Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giáo Hội Phật Giáo Hào Hảo Úc Châu Phản Đối Nhà Cầm Quyền Csvn Bắt Tín Đồ Vô Tội

05/10/200000:00:00(Xem: 4096)
Nguyễn Huỳnh Mai

Ông Nguyễn Văn Paul, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Liên Bang Úc Châu vừa gởi Kháng Thư ngày 3 tháng 10 năm 2000, cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam, các Cơ Quan Quốc Tế Nhân Quyền, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cùng Mạng Lưới PGHH trên Thế Giới.

Kháng Thư trên của 6 Ban Trị Sự tại New South Wales, Victoria, South Australia, Queenland, West Australia và ATC Úc Châu, nhằm phản đối hành vi bắt bớ và xét xử vô căn cớ những tín đồ PGHH của nhà cầm quyền địa phương tại An Giang, Việt Nam.

Kháng Thư trên đã được chuyển đến các cơ quan quốc tế nhân quyền, quốc hội Úc Châu , quốc hội và chánh phủ Hoa Kỳ, cũng như các hãng thông tấn quốc tế tại Hà Nội vào 3-10 - 2000.

Ngoài ra Ông Tăng Văn Ngô, Phó Hội Trưởng Giáo Hội PGHH/Úc Châu, đặc trách Tương Tế Xã Hội đã gởi văn thư cho các cơ quan truyền thông và đồng đạo phát động cuộc lạc quyên khắp Úc Châu, nhằm cấp thời giúp đỡ đồng bào đang bị lũ lụt nơi quê nhà.

Tại Miền Nam California, ông Lê Hữu Ky, Trưởng Ban Tổ Chức Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Lụt, cùng anh Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Trưởng Thanh Niên Đoàn PGHH, sẽõ tổ chức một buổi cơm chay gây quỹ cứu trợ nạn lụt Miền Tây vào 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật 8- 10- 2000 tại Hội Quán PGHH, số 2114 W. Mc Fadden, CA 92704. ĐT (714) 557 7563

Sau đây là nguyên văn Kháng Thư của Giáo Hội PGHH Liên Bang Úc Châu:

GIÁO HỘI PHẬT GIAÓ HÒA HẢO ÚC CHÂU
P.O.BOX 1193 Richmond North VIC 3121
e-mail:pghoahao@hoahao-aus.org
Website http://www.hoahao-aus.org

Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-Các Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Tế
-Các Cơ Quan Truyền Thông trong và ngoài Việt Nam
-Mạng Lưới Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thế Giới

KHÁNG THƯ

V/v: Phản đối chống lại Hành Vi Bắt Bớ và Xét Xử Vô Căn Cớ Những Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang, Viet Nam

Xét rằng,

Năm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang, bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và bị xử án từ một (1) đến ba (3) năm vào ngày 26 tháng Chín năm 2000, là
-Nguyễn Châu Lang
-Trương Văn Thức
-Lê Văn Nhuộm
-Trần Nguyên Hườn
-Trần Văn Bé Cao

đã hành sử một cách ôn hòa những quyền công dân của mình gồm có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến đã được tuyên bố trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một trong những nước đã ký kết. Đơn thỉnh cầu Chính Phủ Việt Nam cứu xét để chấp thuận cho cử hành những ngày lễ hằng năm trọng đại của Phật Giáo Hòa Hảo đáng lẽ phải được xem như một hành động chánh đáng hơn là một tội hình sự bởi chính quyền địa phương ở Việt Nam. Như vậy khi hành động như trên nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm trầm trọng những điều 17, 18, 19 và 20 của Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hiệp Ước Quốc Tế liên hệ đến các quyền tôn giáo và chính trị.

