Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

10 Học Khu Giàu Nhất Hoa Kỳ: Tập Trung ở N.Y., Conn., Ore.; 10 Học Khu Nghèo Nhất Tập Trung ở Kentucky, Mississippi, Texas

11/06/201200:00:00(Xem: 8531)
Lương trung bình của dân Mỹ dị biệt nhau tùy theo tiểu bang, quận hạt, thành phố và mã số bưu điện zip code. Do vậy, sống dưới cac1 luật khác nhau, và với mức thuế dân nộp khác nhau, sẽ cấu thành các cơ cấu chính quyền có dịch vụ khác nhau, ảnh hưởng từ giáo dục cho tới y tế, từ phầm chất đời sống cho tới an ninh.

Bản phân tích 24/7 Wall St. khảo sát về thống kê từ năm 2006 tới năm 2010 đối với hơn 10,000 học khu Hoa Kỳ cho thấy mức độ thịnh vượng của cư dân ảnh hưởng lớn tới nền giáo dục ở nhiều mức độ.

Những cư dân trong các học khu nhà giàu có một số trường học xuất sắc nhất Hoa Kỳ về tỷ lệ tốt nghiệp, điểm thi và thành công về học vấn - nơi đó trẻ em nhiều phần sẽ tốt nghiệp đaị học hơn là các em trong những xóm nghèo.

Gần như tất cả các học khu thịnh vượng nhất lại có khoảng cách gần với một trong những thành phố giaù nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó những học khu nghèo nhất là nằm trong các cộng đồng nông thôn rải rác, từ Ohio và Kentucky tới Texas và Mississippi.

Khi xét tới mức lương trung bình, các gia đình trong các học khu giàu nhất đều là nhà giàu.

Trong 10 học khu giàu nhất Hoa Kỳ, lương trung bình hộ dân là từ $175,766/năm tới $238,000/năm. Trong khi đó, lương trung bình mỗi hộ dân cư Hoa Kỳ từ năm 2006 tới 2010 là $51,914/năm.

Trong 10 học khu giàu nhất, có từ 48% tới 64% có lương $200,000/năm. Trong khi đó, chỉ 5.4% hộ dân Hoa Kỳ có mức lương đó.

Lương trung bình hộ dân ở các học khu nghèo nhất lại thấp: từ $16,607/năm tới $18,980/năm, thua xa mức lương $22,314, đây là ngưỡng nghèo do liên bang định ra với lương một hộ dân có 4 người.

Như tại học khu San Perlita Independent School District ở Texas, 30% cư dân có lương thấp hơn

$10,000/năm.

Và do vậy, chi phí học khu đối với mỗi em học sinh cũng dị biệt nhau.

Như học khu công lập Darien, Conn., xài $15,433/năm cho mỗi học sinh, cao hơn 50% trung bình toàn quốc là $10,591.

Học khu công lập Edgemont, N.Y., xài hơn $25,000/học sinh/năm.

Trong khi đó học khu Barbourville, Ky., xài chưa tới 1/3 số lượng trên.

Sau đây là 10 học khu giàu nhất Mỹ, theo thứ tự nghịch.

10) Darien School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $175,766
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 52.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.4%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,047
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 86%

9) Bronxville Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $178,465
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,980
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

8) New Canaan School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $179,338
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 54.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.7%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,915
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 87%

7) Edgemont Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,042
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 50.2%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 2.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $21,825
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 81%

6) Byram Hills Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,850
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 47.9%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,727
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

5) Briarcliff Manor Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $183,148
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 3.3%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,938
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 82%

4) Chappaqua Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $198,382
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.7%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,705
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

3) Riverdale School District, Ore.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $199,167
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.8%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.9%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $16,807
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 76%

2) Weston School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $209,630
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $20,718
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 90%

1) Scarsdale Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $238,000
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 64.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $26,742
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

Và sau đây là 10 học khu nghèo nhất Hoa Kỳ, ghi theo thứ tự nghịch.

