Hôm nay,  

Chùa Bát Nhã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2567- DL. 2023

07/09/202310:54:00(Xem: 1463)

(1)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1908
Lễ chào cờ
 
Santa Ana (Thanh Huy) – Chiều Thứ Tư ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 4717 W. First St, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ,  đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2567, DL. 2023. (Như thông lệ hằng năm, chùa vẫn tổ chức đúng ngày Rằm Tháng Bảy.)
   
Mở đầu buổi lễ, ban nghi lễ đạo tràng Bát Nhã  cùng các em gia đình Phật tử đã làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài.
   
Tham dự buổi lễ hơn một trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và hằng trăm đồng hương, Phật tử, một số các cơ quan truyền thông và anh chị em nghệ sĩ thân hữu.

(2)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1920
HT. Nguyên Siêu đọc diễn văn khai mạc
    
Điều hợp chương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Đức Trí. Mở đầu buổi lễ phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán. Sau đó  Đại Đức Thích Đức Trí thông qua chương trình và tuyên bố lý do buổi lễ. Tiếp theo là phần giới thiệu chư tôn đức chứng minh và tham dự, trong đó Đại Đức đã cung kính giới thiệu HT. Thích Nguyên Trí Trưởng ban tổ chức (vì lý do sức khỏe HT. không có mặt tại lễ đài), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương San Diego, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiên Thiết, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ  Tổ Đình Huệ Quang, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK;  Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt, Viện Chủ chùa Đại Nhật Như Lai; Hòa Thượng Quảng Mẫn, Hòa Thượng Thông Luận, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội, Chùa Bảo Quang;  Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi, Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, cùng quý chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.

(3)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃIMG_1927
Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê giới thiệu quan khách
    
Sau đó Đại Đức Thích Đức Trí mời Giáo Sư Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên giới thiệu thành phần quan khách tham dự, trong số quan khách có: Đại diện Dân Biểu Tạ Đức Trí,  cô Diedre Thu Hà Nguyễn, cựu Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ứng cử Thị Trưởng Garden Grove trong kỳ bầu cử 2024, cựu Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley Ông Michael Võ, ông cũng là ứng cử viên chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam trong kỳ bầu cử 2024 và phu nhân, một số quý vị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, quý vị đại diện Tổng Hội Cư Sĩ, quý vị nhân sĩ Phật giáo và các cơ quan truyền thông. Sau khi giới thiệu Ông mời cô Diedre Thu Hà Nguyễn và  ông Michael Võ lên phát biểu, trong lời phát biểu cô Thu Hà Nguyễn cho biết cô là đệ tử của Thầy Nguyên Trí từ khi cô còn rất nhỏ; Phật tử Michael Võ cho biết ông cố của ông là một vị Hòa Thượng. Cả hai dân cử có lời kính chúc Chư Tăng Ni và đồng hương Phật tử một mùa Lễ Vu Lan được nhiều phước báu và thân tâm luôn an lạc.
   
Tiếp theo, các em Thiếu Nhi Gia Đình Phật Tử Bát Nhã với vũ điệu Dâng Hoa Cúng Dường chư Phật.
   
Sau đó Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu lên đọc Diễn văn khai mạc, mở đầu diễn văn HT. kính xin chư Đại Tăng cùng đồng hương Phật tử hãy dành một phút lắng lòng nhất tâm hộ niệm cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bát Nhã bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc.

(4)VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1938
Lễ bông Hồng cài áo
    

Tiếp theo trong diễn văn HT. nói: “Mùa Vu lan đã về, tất cả các tự viện đều trang trọng tổ chức chương trình  Đại Lễ Vu Lan kỷ niệm tinh thần hiếu thảo các hàng con cháu đối với hai đấng sinh thành, mà duyên khởi nầy bắt nguồn từ tự thân của Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên cứu Mẹ nơi chốn khổ đau làm loài ngạ quỷ. Đại lễ Vu Lan nầy cho đến hôm nay đã trở thành một nền văn hóa nhân bản, hiếu thảo. Một triết lý sống thật người, thể hiện qua tấm lòng hiếu thảo tuyệt vời của con đối với mẹ cha. Trong kinh Nuôi Dưỡng Mẹ Đức Thế Tôn đã dạy: “Người nào theo thường Pháp, Nuôi Dưỡng Mẹ và Cha, Chính do công hạnh nầy, Đối với Cha và Mẹ, Nhờ vậy bậc Hiền Thánh, trong đời nầy tán than, Sau khi chết được sinh, Hưởng an lạc Chư Thiên”.
   
