm vụ của chúng ta là theo rõi việc chính quyền Hoa Kỳ tuân hành những điều kiện luật định này. Chẳng hạn, chúng ta cần áp lực, qua những số liệu cụ thể và chính xác, để chính phủ Hoa Kỳ phải đòi hỏi Việt Nam giảm chi phí quốc phòng, trả tự do cho tất cả các tù chính trị và tôn giáo kể cả những người đang bị quản chế tại gia, và phải thực sự cải tổ hành chánh, kinh tế, xã hội nhằm thiết lập một thể chế trong suốt trong chính quyền như là điều kiện tiên quyết để đánh tham nhũng và phát triển quốc gia trước khi cho họ xoá nợ.

Nguyễn Đình Thắng,
Ngày 24 tháng 11, 1999

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự nhấn mạnh rằng những ngày sắp tới có khả năng mang tính quyết định đối với quá trình lây nhiễm coronavirus của ông.
Lực lượng Ba Lan bắt giữ một người Đức mà nhà chức trách xếp vào loại "phần tử cực đoan nguy hiểm". Người này được cho là có quan hệ với những kẻ cực đoan cánh hữu ở Đức. Các nhà điều tra tịch thu chất nổ, ngòi nổ và đạn dược trong lúc hoạt động.
Giải thưởng, có tên gọi chính thức là Giải thưởng 'Right Livelihood Award', năm nay được trao cho luật sư nhân quyền Nasrin Sotudeh, người đang bị giam giữ ở Iran cũng như nhà hoạt động dân chủ Belarus, Ales Beljazki (Bjaljazki) và trung tâm nhân quyền Wesna mà ông thành lập.
Trung Quốc bắt đầu 5 cuộc tập trận cùng lúc dọc theo các vùng khác nhau của bờ biển hôm Thứ Hai, 28 tháng 9 năm 2020, là lần thứ hai trong 2 tháng mà họ có nhiều cuộc tập trận đồng thời như thế chống lại bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang gia tăng, theo bản tin của Reuters cho biết hôm Thứ Hai.
Một vụ thảm sát tập thể tại một quán bar Mexico đã làm 11 người chết hôm Chủ Nhật, 27 tháng 9 năm 2020, theo Reuters cho biết.
Tại quê hương Belarus, Svetlana Alexijewitsch phản đối nguyên thủ quốc gia Lukashenko. Nhưng người đoạt giải Nobel văn học vì lo ngại cho sự an toàn của bà ấy do tình hình bất ổn, bà ta quyết định rời khỏi đất nước. Bây giờ, người đàn bà 72 tuổi đang ở Berlin.
Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Bảy, 26 tháng 9 năm 2020, đã ca ngợi người sống sót duy nhất của vụ máy bay quân sự rớt làm chết 26 người, sau khi một thiếu sinh quân khác vừa qua đời và 3 thi thể khác được phát hiện.
Nhà hoạt động Hong Kong nổi tiếng Joshua Wong đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm. Điều đó đến từ một tin nhắn trên tài khoản Twitter của anh ấy.
Dù lâu nay lập trường đối với TQ và Biển Đông thường thay đổi, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 năm 2020 đã “bảo vệ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế về Biển Đông,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.
Donald Trump đã ca ngợi sự đối phó của chính phủ ông đối với đại dịch vi khuẩn corona và đổ lỗi Trung Quốc cho “dịch bệnh” mà quốc gia này “đã tung ra thế giới” trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York mà đã nhanh chóng bị các nhà phê bình chê bai như là “bài diễn văn vận động tranh cử trên mạng,” theo báo The Independent tường thuật hôm 22 tháng 9 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.