10) Centennial School District R-1, Colo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,980
>Pct. households earning $200,000+: 1%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.2%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $16,323
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 51%

9) Pineville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,933
>Pct. households earning $200,000+: 1.3%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,829
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 12%

8) San Perlita Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,875
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 30% (7th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $19,413
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 26%

7) New Boston Local School District, Ohio

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,604
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.9% (90th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,962
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 34%

6) Hayti R-II School District, Mo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,599
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18.9% (59th in list)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,484
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 28%

5) Santa Maria Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,576
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 20.4%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,618
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 6%

4) West Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,107
>Pct. households earning $200,000+: 0.6%
>Pct. households earning less than $10,000: 17.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,096
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 19%

3) North Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,968
>Pct. households earning $200,000+: 2%
>Pct. households earning less than $10,000: 15.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,773
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%

2) Monticello Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,778
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,964
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 8%

1) Barbourville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,607
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $8,178
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong khi cơn nóng chính hôm Thứ Sáu xảy ra tại hầu hết các khu vực của California, Chủ Nhật này được dự đoán sẽ là ngày nóng nhất, với nhiệt độ lên tới 115 độ F, theo Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia cho biết.
Tổng Thống Trump, người thường xuyên chỉ trích việc bỏ phiếu bằng thư, hôm Thứ Tư đã tấn công vào tiến trình này thêm một bước nữa, nói với những người ủng hộ tại North Carolina là họ nên đi bầu ngay cả sau khi họ bỏ phiếu qua thư để “bảo đảm là nó được đếm,” theo bản tin của NPR cho biết hôm 3 tháng 9 năm 2020.
Số lượng cử tri giới trẻ tại các tiểu bang chiến trường là những người nói rằng họ “nhất định” có kế hoạch sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 đã nhảy vọt lên 77% trong tháng 8, theo thăm dò mới được công bố bởi nhóm NextGen America, theo bản tin của The Hill tường thuật hôm Thứ Tư, 2 tháng 9 năm 2020.
Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Hai đã làm tóc bên trong một tiệm làm tóc tại thành phố San Francisco, theo văn phòng của bà cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, 2 tháng 9 năm 2020, một sự vi phạm rõ ràng luật lệ an toàn Covid-19 của thành phố mà điều đó gây tức giận chủ nhân của tiệm làm tóc này, theo CNN tường trình.
Tổng Thống Donald Trump tuyên bố lãnh điểm tốt hôm Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020, cho việc mang lắng dịu xuống cho thành phố Kenosha thuộc tiểu bang Wisconsin, trong lúc thăm viếng thành phố nơi mà cảnh sát bắn một người Da Đen không có súng khiến bùng lên các cuộc biểu tình bạo động nhiều ngày, theo báo USA Today cho biết.
Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden được dự kiến sẽ báo cáo tiền gây quỹ kỷ lục hơn 300 triệu đô la cho tháng 8, theo báo New York Times tường trình hôm Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020, trích 2 nguồn tin thông thạo vấn đề này, theo Reuters.
Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam đang nằm dưới áp lực bị cách chức sau khi ông chia xẻ trên Facebook ca ngợi Hồ Chí Minh, là lãnh tụ cộng sản của Việt Nam, vì “đã giải phóng toàn bộ đất nước nghèo, bị nô lệ,” theo bản tin của báo Orange County Register cho biết hôm Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020.
Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam Jeff LeTourneau vào cuối tuần qua đã ca ngợi ông Hồ Chí Minh khiến cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và các vị dân cử tại Quận Cam đồng loạt lên tiếng phản đối kêu gọi ông Jeff LeTournea từ chức.
Ban vận động tranh cử của Tổng Thống Trump không khuyến khích việc sử dụng bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử mùa thu này đang gây quan ngại trong số các nhà lập pháp Cộng Hòa, đặc biệt tại tiểu bang lưng chừng Wisconsin, mà các nỗ lực của ông có thể cản trở đảng của họ vào đêm bầu cử, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2020.
Công nhân nằm trong sắc lệnh giữ thuế lương của Tổng Thống Donald Trump sẽ thấy tiền lương mang về nhà gia tăng tạm thời, nhưng họ sẽ thấy ngân phiếu lương ít hơn vào đầu năm 2021, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.