Ấy là công đức nuôi dưỡng Mẹ Cha, mà ngày hôm nay công đức nuôi dưỡng Mẹ Cha nầy đã xây dựng và tạo thành một dòng chảy hiếu thảo từ thuở ban sơ cho đến hôm nay trên quê hương Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam quan niệm và cho rằng hiếu thảo là cái đạo thờ cúng ông bà tổ tiên cha mẹ: “Nét Hiếu đứng đầu trăm việc tốt, Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa thành, Hiếu cảm đến người thì mọi vật đều tới.”

(5)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1947
Ni Sư Huệ Chiếu, trụ Trí Chùa Bát Nhã có lời cảm tạ
    
Hôm nay chùa Bát Nhã, HT. Viện Chủ cùng tứ chúng đệ tử Phật lập bàn hương án, sắm sửa trầm hương, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong khu rừng già, trong căn nhà trống, dưới gốc cây, tất cả đều tham thiền nhập định, và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng, Ni trong đạo tràng chùa Bát Nhã đều gia tâm chú nguyện, nhứt cú nhật kệ một cách chân thành, nhờ vậy, mà chư hương linh phụng thờ sau hậu tổ chùa Bát Nhã được thừa hưởng Phật lực, pháp lực hiền thánh tăng lực mà qua sự gia trì của đàn tràng cầu siêu bạt độ trong tuần vừa qua…
   
Hiếu thảo là một khả tính cao đẹp của con người nói chung mà nói riêng là những người con của Mẹ, những người con của Cha, của họ hàng làng nước. Hiếu thảo là đức tính được thể hiện qua lòng kính trọng có tự ngàn xưa trong mỗi gia đình, họ hàng thân tộc. Những ai là người con hiếu thảo sẽ được xã hội con người luôn tôn thờ quý kính. Vậy xin nhắn nhủ rằng, tất cả chúng ta là người con Phật, là người Việt Nam hãy đề cao và phát huy tinh thần hiếu thảo cao đẹp nầy để xứng đáng là những người con của Mẹ Việt Nam, giống nòi Phật Việt.”
   
Tiếp theo các em Gia Đình Phật Tử làm lễ cài Hoa Hồng đến chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự, trong lúc nầy Ca Sĩ Thúy An và Hồ Quốc Việt hát bản “Bông Hồng Cài Áo”.

Sau đó Đạo Hữu Khánh Nguyên đại diện đạo tràng Bát Nhã lên có lời cảm niệm về Mẹ.

Sau lời cảm niệm về mẹ, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên lên ban Đạo Từ, trong lời đạo từ HT. đã nhắc nhở mọi người hãy noi gương Đức Mục Kiền Liên, làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo đối với cha mẹ, tổ tiên ông bà, một công dân đối với tổ quốc…
   
Tiếp đến Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng lên lễ đài cử hành nghi thức lễ Vu Lan, sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan và hồi hướng nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ bệnh tật tiêu trừ thân tâm thường an lạc để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp.

(6)-VU-LAN-CHÙA-BÁT-NHÃ-IMG_1955
Quang cảnh Lễ Vu Lan
 
Tiếp đến Ni Sư Huệ Chiếu Trụ Trì Chùa Bát Nhã thay mặt ban tổ chức lên có lời cảm tạ, Ni Sư cảm tạ chư tôn thiền đức Tăng, Ni đã dành thì giờ quý báu quang lâm chùa Bát Nhã để chứng minh và tham dự đại lễ Vu Lan, cám ơn quý quan khách, đồng hương và các cơ quan truyền thông đến tham dự đông đủ, cuối lời cảm tạ Ni Sư nói: “Trong buổi lễ, dù Ban Tổ Chức đã cố gắng hết sức tuy nhiên không tránh khỏi sơ sót, kính mong chư tôn đức và đồng hương Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho.”

Kết thúc buổi lễ ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, mời đồng hưng phật tử dùng bữa chay do ban trai soạn chùa Bát Nhã khoản đãi Để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Mừng Đại Lễ Vu Lan.
   
