Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

10 Học Khu Giàu Nhất Hoa Kỳ: Tập Trung ở N.Y., Conn., Ore.; 10 Học Khu Nghèo Nhất Tập Trung ở Kentucky, Mississippi, Texas

11/06/201200:00:00(Xem: 8533)
Lương trung bình của dân Mỹ dị biệt nhau tùy theo tiểu bang, quận hạt, thành phố và mã số bưu điện zip code. Do vậy, sống dưới cac1 luật khác nhau, và với mức thuế dân nộp khác nhau, sẽ cấu thành các cơ cấu chính quyền có dịch vụ khác nhau, ảnh hưởng từ giáo dục cho tới y tế, từ phầm chất đời sống cho tới an ninh.

Bản phân tích 24/7 Wall St. khảo sát về thống kê từ năm 2006 tới năm 2010 đối với hơn 10,000 học khu Hoa Kỳ cho thấy mức độ thịnh vượng của cư dân ảnh hưởng lớn tới nền giáo dục ở nhiều mức độ.

Những cư dân trong các học khu nhà giàu có một số trường học xuất sắc nhất Hoa Kỳ về tỷ lệ tốt nghiệp, điểm thi và thành công về học vấn - nơi đó trẻ em nhiều phần sẽ tốt nghiệp đaị học hơn là các em trong những xóm nghèo.

Gần như tất cả các học khu thịnh vượng nhất lại có khoảng cách gần với một trong những thành phố giaù nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó những học khu nghèo nhất là nằm trong các cộng đồng nông thôn rải rác, từ Ohio và Kentucky tới Texas và Mississippi.

Khi xét tới mức lương trung bình, các gia đình trong các học khu giàu nhất đều là nhà giàu.

Trong 10 học khu giàu nhất Hoa Kỳ, lương trung bình hộ dân là từ $175,766/năm tới $238,000/năm. Trong khi đó, lương trung bình mỗi hộ dân cư Hoa Kỳ từ năm 2006 tới 2010 là $51,914/năm.

Trong 10 học khu giàu nhất, có từ 48% tới 64% có lương $200,000/năm. Trong khi đó, chỉ 5.4% hộ dân Hoa Kỳ có mức lương đó.

Lương trung bình hộ dân ở các học khu nghèo nhất lại thấp: từ $16,607/năm tới $18,980/năm, thua xa mức lương $22,314, đây là ngưỡng nghèo do liên bang định ra với lương một hộ dân có 4 người.

Như tại học khu San Perlita Independent School District ở Texas, 30% cư dân có lương thấp hơn

$10,000/năm.

Và do vậy, chi phí học khu đối với mỗi em học sinh cũng dị biệt nhau.

Như học khu công lập Darien, Conn., xài $15,433/năm cho mỗi học sinh, cao hơn 50% trung bình toàn quốc là $10,591.

Học khu công lập Edgemont, N.Y., xài hơn $25,000/học sinh/năm.

Trong khi đó học khu Barbourville, Ky., xài chưa tới 1/3 số lượng trên.

Sau đây là 10 học khu giàu nhất Mỹ, theo thứ tự nghịch.

10) Darien School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $175,766
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 52.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.4%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,047
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 86%

9) Bronxville Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $178,465
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,980
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

8) New Canaan School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $179,338
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 54.5%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.7%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $18,915
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 87%

7) Edgemont Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,042
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 50.2%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 2.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $21,825
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 81%

6) Byram Hills Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $180,850
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 47.9%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,727
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

5) Briarcliff Manor Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $183,148
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.6%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 3.3%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $27,938
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 82%

4) Chappaqua Central School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $198,382
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 55.7%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.2%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $24,705
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 84%

3) Riverdale School District, Ore.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $199,167
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.8%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 1.9%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $16,807
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 76%

2) Weston School District, Conn.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $209,630
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 59.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0.8%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $20,718
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 90%

1) Scarsdale Union Free School District, N.Y.

> Lương trung bình mỗi hộ dân: $238,000
> Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $200,000+: 64.3%
> Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $10,000: 0%
> Chi phí cho mỗi học sinh: $26,742
> Tỷ lệ tài trợ địa phương: 89%

Và sau đây là 10 học khu nghèo nhất Hoa Kỳ, ghi theo thứ tự nghịch.