Xét rằng

Nhà chức quyền CSVN liên hệ đáng lẽ cho phép tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng quy chế bảo vệ của Hiến Pháp Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam vốn bảo đảm sự thực thi ôn hòa các quyền tự do phát biểu ý kiến, chẳng hạn như viết thỉnh nguyện thư cho Chính Phủ Trung Ương Việt Nam để khiếu nại về hành động sai trái và bất công mà các viên chức địa phương đã gây nên cho họ. Như vậy bản cáo trạng áp đặt lên các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và gia đình họ rằng họ “đã lạm dụng quyền tự do dân chủ, phá rối an ninh trật tự, và chống đối nhà nước” thật ra chứng tỏ hành động của Chính Phủ Việt Nam trong vấn đề nầy đã mâu thuẫn với chính Hiến Pháp và Chính Sách của mình.

Xét rằng,

Sự bắt bớ và xử án vô căn cớ quả thật vi phạm chính sách mà chính phủ Việt nam đã ban hành. Ô. Lê Khả Phiêu, Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã tuyên bố trong hội nghị tôn giáo tại Hà Nội ngày 22 Tháng 6 Năm 1998 rằng Đảng và Nhà Nước (ta) đã hoàn toàn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do cầu nguyện. Không có sự can thiệp vào bên trong các hoạt động thuần túy tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào.(!)

Xét rằng,

Ban Đại Diện PGHH được Chính Quyền thừa nhận vốn được cán bộ cao cấp Mười Tôn lãnh đạo, chưa thể đại diện tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam vì sự thành lập của nó đã được xem là đi ngược nguyên tắc tự do bầu cử người đại diện cho mình trong tập thể PGHH. Điều nầy được xác định bởi sự kiện rằng Ban Đại Diện nầy đã chưa bao giờ có sáng kiến can thiệp giúp những người bị bắt và cũng không cung cấp sự giúp đỡ nào đối với thân nhân của họ, mà thay vào đó diễn một vai trò bù nhìn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xét rằng,

Những cơ quan nhân quyền và truyền thông thế giới đã nhất tề tố giác những vi phạm của giới chức liên hệ với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tuy nhiên họ đã tỏ ra làm ngơ trước những hành hành động sai trái đó. Điều đó chứng tỏ rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam chi phối chính quyền từ trên xuống dưới và khiến họ xem thường dư luận quốc tế.


Vì những lý lẽ trên:

Chúng tôi, ký tên dưới đây đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu, đồng loạt và cứng rắn tuyên bố rằng :

· Cực lực lên án sự tiếp tục vi phạm quyền tự do cầu nguyện và những quyền làm người khác của Chính Phủ Việt Nam qua hành vi bắt bớ những tín đồ PGHH trên cùng với công đồng quốc tế mà chúng tôi ủng hộ cho đến khi những chiến sĩ tranh đấu cho lương tri được thả tự do;

· Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam lập tức có ngay hành động chấn chỉnh các viên chức của mình, chẳng hạn như nhanh chóng đưa những tín đồ PGHH và gia đình của họ họ trở về đời sống bình thường. Những người có trách nhiệm về những bất công phaiû được xét xử và các nạn nhân phải được bồi thường thỏa đáng.

· Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam hủy bỏ ngay Ban Đại Diện Quốc Doanh do Mười Tôn và mười vị đồng chí của y lãnh đạo. Chúng tôi kêu gọi quyền được lựa chọn người đại diện cho mình của tín đồ PGHH được phục hồi, cùng với quyền tái lập các cơ cấu tôn giáo của mình, và thực hiện những hoạt động tôn giáo phù hợp với đức tin của mình trong phạm vi chính sách của Chính Phủ Việt Nam, và những quyền do Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền đảm bảo.

· Sát cánh với những tổ chức quốc tế, cơ quan chính quyền và cá nhân có cùng mục tiêu hỗ trợ tín đồ PGHH và những tôn giáo khác để chấm dứt sự đàn áp và kỳ thị tôn giáo.

Nói chung chúng tôi tha thiết kêu gọi dân chúng và chính quyền khắp thế giới, Hội Đồng Liên Tôn, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế và trong nước có trách nhiệm về các vấn đề nhân quyền để hỗ trợ cho chiến dịch vận động cho tự do cá nhân, khoan dung tôn giáo, và quyền của mọi người dân Việt Nam được sống đời sống của mình trong hòa bình và thân ái.