Được biết nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu chùa Bát Nhã bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 8 với khóa tu Hướng Vọng Vu Lan, Đàn Tràng Từ Bi Thủy Sám Pháp và Lễ Chung Thất: Phật tử pháp danh Nguyên Lượng. Thứ Sáu ngày 25.8 có đại lễ Trai Đàn Chẩn Tế. Thứ Bảy ngày 26.8 thủy táng tro cốt, Cúng Ngọ cầu siêu chư hương linh, Đăng Đàn Chẩn Tế và Thứ Tư ngày 30.8.2023 có lễ truyền Tam quy ngũ Giới, Ca nhạc cúng dường Vu Lan.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cơ Quan Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc phối hợp với tổ chức Hỗ Trợ Quyền Kinh Tế & Nhà Ở tổ chức buổi họp báo về những mối đe dọa mới đối với quyền sở hữu nhà của các cộng đồng da màu, trong đó có cộng đồng gốc Việt.
Vào sáng ngày Thứ Hai 30/10/2023, ông Marc Knapper, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bắt đầu chuyến công du Little Sài Gòn cùng phái đoàn đến viếng thăm Đài Truyền Hình SBTN và tòa soạn Việt Báo tại Garden Grove. Cùng đến thăm tòa soạn Việt Báo cùng ông đại sứ còn có ông Lou Correa, Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 46, là một vị dân cử phục vụ nhiều năm tại vùng Little Saigon Quận Cam. Ông Knapper là một nhà ngoại giao kinh nghiệm, đã trở thành Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ Tháng Bảy 2021. Trong buổi thăm viếng, ông Knapper đã dành cho Việt Báo một buổi trò chuyện ngắn liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau của mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt. Khi được hỏi có sự khác biệt nào trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam giữa chính phủ Biden và người tiền nhiệm hay không, ông cho biết quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt hiện nay đang phát triển tốt đẹp, có tính chất kế thừa qua các đời tổng thống, với sự đồng thuận cao từ lưỡng đảng.
Số phận của đồng bào tị nạn Việt Nam… nằm trong tay người Việt tại hải ngoại. Nhưng có lẽ chính xác nhất là nằm trong tay cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy?
Trưởng Phòng Điều Hợp Quân Bình của Quận Los Angeles đã công bố một chương trình tài trợ nhằm cung cấp 9,8 triệu đô la tài trợ dành cho các nỗ lực của cộng đồng nhằm cải thiện việc phân phối quân bình thực phẩm trong Quận. Quỹ Kế Hoạch Giải Cứu Liên Bang Hoa Kỳ (ARP) sẽ được trao cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm đang nỗ lực mở rộng các chương trình đổi mới như nông nghiệp đô thị và thu hồi rác thải từ thực phẩm.
Giờ đây, người dân California có thể chuyển sang trồng những loại cây chịu hạn tốt cho sân vườn nhà mình với sự trợ giúp của các nguồn tài chính ngày càng phong phú trên trang web Save Our Water (https://saveourwater.com/)
Tại nhà Quàn Peek Funeral Home Phòng số 1 vào sáng Chủ Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 Tang Lễ Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ đã được long trọng tổ chức theo lễ nghi Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng cùng chư tôn đức tăng, ni thực hiện.
Tại chánh điện Tu Viện Đại Bi số 13852 Newland St, Thành Phố Garden Grove, Nam California, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, một buổi lễ cầu an cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Đầu tháng này, một thành viên Club Serrano đến từ Riverside, CA đã thắng chiếc Rolls Royce Ghost qua rút thăm tặng xe, và ba ngày sau đó đã kéo máy trúng jackpot 1 triệu Đô trên máy kéo tại Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel.
Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu chương trình văn nghệ “Girls Night Live” vào tối Thứ Bảy 16 Tháng Mười Hai, tại Pechanga Summit. Kính mời quý vị thưởng thức một đêm tuyệt vời với 5 nghệ sĩ CLB Hồ Thuyết Bát Đạo (Hội Bà Tám): Diêu Tử Linh, Hồ Hạnh Nhi, Hồ Định Hân, Lý Thi Hoa, Huỳnh Trí Văn, và một vị khách đặc biệt là Ngũ Vịnh Vy.
Hành khách trên một trong những đường cao tốc đông đúc nhất quốc gia sắp thấy việc lái xe của họ được cải thiện khi có hai làn đường thông thường mới và Làn Đường Cao Tốc 405 dự kiến sẽ được mở cho xe chạy vào ngày 1 tháng 12, như một phần của Dự án Cải thiện I-405 của Cơ quan Giao thông Vận tải Quận Cam.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.