10) Centennial School District R-1, Colo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,980
>Pct. households earning $200,000+: 1%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.2%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $16,323
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 51%

9) Pineville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,933
>Pct. households earning $200,000+: 1.3%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,829
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 12%

8) San Perlita Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,875
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 30% (7th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $19,413
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 26%

7) New Boston Local School District, Ohio

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $18,604
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 16.9% (90th)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,962
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 34%

6) Hayti R-II School District, Mo.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,599
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18.9% (59th in list)
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,484
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 28%

5) Santa Maria Independent School District, Tex.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,576
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 20.4%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,618
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 6%

4) West Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $17,107
>Pct. households earning $200,000+: 0.6%
>Pct. households earning less than $10,000: 17.3%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $10,096
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 19%

3) North Bolivar School District, Miss.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,968
>Pct. households earning $200,000+: 2%
>Pct. households earning less than $10,000: 15.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,773
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%

2) Monticello Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,778
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 18%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $9,964
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 8%

1) Barbourville Independent School District, Ky.

>Lương trung bình mỗi hộ dân: $16,607
>Pct. households earning $200,000+: 0%
>Pct. households earning less than $10,000: 6.8%
>Chi phí cho mỗi học sinh: $8,178
>Tỷ lệ tài trợ địa phương: 16%.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin hôm Thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2020, nói rằng ông và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã đồng ý sẽ hồi sinh lại các đàm phán về dự luật cứu giúp vi khuẩn corona tiếp theo, theo bản tin của báo The Hill cho biết hôm Thứ Năm.
Thượng Nghị Sĩ Mitt Somney, Cộng Hòa-Utah, gọi việc trả lời của Tổng Thống Trump đối với câu hỏi về sự chuyển tiếp quyền lực ôn hòa liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 là “không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được,” trong khi Lãnh Đạo Khối Đa Số tại Thượng Viện Mitch McConnell đã nhấn mạnh rằng “sẽ có một chuyển quyền trật tự như là điều đã xảy ra mỗi 4 năm một lần kể từ năm 1792,” theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2020.
Hai cảnh sát đã bị bắn tại thành phố Louisville thuộc tiểu bang Kentucky vào tối Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020 khi những người biểu tình đổ ra đường để phản đối cái chết của Breonna Taylor, theo các viên chức thẩm quyền cho biết, theo Fox News tường trình.
Hơn 200 tướng lãnh và đô đốc về hưu đã ủng hộ Joe Biden làm tổng thống trong một lá thư được phổ biến hôm Thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2020, nói rằng ông có tư cách và phán đoán để phục vụ trong vai trò tổng tư lệnh thay vì Tổng Thống Donald Trump, là người đã thất bại trong việc “đối ứng các thách thức lớn hay nhỏ,” theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Năm.
Những người biểu tình đã tràn ra các đường phố của Louisville thuộc tiểu bang Kentucky, hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020, giữa giới nghiêm trên toàn quận, sau khi cựu cảnh sát đã bị truy tố các tội gây nguy hiểm tùy tiện cấp thứ nhất đối với các hành động của ông vào đêm Breonna Taylor bị cảnh sát giết chết, theo bản tin của CNN cho biết.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020 không cam kết sẽ cung cấp sự chuyển tiếp chính quyền hòa bình sau Ngày Bầu Cử, tạo thêm các quan ngại rằng ông có thể sẽ không từ bỏ chức vụ nếu bị thất cử vào tháng 11, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Tư.
Những người đưa tiễn vinh danh thẩm phán và biểu tượng tự do là Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg khi quan tài của bà được đặt tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020, theo bản tin của BBC tiếng Anh cho biết.
Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai nói rằng ông sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống nếu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thực sự cố dùng việc luận tội như một chọn lựa để ngăn chận việc đề cử Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện cuối cùng của ông vào chiếc ghế bỏ trống bởi Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Hai, 21 tháng 9 năm 2020.
Tại một cuộc tập họp vận động tranh cử tại North Carolina, Tổng Thống Donald Trump không để lại nghi ngờ gì về giới tính của chọn lựa sắp tới của ông cho chiếc ghế thẩm phán Tối Cao Pháp Viện: “Đó sẽ là một phụ nữ,” theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020.
Một bì thư ghi địa chỉ Tòa Bạch Ốc và chứa chất độc ricin chết người đã được báo cáo ngăn chận hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020, theo bản tin của Fox News cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.