Làm tại Melbourne, Ngày 3 Tháng 10 Năm 2000

Thay mặt cho toàn thể tín đồ PGHH và thân hữu tại Úc Châu.
Nguyễn Văn Paul
Hội Trưởng
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thống đốc Gavin Newsom cho biết: “Không có ưu tiên nào cao hơn việc phân phối các loại vắc xin này một cách hiệu quả và công bằng càng nhanh càng tốt cho những ai đang đối diện với hậu quả nặng. “Những người từ 65 tuổi trở lên hiện là nhóm tiếp theo đủ điều kiện để bắt đầu nhận vắc xin. Đối với những người chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin, sẽ sắp đến lượt bạn. Chúng tôi đang làm mọi cách để đưa thêm vắc xin vào tiểu bang ”.
Nhiều đoàn thể đã lên tiếng hỗ trợ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Bắt đầu với Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương bao gồm có hội Gia Đình Mũ Đỏ, tức cựu quân nhân lực lượng nhảy dù trong QLVNCH, một đơn vị đã đóng góp những chiến công lịch sử trong trận chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.
Trong tuyên bố của mình, ông Rouda nói rằng không ngạc nhiên khi thấy bà Michelle Steel đứng về phía những kẻ nổi loạn và bỏ phiếu chống lại cuộc luận tội. Bởi vì bà ta đã có một lịch sử lâu dài gắn bó với những kẻ chủ thuyết âm mưu, thượng tôn da trắng và những phần tử khủng bố nội địa trong suốt chiều dài sự nghiệp chính trị của mình.
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, được thực hiện bằng trực tuyến, các thành viên tham dự đã bầu tân Ban Thường Vụ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 2021 đến 2023
Tại nhà quàn Funeral Home Peek Family số 7801 Bolsa Ave vào lúc 4 giờ chiều Thứ 5 ngày 7 tháng 1 năm 2021, Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm, tiễn biệt Trưởng “Hổ Trực Tính” Nguyễn Tấn Tiến lìa rừng.
County of Orange và nhóm y tế 360 Clinic hiện cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tất cả cư dân Garden Grove và Orange County tại hai địa điểm tại Thành phố Garden Grove. Một điểm thử nghiệm nằm tại Civic Center Park, gần Trung tâm cao niên H. Louis Lake Senior Center của Thành phố, địa chỉ là 11300 Stanford Avenue; và địa điểm còn lại tọa lạc tại Công viên Magnolia Park, địa chỉ 11402 Magnolia Street.
Trái đất xoay tròn, một năm nữa lại đến. Gió xuân, mai đào, bánh chưng, bánh tét... đang đem niềm vui mùa xuân đến cho hành tinh chúng ta. Quý Ni sư kính lời vấn an sức khỏe đến quý Phật tử, tri ân tình thương của quý vị trong thời gian qua, nhất là trong mùa đại dịch Covid Corona, quý vị luôn đồng hành ủng hộ để Chùa Hương Sen được yên ổn sinh hoạt và an tâm tu tập, tụng niệm.
Thành phố Westminster đã chuẩn thuận ngân khoản để giúp đỡ ngắn hạn cho cho cư dân thành phố Westminster đang gặp hoàn cảnh không trả nổi tiền thuê nhà, tiền thuê đất mobile home trong lúc đại dịch. Đây là lần trợ giúp thứ hai kể từ tháng 5 vừa qua.
Thành Phố Garden Grove tiếp tục tìm kiếm đóng góp từ cộng đồng để phát triển một chiến lược nhà ở trong cộng đồng trong thời gian tám năm tới nhằm để cập nhật Hạng mục Gia cư, Hạng mục An toàn, Hạng mục về Sử dụng Đất, và áp dụng Yếu tố Công bằng Môi trường mới vào kế hoạch Quy hoạch chung Garden Grove.
Công ty tiện ích cảnh báo khách hàng về một trò lừa đảo mới có thể xảy ra khi những kẻ lừa đảo sử dụng các bức bưu thiếp có logo của SCE và CPUC được in trái phép để quảng bá về một chương trình cứu trợ COVID-19.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc